Viherrakentaminen

Viherrakentaminen on olennainen osa ympäristön suunnittelua ja kaupunkisuunnittelua. Se mahdollistaa viihtyisien ja toiminnallisten viheralueiden luomisen kaupunkiympäristöihin sekä yksityisille että julkisille alueille.

Viherrakentaminen

Viherrakentaminen on olennainen osa ympäristön suunnittelua ja kaupunkisuunnittelua. Se mahdollistaa viihtyisien ja toiminnallisten viheralueiden luomisen kaupunkiympäristöihin sekä yksityisille että julkisille alueille.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

 

Viherrakentamisen tavoitteena on luoda kestäviä ja kauniita ympäristöjä, jotka tarjoavat paikan virkistäytymiselle, luontokokemuksille ja yhteisöllisyydelle.

Ympärillämme on lukemattomia viheralueita, jotka rikastuttavat ympäristöämme ja tarjoavat paikan virkistäytymiselle ja luonnossa liikkumiselle. 

Erilaisia viheralueita, kuten puistoja, pihoja ja istutettuja alueita, löytyy kaikkialta ympäri maailmaa. Näiden viheralueiden luomisen ja ylläpidon taustalla on viherrakentajien taito ja ammattitaito. 

Viherrakentaminen on olennainen osa ympäristön suunnittelua ja kaupunkisuunnittelua. Se mahdollistaa viihtyisien ja toiminnallisten viheralueiden luomisen kaupunkiympäristöihin sekä yksityisille että julkisille alueille. 

Viherrakentamisen tavoitteena on luoda kestäviä ja kauniita ympäristöjä, jotka tarjoavat paikan virkistäytymiselle, luontokokemuksille ja yhteisöllisyydelle.

Viherrakentajat ovat ammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet viherrakentamiseen ja viherympäristöjen suunnitteluun. Heidän tehtävänsä kattavat monenlaisia alueita:

 • Suunnittelu: Viherrakentajat suunnittelevat viheralueiden muotoilun, kasvillisuuden valinnan, istutus järjestelyt sekä käytettävät materiaalit. He ottavat huomioon ympäristön erityispiirteet ja alueen tarkoituksen.
 • Rakentaminen: Viherrakentajat toteuttavat suunnitelmat käytännössä. He vastaavat kasvien istuttamisesta, nurmikon asentamisesta, kivetyksistä ja muista viherrakenteista.
 • Ylläpito: Viheralueiden ylläpito on tärkeä osa viherrakentamista. Viherrakentajat voivat vastata kasvien kunnossapidosta, nurmikon leikkaamisesta, istutusten uusimisesta ja yleisestä ympäristön siisteydestä.
 • Ekologiset Ratkaisut: Viherrakentajat pyrkivät usein integroimaan viheralueisiin ekologisia ratkaisuja, kuten sadeveden keräämistä, luonnonmukaisia istutuksia ja biodiversiteetin edistämistä.

Viherrakentaminen on tärkeä osa ympäristön suunnittelua ja kaupunkisuunnittelua. Viherrakentajat ovat ammattilaisia, jotka suunnittelevat, rakentavat ja ylläpitävät erilaisia viheralueita, kuten puistoja, pihoja ja istutettuja alueita. 

Heidän taitonsa ja osaamisensa mahdollistavat kauniiden ja toiminnallisten ympäristöjen luomisen, jotka tarjoavat paikan rentoutumiselle, virkistäytymiselle ja luontokokemuksille. Viherrakentajien rooli on merkittävä ympäristön kestävyyden ja viihtyisyyden edistämisessä.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Mitä viherrakentamiseen sisältyy?

Viherrakentaminen on monipuolinen ala, joka kattaa laajan kirjon erilaisia toimenpiteitä viheralueiden luomiseksi, kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Tämä ammattiala edistää kauniiden ja toiminnallisten ympäristöjen luomista sekä edistää ekologisuutta ja viihtyisyyttä. 

Viherrakentaminen kattaa laajan valikoiman toimintoja, joilla luodaan ja ylläpidetään vihreitä ja houkuttelevia ympäristöjä. Tärkeimmät viherrakentamisen osa-alueet ovat:

 • Viheralueiden luominen: 
 • Viherrakentajat suunnittelevat ja luovat erilaisia viheralueita, kuten puistoja, pihoja, leikkikenttiä ja istutettuja alueita. He ottavat huomioon alueen tarkoituksen, käyttäjät ja ympäristön erityispiirteet.
 • Kasvien ja puiden Istutukset: 
 • Viherrakentajat valitsevat ja istuttavat erilaisia kasveja ja puita viheralueille. He huolehtivat kasvien oikeasta istutus paikasta, hoidosta ja kasvuympäristöstä.
 • Betoni- ja luonnonkivityöt: 
 • Viherrakentajat toteuttavat erilaisia kivityöskentelyitä, kuten käytävien, terassien ja istutusalueiden kivetykset. He voivat käyttää sekä betoni- että luonnonkiviä luomaan kestäviä ja esteettisiä pintoja.
 • Vesirakentaminen: 
 • Viherrakentajat voivat luoda vesielementtejä, kuten suihkulähteitä, lampia ja vesiputouksia, jotka rikastuttavat ympäristöä ja luovat rauhoittavan ilmapiirin.
 • Puurakentaminen: 
 • Puurakentaminen sisältää erilaisia puurakenteita, kuten pergoloita, terasseja, penkkejä ja aitoja. Puurakentaminen lisää luonnollisuutta ja lämpöä viheralueille.
 • Erilaiset konetyöt: 
 • Viherrakentajat voivat suorittaa erilaisia konetöitä, kuten maanmuokkausta, kivien asentamista ja maanrakennusta, jotka ovat tarpeen viheralueiden luomisessa ja muokkaamisessa.

Viherrakentaminen vaikuttaa positiivisesti ympäristöön monin tavoin. Se lisää viheralueiden määrää, edistää luonnon monimuotoisuutta ja tarjoaa paikan ihmisille rentoutua ja nauttia luonnosta.

Viherrakentaminen voi myös parantaa rakennusten ekologisuutta lisäämällä vihreyttä ja luonnollisuutta rakennetussa ympäristössä.

Viherrakentaminen on monipuolinen ja monitahoinen ammattiala, joka kattaa viheralueiden suunnittelun, luomisen ja ylläpidon. 

Viherrakentajien työllä luodaan kauniita, toiminnallisia ja ekologisia ympäristöjä, jotka rikastuttavat kaupunkiympäristöä ja tarjoavat paikan virkistäytymiselle.

Heidän taitonsa ja ammattitaitonsa ovat keskeisessä roolissa vihreiden ja viihtyisien ympäristöjen luomisessa.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Viherrakentaminen -Mistä hinta muodostuu?

Viherrakentaminen on monimuotoinen toiminta, joka kattaa erilaisia projekteja aina pienistä pihan muutoksista suuriin puistoalueiden kehittämiseen. 

Hinta viherrakentamiselle voi vaihdella merkittävästi riippuen useista tekijöistä. 

Viherrakentamisen hintaan vaikuttavat monet eri seikat, kuten:

 • Alueen koko: Mitä suurempi alue on, sitä enemmän materiaaleja, työvoimaa ja aikaa tarvitaan.
 • Toivotut muutokset: Viherrakentamisen tarkoitus vaikuttaa hintaan. Pienet istutukset ja maisemointi voivat olla edullisempia kuin suuremmat rakenteiden ja vesielementtien luomiset.
 • Budjetti: Kuinka paljon rahaa on käytettävissä vaikuttaa suuresti siihen, mitä voidaan toteuttaa. Budjetti voi rajoittaa materiaalien valintaa ja työvoiman määrää.
 • Ammattilaisen osuus: Jos osa töistä tehdään itse, kuten pienet istutukset, se voi vähentää ammattilaisen työpanoksen tarvetta ja siten kustannuksia.
 • Materiaalit ja laatu: Valitut materiaalit vaikuttavat hintaan. Esimerkiksi korkealaatuiset kasvit ja erikoismateriaalit voivat nostaa kustannuksia.
 • Työvoiman tarve: Jos työhön tarvitaan paljon työvoimaa tai erikoisosaamista, se voi nostaa hintaa.

Viherrakentaminen voi kattaa laajan kirjon erilaisia toimenpiteitä, kuten:

 • Kasvien istuttaminen ja maisemointi
 • Kivityöt ja polkujen rakentaminen
 • Puurakenteiden, kuten terassien tai aitojen, asentaminen
 • Vesi elementtien, kuten suihkulähteiden tai lampien, luominen
 • Maanmuokkaus ja pohjatöiden tekeminen

Paras aika toteuttaa viherrakennus projekti vaihtelee riippuen siitä, mitä halutaan tehdä. Kevät ja syksy ovat yleisesti ottaen hyviä ajankohtia istutuksille ja muille viherrakentamisen töille, sillä ne tarjoavat suotuisat olosuhteet kasvien juurtumiselle.

Viherrakentaminen hinta

Viherrakentaminen on tapa luoda vihreä ja viihtyisä ympäristö omalle pientalon pihalle. Hinta viherrakentamiselle vaihtelee monien tekijöiden mukaan, ja se voi olla merkittävä sijoitus omaan kotiin. 

Viherrakentamisen hinta pientalon pihassa vaihtelee laajasti, mutta keskimäärin se voi olla noin 2.000 € – 10.000 € riippuen pihan koosta, urakan laajuudesta, valituista materiaaleista ja tarvittavasta työvoimasta. 

Huolellinen suunnittelu ja ammattilaisen apu voivat auttaa varmistamaan, että saat haluamasi vihreän ja viihtyisän pihan ilman yllättäviä kustannuksia. Muista harkita tarpeitasi, budjettiasi ja mahdollisuuksiasi ennen kuin aloitat viherrakentamis projektin.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).
Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.