Terassin perustus

Oikeaoppinen perustus takaa terassille pitkän iän. Maaperä ja sen routivuus määräävät, miten perustus kannattaa rakentaa.

Rakennanko itse vai tilaanko ammattilaiselta?

Terassin perustus vaatii tietämystä ja osaamista. Monesti ajatellaan, että rakentamalla itse säästää ja on nopea suorittaa. Tässä kohtaa lähdetään toteuttamaan ilman suurempaa perehtymistä ja miettimistä mikä on koko projektin kokonaistyö ja mitä se sisältää tai mitä se vaatii.

Terassin perustus ja sen rakentaminen voi olla monelle terapeuttista, mutta se on kuitenkin hyvä suunnitella jokaisen vaiheen osalta. Rakennusammattilainen pystyy arvioimaan  oikein kokonaistilanteen, liittyi asia pohja- tai valmistelutöihin.

Monesti tuleekin suunnitteluvaiheessa ajatus, että koko rakennusprojekti olisi hyvä teettää alan ammattilaiselle. Ei pelkästään rakennustyön jäljen takia vaan myöskin kokonaisuuden vuoksi.

Alan ammattilaiset osaavat valita sopivat materiaalit ja muut tarvittavat tuotteet, jolloin vapautuu aikaa ja vaivaa materiaalien valinnalta. Näin ei myöskään tarvita perehtymistä erilaisin rakennusohjeisiin vaan ammattilaisen annetaan hoitaa nämä valinnat. Ammattilaiselta tilaamalla varmistutaan laadukkaasta lopputuloksesta.

Lisäksi alan ammattilaiselta tilatessa saadaan työlle ja työn jäljelle takuu. Lisäksi yrityksillä on asianmukaiset vakuutukset ja ne kantavat täyden vastuun tekemästään työstä. Aina on kuitenkin järkevää kilpailuttaa rakennusurakka. Halvin ei aina ole laadukkain. Jokaisesta tehtävästä työstä on hyvä tehdä sopimus ja siihen sisällyttää kaikki tehtävät toimenpiteet ja hinnat.

Alan ammattilaisten tekemästä työstä saadaan kotitalousvähennys, jonka avulla teetettävän työn kulut pienenevät huomattavasti (kotitalousvähennyksestä tietoa artikkelin lopussa).

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Huomioita terassin perustuksen aloittamiseen

Ennen varsinaisen terassin perustus työn aloittamista on selvitettävä ja tutkittava tarkoin maapohja ja sen muodot minkä päälle terassi rakennetaan.  Mikäli terassi rakennetaan haastaviin ja vaikeisiin paikkoihin niin järkevintä on pyytää alan ammattilainen avuksi.

Mikäli paikassa minne terassin paikka on suunniteltu tai halutaan rakennettavan ja maa routii niin perustus on rakennettava, että se kestää maaperän jäätymisen ja sulamisen liikkumatta. 

Savimaalle, joka routii on oltava routaeristetty.

Terassin käyttö vaikuttaa perustamiseen ja siihen tulevat erilaiset lisärakenteet. Mikäli terassille tulee kesäkeittiö tai vaikkapa palju niin perustukset kannattaa jättää ilmaviksi niin, että terassi hengittää.

Terassin rakenteet on järkevää tehdä niin, että ilma pääsee virtaamaan terassin alla ja luonnosta ja maaperästä tuleva kosteus pääsee kuivumaan. Hyvä keino on laittaa vettä läpäisevä suodatinkangas, joka estää kasvien kasvamisen terassilautojen välistä ja muutenkin vahvistaa pohjaa.

Terassin perustus -Paikan valinta

Itse terassi paikan valinnassa kannattaa ottaa huomioon sinne kohdistuva auringon valo ja myöskin tuulisuus. Esimerkiksi rakentaessa talon yhteyteen tai viereen, rakennuksen pohjoispuoli ei ole otollisin paikka, koska silloin terassi jää talon varjoon. Valoisa ja suojainen paikka on terassille ihanteellisin.

Terassin perustus ja asennustyön tekemisen kannalta saadaan helpotusta, mikäli terassin runko voidaan kiinnittää yhdeltä sivulta talon sokkeliin.

Sora- tai hiekkapohja on yleensä helpoin alusta terassille. Tällöin terassi voidaan perustaa suoraan betonilaatoille, jotka asennetaan tasaiselle maapohjalle. Näin vesi pääsee läpi ja maapohja ei pääse liikkumaan.

Mikäli maapohja on routiva niin on käytettävä routaeristeitä, niin ettei perustukset pääse liikkumaan. Savi on kaivettava pois ja tilalle laitettava routimatonta soraa.

Rinnetontille tai muuten erilaisia muotoja olevalle rakennettaessa voidaan joutua valamaan pilareita, joiden avulla rakenteet saadaan suoriksi.

Rannalle rakentaessa on selvitettävä tarvitaanko kunnalta tai kaupungilta erillinen toimenpidelupa rakentamiseen.

Kalliolle rakentaessa vaaditaan laajaa osaamista, kuten poraus taitoa. Tasaiselle kalliolle voidaan käyttää helpompaa vaihtoehtoa eli säädettäviä terassi jalkoja.

Sään ja olosuhteiden vaikutus 

Mikäli terassi on ympäri vuoden käytössä niin kannattaa perustukset tehdä mahdollisimman järeiksi. Näin rakenteet kestävät vaikkapa lämmittimien kiinnitykset tai muut vastaavat.

Katetulle terassille on rakennettava sadevesikourut ja rännit niin että, vesi ohjautuu pois terassilta ja sen ympäristöstä. Varsinkin savimaalla tämä on erittäin tärkeää.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Terassin perustus

Terassi perustus tehdään maapohjasta ja sen muodoista riippuen laattojen, harkkojen tai betonin päälle. Voidaan myöskin rakentaa kierre paalujen varaan. Näistä helpoin ja yksinkertaisin on harkkoperustus.

Tasainen ja routimaton pohja

Terassin perustus betonilaatalla voidaan tehdä kun maa routimatonta ja tasaista. Näin terassin pohjustaminen on varsin nopeaa ja helppoa.

Routiva ja savipohjainen pohja

Mikäli maa routivaa ja savipohjaista niin on käytettävä pilariperustusta tai kierrepaalutusta. Aluksi kaivetaan routarajan alapuolelle ulottuvat kuopat, tasoitetaan ja tiivistetään murskeella.  Kuoppaan asetetaan pystyyn betoni- tai kierresaumaputki, jonka ympärys täytetään soralla. Voidaan käyttää myöskin pilariharkkoja. Putken sisäosa täytetään betoni teräksellä ja massalla. Kosteaan betonivaluun voidaan asentaa pilarikenkä mahdollista puurungon kiinnitystä varten.

Terassin perustus -Kierrepaalut

Tämä on nopea, helppo ja kestävä perustus menetelmä. Työ aloitetaan kaivamalla noin 30 cm syvä reikä maahan. Tämän jälkeen kierrepaalu asennetaan käyttäen apuna vaikkapa rautakankea myötäpäivään kiertämällä. On myöskin huomioitava salaojat ja kaapeloinnit. Routaeristämiseen ei ole tarvetta, koska kierrelaippa kierretään routarajan alapuolelle.

Asennusväli kierre paaluissa on muutaman metrin, riippuen maaperästä ja niihin kohdistuvasta painosta. Kierre paaluihin on käytettävissä erilaisia kiinnikkeitä, joihin terassi halutaan kiinnitettävän. 

Mikäli kierrepaalu upotetaan routarajan alapuolelle niin silloin ei tarvitse lähteä maa-ainesta poistamaan, vaikka se olisi routivaa. 

Terassin perustus -Pilariperustus

Käytettäessä pilariperustusta on järkevää poistaa maa-aines vähintään pilareiden alta. Mikäli pintamaa on routimatonta soraa niin kaivuutyötä ei tarvitse jatkaa syvemmälle. Jos taas toisaalta maa routivaa niin savikerrostumat on poistettava pilarien alta minimissään 50 sentin syvyyteen ja suositeltavaa routarajan alapuolelle. Poistettu maa-aines korvataan soralla ja se tiivistetään.

Terassin perustus -Kiinnitetäänkö maanvarainen terassi talon seinään?

Tämä on täysin oman valinnan mukainen asia. Kiinnitys saattaa helpottaa terassin rungon asennusta. Seinäkiinnityksen avulla saadaan runko helpommin oikeaan asentoon ja tasoon, eikä seinän vieressä tarvitse käyttää perustuksia. Tämän avulla runko ei pääse heilumaan asennuksen aikana.

On kuitenkin varmistettava kiinnitettäessä terassia talon tai rakennuksen rakenteisiin, ettei maa pääse routimaan terassin alla. Jos näin pääsee tapahtumaan niin routa voi vääntää terassin runkoa ja talon sokkeli tai ulkoseinä saattaa vaurioitua.

Terassin perustus hinta

Terassin perustus hinta on täysin riippuvainen minne ja minkälaiseen paikkaan terassi rakennetaan. Onko tasainen vai rinne? Kallio vai savipohjainen maa? Koko ja muodot? Nämä vaikuttaa oleellisesti mitä menetelmiä käytetään ja miten paljon pohjatöitä on tehtävissä. 

Tasaiselle ja helpolle maapohjalle perustuksia tehtäessä itse tehtynä voidaan selvitä 50-100 euron panostuksella.

Tilaustyönä teetettäessä hinnat vaihtelee 150-2000 euron välissä.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

a

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.