Tulisija lämmönlähteenä

Tulisijojen käyttö lämmönlähteenä on ympäristöystävällistä ja edullista.

Tulisijalla lämmitykseen huomioitavia asioita

Tulisijojen käyttö lämmönlähteenä on ympäristöystävällistä ja edullista. Puu on uusiutuva luonnonvara ja kun poltetaan puuta niin ei tuoteta hiilidioksidipäästöjä, koska puusta vapautuva hiilidioksidi on peräisin sen kasvattamisessa sitoutuneesta hiilestä. Lisäksi polttopuun hinta on huomattavasti halvempaa kuin sähkö- tai öljylämmitys, joten tulisija on myös taloudellinen valinta.

Tulisijojen käyttöön liittyy kuitenkin muutamia huomioon otettavia seikkoja. Ensinnäkin, tulisijan tulee olla oikein asennettu ja turvallinen käyttää. Tulisijan tulee olla oikean kokoisessa huoneessa ja se tulee asentaa huolellisesti ohjeiden mukaan. Lisäksi tulisijan tulee olla varustettu asianmukaisella hormilla ja piipunhatulla. On tarkistettava, että tulisija on kunnossa ennen käyttöä ja tulisijan hormi on puhdas.

Tulisijojen käyttöön liittyy myös paloturvallisuus. Käytetään vain kuivaa, puhdasta ja hyvälaatuista polttopuuta. Vältetään käyttämästä maalattua tai käsiteltyä puuta, sillä se saattaa vapauttaa myrkyllisiä kaasuja. 

Tulisijojen käyttö vaatii myös hieman vaivannäköä. Tulisijaa tulee tarkkailla koko ajan polttoajan ajan, jotta vältetään tulipalon vaara. Kun tulisija on palanut loppuun, se tulee sammuttaa asianmukaisesti vedellä tai hiekalla.

Tulisijojen käyttö lämmönlähteenä on myös samalla tunnelmaa nostattava.Tulisijan liekit ja lämpö luovat kodikasta tunnelmaa, joka sopii erinomaisesti syys- ja talvikauteen. Lisäksi tulisijan lämpö on miellyttävä ja lämmittää kodin nopeasti.

Lämmittäminen tulisijalla on yksi vanhimmista tavoista lämmittää asuntoja ja muita tiloja. Vaikka nykyään käytössä on monia muitakin lämmitysjärjestelmiä, monissa maaseutu- ja haja-asutusalueiden talouksissa tulisijat ovat edelleen tärkeä osa lämmitysjärjestelmää.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Tulisijan hyödyt lämmityksessä

Tulisijan käyttäminen lämmitykseen tarjoaa monia hyötyjä verrattuna muihin lämmitysjärjestelmiin. 

Säästää rahaa

Tulisijan käyttäminen lämmitykseen voi auttaa säästämään rahaa lämmityskustannuksissa. Polttopuut ovat yleensä halvempia kuin sähkö- tai kaasulämmitys. Varsinkin, jos on mahdollisuus hankkia polttopuita omalta maalta tai lähialueelta niin voidaan säästää huomattavasti rahaa.

Ympäristöystävällisyys

Tulisijan käyttäminen on ympäristöystävällinen vaihtoehto lämmitykseen. Polttopuiden käyttö tuottaa hiilidioksidia, mutta se on paljon vähemmän kuin fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn tai kaasun, polttamisessa. Lisäksi monet ihmiset ovat valmiita käyttämään uusiutuvia luonnonvaroja, kuten puuta, energialähteenä.

Sisustus

Tulisijan käyttäminen voi myös olla sisustuksellinen valinta. Tulisijat tarjoavat viehättävän lisän kodin sisustukseen ja voivat luoda kodikkaan tunnelman. Tulisijan valitseminen voi myös olla ympäristöystävällinen valinta, sillä monet valmistajat käyttävät kierrätysmateriaaleja, kuten terästä tai valurautaa.

Lämmönsäätely

Tulisijan lämmittämässä tilassa on helppo säätää lämpötilaa. Tulisijan avulla voi säädellä huonelämpötilaa helposti, lisäämällä tai vähentämällä polttopuiden määrää. Tämä mahdollistaa myös sen, että lämpö jakautuu tasaisesti huoneeseen, kun taas sähkö- tai kaasulämmitys tuottaa usein epätasaista lämpöä.

Varajärjestelmä

Tulisija voi myös olla hyvä varajärjestelmä sähkökatkosten varalta. Jos sähkökatkos sattuu, tulisija voi tarjota lämmitystä ja ruoanlaitto mahdollisuuden.

On tärkeää muistaa, että tulisijan käyttäminen lämmitykseen vaatii huolellisuutta ja turvallisuusnäkökohtien huomioimista. Polttopuita tulee käyttää oikein, tulisijan ympäristö on pidettävä siistinä ja palavista materiaaleista on pidettävä turvallinen etäisyys. 

Vinkit tulisijan lämmitykseen

Tulisijan lämmitys on suhteellisen yksinkertaista, mutta vaatii kuitenkin huolellisuutta ja turvallisuusnäkökohtien huomioimista. 

Huolehditaan puhtaanapidosta

Tulisijan tulee olla puhdas ennen käyttöä. Ennen lämmityksen aloittamista on tärkeää poistaa kaikki tuhka ja hiillos tulipesästä. Tämä mahdollistaa hyvän ilmavirtauksen tulipesässä, joka on tärkeää tehokkaan ja turvallisen palamisen kannalta.

Käytetään vain sopivia polttoaineita 

Varmistettava, että käytetään vain sellaisia polttoaineita, joita tulisijaan on suunniteltu käyttämään. Esimerkiksi, avotakassa voi polttaa vain puuta, kun taas takassa voi käyttää puun lisäksi myös hiiltä ja brikettejä. On huomioitava, että märkä tai pilaantunut polttoaine ei pala kunnolla ja voi aiheuttaa vaarallisia palokaasuja.

Sytytetään tulisija oikein

Vältetään käyttämästä helposti syttyviä materiaaleja, kuten paperia tai muita poltettavia materiaaleja.

Varmistetaan hyvä ilmavirtaus

Tulisijan tehokas ja turvallinen käyttö vaatii hyvän ilmavirtauksen. Varmistetaan, että ilmanvaihto on kunnossa ja että tulisijan lämmityksen aikana on riittävästi raitista ilmaa tilassa.

Tulisija oltava katseen alla

Kun tulisija on syttynyt niin seurataan sen kehittymistä ja tarvittaessa lisätään sytykettä vähitellen. Vältetään liiallista lisäämistä kerralla, sillä tämä voi johtaa tulen leviämiseen ja tulipalon syttymiseen.

Huolehditaan turvallisuudesta

Tulisijan lämmitys vaatii aina huolellisuutta ja turvallisuusnäkökohtien huomioimista. Pidetään tulisijan ympäristö siistinä ja tyhjennetään se palavista materiaaleista.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

 

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.