Ilmakiertoinen lattialämmitys

Ilmakiertoinen lattialämmitys on yksi lattialämmitysjärjestelmien muodoista, joissa lattian alla olevaan putkistoon kiertää ilma. Tämä järjestelmä tarjoaa useita etuja ja on suosittu valinta monissa asuin- ja liikerakennuksissa.

Ilmakiertoinen lattialämmitys

Ilmakiertoinen lattialämmitys on yksi lattialämmitysjärjestelmien muodoista, joissa lattian alla olevaan putkistoon kiertää ilma. Tämä järjestelmä tarjoaa useita etuja ja on suosittu valinta monissa asuin- ja liikerakennuksissa.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Ilmakiertoinen lattialämmitys ja sen toiminta perustuu ilman lämmönjohtavuuteen. Lattian alla kulkee putkisto, jossa kiertää lämmin ilma. Ilman lämpö siirtyy putkiston avulla lattiaan ja edelleen huonetilaan, mikä lämmittää tehokkaasti koko tilan. 

Lämmön tasainen jakautuminen lattian pinnalta ylöspäin luo miellyttävän lämpötilan ja mukavan sisäilman.

Ilmakiertoisessa lattialämmityksessä käytettävä ilma ei ole syttyvää eikä aiheuta palovaaraa. Tämä tekee järjestelmästä turvallisen käyttää.

Sen putkistossa ei kiertele vettä tai muita nesteitä, mikä vähentää huoltotarvetta. Järjestelmä on käytännössä huoltovapaa, mikä säästää aikaa ja rahaa.

Ilmakiertoisen lattialämmityksen avulla lämpö siirtyy tehokkaasti lattian pinnalta ylöspäin, mikä mahdollistaa alhaisemman lämmitysenergian tarpeen. Tämä voi johtaa energiansäästöön ja alhaisempiin lämmityskustannuksiin pitkällä aikavälillä.

Tämän avulla lämpö jakautuu tasaisesti ja mukavasti koko lattian alueelle. Tämä luo miellyttävän lämpötilan ja estää kylmät lattiat, jotka voivat aiheuttaa epämukavuutta.

Ilmakiertoisen lattialämmityksen voi yleensä liittää osaksi keskuslämmitysjärjestelmää. Tämä tarkoittaa, että lämmitys tapahtuu samasta lämmönlähteestä kuin muualla talossa. 

Yleisin tapa on liittää ilmakiertoinen lattialämmitys kattilan tai lämpöpumpun kautta, joka tuottaa lämpöä koko kiinteistöön.

Kun ilmakiertoista lattialämmitystä suunnitellaan ja asennetaan, on tärkeää ottaa huomioon oikea putkiston mitoitus, lämmitysteho ja ilmankierron suunnittelu. 

Ammattilaisen konsultointi ja asennustyö voivat olla tarpeen varmistaaksesi järjestelmän toimivuuden ja tehokkuuden.

On tärkeää suunnitella ja asentaa ilmakiertoisen lattialämmityksen järjestelmä huolellisesti ammattilaisen avulla, jotta varmistetaan sen oikea toiminta ja tehokkuus.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Ilmakiertoinen lattialämmitys ja sen hyödyt

Nykypäivänä rakennusten perustusten kosteusturvallisuus on erittäin tärkeä huomioitava tekijä. Alapohjan liittäminen ilmakiertoiseen lattialämmitykseen on yksi parhaista vaihtoehdoista turvallisen rakenteen varmistamiseksi. 

Vesi- ja sähkökiertoisessa lattialämmityksessä on aina olemassa putkiston vuotoriski tai lämmityskaapelin hajoamisen riski. Ilmakiertoisessa lattialämmityksessä nämä riskit poistuvat, koska kanavistoon ei johdeta vettä tai sähköä.

Ilmakiertoisen lattialämmityksen kanavistossa kiertävä lämmin ilma auttaa kuivattamaan alapohjan rakenteet. 

Tämä on erityisen hyödyllistä kosteuden hallinnassa ja kosteusvaurioiden vähentämisessä. Kuiva alapohja on tärkeä tekijä terveellisen sisäilman ja rakenteiden kestävyyden kannalta.

Kun alapohjan rakenteet pysyvät kuivina ilmakiertoisen lattialämmityksen ansiosta, kosteusvahinkojen riski vähenee merkittävästi. 

Kosteusvauriot voivat aiheuttaa home- ja mikrobikasvustoa, rakenteiden heikkenemistä ja terveysongelmia. Ilmakiertoinen lattialämmitys auttaa vähentämään näitä riskejä.

On tärkeää suunnitella ja toteuttaa ilmakiertoisen lattialämmityksen kanavisto huolellisesti ammattilaisen avulla. Oikea mitoitus ja suunnittelu varmistavat järjestelmän toimivuuden ja tehokkuuden. 

Lisäksi on noudatettava rakennusmääräyksiä ja suosituksia, jotka koskevat kosteus turvallisuutta ja lattialämmitysjärjestelmiä.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Takan hyödyntäminen

Takat voivat toimia tehokkaina lämmönlähteinä ilmakiertoisen lattian järjestelmässä. Tällaiset takat tunnetaan nimellä ilmalämmitystakat, ja niiden avulla voidaan jakaa lämpöä tasaisesti koko rakennukseen.

Ilmalämmitystakat hyödyntävät takan tulipesässä syntyvää lämpöä ja kanavoivat sen ilmavirran avulla lattian alle. Ilman avulla lämpö siirtyy lattian pintakerroksiin ja lämmittää sitä. Lämmin lattia puolestaan säteilee lämpöä ympäröivään tilaan, mikä luo miellyttävän ja tasaisen lämpötilan huoneeseen.

Ilmalämmitystakat voidaan integroida ilmakiertoisen lattian järjestelmään siten, että takasta tuleva lämmin ilma johdetaan kanavistoon ja jaetaan tasaisesti eri huoneisiin. Lämmönjakoa voidaan säätää huonetermostaattien avulla, jolloin eri tilojen lämpötilaa voidaan säätää yksilöllisesti tarpeen mukaan.

Ilmalämmitystakat mahdollistavat tasaisen lämmönjaon eri huoneisiin. Lämpö jakautuu lattian kautta tasaisesti ja luonnollisesti, mikä luo miellyttävän ja tasapainoisen lämpö ympäristön.

Ilmalämmitystakkojen avulla lämmityksen energiatehokkuus paranee, sillä lämpö hyödynnetään tehokkaasti ja jaetaan tasaisesti koko rakennukseen. Tämä voi johtaa energiansäästöön ja alentaa lämmityskustannuksia.

Lämpimän lattian ja tasaisen lämpötilan ansiosta ilmalämmitystakoilla varustetut tilat tuntuvat miellyttäviltä ja viihtyisiltä. Lämpötilaa voidaan säätää huonetermostaattien avulla, mikä mahdollistaa yksilöllisen lämpötilansäädön eri tiloissa.

On tärkeää suunnitella ja asentaa ilmalämmitystakkaa ja ilmakiertoista lattianlämmitystä ammattilaisen avulla. Ammattilainen voi arvioida rakennuksen tarpeet, suunnitella tehokkaan järjestelmän ja varmistaa oikeanlaisen asennuksen.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Ilmakiertoinen lattialämmitys -Miten hinta muodostuu?

Ilmakiertoinen lattialämmitys ja sen hinta muodostuu useista tekijöistä.

Ilmakiertoisen lattialämmityksen putkiston paksuus vaikuttaa suoraan kustannuksiin. Paksumpi putkisto mahdollistaa suuremman lämmönsiirron, mutta se voi myös nostaa kustannuksia.

Lattialämmityksen kustannukset kasvavat yleensä alueen pinta-alan mukana. Mitä suurempi alue, sitä enemmän putkistoa, eristeitä ja muita tarvikkeita tarvitaan.

Ilmakiertoisen lattialämmityksen hintaan vaikuttavat myös siihen kuuluvat tuotteet ja tarvikkeet. Tämä voi sisältää esimerkiksi putkiston, eristeet, puhaltimen, lämmitysyksikön ja termostaatit. 

Kokonaisuuden hinta vaihtelee valitun järjestelmän ja tarvikkeiden laadun ja ominaisuuksien mukaan.

Kustannukset voivat vaihdella sen mukaan, kuinka laajoja toimenpiteitä ilmakiertoisen lattialämmityksen asennuksen yhteydessä tehdään. 

Esimerkiksi jos kohteessa tehdään perustusten rakentaminen, sokkelit, lattiaeristeet, raudoitteiden asennus ja itse lämmitysjärjestelmän asennus, kustannukset voivat olla suuremmat verrattuna tilanteeseen, jossa kaikki valmistelevat työt on jo tehty.

On tärkeää hankkia hinta-arvio ammattilaiselta, joka pystyy ottamaan huomioon kohteen yksityiskohdat ja tarpeet. Hinta-arviossa huomioidaan putkiston paksuus, alueen pinta-ala ja tarvittavat tuotteet sekä työn laajuus.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Ilmakiertoinen lattialämmitys hinta

Ilmakiertoinen lattialämmitys ja sen asentamisen hinta voi vaihdella useista tekijöistä riippuen. 

Keskimääräiset kustannukset lattialämmityksen asentamiselle ovat noin 7.000 € – 15.000 €. Tämä hintaväli sisältää yleensä asennuksen materiaaleineen.

On suositeltavaa pyytää tarjous ammattilaiselta, joka pystyy arvioimaan kohteen tarpeet ja tarjoamaan tarkemman hinta-arvion ilmakiertoisen lattialämmityksen asentamisesta. Tämä auttaa varmistamaan, että hinta-arvio vastaa todellisia kustannuksia ja että projekti toteutetaan suunnitellulla budjetilla.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.