Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Easoft KodinPro Oy

Y-tunnus: 2914345-1
Appiukontie 14, 40530 Jyväskylä

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

jari@easoft.fi

1. Yksityisyyden suojaaminen

Easoft Kodinpro Oy sitoutuu suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi palveluiden käyttäjänä ja noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä käyttäessäsi KodinPro-palvelua, selatessasi verkkosivustoamme tai käyttäessäsi applikaatiotamme. Tämän lisäksi olemme sitoutuneet noudattamaan myös toimialan itsesääntelyä, kuten Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ry:n (”ASML”) suoramarkkinointia koskevia käytännesääntöjä.

2. Mitä tietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä tietoja kerätään?

Palvelun käytöstä keräämämme tiedot ovat pääasiassa suoraan sinun KodinPro palvelulle antamiasi tietoja tai Palvelun käytöstä muodostettuja tietoja.

Easoft Kodinpro Oy kerää henkilötietoja lähtökohtaisesti seuraavissa yhteyksissä:

Kodinpro-rekisteröinnissä (Kuluttaja-asiakkaalta ei vaadita rekisteröitymistä mobiilisovelluksessa)
vastatessasi asiakaskyselyihin
antaessasi meille palautetta tai ollessasi muutoin meihin yhteydessä
osallistuessasi järjestämiimme kilpailuihin ja arvontoihin
Voimme kerätä Palvelun käytöstä seuraavia tietoja:

Asiakas eli palvelun tilaajat:

 • nimitiedot
 • sähköposti
 • laite-id
 • osoite
 • puhelinnumero
 • työpyyntöön liitettävä kuva sekä työn kuvailu (teksti)

Yritykset, eli ne, jotka tekevät sopimuksen KodinPro-palvelusta Easoft KodinPro Oy:n kanssa

 • y-tunnus
 • yrityksen nimi
 • toimiala
 • yhteyshenkilö
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot (kuten laskutus -ja maksutiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot)
 • sähköposti
 • yrityksen www-sivu (ei pakollinen)
 • yrityksen puhelinnumero (ei näytetä sovelluksessa)
 • yrityksen osoite (sijaintitiedon tallentamiseksi)

3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?

Käsittelemme henkilötietojasi ja yrityksen tietojasi suostumuksellasi. Henkilö -ja yritystietoja käsitellään nykyisten ja tulevien palveluiden toteutuksen ja ylläpidon mahdollistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

Pyrimme aina tietojasi käsitellessä varmistamaan, että tietojesi käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista kuvattuihin käyttötarkoituksiin nähden.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse KodinPro-palvelun välityksellä. Palveluun kuuluu internetsivusto, www.kodinpro.fi, sekä mobiiliapplikaatiot iOS- ja Android-mobiilikäyttöjärjestelmille.

5. Tietojen luovutus

Easoft KodinPro Oy (Kodinpro-palvelu) voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja luovutetaan Easoft KodinPro Oy:n valikoiduille yhteistyökumppaneille palveluiden tuottamiseksi.

Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja asiakkaiden suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity on antanut tähän yksiselitteisen suostumuksensa. Asiakkaat eivät saa luovuttaa näitä tietoja edelleen.

6. Tietojen säilytys

Easoft KodinPro Oy (KodinPro-palvelu) säilyttää henkilö -ja yritysten tietoja vain sen ajan, kuin on tarpeen KodinPro-palvelun tarjoamiseksi rekisteröidyille.

Easoft KodinPro Oy (KodinPro-palvelu) säilyttää tallentamiaan henkilö -ja yritystietoja, kunnes rekisteröity poistaa käyttäjätilinsä KodinPro-palvelusta tai muulla tavoin ilmoittaa Easoft KodinPro Oy:lle lopettaneensa palvelun käytön.

Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Palvelimet sijaitsevat EU-alueella ja ovat jatkuvassa seurannassa. Saamme viipymättä tiedon mahdollisista tietoturvaloukkauksista ja ilmoitamme niistä välittömästi tiedon saatuamme asianosaisille.

7. Rekisterin suojaus

Ainoastaan määrätyillä Easoft KodinPro Oy:n ja niiden toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä sekä Easoft KodinPro Oy:n KodinPro-palvelun lisensoineiden yritysten ja niiden lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää KodinPro.sovellusta. Kaikilla ATK-rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma, henkilökohtainen käyttöoikeustaso henkilön toimenkuvan kannalta tarpeellisiin tietoihin. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa Easoft KodinPro Oy:n ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.

Manuaalisesti käsiteltävät henkilö -ja yritystietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Ainoastaan määrätyillä Easoft KodinPro Oy:n työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja henkilö- ja yritystietoja.

Kaikilla rekisterin tietoja käsittelevillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterissä oleviin tietoihin.

8. Evästeet

Rekisterinpitäjä käyttää evästeitä KodinPro-palvelun toteuttamiseksi. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle tai muulle laitteelle lähetettävä ja tallentuva tekstitiedosto. Evästeitä käytetään verkkosivujen käytön helpottamiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeiden avulla voidaan myös arvioida verkkosivujen käyttöä ja palveluiden markkinointia. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli käyttäjä ei halua evästeitä tallennettavan laitteelleen, voi käyttäjä asettaa selaimensa tai laitteensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä, ja poistamalla aiemmin tallennetut evästeet tyhjentämällä laitteensa ja selaimensa sivuhistoria. Evästeistä kieltäytyminen voi johtaa palvelun asianmukaisen toiminnan häiriintymiseen.

Myös analyysipalvelut, kuten Google Analytics ja Facebook, käyttävät evästeitä analyysien tuottamiseen, mainonnan kohdentamiseen ja käyttäjänhallintaan. Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojaselosteita ja läyttöehtoja, eikä esimerkiksi Easoft KodinPro Oy vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit.

9. Tarkastus-, korjaus- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on KodinPro -rekisterissä.

Käyttäjät pystyy itse poistamaan tietonsa rekisteristä, kun hän lopettaa palvelun käyttämisen. Tietojen poisto on lopullinen ja sen jälkeen kirjautuminen palveluun ei ole mahdollista ilman uudelleen rekisteröitymistä.

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Easoft KodinPro Oy voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen tai hyväksytämme uudet ehdot niiden käyttöönoton yhteydessä.