Aidan maalaus

Aidan maalaus on nopea ja helppo keino ylläpitää lauta- tai lankkuaita kunnossa.

Aidan maalaus on nopea ja helppo tapa ylläpitää aidan kuntoa. Yleisesti erilaiset aidat ovat ympäri vuoden sääolosuhteiden armolla ja joutuvat kestämään niiden aiheuttamat lumi- ja vesisateet, myrskyt ja auringonpaisteet. Nämä rasittavat ja heikentävät varsinkin niiden pintaa ja samalla ulkonäköä.

Aidat ovat usein näkyvillä paikoilla ja jatkuvasti katseiden ulottumissa. Näin ollen niiden huoltotoimenpiteisiin on kiinnitettävä huomiota ja varsin helppo tapa tähän on aidan maalaus.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Maalaanko itse vai käytänkö ammattilaista maalaustyöhön?

Monesti ajatellaan, että maalauksen tekemällä itse säästää ja on nopea suorittaa. Tässä kohtaa lähdetään toteuttamaan ilman suurempaa perehtymistä ja miettimistä mikä on koko projektin kokonaistyö ja mitä se sisältää tai mitä se vaatii.

Aidan maalaus voi olla monelle terapeuttista, mutta se on kuitenkin hyvä suunnitella jokaisen vaiheen osalta. Maalaus ammattilainen pystyy arvioimaan  oikein kokonaistilanteen, liittyi asia pohja- tai valmistelutöihin.

Monesti tuleekin suunnitteluvaiheessa ajatus, että koko maalausprojekti olisi hyvä teettää alan ammattilaiselle. Ei pelkästään maalaustyön jäljen takia vaan myöskin kokonaisuuden vuoksi.

Alan ammattilaiset osaavat valita sopivat maalit ja muut tarvittavat tuotteet, jolloin vapautuu aikaa ja vaivaa maalien valinnalta. Näin ei myöskään tarvita perehtymistä käyttöohjeisiin vaan ammattimaalarin annetaan hoitaa nämä valinnat. Ammattilaiselta tilaamalla varmistutaan laadukkaasta lopputuloksesta.

Lisäksi alan ammattilaiselta tilatessa saadaan työlle ja työn jäljelle takuu. Lisäksi yrityksillä on asianmukaiset vakuutukset ja ne kantavat täyden vastuun tekemästään työstä. Aina on kuitenkin järkevää kilpailuttaa maalausurakka. Halvin ei aina ole laadukkain. Jokaisesta tehtävästä työstä on hyvä tehdä sopimus ja siihen sisällyttää kaikki tehtävät toimenpiteet ja hinnat.

Alan ammattilaisten tekemästä työstä saadaan kotitalousvähennys, jonka avulla teetettävän työn kulut pienenevät huomattavasti (kotitalousvähennyksestä tietoa artikkelin lopussa).

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Aidan maalaus -Pohjatyöt ja esivalmistelut

Aidan maalaus ja sen esivalmistelut aloitetaan sopivien työvälineiden hankinnalla. Työvälineinä tarvitaan pesuvälineet ja johon hyvä väline on painepesuri jolla säästetään huomattavasti aikaa. Lisäksi hankittava homepesuaine, teräslasta ja hiontatarvikkeet/laitteet.

Ennen töiden aloittamista kannattaa seurata sääennusteita. Maalausta ei kannata tehdä helteisellä tai sateisella säällä. On huomioita maalauksen laajuus ja siihen tarvittava aika. Järkevää jakaa työ osiin ja mahdollisesti useille päiville, varsinkin jos maalattava aita on pinta-alaltaan iso.

Pohjatyöt aloitetaan aidan pesulla, johon käytetään homepesuainetta. Aita pestään kokonaan sen pinnoilta joko painepesurilla tai käyttämällä juuriharjaa. Pesun jälkeen aidan on annettava kuivua vähintään vuorokausi.

Tämän jälkeen käydään läpi maalattava pinta ja aidan yleiskunto. Ruuvit ruuvataan ja naulat lyödään sisään. Mikäli laudoituksessa on lahoontuneita tai rikkinäisiä lautoja niin ne vaihdetaan uusiin. Jos havaitaan koloja tai reikiä niin ne paikataan erilaisilla sopivilla paikkausaineilla. 

Poistetaan irtoilevat ja hilseilevät maalikerrokset kaapimalla teräslastalla. Mikäli pinta vaatii hionnan niin kannattaa käyttää hiontakonetta helpottaakseen työtään. 

Lopuksi aidan pinta puhdistetaan käsittelyn ja hiontapölyn jäljiltä ennen aidan maalaus projektin aloittamista.

Aidan maalaus -Sopivan maalin valinta

Aidan maalaukseen löytyy erittäin paljon erilaisia maalityyppejä ja vaihtoehtoja. Maalin on oltava ulkokäyttöön tarkoitettu, jolla on erittäin hyvät ominaisuudet säilyä puhtaana, hylkiä likaa ja kestää erilaiset sääolosuhteet.

Maalin valintaa tehtäessä on helpoin mennä paikalliseen rautakauppaan vertailemaan värikarttoja ja käyttää apuna heidän ammattilaisia.

Pohjamaalaus

Pohjamaalaus kannattaa tehdä niihin kohtiin, joissa pohjakäsittelyssä on vaadittu hiontaa, muuta käsittelyä tai ovat harmaantuneita. Mikäli näitä kohtia ei pohjamaalata niin ne jäävät pintamaalauksen jälkeen kuultamaan.

Pinnat käsitellään sopivilla pohjusteilla ja käyttämällä sivellintä niin saadaan tasainen jälki. Käsitellään myöskin päätypinnat huolellisesti, koska sieltä maalipinta lähtee helposti irtoilemaan, varsinkin puumateriaalilta.

Ennen varsinaista aidan maalaus projektia annetaan kuivua vähintään vuorokausi.

Pintamaalaus

Aidan maalaamisessa on kaksi suositeltua tyyliä, pensselimaalaus ja ruiskumaalaus. Tähän vaikuttaa niin materiaali, käytössä oleva maali kuin oma kokemus ja taito. 

Puupintaisten aitojen ja itse maalattavien aitojen maalaukseen suositeltavaa on pensselillä maalaaminen. Tällä saavutetaan tasainen, kaunis ja kestävä jälki. 

Työn suorittamisessa kannattaa huomioida maalattavan pinnan pinta-ala eli työn jakaminen osiin. Työ voidaan jakaa osiin aidan sivuosittain ja sen mukaan myöskin eri päiville. Tärkeää ottaa huomioon sää ja seurata sääennusteita.

Työhön hankitaan muutama erilainen pensseli, joilla pystytään myöskin kolot ja erilaiset kulmat maalaamaan.

Maalaus aloitetaan maalin huolellisella sekoituksella, joka myöskin tehdään käytön aikana. Maalataan lauta tai sopiva alue kerrallaan esimerkiksi välitolpasta välitolppaan. Maalia kannattaa käyttää reilusti, koska pinnat vaativat sääolosuhteiden takia voimakkaan suojakerroksen. Tämän jälkeen käsitellään pienemmällä pensselillä pääty -ja jatkokohdat. Näin edetään lauta tai kohta kerrallaan.

Maalaus on suositeltavaa tehdä 2 kertaa ja jokaisen maalikerroksen jälkeen on annettava kuivua vähintään vuorokausi ennen uutta käsittelyä.

Uuden aidan maalaus ei poikkea vanhan pinnan maalauksesta. Pohjamaalatuille aidan pinnoille riittää yksi käsittely eli maalikerros.

Ruiskumaalauksella tasaista jälkeä

Ruiskumaalaus on huomattavasti nopeampi tapa maalata kuin pensselimaalaus. Tämä sopii hyvin aidan maalaukseen, koska pinnat ovat yleensä suuria ja tasaisia.

Ruiskumaalaus toteutetaan yleensä ammattilaisen tekemänä ja tämä on myöskin selkeästi nopein tapa. Useasti valitaan ruiskumaalaus, koska se tuo tasaisen pinnan.

Ruiskumaalaus vaatii hyvän tekniikan ja osaamisen, koska se on huomattavasti haastavampaa kuin sivellin- tai telamaalaus. 

Aidan maalaus -Maalauksen jälkeen

Muutaman päivän kuluttua kannattaa tarkistaa aidan uusi maalipinta onko maali imeytynyt tasaisesti tai onko läpikuultoa havaittavissa. Mikäli näin on niin nämä kohdat käsitellään uudestaan.

Poistetaan teippaukset ja suojaukset. Teipit kannattaa poistaa heti maalauksen jälkeen ettei ne irroittaessa repäise kuivunutta maalipintaa. Maaliroiskumat pyyhitään märällä liinalla. 

Jos huomataan maalaamattomia tai korjattavia pintoja niin ne korjattava pikaisesti. Työvälineet pestään vedellä ja saippualla seuraavaa kertaa varten.

Maalijätteiden hävittäminen

Jätteiden hävittäminen on erityisen tärkeää ja niiden oikeisiin ohjeistettuihin paikkoihin toimittaminen. Mitään maalijätteitä ei jätetä luontoon tai paikkoihin jossa ne mahdollistavat luontoon joutumisen.

Märkämaalit luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja ne on toimitettava erilliseen kierrätyspisteeseen.

Kuivamaalit ovat kaatopaikkajätettä eli kuivat maalipurkit ja maalijäte laitetaan sekajätteisiin. Tuotteita ei saa missään tapauksissa päästää viemäriin, vesistöön eikä luontoon.

Nestemäinen maalijäte viedään ongelmajätekeräykseen. Tyhjät ja kuivat purkit ja pakkaukset ovat kierrätykseen toimitettavia materiaalinsa mukaisesti. Näiden on oltava tyhjiä ja kuivia eli ei saa olla märkää maalia.

Aidan huolto

Hyvä nyrkkisääntö on aidan huoltotoimenpiteisiin, että talven jälkeen tarkistetaan sen yleiskunto. Käydään läpi kokonaisvaltaisesti aidan pinnat ja kiinnitykset. Naputellaan mahdollisesti kohonneet naulat sisään. Vuosittainen yleispesu homepesulla antaa pinnoille lisää käyttöikää.

Aidan maalaus hinta

Itse tehtynä aidan maalaus hinnan määrittelee tuote- ja tarvikeostot, joita ovat työ- ja suojausvälineet, mahdolliset vuokrattavat laitteet ja maalin hinta. Ennen työn aloittamista on järkevää arvioida mahdollisimman tarkkaan paljonko maalia tarvitaan.

Tilaustyönä teetettäessä on huomioitava kaksi vaikuttavaa tekijää eli työ- ja materiaalikulut. Työstä voi saada kotitalousvähennystä.

Itse työn hinnoitteluun vaikuttaa maalattava pinta-ala, pohjatyöt ja maalin hinta. Työ on useasti suunniteltava ja määräpaikkaan on matkustettava, jotka ovat laskutettavaa aikaa. Lisäksi maalattavan tilan muodot ja sen mukana tulevat työolosuhteet huomioidaan hinnoittelussa. On huomioitava aidan mahdollinen monimuotoisuus ja mahdolliset pohjatöiden tuomat haasteet.

Suurin tekijä terassin maalauksen tai muuhun käsittelyyn on maalattavan kohteen pinta-ala. 

Materiaalien valinta ja maalien litrahinnat vaihtelevat ja maalin menekki on erilaista kohteesta riippuen. Materiaalihankinnoissa on myöskin laskettava suojaukseen ja muuhun välineistöön liittyvät hankinnat. Ammattimaalareilla nämä kuuluvat hinnoitteluun.

Aidan maalaus tuntihinta lähtee alkaen 30 euroa tunnilta. Keskihinnaltaan aidan maalaus koosta riippuen vaihtelee 300 – 3000 euron välillä. Ammattilainen tekee kokonaistyön kuivaus aikoineen parissa päivässä.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Maalauspalvelun käyttö

Ulkomaalaus

Ulkomaalaus hinta

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.