Alapohjan eristys

Alapohjan eristys auttaa estämään kosteuden ja kosteusvaurioiden muodostumista. Hyvin eristetty alapohja estää kosteuden nousemisen maaperästä ja vähentää homeen ja mikrobien kasvun riskiä.

Alapohjan eristäminen parantaa sisäilman laatua ja lattiapinnan lämpötilaa

Alapohjan eristys on toimenpide, joka vaikuttaa sekä sisäilman laatuun että lattiapinnan lämpötilaan. 

Alapohjan eristys auttaa estämään kosteuden ja kosteusvaurioiden muodostumista. Hyvin eristetty alapohja estää kosteuden nousemisen maaperästä ja vähentää homeen ja mikrobien kasvun riskiä. Tämä parantaa sisäilman laatua ja edistää terveellistä asumisympäristöä.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Lisäksi alapohjan eristys auttaa estämään radonkaasun tunkeutumista sisätiloihin. Radon on radioaktiivinen kaasu, joka voi kerääntyä maaperästä ja päästä rakennuksen sisäilmaan. Asianmukainen eristys vähentää radonin vaikutusta ja parantaa siten sisäilman laatua.

Alapohjan tai rossipohjan eristys vaikuttaa myös lattiapinnan lämpötilaan. Hyvin eristetty alapohja vähentää lämmönjohtavuutta ja estää kylmän ilman tunkeutumisen rakenteeseen. Tämä puolestaan parantaa lattiapinnan lämmöneristystä ja lisää asumismukavuutta.

Lisäeristyksen toteutus

Lisäeristys voidaan toteuttaa eri tavoin, kuten käyttämällä eristysmateriaaleja kivi-, lasivillaa, tai käyttämällä eristyslevyjä. Lisäeristyksen tarkoituksena on parantaa alapohjan tai rossipohjan eristystehoa ja lisätä lämpöä pitäviä ominaisuuksia.

On huomattava, että alapohjan tai rossipohjan eristäminen vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Ammattilaisen apu on suositeltavaa, jotta varmistetaan oikeanlaisen eristysmateriaalin käyttö ja asianmukainen eristystaso.

Alapohjan tai rossipohjan eristäminen on investointi, joka tarjoaa monia etuja, kuten parantuneen sisäilman laadun, paremman lämmöneristyksen ja asumismukavuuden. Lisäksi se voi auttaa säästämään energiakustannuksissa pitkällä aikavälillä ja edistää ympäristön kestävyyttä vähentämällä lämmitystarvetta.

Joskus lisäeristyksen asentaminen voi olla riittävä parantamaan eristys tehoa, kun taas toisissa tapauksissa vanha eristemateriaali on poistettava osittain tai jopa kokonaan ja korvattava uudella, modernimmalla eristeellä. Lisäksi alapohjan eristyksen teettäminen voi liittyä vanhojen rakenteiden purkamiseen ja uusimiseen. 

Jos olemassa oleva eristys on riittävän hyvässä kunnossa, mutta sen eristysteho halutaan parantaa, lisäeristys voi olla hyvä vaihtoehto. Lisäeristys voidaan asentaa vanhan eristeen päälle tai sen viereen lisäämään eristystasoa ja parantamaan lämmöneristystä. Tämä voi sisältää uuden eristemateriaalin, kuten kivi- tai lasivillan, asentamisen.

Mikäli vanha eristemateriaali on huonossa kunnossa, homeinen tai tehottomaksi käynyt, se voi joutua poistettavaksi osittain tai kokonaan. Tällöin uusi, modernimpi eristemateriaali voidaan asentaa tilalle. Vanhan eristemateriaalin poistaminen mahdollistaa myös mahdollisten rakennusvirheiden tai kosteusvaurioiden korjaamisen ennen uuden eristyksen asentamista.

Joissakin tapauksissa alapohjan eristämisen yhteydessä voidaan joutua suorittamaan vanhojen rakenteiden purkaminen ja uusiminen. Tämä voi olla tarpeen, jos alapohjan rakenne tai lattiarakenne on vaurioitunut tai tarvitsee päivitystä. Rakenteiden purkaminen ja uusiminen antavat mahdollisuuden tarkastella ja korjata alapohjan muita osia, kuten alapohjan tuuletusta ja kosteudenhallintaa.

On tärkeää, että alapohjan eristämiseen liittyvät työt suoritetaan asianmukaisesti ja ammattitaidolla. Työn laajuus ja tarvittavat toimenpiteet vaihtelevat kohteen mukaan. Siksi on suositeltavaa ottaa yhteyttä alan asiantuntijaan, kuten rakennusinsinööriin tai rakennusalan ammattilaiseen, joka voi arvioida tilannetta ja antaa suosituksia parhaista toimenpiteistä eristys tehon parantamiseksi alapohjassa.

Mitä huomioitavaa alapohjan eristämisessä

Alapohjan eristäminen vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta.

Ensimmäiseksi on tärkeää selvittää, onko kohde jo eristetty vai tehdäänkö lisäeristystä. Jos alapohja on jo eristetty, on hyvä tarkistaa sen kunto ja tehokkuus. Tarvittaessa vanha eristemateriaali voidaan joutua poistamaan osittain tai kokonaan ja korvaamaan uudella eristeellä.

Jos päädytään tekemään lisäeristystä niinsaattaa olla tarpeen purkaa joitakin rakenteita. Tämä voi sisältää esimerkiksi vanhan eristemateriaalin poistamisen tai osien avaamisen eristyskerroksen asentamiseksi. Rakenteiden purkaminen vaatii huolellista suunnittelua ja ammattitaitoa, jotta vältetään vauriot muille rakenteille.

Mikäli vanha eristemateriaali on huonossa kunnossa tai sen tehokkuus ei ole riittävä, se on syytä poistaa ennen uuden eristyksen asentamista. Vanhojen eristeiden poistaminen voidaan tehdä eristyskerros kerrallaan ja ne tulisi asianmukaisesti kierrättää tai hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Uudet eristeet on valittava huolellisesti ja varmistettava, että ne sopivat asennus kohteeseen. Eristeiden valintaan vaikuttaa alapohjan tyyppi, ilman kosteusolosuhteet, lämmöneristys tarve ja paikalliset rakentamismääräykset.

Riippuen työn laajuudesta ja asumistilanteesta, saattaa olla tarpeen järjestää väliaikainen asuminen tai työvaiheiden suunnittelu siten, että asuminen on mahdollista. Esimerkiksi jos alapohjan eristystyö vaatii rakenteiden avaamista, saattaa olla hankalaa asua talossa samanaikaisesti.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

 

Erilaisten alapohjien eristys

Erilaisten alapohjien eristäminen on tärkeä osa rakennuksen lämmöneristystä ja energiatehokkuutta. 

Tuulettuvan alapohjan eristäminen on yleinen menetelmä vanhemmissa rakennuksissa. Tämä alapohjatyyppi perustuu siihen, että alapohjan alla on tuuletustila, joka edistää kosteuden poistumista ja alapohjan kuivumista. Tuulettuvan alapohjan eristäminen voidaan toteuttaa eristämällä alapohjan yläpuolinen lattiarakenne, kuten välipohja tai alapohjan alapuolella oleva kylmävarasto.

Maanvaraisen alapohjan eristäminen on yleistä uudemmissa rakennuksissa. Tämä alapohjatyyppi tarkoittaa, että rakennuksen lattiarakenne on suoraan maanpinnan tasolla. Maanvaraisen alapohjan eristys tehdään yleensä eristämällä lattiarakenne maanpinnan puolelta. Tämä voi sisältää eristelevyjen tai -rullan asentamisen suoraan maahan tai esimerkiksi eristys betonilaatan käytön.

Rossipohja on vanhempi alapohjatyyppi, jossa lattiarakenne on asennettu maanpinnan yläpuolelle rossien tai pylväiden varaan. Rossipohjan lisäeristys voidaan toteuttaa lisäämällä eristysmateriaalia rossien väliin tai asentamalla eristelevyjä tai -rullia lattiarakenteen alle. Lisäeristys auttaa parantamaan lämmöneristystä ja vähentämään lämpöhäviöitä.

Sokkelin eristäminen on tärkeää, sillä sokkelin kautta voi tapahtua lämpöhäviöitä ja kosteusongelmia. Sokkelin eristys voi tapahtua ulkopuolelta tai sisäpuolelta. Ulkopuolinen sokkelin eristys tarkoittaa eristemateriaalin asentamista suoraan sokkelin ulkopuolelle. Sisäpuolinen sokkelin eristys voidaan toteuttaa asentamalla eristelevyjä tai -rullia sokkelin sisäpuolelle.

Alapohjan eristyksen hinta

Alapohjan eristäminen maksaa keskimäärin noin 3.000 € – 20.000 € pohjan pinta-alasta, rakenteesta ja eristysmenetelmästä riippuen. Esimerkiksi vanhan omakotitalon alapohjan kunnostus ja eristyksen parannus voisi yhteensä maksaa 13.000 €.

Alapohjan eristäminen on investointi, joka voi parantaa rakennuksen energiatehokkuutta, vähentää lämpöhäviöitä ja parantaa asumismukavuutta. Eristystyön hinta vaihtelee useista tekijöistä riippuen, kuten pohjan pinta-alasta, rakenteesta ja valitusta eristysmenetelmästä. 

Alapohjan eristystyön hinta korreloi yleensä pohjan pinta-alan kanssa. Mitä suurempi alue on eristettävänä, sitä enemmän materiaaleja ja työvoimaa tarvitaan, mikä voi nostaa hintaa.

Rakenteen monimutkaisuus voi vaikuttaa eristystyön hintaan. Esimerkiksi, jos alapohjassa on monia pilareita, putkistoja tai muita esteitä, työn suorittaminen voi olla haastavampaa ja enemmän aikaa vievää, mikä voi vaikuttaa hintaan.

Alapohjan eristämisessä on erilaisia menetelmiä, kuten lisäeristys, eristyslevyjen asentaminen, eristys ruiskutus jne. Eri menetelmät voivat vaikuttaa hintaan eri tavoin. Esimerkiksi eristyslevyjen asentaminen voi olla kustannuksiltaan erilainen kuin eristys ruiskutus.

Jos alapohjan eristys työn yhteydessä joudutaan tekemään muita toimenpiteitä, kuten rakenteiden purkamista tai korjaamista, tämä voi vaikuttaa hintaan. Työn laajuus ja tarvittavat toimenpiteet vaihtelevat tapauskohtaisesti.

On tärkeää pyytää tarjouksia useammalta urakoitsijalta ja neuvotella hinta ennen alapohjan eristys työn aloittamista. Ammattilainen voi arvioida työn laajuuden, materiaalitarpeen ja työvoimakustannukset.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

 

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.