Ikkunan asennus

Ikkunan asennus on tärkeä osa rakennus- tai remonttityötä, ja sen onnistuminen edellyttää huolellista suunnittelua ja tarkkoja toimenpiteitä. Oikeiden mittojen ottaminen ja ikkunan tukeva asentaminen ovat keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat asennuksen laatuun ja lopputulokseen.

Ikkunan asennus

Ikkunan asennus on tärkeä osa rakennus- tai remonttityötä, ja sen onnistuminen edellyttää huolellista suunnittelua ja tarkkoja toimenpiteitä. Oikeiden mittojen ottaminen ja ikkunan tukeva asentaminen ovat keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat asennuksen laatuun ja lopputulokseen.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Ensimmäinen askel ikkunan asentamisessa on oikeiden mittojen ottaminen. On tärkeää mitata ikkuna aukko tarkasti sekä leveyden että korkeuden osalta. Lisäksi on otettava huomioon mahdolliset lisä tilatarpeet, kuten tiivistysten tai eristeiden asentaminen. Mittojen perusteella voidaan tilata ikkuna, joka sopii täsmällisesti ikkuna aukkoon.

Kun ikkuna on saapunut ja valmiina asennettavaksi, käytetään asennus karmin apua. Asennus karmi on puukehys, joka asetetaan ikkuna aukkoon ja toimii tukena ikkunan asentamisessa. 

Ennen ikkunan kiinnittämistä asennus karmi kiinnitetään tukevasti ikkuna aukkoon ruuveilla tai nauloilla. Tämä varmistaa, että karmi pysyy paikallaan ja luo vakaan alustan ikkunan asentamista varten.

Kun asennus karmi on paikallaan, ikkuna voidaan asettaa siihen. Ikkunan tulee istua tiiviisti karmiin ja olla suorassa. Tarvittaessa voidaan käyttää kiiloja tai tasoitus materiaalia varmistaakseen, että ikkuna pysyy tukevasti paikallaan. Lisäksi tulee varmistaa, että ikkunan toiminnallisuus, kuten avautuminen ja sulkeutuminen, on kunnossa.

Asennuksen aikana on tärkeää kiinnittää huomiota myös tiivistyksiin. Ikkunan ja asennus karmin väliset raot tulee tiivistää huolellisesti, jotta estetään ilman ja veden vuoto ikkunan ympärille. Tiivistysaineena voidaan käyttää esimerkiksi eristys vaahtoa tai tiivistemassaa.

Lopuksi ikkunan asennuksen jälkeen tulee tehdä tarvittavat viimeistelytyöt. Tämä voi sisältää listoitusta, mahdollista maalausta tai pinnoitusta sekä ikkunan toimivuuden tarkistamista. 

Huolellinen viimeistely varmistaa, että ikkuna istuu saumattomasti ympäröivään rakenteeseen ja luo esteettisesti miellyttävän kokonaisuuden.

On tärkeää muistaa, että ikkunan asentaminen voi olla vaativaa ja ammattitaitoa vaativaa työtä.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

 

Ikkuna-asentaja

Ikkuna-asentaja on ammattilainen, joka erikoistuu ikkunoiden asentamiseen ja korjaamiseen. Ikkuna-asentajan työtehtäviin kuuluu usein sekä uusien ikkunoiden asentaminen että vanhojen ikkunoiden korjaaminen tai vaihtaminen. 

He työskentelevät yleensä rakennus- ja remonttialalla ja heidän tavoitteenaan on varmistaa, että ikkunat asennetaan oikein ja toimivat moitteettomasti.

Ikkuna-asentajan tehtävät voivat vaihdella riippuen projektin laajuudesta. Heidän työtehtäviinsä voi kuulua:

 1. Mittaaminen ja suunnittelu: Ikkuna-asentaja osaa ottaa tarkat mitat ikkuna reiästä ja suunnitella asennuksen yksityiskohdat huomioiden muun muassa materiaalit, tiivistykset ja eristykset.
 1. Vanhan ikkunan purkaminen: Jos kyseessä on vanhan ikkunan korjaus tai vaihto, ikkuna-asentaja vastaa vanhan ikkunan purkamisesta huolellisesti varmistaen, että rakenteet eivät vahingoitu.
 1. Uuden ikkunan asennus: Ikkuna-asentaja asentaa uuden ikkunan paikalleen tarkasti ja huolellisesti. He varmistavat, että ikkuna istuu tiiviisti asennus karmissa ja toimii moitteettomasti, mukaan lukien avautuminen, sulkeutuminen ja tiiviys.
 1. Tiivistys ja eristys: Ikkuna-asentaja vastaa tiivistys- ja eristystöistä varmistaen, että ikkunan ympärille ei pääse ilmavuotoja tai kosteutta. He käyttävät asianmukaisia tiivistys materiaaleja ja varmistavat, että tiivisteet ovat kestäviä ja pitkäikäisiä.
 1. Viimeistelytyöt: Ikkuna-asentaja tekee tarvittavat viimeistelytyöt, kuten listoitusta, maalausta tai pinnoitusta, jotta ikkuna sulautuu saumattomasti ympäröivään rakenteeseen.

Ikkuna-asentajan työ edellyttää tarkkuutta, ammattitaitoa ja tietämystä erilaisista ikkuna materiaaleista ja -järjestelmistä. Heidän on myös tunnettava rakennusmääräykset ja -standardit, jotka koskevat ikkunoiden asennusta ja turvallisuutta. Ikkuna-asentajat voivat toimia itsenäisinä ammatinharjoittajina tai työskennellä rakennusyrityksissä tai ikkunoiden valmistajilla.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Milloin ikkunat asennetaan?

Yleisesti ottaen uudet ikkunat asennetaan joko saneerauksen yhteydessä tai uudiskohteessa.

Jos kyseessä on saneeraus, on ensimmäinen vaihe yleensä vanhan ikkunarakenteen purku kokonaan tai ainakin osittain listoituksen sekä ulkopuitteiden purkamisella.

Ikkunarakenteiden kunto on mahdollista tarkistaa tässä vaiheessa ja jos puutteita tai vaurioita huomataan, kannattaa ne korjata ennen uusien ikkunoiden asentamista

Kun vanha ikkuna rakenteet on purettu, seuraavat työvaiheet on hyvä huomioida uusien ikkunoiden asennuksessa:

 1. Mittaus ja tilauksen tekeminen: Ennen uusien ikkunoiden asentamista on tärkeää ottaa tarkat mitat ikkuna reiästä. Mittausten perusteella voidaan tilata oikean kokoiset ja tyyppiset ikkunat.
 1. Ikkunoiden toimitus ja tarkastus: Kun ikkunat ovat saapuneet, ne tulee tarkastaa mahdollisten vaurioiden varalta ennen asennusta. On tärkeää varmistaa, että toimitetut ikkunat vastaavat tilattuja ja että niiden toiminnallisuus on kunnossa.
 1. Asennuksen valmistelu: Ennen varsinaista asennusta on tärkeää valmistella ikkuna reiät. Tämä voi sisältää esimerkiksi puhdistuksen, tasoituksen ja tarvittaessa alustan korjaamisen.
 1. Ikkunoiden asennus: Uudet ikkunat asennetaan huolellisesti ikkuna reikiin. Asennustapa voi vaihdella ikkunatyypin mukaan, mutta yleensä se sisältää tiivisteen kiinnittämisen, ikkunakehyksen kiinnityksen ja tarvittaessa eristys aineen käytön.
 1. Tiivistys ja eristys: Ikkunoiden asennuksen jälkeen on tärkeää tiivistää ja eristää ikkunoiden ympärys huolellisesti. Tämä varmistaa, että ikkunat ovat tiiviit ja energiatehokkaat.
 1. Viimeistelytyöt: Lopuksi tehdään viimeistelytyöt, kuten listoitukset, mahdolliset sisä- ja ulkopuitteiden maalaukset tai pinnoitukset sekä tarvittavat säädöt ja tarkistukset toimivuuden varmistamiseksi.

On tärkeää huomata, että ikkunoiden asennusprosessi voi vaihdella riippuen eri ikkuna tyypeistä, rakenteista ja remontin laajuudesta. Lisäksi paikalliset rakennusmääräykset ja -normit tulee ottaa huomioon.

Ikkunoiden asennus on vaativaa työtä, joka kannattaa jättää ammattilaisen tehtäväksi. Ammattilainen tuntee ikkuna-asennuksen parhaat käytännöt ja varmistaa, että ikkunat asennetaan oikein ja tiiviisti. Tämä takaa niiden toimivuuden, energiatehokkuuden ja kestävyyden pitkällä aikavälillä.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Ikkunan asennus menetelmät

Ikkunoiden asentamisessa on useita erilaisia menetelmiä, jotka soveltuvat erilaisiin asennus kohteisiin ja materiaaleihin. 

Ikkunan asennus uretaanilla on yleinen menetelmä ikkunoiden asentamisessa. Uretaanivaahtoa käytetään tiivistämään ja kiinnittämään ikkuna paikoilleen. Se tarjoaa hyvän eristyskyvyn ja tukevuuden asennukselle.

Ikkunan asennus imukupilla on yleensä käytössä suurien ja painavien ikkunoiden asennuksessa. Imukuppia käytetään ikkunan nostamiseen ja kiinnittämiseen paikoilleen. Se helpottaa ikkunan käsittelyä ja asentamista.

Ikkunan vuorilaudat ovat koriste puitteita, jotka asennetaan ikkunan ympärille. Ne antavat ikkunalle viimeistellyn ilmeen ja tarjoavat myös lisäsuojaa.

Hirsirakenteisiin asennettaessa ikkuna-asennuksessa on omat erityispiirteensä. On tärkeää ottaa huomioon hirsien luonnollinen liike ja mahdolliset kutistuminen, jotta ikkunan tiiviys säilyy.

Kiinteät ikkunat eivät avaudu tai sulkeudu, ja niiden asennus voi olla hieman erilainen kuin avattavien ikkunoiden. Ne voidaan asentaa esimerkiksi liimaamalla tai ruuveilla kiinnittämällä.

Ikkunoiden asentamiseen liittyy myös tiettyjä tekijöitä, jotka otettava huomioon ennen asennusta.

Ikkunan asennussyvyys tarkoittaa sitä, kuinka syvälle ikkuna asennetaan seinärakenteeseen. Oikea asennussyvyys varmistaa ikkunan asianmukaisen kiinnityksen ja tuen.

Ikkunan asennuskorkeus viittaa siihen, kuinka korkealla ikkuna asennetaan seinässä. Se riippuu käyttäjän mieltymyksistä ja toiminnallisista tarpeista.

Ikkunoiden asentaminen on ammattitaitoa vaativa tehtävä, joka edellyttää asianmukaisia työvälineitä, tarkkuutta ja tietämystä. Suositeltavaa on hankkia ammattilaisen apua ikkunan asennukseen, varsinkin jos kyseessä on suuri tai monimutkainen ikkunaprojekti.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

 

Ikkunan asennus hintaan vaikuttaa useita tekijöitä

Uudisrakennus projektit ja saneerauskohteet voivat vaikuttaa asennuksen hintaan. Uudisrakennuksessa ikkunoiden asentaminen voi olla suoraviivaisempaa, kun taas saneerauskohteessa saattaa olla tarve purkaa vanhat ikkunat ja tehdä mahdollisia rakenteellisia muutoksia, mikä voi nostaa asennuksen hintaa.

Ikkunoiden määrä vaikuttaa suoraan asennuksen hintaan. Mitä enemmän ikkunoita asennetaan, sitä enemmän työtä ja aikaa tarvitaan. Usein urakoitsijat tarjoavat määräalennuksia, kun useita ikkunoita asennetaan samalla kertaa.

Rakennuksen korkeus ja rakennustyyppi voivat vaikuttaa asennuksen hintaan. Korkeissa rakennuksissa tai kerrostaloissa ikkunoiden asentaminen voi olla haastavampaa ja vaatia erikoistyökaluja tai nostolaitteita, mikä voi nostaa kustannuksia.

Joissain tapauksissa ikkunan asennus saattaa edellyttää lisätöitä, kuten tiivistysten, eristeiden tai listoitusten asentamista. Nämä työt voivat lisätä asennuksen hintaa.

On tärkeää ottaa huomioon, että ikkunan asennuksen hinta vaihtelee projekti- ja aluekohtaisesti. Parhaiten saat tarkat tiedot kustannuksista pyytämällä tarjouksen ammattilaiselta tai urakoitsijalta. He voivat arvioida projektin laajuuden ja tarvittavat työt sekä antaa sinulle tarkat kustannusarviot ikkunan asennuksesta.

Muista myös, että laadukkaan ja ammattitaitoisen ikkunan asennuksen tärkeys ei ole pelkästään hinnassa. On suositeltavaa valita luotettava ja kokenut urakoitsija, jolla on hyvä maine ja tarvittavat sertifikaatit, jotta varmistetaan korkealaatuinen asennustyö ja pitkäaikainen kestävyys.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Ikkunan asennus hinta

Ikkunoiden asennuksen hinta voi vaihdella suuresti eri tekijöiden perusteella. Keskimääräinen hinta (150,00 € – 350,00 €) antaa suuntaa antavan arvion yksittäisen ikkunan asennuksen kustannuksista. 

Kuitenkin on tärkeää huomata, että jokainen projekti on ainutlaatuinen, ja hinta voi vaihdella alueen, urakoitsijan hinnoittelun, ikkunatyypin ja muiden tekijöiden perusteella.

Esimerkiksi kolmen ikkunan asentaminen hintaan 700,00 € tarkoittaa noin 233,00 € per ikkuna, mikä on suuntaa-antava arvio. On kuitenkin hyvä muistaa, että tämä on vain esimerkki, ja hinta voi vaihdella merkittävästi riippuen projektin erityispiirteistä ja paikallisista markkinoista.

Ennen ikkunoiden asentamisen hinta-arvion saamista on suositeltavaa ottaa yhteyttä ammattilaiseen tai urakoitsijaan. He voivat tulla paikan päälle arvioimaan projektin laajuuden, tarkistamaan ikkunoiden kunnon ja tarjoamaan tarkemman kustannusarvion, joka perustuu juuri sinun tarpeisiisi ja toiveisiisi.

On myös tärkeää pitää mielessä, että ikkunoiden asentaminen on tärkeä investointi kotisi tai rakennuksen arvoon, energiatehokkuuteen ja viihtyvyyteen. Laadukkaan asennuksen varmistaminen ammattilaisen avulla voi säästää rahaa ja ongelmia pitkällä aikavälillä.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.