Salaojan asennus

Salaojan asennus tai tarkistuskaivon asennus on tärkeä toimenpide talon kosteudenhallinnassa ja perustusten suojaamisessa. Se varmistaa, että vesi ja kosteus ohjataan pois rakennuksen ympäristöstä, mikä vähentää riskiä kosteusvaurioille ja parantaa rakenteiden kestävyyttä.

Salaojan asennus eli tarkastuskaivon asennus

Salaojan asennus tai tarkistuskaivon asennus on tärkeä toimenpide talon kosteudenhallinnassa ja perustusten suojaamisessa. Se varmistaa, että vesi ja kosteus ohjataan pois rakennuksen ympäristöstä, mikä vähentää riskiä kosteusvaurioille ja parantaa rakenteiden kestävyyttä.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Ennen salaojaputkien asennusta on tärkeää suunnitella järjestelmä huolellisesti. Tämä sisältää kaivannon sijainnin, syvyyden ja kaltevuuden määrittämisen sekä putken reitin suunnittelun. Ammattilainen voi auttaa suunnittelussa, ottaen huomioon paikalliset olosuhteet ja tarpeet.

Kaivanto kaivetaan talon ulkoseinän viereen. Kaivannon syvyyden tulisi olla tarpeeksi, jotta salaojaputki voidaan asentaa anturan alapuolelle tai riittävän syvälle maanpinnan alapuolelle. Kaivanto on yleensä noin 30-50 cm leveä ja syvyys vaihtelee rakennuksesta ja maaperästä riippuen.

Salaojaputki asetetaan kaivantoon putken kaltevuuden mukaisesti. Putken kaltevuus tulee olla riittävän jyrkkä, jotta vesi virtaa vapaasti kohti poistumis pistettä. Putket liitetään toisiinsa asianmukaisilla liitoksilla, jotka on tiivistettävä huolellisesti.

Salaojaputken ympärille lisätään salaojasoraa. Salaojasora toimii suodatinkerroksena ja auttaa veden imeytymistä putkeen. Sorakerroksen paksuus on yleensä noin 20-30 cm.

Kaivanto täytetään huolellisesti salaojasoralla ja tiivistetään kerros kerrokselta. Kaivannon yläosa voidaan täyttää sitten maalla tai muulla sopivalla materiaalilla, jotta pinta tasoittuu.

Salaojan tai tarkastuskaivon asennuksessa on tärkeää noudattaa paikallisia rakentamismääräyksiä ja ohjeita sekä työskennellä ammattitaitoisen urakoitsijan kanssa. Tämä varmistaa oikeanlaisen ja toimivan salaojajärjestelmän asentamisen. 

Säännöllinen tarkastus ja huolto pitävät salaojat tehokkaana ja auttavat estämään kosteusvaurioita rakennuksessa.

On suositeltavaa hakea ammattilaisen apua salaojakaivojen asennukseen, varsinkin jos kyseessä on laajempi salaojajärjestelmä tai vaativampi asennus. Ammattilainen voi arvioida kohteen tarpeet, suunnitella asianmukaisen salaojajärjestelmän ja varmistaa sen oikeanlaisen asennuksen.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Salaoja ja sadevesijärjestelmä pitää rakenteet kuivina

Salaojajärjestelmä yhdessä sadevesijärjestelmän kanssa varmistaa, että rakenteet pysyvät kuivina ja vesi ohjataan pois tontilta. 

Salaojaputket ovat keskeinen osa salaojajärjestelmää. Ne asennetaan maanpinnan alapuolelle talon ympärille kaivettuun kaivantoon. Salaojaputket keräävät maahan imeytyvän veden ja ohjaavat sen pois talon perustuksista. Putkien kaltevuus mahdollistaa veden virtauksen kohti poistoputkia tai kokoojakaivoja.

Salaojajärjestelmään kuuluu tarkastuskaivoja, jotka toimivat huoltopisteinä. Tarkastuskaivojen avulla salaojien kuntoa voidaan tarkistaa ja mahdolliset tukokset voidaan poistaa. Tarkastuskaivot asennetaan salaojaputkien reitille siten, että ne ovat helposti saavutettavissa ja avattavissa tarvittaessa.

Salaojaputkista kerätty vesi ohjataan poistoputkien kautta pois tontilta. Poistoputket voivat johtaa esimerkiksi sadevesikaivoon, josta vesi johdetaan edelleen viemäriin tai imeytyskenttään. Tämä varmistaa tehokkaan vedenpoiston ja estää veden kertymisen talon lähelle.

Kokoojakaivot ovat osa sadevesijärjestelmää ja keräävät katolta valuvan sadeveden. Ne voivat toimia myös osana salaojajärjestelmää, sillä ne voivat kerätä myös maan sisään imeytyvää vettä. Kokoojakaivoista vesi johdetaan poistoputkiin tai viemäriin.

Salaojajärjestelmä ja sadevesijärjestelmä toimivat yhdessä varmistaen, että vesi ohjataan pois rakennuksen ympäriltä ja tontilta. Tämä auttaa estämään kosteusvaurioita, kuten homeen syntymistä rakenteissa sekä perustusten vaurioitumista. Sadeveden tehokas kerääminen ja poistaminen vähentävät myös tontin liiallista kosteutta ja parantavat pihan viihtyisyyttä.

Salaojajärjestelmän ja sadevesijärjestelmän asennuksessa on tärkeää noudattaa paikallisia rakentamismääräyksiä ja ohjeita sekä työskennellä ammattitaitoisen urakoitsijan kanssa.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Salaojaputket kestävät rasitusta

Nykyaikaiset salaojaputket ovat yleensä valmistettu kestävästä muovista, kuten PVC:stä (polyvinyylikloridi) tai HDPE:stä (korkeatiheyksinen polyeteeni). Muoviset salaojaputket tarjoavat useita etuja niiden kestävyyden, helpon asennuksen ja huoltovapauden vuoksi. 

Muoviset salaojaputket ovat erittäin kestäviä ja pitkäikäisiä materiaaleja. Ne kestävät hyvin maaperän kosteutta, kemikaaleja, lämpötilanvaihteluita ja mekaanista rasitusta. Muoviputket eivät ruostu tai haperru ajan myötä, mikä lisää niiden kestävyyttä ja vähentää huoltotarvetta.

Muoviset salaojaputket ovat kevyitä ja joustavia, mikä helpottaa niiden asennusta. Ne voidaan leikata ja liittää tarvittavan pituisiksi helposti. Muoviputket ovat myös helposti taivutettavissa ja sovitettavissa erilaisiin maaston muotoihin. Tämä tekee asennuksesta joustavampaa ja nopeampaa.

Muoviset salaojaputket ovat käytännössä huoltovapaita. Ne eivät vaadi säännöllistä puhdistusta tai huoltoa, mikä säästää aikaa ja vaivaa. Muoviputket eivät myöskään hajoa tai rappeudu maaperän vaikutuksesta, joten ne säilyttävät toimivuutensa pitkään.

Muoviset salaojaputket on suunniteltu takaamaan hyvä virtauskapasiteetti veden poistamiseksi. Niiden sileä sisäpinta vähentää virtausvastusta ja estää lian ja roskien kertymistä putkeen. Tämä takaa tehokkaan vedenpoiston ja pitää salaojajärjestelmän toimivana.

On kuitenkin tärkeää huomata, että salaojajärjestelmän suunnittelussa ja asennuksessa tulee ottaa huomioon paikalliset rakentamismääräykset ja ohjeet. Ammattitaitoinen urakoitsija voi auttaa valitsemaan sopivan salaojaputki materiaalin ja suunnittelemaan järjestelmän tarpeiden mukaan.

Nykyaikaiset muoviset salaojaputket tarjoavat luotettavan ja kestävän ratkaisun vedenpoistoon ja kosteudenhallintaan talon ympärillä.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

 

Salaojan asennus hinta

Salaojan asennus hinta voi vaihdella merkittävästi useista tekijöistä riippuen. 

Kohteen koko, eli esimerkiksi talon pinta-ala ja piha-alueen laajuus, vaikuttaa suoraan asennuksen hintaan. Mitä suurempi alue, sitä enemmän kaivuutyötä ja materiaaleja tarvitaan, mikä voi nostaa kustannuksia.

Salaojaputkien pituus ja niiden asennussyvyys vaikuttavat myös hintaan. Pidempi salaoja vaatii enemmän putkia ja kaivuutyötä, mikä voi nostaa kustannuksia. Syvemmälle asennettavat salaojat voivat myös vaatia lisätyötä ja lisämateriaaleja.

Maaperän koostumus ja olosuhteet voivat vaikuttaa asennuksen vaativuuteen ja siten hintaan. Esimerkiksi kivinen tai hankalasti kaivettava maaperä voi vaatia enemmän työtä ja lisämateriaaleja, mikä voi nostaa kustannuksia.

Salaojan asennukseen voi liittyä myös muita töitä ja tarvikkeita, kuten salaojaputkien liitokset, tarkastuskaivot, salaojasoran lisäys ja kaivantotöiden jälkeinen maan tasoitus. Nämä lisätyöt ja tarvikkeet voivat vaikuttaa kustannuksiin.

Alueen sijainti voi vaikuttaa hintaan esimerkiksi työvoimakustannusten tai materiaalien saatavuuden vuoksi. Eri alueilla voi olla eroja työvoimakustannuksissa ja materiaalien hinnoissa, mikä voi vaikuttaa kokonaiskustannuksiin.

On suositeltavaa pyytää tarjouksia ammattitaitoisilta urakoitsijoilta, jotka voivat arvioida kohteen tarpeet ja antaa tarkemman hinta-arvion. Tämä mahdollistaa tarkan hinta-arvion saamisen tapauskohtaisesti.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.