Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Ilmanvaihtokanavien puhdistus säännöllisesti on tärkeä osa terveellisen sisäilman ylläpitämistä ja ihmisten hyvinvoinnin edistämistä. Ilmanvaihtojärjestelmän tehtävänä on varmistaa raikas ja puhdas ilma sisätiloissa, samalla kun se poistaa epäpuhtauksia ja huonolaatuista ilmaa. Puhdas sisäilma on olennainen osa terveellistä elinympäristöä ja voi vaikuttaa positiivisesti ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen.

Säännöllisesti tehty ilmanvaihtokanavien puhdistus – Sisäilman laadun, hyvinvoinnin ja energiatehokkuuden parantaminen

Ilmanvaihtokanavien puhdistus säännöllisesti on tärkeä osa terveellisen sisäilman ylläpitämistä ja ihmisten hyvinvoinnin edistämistä. Ilmanvaihtojärjestelmän tehtävänä on varmistaa raikas ja puhdas ilma sisätiloissa, samalla kun se poistaa epäpuhtauksia ja huonolaatuista ilmaa. Puhdas sisäilma on olennainen osa terveellistä elinympäristöä ja voi vaikuttaa positiivisesti ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Ilmanvaihtojärjestelmässä voi ajan myötä kertyä pölyä, likaa, siitepölyä, homeitiöitä, bakteereja ja muita epäpuhtauksia. Nämä voivat vaikuttaa sisäilman laatuun ja aiheuttaa hengitys- ja allergiaoireita sekä heikentää yleistä hyvinvointia. 

Säännöllinen puhdistaminen auttaa poistamaan nämä epäpuhtaudet ja ylläpitämään puhtaan ilman virtausta sisätiloissa.

Lisäksi ilmanvaihtojärjestelmän puhdistaminen voi parantaa energiatehokkuutta. Kun ilmanvaihtokanavat, suodattimet ja muut järjestelmän osat ovat puhtaita ja esteettömiä, ilmavirta pääsee liikkumaan vapaasti ja ilmanvaihtojärjestelmä toimii optimaalisesti. 

Tämä voi johtaa siihen, että ilmanvaihto toimii tehokkaammin ja energiankulutus vähenee. Puhdistettu ilmanvaihtojärjestelmä voi myös vähentää laitteiden kulumista ja parantaa niiden kestävyyttä, mikä voi johtaa pienempiin huoltokustannuksiin ja pidempään käyttöikään.

Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistaminen tulisi suorittaa säännöllisesti asiantuntevan ilmanvaihtoasentajan toimesta. Heillä on tarvittava osaaminen, työkalut ja laitteet puhdistustyön suorittamiseen. 

Puhdistaminen voi sisältää ilmanvaihtokanavien, suodattimien, ilmaventtiilien ja ilmanvaihtolaitteiden puhdistamisen. Lisäksi ammattilainen voi tarkistaa järjestelmän kunnon ja suorittaa tarvittavat säädöt.

Ilmanvaihtokanava on rakennuksen sisällä kulkeva tyypillisesti metallista tai teräksestä valmistettu putki.

Mikä on ilmanvaihtokanavien tehtävä?

Ilmanvaihtokanavien tehtävä on tuoda sisätiloihin puhdasta ilmaa ja kuljettaa käytetty ilma ulos.

Ilmanvaihtokanavat ovat keskeinen osa ilmanvaihtojärjestelmää ja niiden tehtävänä on varmistaa sisäilman laadukas vaihtuvuus. 

Ilmanvaihtokanavat tuovat raikasta ja puhdasta ilmaa tiloihin esimerkiksi ulkoa tai muista ilmanvaihtojärjestelmän osista, kuten ilmanvaihtokoneesta. 

Ne myös poistavat käytetyn ilman ja sen mukana mahdolliset epäpuhtaudet, kuten hiilidioksidin, kosteuden, hajut ja pienhiukkaset. Tämä mahdollistaa sisäilman laadun ylläpitämisen ja varmistaa, että huoneilma on terveellistä ja viihtyisää hengittää.

Ilmanvaihtokanavat voivat kulkea eri tilojen kautta, kuten huoneiden, käytävien, ullakoiden tai kellarikerrosten läpi. Niiden reititys suunnitellaan huolellisesti, jotta ilmavirta saadaan optimaaliseksi ja ilman jakautuminen eri tiloihin tasapainoiseksi. Kanavat voidaan eristää lämpöä ja ääntä eristävillä materiaaleilla, jotta varmistetaan energiatehokas toiminta ja vähennetään ääni haittoja.

Ilmanvaihtokanavat voivat vaihdella kooltaan ja muodoltaan riippuen rakennuksen koosta, ilmanvaihtotarpeesta ja käytettävistä ilmanvaihtojärjestelmistä. Yleisimmin käytettyjä materiaaleja ilmanvaihtokanavien valmistuksessa ovat galvanoitu teräs, rosteri tai alumiini, jotka ovat kestäviä ja sopivia ilmanvaihdon vaatimiin olosuhteisiin.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Puhdistusväli

Ilmakanavien puhdistus ja puhdistusväli riippuu useista tekijöistä, kuten tilan käyttötarkoituksesta, IV-järjestelmän tyypistä, ilman laadusta ja rakennuksen yleisestä puhtaanapidosta. 

Yleinen suositus omakotitalojen ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus välille on noin 5–10 vuotta. Tämä voi kuitenkin vaihdella tilan käyttötarkoituksen, asukasmäärän ja alueen ilman laadun perusteella. 

On myös hyvä tarkkailla ilmanvaihtokanavien kuntoa ja tehdä tarvittaessa puhdistus toimenpiteitä aikaisemmin, jos havaitaan epätavallista likaa tai epäpuhtauksia.

Toimisto- ja liikerakennuksissa ilmanvaihtojärjestelmä tulisi yleensä puhdistaa noin 3–5 vuoden välein. Tässäkin tapauksessa puhdistusväli voi vaihdella tilan käyttötarkoituksen, ilman laadun ja käyttäjämäärän perusteella. Toimisto- ja liikerakennuksissa ilmanvaihdon puhdistus on erityisen tärkeää, koska suuri määrä ihmisiä viettää aikaa sisätiloissa.

Teollisuuskiinteistöissä, kuten tehtaissa tai tuotantolaitoksissa, ilmanvaihtojärjestelmät voivat altistua suurelle määrälle likaa, pölyä tai kemikaaleja. Tästä syystä puhdistusväli voi olla lyhyempi, esimerkiksi 1–3 vuotta. Sairaaloissa ja terveydenhuollon tiloissa ilmanvaihdon puhdistusta suositellaan myös tiheämmin, koska puhtaan ilman laatu on erityisen tärkeää potilaiden terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.

On tärkeää huomata, että nämä suositukset ovat yleisiä ohjeita, ja kunkin kohteen puhdistusväli tulisi määrittää tapauskohtaisesti. Jos esimerkiksi huomataan selvää likaantumista, hajuja tai muita merkkejä heikentyneestä ilmanlaadusta, ilmanvaihtojärjestelmä tulisi puhdistaa ja tarkastaa välittömästi.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

 

Miten ilmanvaihtokanavien puhdistus tehdään?

Ilmanvaihtokanavien puhdistus koostuu useista vaiheista, jotka auttavat varmistamaan, että ilmanvaihtojärjestelmä on puhtaassa kunnossa ja toimii optimaalisesti. 

Ennen puhdistuksen aloittamista asiantuntija suorittaa alkukartoituksen, jossa arvioidaan ilmanvaihtojärjestelmän kunto, likaantumisaste ja tarvittavat puhdistustoimenpiteet. Tämä auttaa suunnittelemaan puhdistuksen ja varmistamaan, että kaikki tarvittavat alueet otetaan huomioon.

IV-puhdistuksen aikana ilmanvaihtojärjestelmään luodaan alipaine, joka auttaa estämään pölyn leviämisen tiloihin. Alipaine voidaan luoda esimerkiksi erityisillä alipaine koneilla tai paineilman avulla.

Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja sen keskeinen vaihe on mekaaninen harjapuhdistus. Tämä tehdään käyttämällä erityisiä harjoja ja työkaluja, jotka pystyvät irrottamaan pölyn ja likaantuneen aineen ilmanvaihtokanavien seinämistä ja pinnoilta. 

Harja puhdistuksessa huomioidaan kaikki kanavat, poistoilmaventtiilit, tuloilmaventtiilit ja mahdolliset suodattimet.

Pöly ja irronnut lika kerätään talteen erityisillä imureilla ja suodattimilla, jotka estävät pölyn leviämisen ilmaan. Näin varmistetaan, että tiloihin ei synny pölyhaittaa puhdistuksen aikana.

Puhdistuksen jälkeen asiantuntija tarkastaa järjestelmän, varmistaa puhdistuksen onnistumisen ja tekee tarvittavat säädöt ja tarkistukset. Tämä auttaa varmistamaan, että ilmanvaihtojärjestelmä toimii optimaalisesti ja tarvittavat ilmavirrat ja säädöt ovat oikein.

On tärkeää huomata, että IV-puhdistus on ammattitaitoa vaativa tehtävä, ja sen suorittamiseen tarvitaan asianmukaiset työkalut, laitteet ja osaaminen. Siksi suositellaan, että IV-puhdistus teetetään ammattitaitoisella ilmanvaihtoasentajalla, jolla on kokemusta ja osaamista kyseisistä puhdistustoimenpiteistä.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

 

Miten muodostuu ilmanvaihtokanavien puhdistus hinta?

Ilmanvaihtokanavien puhdistus kustannukset voivat vaihdella suuresti eri tekijöiden perusteella. 

Erilaiset ilmanvaihtojärjestelmät vaativat erilaisia puhdistusmenetelmiä ja työmäärää. Esimerkiksi koneellisen ilmanvaihdon järjestelmän puhdistus voi olla työläämpi ja kalliimpi kuin painovoimaisen järjestelmän puhdistus.

Erilaiset kiinteistöt, kuten omakotitalot, kerrostalot, teollisuusrakennukset tai toimistotilat, vaativat erilaisia puhdistusmenetelmiä ja työmäärää. Suuremmat ja monimutkaisemmat kiinteistöt voivat olla kalliimpia puhdistaa kuin pienemmät ja yksinkertaisemmat rakennukset.

Mitä enemmän kerroksia ja lattiapinta-alaa kiinteistössä on, sitä enemmän kanavia on puhdistettavana. Tämä voi vaikuttaa työmäärään ja siten myös hintaan.

Sisäventtiilien puhdistus voi olla aikaa vievää ja työlästä. Mitä enemmän sisä venttiilejä on kiinteistössä, sitä enemmän työtä vaaditaan ja sitä korkeammaksi hinta voi nousta.

On tärkeää muistaa, että nämä ovat yleisiä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa ilmanvaihtokanavien puhdistuksen hintaan. Jokainen kohde on kuitenkin yksilöllinen, ja siksi tarkka hinta määritetään tapauskohtaisesti. 

Parhaiten hinta-arvion voi antaa ammattitaitoinen ilmanvaihtoasentaja, joka voi tehdä paikan päällä kartoituksen ja antaa tarkan arvion puhdistuksen kustannuksista.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Ilmanvaihtokanavien puhdistus hinta

Ilmanvaihtokanavien puhdistus tai nuohous on tärkeä osa ilmanvaihtojärjestelmän ylläpitoa ja sisäilman laadun varmistamista. Puhdistuksen hintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten kohteen koko, ilmanvaihtojärjestelmän tyyppi ja kunto, kanavien määrä sekä puhdistustyön laajuus.

Pienkohteissa, kuten omakotitaloissa tai pienissä asuntoyksiköissä, ilmastointikanavien puhdistuksen hinta voi vaihdella noin 250,00 € – 900,00 € välillä. Tässä hintaluokassa otetaan huomioon yleensä yksittäisen kiinteistön tai pienen asuinrakennuksen kanavien puhdistus työ, joka sisältää tyypillisesti kanavien mekaanisen harjapuhdistuksen, pölynpoiston ja tarvittaessa desinfioinnin.

Suuremmissa kohteissa, kuten taloyhtiöissä tai teollisuushalleissa, ilmastointikanavien puhdistuksen hinta voi nousta noin 1 000,00 € – 8 000,00 € välille. Tämä hintaluokka kattaa laajemman mittakaavan puhdistustyöt, joissa on suurempi määrä kanavia ja venttiileitä, ja työmäärä on siten suurempi.

On tärkeää huomata, että nämä ovat keskimääräisiä hinta-arvioita, ja todellinen hinta määritellään aina tapauskohtaisesti. Ilmanvaihtojärjestelmän kunto, likaantumisaste, kanavien sijainti ja pääsy niihin voivat vaikuttaa työn vaikeusasteeseen ja siten myös hintaan. 

Parasta on pyytää tarjous ammattitaitoiselta ilmanvaihtoasentajalta, joka voi tehdä kohde kartoituksen ja antaa tarkan hinta-arvion ilmastointikanavien puhdistuksesta tai nuohouksesta. Näin varmistetaan, että puhdistustyö suoritetaan asianmukaisesti ja hinta on kohtuullinen.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Ilmanvaihto

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.