Ilmanvaihtokone

Ilmanvaihtokone on keskeinen osa kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää, erityisesti koneellisessa ilmanvaihdossa. Ne vastaavat ilmanvaihdon tehokkaasta ja säännöllisestä toiminnasta, ja niiden avulla varmistetaan terveellinen ja miellyttävä sisäilma kiinteistössä.

Ilmanvaihtokone

Ilmanvaihtokone on keskeinen osa kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää, erityisesti koneellisessa ilmanvaihdossa. Ne vastaavat ilmanvaihdon tehokkaasta ja säännöllisestä toiminnasta, ja niiden avulla varmistetaan terveellinen ja miellyttävä sisäilma kiinteistössä.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Koneellisessa ilmanvaihdossa ilmanvaihtolaitteet koostuvat yleensä tuloilmakoneesta ja poistoilmakoneesta, jotka toimivat yhdessä ilmanvaihtojärjestelmän kanssa. 

Tuloilmakone tuo raitista ulkoilmaa kiinteistöön ja suodattaa sen, jolloin pöly, siitepöly ja muut ilmassa olevat epäpuhtaudet pidetään poissa sisätiloista. Poistoilmakone puolestaan poistaa käytetyn ja epäpuhtaan sisäilman kiinteistöstä ja kuljettaa sen ulos. Näiden laitteiden avulla saavutetaan optimaalinen ilmanvaihto ja sisäilman laatu.

Ilmanvaihtolaitteisiin kuuluu myös muita komponentteja, kuten suodattimia, lämmöntalteenottolaitteita, puhaltimia ja ohjausjärjestelmiä. Suodattimet varmistavat, että tuloilma on mahdollisimman puhdasta ja estävät epäpuhtauksien pääsyn sisätiloihin. 

Lämmöntalteenottojärjestelmä puolestaan hyödyntää poistoilmasta talteen otettua lämpöä lämmittääkseen tuloilmaa, mikä parantaa energiatehokkuutta ja säästää lämmityskustannuksia. Puhaltimet taas luovat ilmavirtauksen, joka kuljettaa ilman tehokkaasti ja tasaisesti kanavistossa.

Ilmanvaihtolaitteet on suunniteltu tarkasti ja ne täyttävät tiukat ilmanvaihto standardit ja -määräykset. Niiden asianmukainen toiminta ja säännöllinen huolto ovat tärkeitä, jotta ne toimivat tehokkaasti ja varmistavat puhtaan ja raikkaan sisäilman kiinteistössä. 

On suositeltavaa tehdä säännöllisiä huoltotoimenpiteitä, kuten suodattimien vaihto ja laitteiden puhdistus, jotta ilmanvaihtolaitteet säilyvät hyvässä kunnossa ja niiden toimivuus säilyy.

Kokonaisuudessaan ilmanvaihtokone on oleellinen osa kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää ja ne mahdollistavat terveellisen ja mukavan sisäilman.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Ilmanvaihtokone – Asennus, kytkentä, mitoitus ja valinta 

Ilmanvaihtolaitteen asennus on ensimmäinen askel sen käyttöönotossa. Asennuksessa on huomioitava laitteen oikea sijoituspaikka, joka voi vaihdella kohteen mukaan. Tärkeää on varmistaa riittävä tila laitteelle, hyvä pääsy huoltotoimenpiteitä varten sekä tarvittavat turvamarginaalit ilmanvaihtokoneen ympärille. Asennusprosessissa on noudatettava valmistajan antamia ohjeita ja alan hyviä käytäntöjä.

Ilmanvaihtolaitteen kytkentä tarkoittaa sen liittämistä ilmanvaihtojärjestelmään ja sähköverkkoon. Tässä vaiheessa on tärkeää varmistaa oikeanlainen ja turvallinen kytkentä, joka täyttää voimassa olevat sähkömääräykset ja standardit. 

Ammattitaitoinen sähköasentaja vastaa laitteen sähköasennuksesta ja varmistaa sen oikean toiminnan.

Ilmanvaihtolaitteen mitoitus on keskeinen osa sen toimivuutta. Mitoituksessa otetaan huomioon kiinteistön ominaisuudet, kuten pinta-ala, tilojen käyttötarkoitus, henkilömäärä ja tarvittava ilman vaihtovirta. 

Oikean mitoituksen avulla varmistetaan, että ilmanvaihtolaitteen kapasiteetti vastaa kiinteistön tarvetta ja että ilmanvaihto toimii optimaalisesti. Mitoituksen suorittaa yleensä ammattitaitoinen ilmanvaihtosuunnittelija tai -asentaja.

Ilmanvaihtolaitteen valinta perustuu kohteen tarpeisiin ja vaatimuksiin. Valitessaan ilmanvaihtolaitetta tulee ottaa huomioon kiinteistön tyyppi, käyttötarkoitus, ilmavirtojen tarve, energiatehokkuus ja mahdolliset erityisvaatimukset, kuten melutaso tai ilman laatutavoitteet. 

On tärkeää valita laadukas ja luotettava ilmanvaihtolaite, joka täyttää tarvittavat standardit ja määräykset.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Miten muodostuu ilmanvaihtokoneen hinta?

Ilmanvaihtokone hinta muodostuu useista tekijöistä, ja lopullinen hinta riippuu usein kiinteistön ja IV-järjestelmän erityispiirteistä. 

Asuinrakennukset, teollisuustilat ja liiketilat voivat vaatia erilaisia ilmanvaihtokoneita, joilla on erilaiset ominaisuudet ja kapasiteetit. Erilaiset rakennustyypit vaikuttavat hintaan, koska eri käyttötarkoituksiin sopivat koneet saattavat vaatia erilaista tekniikkaa ja materiaaleja.

Jos olemassa oleva ilmanvaihtojärjestelmä on painovoimainen tai vanha koneellinen järjestelmä, ilmanvaihtokoneen vaihto koneelliseen tulo- ja poistoilmanvaihtoon voi vaatia lisäasennuksia ja muutoksia, mikä voi vaikuttaa hintaan.

Hintaan vaikuttaa myös se, pyydetäänkö tarjousta pelkästä ilmanvaihtokoneesta, pelkästä asennuksesta vai IV-koneen toimittamisesta ja asentamisesta kokonaisuudessaan. Tarjouspyynnön yksityiskohdat voivat vaikuttaa hintaan, ja siksi on tärkeää antaa tarjoajalle riittävästi tietoja tarpeista ja odotuksista.

On tärkeää ottaa huomioon, että ilmanvaihtokoneen hintaan voi vaikuttaa myös muut tekijät, kuten valmistaja, koneen ominaisuudet ja tehokkuusluokka sekä mahdolliset lisävarusteet. Siksi on suositeltavaa pyytää useita tarjouksia eri toimittajilta ja tehdä vertailua ennen päätöksen tekemistä.

Tarkemman hinta-arvion saamiseksi ilmanvaihtokoneen kuluista ja asennuksesta on suositeltavaa ottaa yhteyttä asiantuntevaan ilmanvaihtoalan yritykseen, joka voi tehdä tarvekartoituksen ja antaa räätälöidyn tarjouksen kiinteistön tarpeiden perusteella.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Ilmanvaihtokone hinta

Ilmanvaihtokone -ja koneiden voivat todella vaihdella suuresti valitusta koneesta riippuen. Yksinkertaisemmat ja pienemmät ilmanvaihtokoneet voivat maksaa noin 500,00 € – 2 000,00 €, kun taas suuremmat ja monimutkaisemmat koneet voivat maksaa jopa 20 000,00 € tai enemmän. 

Hintaan vaikuttavat tekijät voivat sisältää ilmanvaihtokoneen koko, ominaisuudet, suorituskyvyn, valmistajan, energiatehokkuuden ja lisävarusteiden läsnäolon.

Ilmanvaihtokoneen asennuksen, vaihdon tai uusimisen kustannukset voivat vaihdella suuresti kohteen ja työn laajuuden mukaan. 

Pienemmissä kohteissa, joissa laitteet ja tarvikkeet on hankittu etukäteen, kustannukset voivat olla noin 300,00 € – 10 000,00 €. Suuremmissa tai monimutkaisemmissa kohteissa, joissa asennus vaatii enemmän työtä ja tarvikkeita, kustannukset voivat nousta jopa 10 000,00 € tai enemmän.

Ilmanvaihtokone hinta asennettuna voi vaihdella laitteen ominaisuuksien, suorituskyvyn ja koon mukaan. Pienemmät ja yksinkertaisemmat laitteet voivat maksaa noin 800,00 € – 5 000,00 €, kun taas suuremmat ja monimutkaisemmat laitteet voivat maksaa jopa 30 000,00 € tai enemmän.

On tärkeää huomata, että nämä hinta-arviot ovat vain suuntaa antavia ja todelliset kustannukset voivat vaihdella paljon tapauskohtaisesti. Kannattaa pyytää useita tarjouksia eri toimittajilta ja tehdä vertailua ennen päätöksen tekemistä. Ammattilaisen konsultointi ja tarvekartoitus auttavat myös saamaan tarkemman kuvan kustannuksista ja valitsemaan sopivan ilmanvaihtoratkaisun kiinteistöön.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.