Nuohouksen ABC

Tulisijojen ja savuhormien säännöllinen nuohous parantaa paloturvallisuutta. Jokaisen kiinteistön omistajan on huolehdittava säännöllisestä nuohouksesta.

Tässä artikkelissa

Nuohous

Nuohous on tulisijojen ja savupiipun puhdistamista ammattilaisen toimesta. Säännöllinen nuohous parantaa paloturvallisuutta. Nuohous on yksi tärkeä osa kodin huoltotoimenpiteitä, jossa varmistetaan tulisijojen ja savupiipun turvallinen käyttäminen ja ehkäistään tulipaloja.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Nuohous on merkittävä osa jokaisen rakennuksen paloturvallisuutta. Sen vuoksi nuohous tulisikin toteuttaa säännöllisin väliajoin. Nuohouksen tarkoituksena on puhdistaa ja tarkastaa tulisijat ja savuhormit sekä arvioida samalla esimerkiksi niiden kuntoa.

Säännöllisestä nuohouksesta huolehtiminen on siis merkittävä tekijä turvallisuutemme ja terveytemme kannalta, mutta se auttaa myös vähentämään ympäristöhaittoja. Säännöllinen nuohous edistää poltettavan materiaalin täydellistä palamista ja sen avulla myös puuta ja polttoainetta kuluu vähemmän.

Nuohous auttaa sinua siis myös ylläpitämään taloudellisuutta ja energiatehokkuutta.

Kuka on vastuussa nuohouksesta?

Rakennuksen tai kiinteistön omistaja tai sen haltija on vastuussa nuohouksen järjestämisestä.  Kiinteistön tulisijat ja hormit on nuohottava virallisen ammattilaisen toimesta lain määrittämillä aikaväleillä.

Lisäksi omistajan tai haltijan on huolehdittava, että tulisijat ja hormit ovat kunnossa niin, että niitä voidaan turvallisesti käyttää.

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että:

1) tulisijat ja savuhormit pidetään sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti;

2) nuohooja nuohoaa tulisijat ja savuhormit säännöllisesti;

3) tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Kuka tekee nuohouksen?

Tämän laissa määrätyn nuohouksen voi tehdä vain nuohousalan ammattilainen (nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö).

Miten usein nuohoukset tehdään?

Tulisijat ja savuhormit on nuohottava riittävän usein ottaen huomioon niiden käyttöaste ja rakenne sekä käytetty polttoaine. Vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa tulisijat ja savuhormit on kuitenkin nuohottava vähintään vuoden välein, ja vapaa-ajan asumiseen käytetyissä rakennuksissa vähintään kolmen vuoden välein.

Käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei tarvitse nuohota. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja savuhormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.

Nuohouksen toimenpiteet:

 1. Tulisijan käyttö: Ennen nuohousta tulisija on sammutettava ja jäähdytettävä kokonaan. Nuohouksen aikana on tärkeää välttää tahattomia palovahinkoja ja varmistaa, että tulisijan sisällä ei ole palavaa materiaalia.
 2. Savupiipun tarkistus: Nuohooja tarkistaa savupiipun kunnon ja mahdolliset vauriot. Halkeamat tai muut vauriot voivat johtaa palovahinkoihin tai haitallisten kaasujen vuotamiseen sisätiloihin.
 3. Nokipalon ehkäisy: Nuohouksessa poistetaan savupiipun sisäpinnalta kerääntynyt noki, joka voi aiheuttaa nokipalon. Nokipalo on erittäin vaarallinen, koska se voi johtaa savupiipun syttyvän palamaan ja aiheuttaa tulipalon.
 4. Ilmanvaihto: Nuohoojan on varmistettava, että tulisijan ja savupiipun ilmanvaihto on riittävä. Huono ilmanvaihto voi johtaa hiilimonoksidimyrkytykseen ja palovahinkoihin.
 5. Tuhkanpoisto: Nuohouksen yhteydessä on tärkeää poistaa tulisijan tuhka ja roskat. Tuhka voi kertyä liikaa ja tukkia savupiipun, mikä voi johtaa nokipaloihin tai savun kertymiseen sisätiloihin.
 6. Tarvittavat korjaukset: Jos nuohooja havaitsee savupiipussa tai tulisijassa vaurioita tai muita ongelmia, hän voi suositella tarvittavia korjauksia tai huoltotoimenpiteitä.

Todistus nuohouksesta

Nuohoojan on annettava asiakkaalle todistus suoritetusta nuohouksesta. Todistuksessa on tultava esille seuraavat tiedot: 

 • kohteen osoite
 • nuohouksen ajankohta
 • nuohouksen tekijän tiedot
 • tehdyt toimenpiteet
 • mahdolliset puutteet ja viat

Todistus on säilytettävä seuraavaan nuohous kertaan saakka, sillä pelastusviranomainen voi tarvittaessa pyytää todistusta nähtäväksi.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Nuohouksesta ei ole mahdollista saada kotitalousvähennystä, koska se on lakisääteinen toimenpide. 

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.