LVIS-saneeraus

LVIS on lyhenne sanoista lämpö, vesi, ilma ja sähkö ja se kattaa kiinteistön keskeiset järjestelmät. LVIS-saneeraus viittaa yleisimmin linjasaneeraukseen, joka käsittää putkistojen uusimisen tai korjaamisen kiinteistössä.

LVIS-saneeraus

LVIS on lyhenne sanoista lämpö, vesi, ilma ja sähkö ja se kattaa kiinteistön keskeiset järjestelmät. LVIS-saneeraus viittaa yleisimmin linjasaneeraukseen, joka käsittää putkistojen uusimisen tai korjaamisen kiinteistössä.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Linjasaneerauksen yhteydessä voidaan myös tehdä muita LVIS-järjestelmiin liittyviä töitä, kuten ilmanvaihdon parantaminen tai uusiminen, lämmitysjärjestelmän päivittäminen sekä sähköasennukset.

Linjasaneerauksella tavoitellaan yleensä kiinteistön toimintakunnon parantamista, energiatehokkuuden lisäämistä ja nykyaikaisten teknisten ratkaisujen käyttöönottoa. Remontti voi sisältää esimerkiksi käyttövesiputkien uusimisen, viemäriputkien korjauksen tai uusimisen, lämmitysjärjestelmän päivittämisen, ilmanvaihdon parantamisen sekä sähköasennusten uusimisen tai muutokset.

Linjasaneeraus voi olla mittava ja vaativa projekti, joka voi vaikuttaa asumiseen ja kiinteistön toimintaan. Se edellyttää usein huolellista suunnittelua, ammattitaitoista toteutusta ja valvontaa. 

LVIS-saneerauksessa on tärkeää ottaa huomioon kiinteistön tarpeet, energiatehokkuusvaatimukset sekä voimassa olevat säännökset ja määräykset.

On suositeltavaa käyttää ammattitaitoista urakoitsijaa, jolla on kokemusta LVIS-saneerauksista. Urakoitsijan valintaan kannattaa kiinnittää huomiota ja pyytää tarjouksia useammalta taholta. 

Näin varmistetaan remontin sujuva ja laadukas toteutus. LVIS-saneerauksen tavoitteena on parantaa kiinteistön toimintaa, käyttömukavuutta ja energiatehokkuutta sekä pidentää järjestelmien käyttöikää. Huolellisesti suunniteltu ja toteutettu LVIS-saneeraus voi tuoda merkittäviä hyötyjä kiinteistön omistajalle sekä asukkaille.

Kiinteistön lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- sekä sähköjärjestelmien (LVIS) remontointi tai uusiminen pitää yllä kiinteistön toimintakunnon sekä myös mahdollisen jälleenmyyntiarvon.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

LVIS-saneeraus ja sen merkitys

LVIS-järjestelmien remontointi tai uusiminen on tärkeä osa kiinteistön ylläpitoa ja sen toimintakunnon säilyttämistä. Näiden järjestelmien kunnostaminen tai päivittäminen vaikuttaa suoraan kiinteistön turvallisuuteen, energiatehokkuuteen ja asumismukavuuteen. 

Lämmitysjärjestelmän remontointi tai uusiminen on tärkeää kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseksi. Vanhentuneet tai tehottomat lämmitysjärjestelmät voivat aiheuttaa korkeita lämmityskustannuksia ja huonontaa asumismukavuutta. Uudet lämmitysjärjestelmät, kuten maalämpö tai ilmalämpöpumput, voivat tarjota taloudellisempaa ja ympäristöystävällisempää lämmitystä.

+

Vesijärjestelmien remontointi tai uusiminen on tarpeen veden laadun ja saatavuuden varmistamiseksi. Putkistojen vanheneminen voi aiheuttaa vuotoja, putkirikkoja ja vesivahinkoja. Lisäksi vanhat vesikalusteet voivat olla energia tehottomia. Uudet vesijärjestelmät parantavat vesihuollon tehokkuutta ja vähentävät vedenkulutusta.

Ilmanvaihtojärjestelmän remontointi tai uusiminen on tärkeää sisäilman laadun ja terveellisen asumisen kannalta. Huonosti toimiva tai vanhentunut ilmanvaihto voi aiheuttaa kosteusongelmia, homeen kasvua ja huonontunutta sisäilman laatua. Uudet ilmanvaihtojärjestelmät varmistavat raikkaan ja terveellisen sisäilman.

Sähköjärjestelmien remontointi tai uusiminen on tärkeää kiinteistön sähköturvallisuuden ja toimivuuden kannalta. Uusien sähköjärjestelmien asentaminen parantaa kiinteistön sähköturvallisuutta ja mahdollistaa nykyaikaisen sähkötekniikan hyödyntämisen.

LVIS-järjestelmien remontointi tai uusiminen edistää kiinteist

LVIS-saneeraus vaihtoehdot

LVIS-saneeraus, erityisesti linjasaneeraus tai putkiremontti, on laaja ja vaativa projekti, joka käsittää lämmitys-, vesi-, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmien uusimisen tai korjaamisen. 

Tämäntyyppinen remontti voi olla tarpeen vanhojen järjestelmien kulumisen, vian tai energia tehottomuuden vuoksi. Se voi myös olla osa kiinteistön yleistä kunnostusta tai päivitystä.

LVIS-saneerauksen toteutustapa riippuu useista tekijöistä, kuten kiinteistön ominaisuuksista, järjestelmien kunnosta ja tarvittavista muutoksista. Yleisimmin käytetyt toteutustavat ovat seuraavat:

 1. Linjasaneeraus:

Linjasaneerauksessa uusitaan kiinteistön vesijohto- ja viemäriputkistot sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät. Vanhat putket ja järjestelmät puretaan ja korvataan uusilla. Linjasaneeraus voi olla koko kiinteistön kattava projekti, jossa asukkaat joutuvat väliaikaisesti muuttamaan pois asunnostaan.

 1. Osittainen saneeraus:

Osittaisessa LVIS-saneerauksessa uusitaan vain tietyt osat kiinteistön järjestelmistä, kuten esimerkiksi lämmitysjärjestelmä tai vesiputkistot. Tämä voi olla vaihtoehto, kun koko kiinteistön laajuinen remontti ei ole tarpeen tai mahdollinen.

 1. Vaiheittainen saneeraus:

Vaiheittaisessa LVIS-saneerauksessa remontti toteutetaan vaiheittain eri osissa kiinteistöä. Tämä mahdollistaa asukkaiden pysymisen osassa asunnostaan saneerauksen aikana. Työt jaetaan usein esimerkiksi kerroksittain tai porraskäytävittäin.

LVIS-saneerauksessa tehtävät työt

LVIS-saneerauksessa tehdään useita erilaisia töitä, jotka käsittävät vesi-, lämmitys-, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmiin liittyviä asennuksia, korjauksia ja huoltoja. 

Vesi- ja viemäröinti:

 • Käyttövesiputkien uusiminen ja asentaminen
 • Viemäriputkien uusiminen ja asentaminen
 • Vesieristysten tekeminen, esimerkiksi kylpyhuoneissa ja märkätiloissa

Lämmitysjärjestelmät:

 • Kaukolämmityksen asennus, korjaus ja huolto
 • Maalämpöjärjestelmän asennus, korjaus ja huolto
 • Ilmavesilämpöjärjestelmän asennus, korjaus ja huolto
 • Polttimien vaihto ja asennus lämmitysjärjestelmiin
 • Lattialämmityksen asennus ja huolto
 • Pattereiden asennus ja huolto

Ilmanvaihto:

 • Ilmanvaihtokoneiden asennus, korjaus ja huolto
 • Ilmanvaihtokanavien asennus ja puhdistus
 • Ilmanvaihdon eristysten tekeminen

Sähkötyöt:

 • Sähkölinjojen asennus ja siirto
 • Pistorasioiden asennus ja korjaus
 • Valaistuksen asennus ja korjaus
 • Sähkökeskusten asennus ja huolto

LVIS-saneerauksessa työt tehdään yleensä ammattitaitoisen urakoitsijan tai LVI-ammattilaisen toimesta. Ennen remontin aloittamista suunnitellaan tarkasti tarvittavat työt, jotta järjestelmät toimivat tehokkaasti ja turvallisesti. On tärkeää noudattaa paikallisia rakentamismääräyksiä ja turvallisuusstandardeja.

LVIS-saneeraus on kokonaisvaltainen projekti, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Ammattilaisen avulla varmistetaan, että järjestelmät ovat korkealaatuisia, toimivat tehokkaasti ja täyttävät kaikki tarvittavat vaatimukset.

LVIS-saneerauksen työvaiheet

LVIS-saneerausprojekti sisältää useita työvaiheita, jotka käsittävät rakenteiden purkamista, putkien irrotusta, uusien putkien asennusta, putkien sukitusta, vesikalusteiden vaihtamista, sähköasennusten tekemistä ja muutoksia sekä ilmanvaihtolaitteiden asennusta ja muutostöitä. 

LVIS-saneerauksen yhteydessä voi olla tarpeen purkaa osia rakenteista, kuten seinäpintoja tai kotelointeja, jotta päästään käsiksi putki- ja sähköjärjestelmiin.

Vanhat putket irrotetaan ja poistetaan huolellisesti, jotta tilaa saadaan uusille putkille. Irrotuksen yhteydessä varmistetaan vesipisteiden sulkeminen ja tyhjentäminen.

Uudet putket asennetaan tarvittaviin kohtiin, kuten käyttövesiputket ja viemäriputket. Asennuksessa noudatetaan voimassa olevia rakentamismääräyksiä ja standardien mukaisia liitostapoja.

Tarvittaessa vanhojen putkien tilalle voidaan tehdä sukitusmenetelmällä uusi sisäpinta. Sukitusmenetelmässä putken sisäpintaan levitetään erityistä kovettuvaa ainetta, joka muodostaa uuden kestävän putken.

Uusien putkien asennuksen yhteydessä voidaan vaihtaa myös vanhat vesikalusteet, kuten hanat, suihkut, WC-istuimet ja pesualtaat. Uudet vesikalusteet parantavat käyttömukavuutta ja energiatehokkuutta.

LVIS-saneerauksen yhteydessä tehdään tarvittavat sähköasennukset ja muutokset. Tämä voi sisältää uusien sähkölinjojen asentamista, pistorasioiden ja kytkinten vaihtamista tai siirtämistä sekä valaistusratkaisujen päivittämistä.

Tarvittaessa tehdään ilmanvaihtojärjestelmän asennuksia tai muutostöitä. Tämä voi sisältää uusien ilmanvaihtokanavien asentamista, ilmanvaihtokoneiden vaihtamista tai säätöjen muokkaamista.

LVIS-saneerauksen hintaan vaikuttaa

LVIS-saneerauksen hintaan vaikuttaa useita tekijöitä, jotka voivat vaihdella kohteen mukaan. 

Onko kyseessä kerrostalo, rivitalo, omakotitalo vai jokin muu kiinteistö? Erityyppiset kiinteistöt voivat vaatia erilaisia toimenpiteitä ja materiaaleja, mikä voi vaikuttaa kustannuksiin.

Mitä toimenpiteitä kohteeseen tehdään? Esimerkiksi pelkän putkiston uusiminen voi olla kustannuksiltaan eri tasoa kuin laajempi LVIS-saneeraus, jossa uusitaan samalla myös lämmitysjärjestelmä, ilmanvaihto ja sähkötyöt.

Kuinka paljon työtunteja kohteen LVIS-saneeraus vaatii? Työn kesto voi vaihdella riippuen saneerauksen laajuudesta ja kohteen erityispiirteistä.

Minkälaisia vesikalusteita, asennustarvikkeita ja muita materiaaleja kohteeseen tarvitaan? Kalusteiden hinnat voivat vaihdella merkistä ja mallista riippuen, ja myös valittavat materiaalit voivat vaikuttaa kustannuksiin.

Urakoitsijan tarjoama hinta voi vaihdella yritysten välillä. On tärkeää vertailla eri tarjouksia ja valita luotettava urakoitsija, jolla on kokemusta LVIS-saneerauksista.

LVIS-saneeraus hinta

Keskimäärin LVIS-saneerauksen kustannukset vaihtelevat noin 8 000 €:sta 30 000 €:n välillä. Pienempien kohteiden saneeraus voi maksaa lähempänä alarajaa, kun taas suurempien kiinteistöjen tai monimutkaisempien projektien kustannukset voivat nousta ylärajan läheisyyteen tai sitäkin korkeammiksi.

On suositeltavaa pyytää tarjouksia useilta urakoitsijoilta ja keskustella heidän kanssaan hankkeen yksityiskohdista saadakseen tarkemman arvion LVIS-saneerauksen kustannuksista. Ammattilaiset voivat arvioida paremmin kohteen tarpeet ja antaa tarkan kustannusarvion projektin toteuttamiseksi.

On tärkeää huomata, että LVIS-saneerauksen kustannukset vaihtelevat tapauskohtaisesti, eikä yleispäteviä hinta-arvioita voida antaa. Parhaiten hinta saadaan selville pyytämällä tarjouksia useammalta urakoitsijalta ja keskustelemalla heidän kanssaan kohteen yksityiskohdista.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.