Sokkelin maalaus

Sokkelin maalaus tuo taloon uutta ilmettä ja päivittää sen uuteen ilmeeseen. Huolellisesti maalattu sokkeli antaa suojaa kosteudelta ja kiinteistölle lisä arvoa. Sokkelin maalaus on yksi tärkeä osa kiinteistön hoitamista.

Sokkelin maalaus viimeistelee talon

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Sokkelin maalaus vaikuttaa talon yleiseen ilmeeseen ja siisteyteen. Sokkelin kunnosta on järkevää huolehtia säännöllisesti.

Talon ulkoverhoukseen ja huoltomaalauksiin kiinnitetään huomiota ja ne hoidetaan säännöllisesti. Sokkelin kunnon tarkastus ja maalaus unohdetaan helposti ja ajan saatossa ne alkavat repsottamaan. Sokkelin maalaus parantaa yleisilmettä ja sen kuntoa. 

Sokkeli on osa talon perustuksia ja se on yhtälailla kovassa ympärivuotisessa rasituksessa kuten muukin talon julkisivu. Erilaiset sääolosuhteet saattavat vaurioittaa sokkelin pintaa, kuten sade, myrskyt ja niiden kuljettamat lehdet ja kivet. 

Sokkelin huolto- ja maalaus toimenpiteet ovat tärkeitä osa alueita talon huoltotöissä. Rikkoontunut pinnoite päästää veden läpi tasoitelaastiin ja lopulta tasoite irtoaa kokonaan sokkelista.

Sokkelin maalaus kuuluu talon julkisivun huoltamiseen. Tämä on järkevää tehdä hyvissä ajoin ennen kuin sokkelin kunto on liian heikko ja vaatii suurempia huoltotöitä.

Kunnolla tehdyt huoltotyöt mahdollistavat huoltovälin jopa 10- 20 vuoteen.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Miksi sokkeli korjataan tai maalataan?

Sokkelin maalaus ja korjaus projektille yleisin syy on esteettinen. Sokkelin vanha pinta on ruvennut irtoilemaan, maali alkanut hilseilemään tai pintaan alkanut tulemaan halkeamia. Monesti sokkelin kunto huomioidaan ja aloitetaan tarkastamaan siinä vaiheessa, kun rakennukseen ollaan alkamassa tehdä julkisivuremonttia. 

On kuitenkin tärkeää huomioida, että sokkelin tarkastus, huoltotoimenpiteet ja maalaus on tehtävä säännöllisesti. Tämä antaa sokkelille ja rakenteille käyttöikää ja samalla minimoidaan rakenteelliset viat, isot kosteusvauriot ja suuremmat halkeamat.

Näissä tilanteissa on aina järkevää pyytää tarkastuskäynnille rakennusalan ammattilainen, kuten asiansa osaava kuntotarkastaja. 

Sokkelin maalaus esivalmistelu

Aluksi tehdään suunnitelma sujuvuuden varmistamiseksi. Huomioon on otettava sääolosuhteet. Hankitaan sopivat työvälineet, tuotteet ja mahdollisesti tarvittavat telineet.

Suojataan paikat, joita ei haluta maalata, ympäristö ja mahdolliset lasipinnat. Käydään pinnat läpi kaikesta irtonaisesta liasta ja pölystä.

Tuotteiden ja välineiden hankinnassa kannattaa kääntyä paikallisen rautakaupan tai alan ammattilaisen puoleen.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Pintojen pesu

Pintojen pesu on järkevää tehdä erilaisilla homeenpoisto -aineilla. Työn voi tehdä harjalla tai suurille pinnoille käytettävällä ruiskulla. Näin käydään koko maalattava pinta läpi ja annetaan vaikuttaa aineen ohjeiden mukaisesti. Tämän jälkeen pinnat harjataan ja huuhdellaan. Kuivumiseen varattava reilu aika.

Pohjatyö

Pohjatöiden ja puhdistuksen merkitys on erittäin tärkeä. Hyvin tehdyillä pohjatöillä saadaan tasainen ja hyvännäköinen maalipinta. Lisäksi toimenpiteet nostavat talon arvoa.

Tarkistus

Aluksi on järkevää tarkistaa sokkelin kokonaiskunto ja onko havaittavissa korjausta vaativia vaurioita. Samalla tarkastetaan mahdolliset rakenteelliset ongelmat. Havaittaessa rakenteellisia ongelmia, jotka vaativat korjausta niin on löydettävä niiden alkuperäinen aiheuttaja. Tähän on järkevää pyytää paikalle alan ammattilainen ja saada samalla varmistus tilanteeseen. Yleensä näissä tilanteissa pelkkä pinnan korjaaminen ei riitä. Sokkelin pintaa on hyvä kaivaa reilusti esille maan pinnan alta. 

Tarvittavien pohjatöiden määrä riippuu täysin sokkelin kunnosta. Hyvässä kunnossa oleva sokkeli vaatii vain harjauksen ja puhdistuksen. Huonokuntoinen sokkeli on tasoitettava ja hiottava ruosteista raudoituksessa ja myöskin paikattava erilaiset vauriot. Lohkeilevilta kohdilta voidaan varovasti ja kevyesti vasaroida lohkareet irti.

Ennen mahdollisia huoltotöitä on varmistettava sokkelin kunto niin rakennus- kuin kosteusteknisesti. Sokkelista tarkistetaan sen suoruus ja halkeamat. Samalla kannattaa käydä läpi salaojien toimivuus, maaperän kallistukset ja varmistaa, että sadevesi kulkee poispäin talosta.

Pintojen koputtelu ja irrottelu

Sokkelin pinnalta naputellaan irtonaiset osat kokonaan pois. Samalla paikataan kaikki aukot ja kolot. Sokkeli voidaan korjata laastipakkauksilla ja ylitasoituksella. Laasteja löytyy värillisinä. Jos sokkelin pinta vaatii laastin levittämisen niin tasoitus kerran voi tehdä aikaisintaan seuraavana päivänä.

Pohjustaminen

Tasoituksen jälkeen voidaan pohjustaa maalattava pinta erilaisilla pohjuste aineilla. Nämä antavat kestävämmän pinnan rakenteelle, estävät erilaisten suolojen imeytymistä siten niiden minimoiden maalivaurioita.

Sokkelimaalin valinta

Sokkeleiden maalaamiseen on valittavissa useita erilaisia niitä varten valmistettuja maaleja. Vesiohenteiset sokkelimaalit soveltuvat valusokkeleille ja harkkosokkeleille. Maaleissa on erityisesti huomioitava niiden hengittävyys, koska silloin maalin läpi pääsee rakennuksen kosteus. On hyvä mennä paikalliseen rautakauppaan tai kysyä alan ammattilaiselta vinkkejä ja apuja maalin valinnassa.

Maalien valinnassa on huomioitava sokkelin valmistusmateriaali. Suurin syy maalipinnan lohkeilulle ja halkeilulle on erityisesti betonisokkeleissa. Jos maalipinta maalataan vanhan pinnan päälle niinkuin yleisimmin tehdään niin silloin uuden ja vanhan sovittava yhteen toimivuuden kannalta.

Bitumimaali on myös soveltuva sokkelin maalauksessa. Maalin on kuitenkin oltava luokitukseltaan ja käytöltään sellaista, joka kestää kulutusta ja vettä. Sokkeli on osana talon julkisivua ja näin ollen on alttiina kaikkiin sääolosuhteiden vaihteluihin.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Sokkelin maalaus -Sopiva sää

Sokkelin maalaus ja paras maalaussää on pilvipouta. Lämpötilan tulisi olla minimissään + 5 astetta ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Auringon paahteessa tai kuumana päivänä ei ole järkevää toteuttaa, koska tällöin kuivuminen liian nopeaa ja maalauspinnasta tulee helposti laikukas.

Sokkelin maalaus

Ennen maalaamisen aloittamista kannattaa tarkastella maalattavat pinnat, että pohja- ja valmistelutyöt ovat kunnossa. Tässä vaiheessa pystytään vielä tekemään mahdollisia korjauksia tai muita valmisteluja.

Varmistetaan sääolosuhteet lähipäivien osalta niin, että koko projekti voidaan kerralla suorittaa loppuun.

Sokkelin maalaus aloitetaan sekoittamalla maali ennen käyttöä ja tämä tehdään myöskin käytön aikana. Aluksi paikkamaalataan kaikki tasoitetut ja käsitellyt kohdat, jonka jälkeen siirrytään pintamaalaukseen.

Pintamaalaus suoritetaan sivellintä tai telaa käyttäen ja riippuen imeytymisestä niin 1-2 kertaa.

Jokaisen maalauskerran jälkeen kuivumiseen varataan vähintään 4 tuntia ennen seuraavaa maalaus kertaa.

Sokkelin pinnoitus

Maalaamisen lisäksi sokkeleita voidaan pinnoittaa, joka antaa talolle lopullisen säväyksen. Pinnoituksen tärkein tehtävä on talon ulkonäön päivitys, mutta se vaikuttaa muihinkin asioihin. Syitä sokkelin pinnoittamiseen:

– suojaa kivijalkaa kosteudelta

– antaa talolle ilmeikkyyttä 

– ehkäisee likaantumista ja rapaantumista

– nostaa talon arvoa

Sokkelin pinnoitusta on järkevää miettiä maalauksen yhteydessä, koska pohja- ja valmistelutyöt hoituvat samassa yhteydessä. Samalla tehtävän tai teetettävän työn kustannukset pienentyvät.

Maalauksen jälkeen

Poistetaan teippaukset ja suojaukset. Teipit kannattaa poistaa heti maalauksen jälkeen ettei ne irroittaessa repäise kuivunutta maalipintaa. Maaliroiskumat pyyhitään märällä liinalla. 

Jos huomataan maalaamattomia tai korjattavia pintoja niin ne korjattava pikaisesti. Työvälineet pestään vedellä ja saippualla seuraavaa kertaa varten.

Maalijätteiden hävittäminen

Jätteiden hävittäminen on erityisen tärkeää ja niiden oikeisiin ohjeistettuihin paikkoihin toimittaminen. Mitään maalijätteitä ei jätetä luontoon tai paikkoihin jossa ne mahdollistavat luontoon joutumisen.

Märkämaalit luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja ne on toimitettava erilliseen kierrätyspisteeseen.

Kuivamaalit ovat kaatopaikkajätettä eli kuivat maalipurkit ja maalijäte laitetaan sekajätteisiin. Tuotteita ei saa missään tapauksissa päästää viemäriin, vesistöön eikä luontoon.

Nestemäinen maalijäte viedään ongelmajätekeräykseen. Tyhjät ja kuivat purkit ja pakkaukset ovat kierrätykseen toimitettavia materiaalinsa mukaisesti. Näiden on oltava tyhjiä ja kuivia eli ei saa olla märkää maalia.

Sokkelin maalaus hinta

Pohjatyöt ja maalattavan kohteen koko ja kunto määrittelee sokkelin maalauksen ja pinnoituksen hinnan.

Esimerkkejä sokkelin maalauksen ja pinnoituksen hinnoista:

Keskikokoisen omakotitalon sokkelin maalaus maksaa noin 700 – 1500 euroa.

Sokkelin korjaus ja pinnoitus 800-2500 euroa.

Sokkelin pinnoitus keskikokoiseen omakotitaloon 1200-2500 euroa.

Pienen omakotitalon pinnoitus kivirouheella 700-1100 euroa.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys 

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈


ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.