Energiansäästö kodeissa

Energiansäästö vähentää asumiskuluja ja säästää ympäristöä. Energiaa säästämällä vaikutetaan positiivisesti niin yksilötasolla kuin yhteiskunnallisesti tulevaisuuteen.

Tässä artikkelissa

Energiansäästön hyödyt 

Energiansäästö on erittäin tärkeää tulevaisuutemme kannalta ja sillä pystytään vaikuttamaan positiivisesti moniin merkittäviin asioihin. Tämä on todella tärkeä osa ympäristöystävällistä elämäntapaa ja toimintaa.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Energiaa säästämällä voidaan vähentää energiakustannuksia, säästää luonnonvaroja ja vähentää ympäristövaikutuksia kuten ilmastonmuutosta.

Energiansäästö on tärkeimmistä asioista, jolla voimme suojella ympäristöä ja pienentää ilmastonmuutosta. Tällä tarkoitetaan energian käytön vähentämistä tai toisin sanoen sen tehokkaampaa hyödyntämistä niin, että energiankulutus on pienempää samalla lopputuloksella.

Energiansäästöön voidaan vaikuttaa niin yksilötasolla kuin yhteiskunnallisesti. Öljyn, kaasun, kivihiilen ja fossiilisten polttoaineiden käyttö aiheuttaa suuria kasvihuonepäästöjä, jotka ovat suurimpia aiheuttajia tapahtuvaan ilmastonmuutokseen. 

Säästämällä energiaa pystytään vähentämään energian kulutusta ja samalla erilaisia haitallisia päästöjä. Lisäksi energian kulutuksen vähentämisellä on vaikutusta meidän jokaisen talouteen. Energiansäästöllä pystytään pienentämään kuluja ja parantamaan taloudellista tilannetta.

Nykyään on monia energiansäästöohjelmia ja niihin erilaisia avustuksia ja tukia. Energiansäästö on tärkeää kaikille, se auttaa suojelemaan ympäristöä, säästämään rahaa ja parantamaan energiatehokkuutta.

Jokainen voi tehdä osansa energiansäästössä  niin yksilö, yritys kuin kuntatasolla.

Energiansäästöön erilaisia keinoja

Energiansäästö kannattaa aloittaa isoista asioista ja edetä pienempiin kohteisiin, niin pitkälle kuin omaa intoa riittää.

On erilaisia keinoja säästää energiaa. Energiansäästö voidaan luokitella energian säästämiseen ja energian hukkaamiseen. Energiansäästö on käyttää energiatehokkaita laitteita, jotka käyttävät pienemmän energiamäärän kuin normaalit laitteet, mutta ne saavuttavat saman tehtävän.

Energian hukkaamisella tarkoitetaan lämmön eristystä rakennuksessa eli minimoidaan lämpöhukka, jota tulee mm. ikkunoista ja ovista.

Lisäksi yksinkertaiset toiminnot vaikuttavat energiansäästöön, kuten valojen sammutus poistuttaessa jne. 

Energiansäästöön vaikuttavia asioita ja toimenpiteitä:

Valaistus: Led-valaistus on energiatehokas ja kestävämpi valaistus vaihtoehto. Nämä kuluttavat huomattavasti vähemmän energiaa kuin tavalliset hehkulamput, jopa 85 %:tia vähemmän. Ne on helppo asentaa ja saadaan merkittäviä säästöjä energiakustannuksissa.

Lisäksi yleisvalaistuksen käytössä on järkevää huomioida turhan valaistuksen käyttö eli sammuttaa valaistus, kun sillä ei ole käyttöä.

Energiatehokkaat kodinkoneet: Suurimpia energiankuluttajia kotitalouksissa on kodinkoneet. Tähän voidaan vaikuttaa valitsemalla energiatehokkaat kodinkoneet. kuten jääkaappi ja pesukone. Näin voidaan säästää huomattavasti energiaa ja myöskin rahaa.

 • Elektronisten laitteiden sammutus yön ajaksi
 • Kylmälaitteiden huoltaminen. Jääkaapin ja pakastimen säännöllinen puhdistus ja sulatus. Kylmälaitteiden ilmankierron ja sopivan lämpötilojen tarkistus. 

Jääkaappi +5 astetta ja pakastin -18 astetta.

 • Mikroaaltouunin käyttäminen lämmittämiseen ja kypsentämiseen.
 • Sähkölieden ja uunin tehokas käyttäminen. Liesituulettimen käyttö vain tarpeen mukaan.
 • Astian – ja pyykinpesukoneen käytössä pyrittävä täysiin koneisiin ja käyttämään pika- ja säästöohjelmia.

Lämmitysjärjestelmien säännöllinen huolto ja tarkistus: Talon tai kiinteistön lämmitysjärjestelmien säännöllisellä huollolla, tarkistuksella ja puhdistuksella on iso merkitys energiankulutukseen ja siinä säästämiseen.

On järkevää merkitä säännöllisiin huoltotoimenpiteisiin erilaiset ilmansuodattimien vaihdot ja järjestelmien tarkastukset.

Aurinkovoima: Erilaisten aurinkovoimaloiden ja järjestelmien käyttäminen on ympäristöystävällinen tapa tuottaa energiaa. Aurinkopaneelien asentaminen katolle auttaa vähentämään riippuvuutta verkkovirrasta ja säästää energiaa. Niiden käytöllä saadaan tuotettua myöskin mahdollisesti ylimääräistä aurinkoenergiaa, jota voidaan myydä sähköyhtiöillä ja saada tuloja. 

Lämpötilojen säännöstely: Lämpötilojen säännöstelyllä pystytään vaikuttamaan merkittävästi energiansäästöön. Voidaan käyttää termostaatteja, jotka säätelevät tilan mukaan lämpötiloja. On järkevää alentaa lämpötiloja, kun ei olla kotona tai jokin rakennuksen tila on pienemmässä käytössä.

Erilaisilla talotekniikan säädöillä ja ohjauksilla voidaan vaikuttaa automaattisesti vaikutuksiin. Lämmitystä voidaan automaation avulla ohjata sääolosuhteiden, sisälämpötilojen ja niiden käytön mukaisesti.

 • Talon, rakennuksen tai huoneen lämpötilan laskeminen yhdellä asteella säästää 5 prosenttia lämmitysenergiaa.
 • Pattereiden termostaatit oltava kunnossa ja saman huoneen patterit samassa lämpötilassa. Mikäli lämpövaihtelut ovat suuria niin on tehtävä lämmitysjärjestelmän perussäätö.
 • Varsinkin kylmempään aikaan vältettävä ikkunoiden avoinna pitämistä. Lisäksi raitisilmaventtiilit kannattaa säätää talvella pienemmälle.
 • Ikkunoiden ja ovien eristeiden kunto.
 • Lattialämmitys ja sen käyttäminen. Säädettävä sopivat käyttöajat ja lämpötilat. Lattialämmitys voi aiheuttaa merkittävästi energiankulutusta.
 • Lämmityksen ja ilmastoinnin säätäminen pienemmälle tasolle talon tai rakennuksen ollessa tyhjillään.
 • Saunan lämmitys maksimissaan 80 asteeseen, koska ylilämmittäminen lisää sähkönkulutusta jopa 20-30 prosenttia.

Suositeltavat lämpötilat:

 • yleinen oleskelutila 20-22 astetta
 • makuuhuone 18-20 astetta
 • varastotilat 12 astetta
 • kellari 5 astetta

Sähkönkulutuksen seuranta: On suositeltavaa ja todella järkevää seurata sähkönkulutusta. Näin pystytään reagoimaan myöskin energiatehottomiin laitteisiin tai tapoihin käyttää niitä. Järkevällä käytöllä saadaan aikaan merkittäviä säästöjä.

Energiaremontti: Tehdään energiakartoitus talossa tai kiinteistössä ja kasvatetaan energiatehokkuutta vähintään yhdellä energialuokalla. Nykyään kaikissa uusissa taloissa pitää olla energiatodistus, jolla todennetaan energialuokitus. Myös vanhoissa taloissa nämä vaaditaan, kun niitä ollaan myymässä.

Eristyksen lisääminen: Talossa tai kiinteistössä voi eristykset olla aika vaatimattomat ja näiden takia energiaa hukkaantuu. Näissä tilanteissa voidaan lisätä yläpohjan eristepaksuutta, jolloin saadaan säästettyä lämmitysenergiaa merkittävästi. Lisäksi vanhoissa puutaloissa saattaa esiintyä mikrobikasvustoa, joka on poistettava parantaakseen eristystä.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Energiaremonttiin saatavat avustukset

Energia-avustukset on tarkoitettu asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Energia-avustuksia voivat hakea asuinrakennuksen omistavat henkilöasiakkaat ja yhteisöt (taloyhtiöt ja ns. ARA-yhteisöt).

Tämä ohje koskee vain henkilöasiakkaita. Taloyhtiöiden energia-avustuksesta on olemassa erillinen ohjeensa, samoin valtion tuella rahoitettujen vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavien yhteisöjen (ARA-yhteisöt) avustuksesta. Ohjeet löytyvät ARAn verkkosivuilta 

www.ara.fi/energia-avustus.

Avustuksia voivat hakea:

 • kerros- ja rivitaloyhtiöt
 • valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannus korkotukilainaa
 • omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat

Avustus haetaan ennakkoon ARAsta. Hakemuksessa tulee olla laskelmat lähtötilanteesta (E-luku), korjausten vaikutuksesta E-lukuun sekä asiantuntijan laatima ja allekirjoittama selvitys ja kustannusarvio toimenpiteistä, joilla vaadittu energiatehokkuus saavutetaan.

Avustus maksetaan jälkikäteen, kun energiatehokkuuden paraneminen on osoitettu uudella energiatodistuksella. Jos energiatehokkuus ei ole parantunut odotetusti tai sitä ei ole osoitettu energiatodistuksella, avustusta ei makseta, vaikka se olisi alun perin myönnetty.

Miten avustuksen voi saada?

Jotta avustusta voi saada, korjaushankkeen täytyy parantaa rakennuksen energiatehokkuutta enemmän kuin korjaamisen yhteydessä normaalisti edellytetään. Energiatehokkuuden paraneminen täytyy osoittaa energiatodistuksella. Avustuksen saamisen edellyttämät tasot on säädetty asetuksessa.

Avustusta myönnetään korjaushankkeen kustannuksiin, jotka liittyvät:

 • energiatehokkuuden parantamiseen
 • energian käytön tehostamiseen
 • sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen
 • järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen

Tarkemmat avustettavat toimenpiteet, kunkin toimenpiteen avustustasot ja ajankohtainen määrärahatilanne löytyvät ARA:n sivuilta. Avustusta myönnetään enintään 50 prosenttia korjaushankkeen toteutuneista kustannuksista, jotka ARA on hyväksynyt avustettaviksi avustus päätöksessään.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on energiatehokkuuden paraneminen:

 • kerros- ja rivitalossa vähintään 20 prosenttia energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset edellyttävät – avustus enintään 4 000 €/asunto
 • omakoti- ja pientalossa vähintään 30 prosenttia energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset edellyttävät – avustus enintään 4 000 €
 • rakennuksen korjaus lähes nollaenergiatasolle – avustus enintään 6 000 €/asunto

ARA katsoo hankekohtaisesti, mikä osa korjaustyön kustannuksista käy avustettaviksi. Hyväksyttyihin kustannuksiin lasketaan mukaan suunnittelu-, työ- ja rakennuskustannukset arvonlisäveroineen.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.