Sokkelin maalaus

Sokkelin maalaus tuo taloon uutta ilmettä ja päivittää sen uuteen ilmeeseen. Huolellisesti maalattu sokkeli antaa suojaa kosteudelta ja kiinteistölle lisä arvoa. Sokkelin maalaus on yksi tärkeä osa kiinteistön hoitamista.

Siisti sokkeli viimeistelee talon

Sokkelin kunnolla ja siisteydellä on erittäin suuri merkitys talon yleiseen ilmeeseen. Sokkelin kunnosta on järkevää huolehtia säännöllisesti.

Talon ulkoverhoukseen ja huoltomaalauksiin kiinnitetään huomiota ja ne hoidetaan säännöllisesti. Sokkelin kunnon tarkastus ja maalaus unohdetaan helposti ja ajan saatossa ne alkavat repsottamaan. Sokkelin maalaus parantaa yleisilmettä ja sen kuntoa. 

Sokkeli on osa talon perustuksia ja se on yhtälailla kovassa ympärivuotisessa rasituksessa kuten muukin talon julkisivu. Erilaiset sääolosuhteet saattavat vaurioittaa sokkelin pintaa, kuten sade, myrskyt ja niiden kuljettamat lehdet ja kivet. 

Sokkelin huolto- ja maalaus toimenpiteet ovat tärkeitä osa alueita talon huoltotöissä. Rikkoontunut pinnoite päästää veden läpi tasoitelaastiin ja lopulta tasoite irtoaa kokonaan sokkelista.

Sokkelin maalaus kuuluu talon julkisivun huoltamiseen. Tämä on järkevää tehdä hyvissä ajoin ennen kuin sokkelin kunto on liian heikko ja vaatii suurempia huoltotöitä.

Kunnolla tehdyt huoltotyöt mahdollistavat huoltovälin jopa 10- 20 vuoteen.

Jos haluat ostaa maalauksen palveluna, niin katso tästä alueesi vapaat maalausliikkeet joilta voit pyytää tarjouksen: 

Jätä tästä tarjouspyyntö alueesi maalausliikkeille >>

Miksi sokkeli korjataan tai maalataan?

Yleisin syy sokkelin korjaamiseen ja maalaamisen on esteettinen. Sokkelin vanha pinta on ruvennut irtoilemaan, maali alkanut hilseilemään tai pintaan alkanut tulemaan halkeamia. Monesti sokkelin kunto huomioidaan ja aloitetaan tarkastamaan siinä vaiheessa, kun rakennukseen ollaan alkamassa tehdä julkisivuremonttia. 

On kuitenkin tärkeää huomioida, että sokkelin tarkastus, huoltotoimenpiteet ja maalaus on tehtävä säännöllisesti. Tämä antaa sokkelille ja rakenteille käyttöikää ja samalla minimoidaan rakenteelliset viat, isot kosteusvauriot ja suuremmat halkeamat.

Näissä tilanteissa on aina järkevää pyytää tarkastuskäynnille  rakennusalan ammattilainen  kuten asiansa osaava kuntotarkastaja. 

Sokkelin maalauksen esivalmistelu

Aluksi tehdään suunnitelma sujuvuuden varmistamiseksi. Huomioon on otettava sääolosuhteet. Hankitaan sopivat työvälineet, tuotteet ja mahdollisesti tarvittavat telineet.

Suojataan paikat, joita ei haluta maalata, ympäristö ja mahdolliset lasipinnat. Käydään pinnat läpi kaikesta irtonaisesta liasta ja pölystä.

Tuotteiden ja välineiden hankinnassa kannattaa kääntyä paikallisen rautakaupan tai alan ammattilaisen puoleen.

Pintojen pesu

Pintojen pesu on järkevää tehdä erilaisilla homeenpoisto -aineilla. Työn voi tehdä harjalla tai suurille pinnoille käytettävällä ruiskulla. Näin käydään koko maalattava pinta läpi ja annetaan vaikuttaa aineen ohjeiden mukaisesti. Tämän jälkeen pinnat harjataan ja huuhdellaan. Kuivumiseen varattava reilu aika.

Pohjatyö

Pohjatöiden ja puhdistuksen merkitys on erittäin tärkeä. Hyvin tehdyillä pohjatöillä saadaan tasainen ja hyvännäköinen maalipinta. Lisäksi toimenpiteet nostavat talon arvoa.

Tarkistus

Aluksi on järkevää tarkistaa sokkelin kokonaiskunto ja onko havaittavissa korjausta vaativia vaurioita. Samalla tarkastetaan mahdolliset rakenteelliset ongelmat. Havaittaessa rakenteellisia ongelmia, jotka vaativat korjausta niin on löydettävä niiden alkuperäinen aiheuttaja. Tähän on järkevää pyytää paikalle alan ammattilainen ja saada samalla varmistus tilanteeseen. Yleensä näissä tilanteissa pelkkä pinnan korjaaminen ei riitä. Sokkelin pintaa on hyvä kaivaa reilusti esille maan pinnan alta. 

Tarvittavien pohjatöiden määrä riippuu täysin sokkelin kunnosta. Hyvässä kunnossa oleva sokkeli vaatii vain harjauksen ja puhdistuksen. Huonokuntoinen sokkeli on tasoitettava ja hiottava ruosteista raudoituksessa ja myöskin paikattava erilaiset vauriot. Lohkeilevilta kohdilta voidaan varovasti ja kevyesti vasaroida lohkareet irti.

Ennen mahdollisia huoltotöitä on varmistettava sokkelin kunto niin rakennus- kuin kosteusteknisesti. Sokkelista tarkistetaan sen suoruus ja halkeamat. Samalla kannattaa käydä läpi salaojien toimivuus, maaperän kallistukset ja varmistaa, että sadevesi kulkee poispäin talosta.

Pintojen koputtelu ja irrottelu

Sokkelin pinnalta naputellaan irtonaiset osat kokonaan pois. Samalla paikataan kaikki aukot ja kolot. Sokkeli voidaan korjata laastipakkauksilla ja ylitasoituksella. Laasteja löytyy värillisinä. Jos sokkelin pinta vaatii laastin levittämisen niin tasoitus kerran voi tehdä aikaisintaan seuraavana päivänä.

Pohjustaminen

Tasoituksen jälkeen voidaan pohjustaa maalattava pinta erilaisilla pohjuste aineilla. Nämä antavat kestävämmän pinnan rakenteelle, estävät erilaisten suolojen imeytymistä siten niiden minimoiden maalivaurioita.

Sokkelimaalin valinta

Sokkeleiden maalaamiseen on valittavissa useita erilaisia niitä varten valmistettuja maaleja. Vesiohenteiset sokkelimaalit soveltuvat valusokkeleille ja harkkosokkeleille. Maaleissa on erityisesti huomioitava niiden hengittävyys, koska silloin maalin läpi pääsee rakennuksen kosteus. On hyvä mennä paikalliseen rautakauppaan tai kysyä alan ammattilaiselta vinkkejä ja apuja maalin valinnassa.

Maalien valinnassa on huomioitava sokkelin valmistusmateriaali. Suurin syy maalipinnan lohkeilulle ja halkeilulle on erityisesti betonisokkeleissa. Jos maalipinta maalataan vanhan pinnan päälle niinkuin yleisimmin tehdään niin silloin uuden ja vanhan sovittava yhteen toimivuuden kannalta.

Bitumimaali on myös soveltuva sokkelin maalauksessa. Maalin on kuitenkin oltava luokitukseltaan ja käytöltään sellaista, joka kestää kulutusta ja vettä. Sokkeli on osana talon julkisivua ja näin ollen on alttiina kaikkiin sääolosuhteiden vaihteluihin.

Sopiva sää sokkelin maalaukselle

Sokkelin maalaukseen paras maalaussää on pilvipouta. Lämpötilan tulisi olla minimissään + 5 astetta ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Auringon paahteessa tai kuumana päivänä ei ole järkevää toteuttaa, koska tällöin kuivuminen liian nopeaa ja maalauspinnasta tulee helposti laikukas.

Sokkelin maalaus

Ennen maalaamisen aloittamista kannattaa tarkastella maalattavat pinnat, että pohja- ja valmistelutyöt ovat kunnossa. Tässä vaiheessa pystytään vielä tekemään mahdollisia korjauksia tai muita valmisteluja.

Varmistetaan sääolosuhteet lähipäivien osalta niin, että koko projekti voidaan kerralla suorittaa loppuun.

Maalaus aloitetaan sekoittamalla maali ennen käyttöä ja tämä tehdään myöskin käytön aikana. Aluksi paikkamaalataan kaikki tasoitetut ja käsitellyt kohdat, jonka jälkeen siirrytään pintamaalaukseen.

Pintamaalaus suoritetaan sivellintä tai telaa käyttäen ja riippuen imeytymisestä niin 1-2 kertaa.

Jokaisen maalauskerran jälkeen kuivumiseen varataan vähintään 4 tuntia ennen seuraavaa maalaus kertaa.

Sokkelin pinnoitus

Maalaamisen lisäksi sokkeleita voidaan pinnoittaa, joka antaa talolle lopullisen säväyksen. Pinnoituksen tärkein tehtävä on talon ulkonäön päivitys, mutta se vaikuttaa muihinkin asioihin. Syitä sokkelin pinnoittamiseen:

– suojaa kivijalkaa kosteudelta

– antaa talolle ilmeikkyyttä 

– ehkäisee likaantumista ja rapaantumista

– nostaa talon arvoa

Sokkelin pinnoitusta on järkevää miettiä maalauksen yhteydessä, koska pohja- ja valmistelutyöt hoituvat samassa yhteydessä. Samalla tehtävän tai teetettävän työn kustannukset pienentyvät.

Maalauksen jälkeen

Poistetaan teippaukset ja suojaukset. Teipit kannattaa poistaa heti maalauksen jälkeen ettei ne irroittaessa repäise kuivunutta maalipintaa. Maaliroiskumat pyyhitään märällä liinalla. 

Jos huomataan maalaamattomia tai korjattavia pintoja niin ne korjattava pikaisesti. Työvälineet pestään vedellä ja saippualla seuraavaa kertaa varten.

Maalijätteiden hävittäminen

Jätteiden hävittäminen on erityisen tärkeää ja niiden oikeisiin ohjeistettuihin paikkoihin toimittaminen. Mitään maalijätteitä ei jätetä luontoon tai paikkoihin jossa ne mahdollistavat luontoon joutumisen.

Märkämaalit luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja ne on toimitettava erilliseen kierrätyspisteeseen.

Kuivamaalit ovat kaatopaikkajätettä eli kuivat maalipurkit ja maalijäte laitetaan sekajätteisiin. Tuotteita ei saa missään tapauksissa päästää viemäriin, vesistöön eikä luontoon.

Nestemäinen maalijäte viedään ongelmajätekeräykseen. Tyhjät ja kuivat purkit ja pakkaukset ovat kierrätykseen toimitettavia materiaalinsa mukaisesti. Näiden on oltava tyhjiä ja kuivia eli ei saa olla märkää maalia.

Sokkelin maalauksen hinta

Pohjatyöt ja maalattavan kohteen koko ja kunto määrittelee sokkelin maalauksen ja pinnoituksen hinnan.

Esimerkkejä sokkelin maalauksen ja pinnoituksen hinnoista:

Keskikokoisen omakotitalon sokkelin maalaus maksaa noin 700 – 1500 euroa.

Sokkelin korjaus ja pinnoitus 800-2500 euroa.

Sokkelin pinnoitus keskikokoiseen omakotitaloon 1200-2500 euroa.

Pienen omakotitalon pinnoitus kivirouheella 700-1100 euroa.

Kotitalousvähennys 

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

Jos haluat ostaa maalauksen palveluna, niin katso tästä alueesi vapaat maalausliikket joilta voit pyytää tarjouksen: 

Jätä tästä tarjouspyyntö alueesi maalausliikkeille >>

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti!

Kokeile jättämällä työpyyntö tai tarjouspyyntö alla olevasta napista painanamalla tai lataa sovellus sovelluskaupastasi!

Lue lisää artikkeleita kodin remontointiin:

Paneelikaton maalaus

Paneelikaton maalauksella uutta ilmettä ja piristystä asuntoosi. Paneelikaton maalauksella saadaan raikastettua ja uusittua asunnon ilmettä ja samalla tehtyä kunnostusta. Tällä on helppo saada asunnolle tai talolle myyntitilanteessa lisäarvoa. Projektiin on varattava...

Terassin rakentaja: muista tarvittavat luvat

Terassin rakentamiseen tarvitaan yleensä erilaisia lupia. Luvan tarpeeseen vaikuttaa rakennettavan terassin massiivisuus, kohteen omistusoikeudet eli onko kyseessä omakotitalo vai taloyhtiö, katetaanko ja rakennetaanko terassille muita rakennelmia? Tässä artikkelissa...

Maalämpö – milloin se kannattaa?

Maalämpö on edullinen ja helppo lämmitysmuoto. Se on erittäin omavarainen tapa lämmitykseen. Maalämpö on kasvava ja tulevaisuuden lämmitysmuoto, joka varmistaa edullisen ja ekologisen lämmityksen. Maalämpöjärjestelmän avulla on mahdollista myöskin toteuttaa viilennys....

Öljylämmityksestä luopuminen – mitä vaihtoehtoja on?

Öljylämmityksen vaihtaminen uusiutuvaan energiaan tuo merkittäviä säästöjä ja pienentää päästöjä. Tässä artikkelissa Miten valita sopivin lämmitysmuoto? Lämpöremontti Lämpöremontin kustannukset Öljylämmityksestä maalämpöön Öljylämmityksestä luopumiseen erilaiset tuet...

Vaihto ilmavesilämpöpumppuun – vinkit lämpöremonttiin

Ilmavesilämpöpumpulla saavutetaan suuret säästöt lämmitys- ja energiakustannuksissa. Paras hyöty saadaan ottamalla ilmavesilämpöpumppu pää järjestelmäksi ja vanha järjestelmä varalähteeksi. Tässä artikkelissa: Lämpöremontti Lämpöremontin kustannukset...

Terassin suunnittelun ABC – näin toteutat täydellisen terassin

Terassin suunnittelu kannattaa tehdä erittäin huolellisesti, jonka avulla saadaan tyyliltään ja käyttöominaisuuksiltaan toimiva terassi. Tässä artikkelissa Terassin suunnittelu DIY-toteutus vai ammattilaisen rakentama Asiat mitä otetaan huomioon terassin...

Terassin laatoitus

Terassin laatoituksella saadaan tyylikkyyttä ja kestävyyttä.  Tämä tuo terassin huoltoon ja ylläpitoon helppoutta ja vaivattomuutta. Tämän voi toteuttaa itse tehtynä, kunhan kaikki välineet ja laitteet ovat käytössä.  Tässä artikkelissa Teenkö itse vai...

Terassin perustus

Oikeaoppinen perustus takaa terassille pitkän iän. Maaperä ja sen routivuus määräävät, miten perustus kannattaa rakentaa. Tässä artikkelissa Rakennanko itse vai tilaanko ammattilaiselta? Huomioita terassin perustuksen aloittamiseen Paikan valinta Sään ja olosuhteiden...

Terassin rakentaminen

Terassin rakentaminen onnistuu myöskin itse tehtynä, jonka avulla säästetään merkittävästi kustannuksia. Käytössä on oltava sopivat materiaalit ja työkalut. Terassin rakentamiseen vaikuttaa erittäin paljon sen laajuus, muodot, sijainti ja mahdollisesti tarvittavat...

Maalämpöpumpun huolto

Maalämpöpumpun säännöllisellä huollolla varmistetaan järjestelmän toiminta. Järjestelmän huollossa on itse tehtäviä ja ammattilaisen tekemiä huoltotoimenpiteitä. Näillä varmistetaan järjestelmän pitkä käyttöikä ja sen tehokas toiminta. Tässä artikkelissa Yleisimmät...

Ilmavesilämpöpumppu

Ilmavesilämpöpumppu on edullinen vaihtoehto omakotitalojen lämmitykseen. Laitteen avulla voidaan säästää lämmityskuluissa jopa 50-70 %. Tässä artikkelissa Mikä on ilmavesilämpöpumppu? Mitä otetaan huomioon ilmavesilämpöpumpun valinnassa? Sähkönkulutus...

Maalämpöpumppu

Maalämpöpumppu on kokonaistaloudellisin lämmitysjärjestelmä suuren omavaraisuusasteen ansiosta. Maalämpöpumppu tuottaa uusiutuvaa energiaa ja tämä tuotetaan yleisesti maan kallioperästä. Laitteen avulla pystytään lämmittämään ja myöskin viilentämään. Tässä...

Ilmavesilämpöpumpun asennus

Ilmavesilämpöpumpun asennuksiin on käytettävä virallista ja laillista asentajaa. Tämä antaa ja takaa laitteen tehokkaan toiminnan ja takuun työstä.

Ilmalämpöpumpun huolto

Säännöllisellä ilmalämpöpumpun huoltamisella pidetään laite kunnossa ja saavutetaan pidempi käyttöikä.

Ilmavesilämpöpumpun huolto

Ilmavesilämpöpumpun säännöllinen huolto pidentää laitteen käyttöikää. Huoltotoimenpiteillä varmistetaan järjestelmän laadukas ja hyvä toimiminen oikealla hyötysuhteella.

Maalämpöpumpun asennus

Maalämpöpumpun asennus on asukkaalle yksinkertainen ja vaivaton toimenpide.

Maalämpöpumppu asennetaan ammattilaisen toimesta ja prosessi on pää sisällöltään aina samanlainen, mutta jokainen asennus yksilöllinen.

Ilmalämpöpumppu

Ilmalämpöpumpulla saavutetaan suuria säästöjä lämmityskuluissa. Lisäksi se tuo asumiseen ja elämiseen mukavuutta. Ilmalämpöpumpulla lämmityskustannusten säästö on merkittävä. Säästö voi olla jopa 30–50 % vuotuisista lämmityskustannuksista.

Ilmalämpöpumpun asennus

Ilmalämpöpumpun asennuksiin on käytettävä virallista ja laillista asentajaa. Tämä antaa ja takaa laitteen tehokkaan toiminnan ja takuun työstä.

Hirsimökin maalaus

Hirren maalauksella saadaan hirsimökki näyttämään kauniilta ja hyvin hoidetulta.

Aidan maalaus

Aidan maalaus on nopea ja helppo keino ylläpitää lauta- tai lankkuaita kunnossa.

Terassin maalaus

Terassin käsittely pitää terassin kunnossa ja parantaa ulkonäköä. Samalla se suojaa ja antaa käyttöikää.

Kylpyhuoneen maalaus

Kylpyhuoneen maalaus on edullinen vaihtoehto suurelle ja kalliille remontille.

Saunan maalaus

Saunan maalauksella saadaan päivitettyä, parannettua ulkonäköä ja lisättyä käyttömukavuutta.

Betonilattian maalaus

Betonilattia on materiaalina helppo hoitaa ja edullinen ratkaisu lattiapinnaksi. Lattiaa on huollettava säännöllisesti ja myöskin kotitalouksissa tämä on tärkeää. Säännöllinen pintahuolto säilyttää betonilattian hyvän kunnon vuosikymmenien ajan.

Muovimaton maalaus

Muovimaton maalaus kohentaa asunnon ilmettä ja lisää käyttömukavuutta.

Ikkunoiden maalaus

Ikkunoiden maalauksella parannetaan talon ulkonäköä ja lisätään asuin viihtyisyyttä.

Portaiden maalaus

Portaiden maalauksella kevennetään ja parannetaan kodin ilmettä.

Parketin maalaus

Parketin maalaus on trendikästä ja sillä saadaan uutta ilmettä asuntoon. Tämä on erittäin hyvä vaihtoehto kalliille lattiaremontille ja myöskin mahdollista tehdä omatoimisesti.

Laminaattilattian maalaus

Laminaattilattian maalaaminen on helppoa ja suhteellisen nopeaa. Tämä on hyvä vaihtoehto lattian vaihtamiselle.

Ovien maalaus

Ovien maalauksella kohennetaan helposti sisustusta ilman ovien vaihtamista uusiin.

Puulattian maalaus

Puulattian maalauksella uudistetaan asuntoa pienellä budjetilla. Tämä on erittäin hyvä vaihtoehto kalliille lattiaremontille ja myöskin mahdollista tehdä omatoimisesti.

Paneelien maalaus 

Paneeliseinän maalaus ja käsittely soveltuu sekä retroseinälle ja uusille paneeleille.

Maalauspalvelun käyttö

Maalaustöitä on hyvinkin erilaisia ja niiden toteutustavat myöskin vaihtelevat. Joissain tapauksissa toteuttaminen on helppoa ja ei vaadi suuria pohjatöitä tai osaamista. Toisissa tapauksissa vaaditaan erittäin tarkkaa tietämystä, pohjatöiden tekemistä ja myöskin osaamista.

Seinän maalaus

Seinien maalaaminen on helppo konsti muuttaa kodin yleisilmettä ja tunnelmaa

Tehosteseinän maalaus

Tehosteseinän maalauksella päivitetään ja luodaan erityistä tunnelmaa tiloihin ja mittasuhteisiin. Tämä on melko helppo ja vaivaton keino päivittää tilaa trendien mukaisesti.

Seinäkaakeleiden -ja lattialaattojen maalaus

Seinäkaakeleiden -ja lattialaattojen maalaus on vaihtoehto suurelle ja arvokkaalle remontille. Monien haaveissa on uudistaa kylpyhuonetta, kura eteistä, keittiötä tai muuta tilaa jossa on kaakeleita ja laattoja niin lattioissa kuin seinissä.

Patterin maalaus

Patterin maalaus on helppoa ja vaivatonta, joka onnistuu myöskin omatoimisesti.

Tiilikaton maalaus

Tiilikaton huoltomaalaus pidentää katon käyttöikää huomattavasti. Katon ollessa muuten hyvässä kunnossa ja ehjä niin toimenpiteeksi riittä kunnon huolto ja uusi maalipinta.

Talon maalaus

Talon maalaus on projekti, joka on iso ja sen jälki näkyy pitkään ja kaikille. Tähän kannattaa varata riittävästi aikaa niin, että voidaan ottaa kaikki tarvittavat asiat huomioon. Tarkat suunnitelmat, pohjatyöt, sään huomioiminen, materiaalit ja työvälineet ovat tärkeässä roolissa.