Remonttipalvelun käyttö

Remonttipalveluita käytetään yleensä silloin, kun kodin tai liiketilan remontointiin tarvitaan ammattitaitoa ja erityisosaamista.

Miksi käytetään remonttipalveluita?

Remonttipalvelun käyttö tulee monesti eteen, kun kodin tai liiketilan remontointiin tarvitaan ammattitaitoa ja erityisosaamista. Tämä voi olla esimerkiksi silloin, kun suunnitellaan keittiöremonttia, kylpyhuoneremonttia tai lattian uusimista. Remonttipalveluiden käyttö voi olla myös perusteltua silloin, kun halutaan tehdä isompi remontti.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Alla on muutamia syitä, miksi remonttipalveluita kannattaa käyttää:

 1. Ammattitaito: Remonttipalveluita tarjoavilla yrityksillä on yleensä koulutettu henkilökunta, joka tietää miten erilaiset remonttityöt tehdään oikein. Ammattilaiset osaavat käyttää oikeita työvälineitä ja -menetelmiä, jotta remontti saadaan tehtyä mahdollisimman laadukkaasti.
 1. Aikaa säästyy: Remonttipalvelun käyttö säästää aikaa, koska silloin ei tarvitse käyttää omaa aikaa remontin suunnitteluun ja toteutukseen. Remonttipalvelu yritys hoitaa kaiken ja aikaa voidaan käyttää muihin tärkeisiin asioihin.
 1. Remontti tehdään turvallisesti: Monet remontointityöt voivat olla vaarallisia, jos niitä ei tehdä oikein. Esimerkiksi sähkötyöt tai kattoremontit voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia tai jopa kuoleman, jos niitä tehdään ilman asianmukaista koulutusta ja varusteita. Remonttipalvelu yritykset tietävät, miten turvallisuusnäkökohdat huomioidaan remonttitöissä.
 1. Laadukkaat materiaalit: Remonttipalvelu yritykset käyttävät yleensä laadukkaita materiaaleja remonttitöissä. Heillä on myös yhteyksiä eri materiaalitoimittajiin ja voivat hankkia parhaat materiaalit kilpailukykyiseen hintaan.
 1. Kokonaisvaltainen palvelu: Remonttipalveluita käyttämällä saadaan usein kokonaisvaltaisen palvelu, joka sisältää suunnittelun, työn toteutuksen ja jälkihoidon. Näin voidaan olla varmoja, että remontti valmistuu aikataulussa ja että kaikki tarvittavat asiat on otettu huomioon.

Kaiken kaikkiaan remonttipalvelun käyttö on perusteltua, kun halutaan saada ammattimainen ja laadukas lopputulos. Se säästää aikaa, vaivaa ja monesti jopa rahaa.

Kun kodin tai mökin remontointi tulee ajankohtaiseksi, moni pohtii, kannattaako remontit tehdä itse vai käyttää ammattilaisten apua. Remonttipalvelun käyttö voi olla hyvä ratkaisu monessa tilanteessa, sillä se helpottaa remontin suunnittelua ja toteutusta. 

Mitä otettava huomioon remonttipalvelua hankittaessa?

Remonttipalvelun hankkiminen voi olla erittäin hyödyllistä, kun halutaan uudistaa kodin tai liiketilan ilmettä ja toiminnallisuutta. Kuitenkin, ennen kuin päätetään ostaa remonttipalvelu niin on tärkeää ottaa huomioon tiettyjä tekijöitä varmistaakseen, että valitsema palveluntarjoaja pystyy vastaamaan odotuksiin ja tarpeisiin. 

Kartoitetaan tarpeet ja budjetti

Ennen kuin aloitetaan etsimään sopivaa remonttipalvelua niin on määriteltävä tarkasti, mitä remontilta halutaan. Kartoitetaan tarpeet ja harkitaan mitkä asiat ovat tärkeimpiä. On tärkeää myös määritellä budjetti ja varmistaa, että valitsema palveluntarjoaja mahtuu siihen.

Selvitettävä remonttiyritykset ja heidän referenssit

Kun ollaan määritelly tarpeet ja budjetti, aloitetaan remonttiyritysten etsintä. Tutustutaan heidän verkkosivuihin ja tarjoamiin palveluihin ja otetaan yhteyttä heihin saadakseen tietoa referensseistä. Tutustutaan referensseihin ja arvioidaan vastaavatko palveluntarjoajan tekemät remontit omia tavoitteita.

Varmistetaan remontti yritysten taustat 

Kun löydetään sopiva remonttiyritys tehdään varmistus, että ne ovat lisensoituja ja vakuutettuja. Tämä tarkoittaa sitä, että remonttiyritys on suorittanut kaikki vaaditut koulutukset ja on laillisesti oikeutettu tekemään remonttitöitä. Vakuutuksen avulla varmistetaan, että mahdollisissa vahingoissa tai tapaturmissa korvaus maksetaan vakuutuksen kautta eikä siitä aiheudu tilaajalle lisäkuluja. 

Tehdään aikataulu ja käydään läpi työprosessi

On tärkeää varmistaa, että remonttiyrityksen aikataulu ja työprosessi on tilaajalle ja tekijälle tiedossa. Käydään läpi, kuinka kauan remontti kestää, miten he suunnittelevat työn ja kuinka he kommunikoivat sinun kanssasi. Selvitetään myös mitä tehdään, jos remontti ei valmistu aikataulussa tai jos remontin aikana tulee muutoksia aikatauluun tai suunnitelmiin.

Kirjallinen sopimus

On järkevää ja suositeltavaa tehdä aina kirjallinen sopimus tilaajan ja tekijän välillä. Tämä varmistaa mitä ollaan sovittu ja mitä tehdään mikäli asia ei mene sopimuksen mukaan. Se vähentää riskejä tilaajan puolella.

Kirjallinen sopimus on tärkeä, koska se auttaa varmistamaan, että molemmat osapuolet ymmärtävät, mitä on sovittu. Se on myös tärkeä dokumentti, johon voi viitata myöhemmin, jos on epäselvyyksiä tai erimielisyyksiä remontin aikana tai sen jälkeen. Kirjallinen sopimus auttaa myös vähentämään riskejä, koska se määrittelee selkeästi vastuunjakoa ja velvoitteita.

Mitä asioita sopimukseen tulee sisällyttää?

 1. Osapuolten tiedot: Sopimukseen tulee sisällyttää remonttiyrityksen ja asiakkaan tiedot, kuten nimet, osoitteet ja yhteystiedot.
 1. Palvelun kuvaus: Sopimukseen tulee sisällyttää tarkka kuvaus siitä, mitä palvelua asiakas haluaa. Tämä voi sisältää esimerkiksi työn laajuuden, tarvittavat materiaalit ja aikataulun.
 1. Hinta: Sopimukseen tulee sisällyttää tarkka hinta palvelusta, mukaan lukien kaikki mahdolliset lisäkulut. Hinta voidaan jakaa eri osiin, kuten työn osuus ja materiaalikustannukset.
 1. Maksuehdot: Sopimukseen tulee sisällyttää maksuehdot, kuten maksuajan, maksutavan ja mahdolliset viivästyskorot.
 1. Aikataulu: Sopimukseen tulee sisällyttää aikataulu, joka kattaa palvelun aloitus- ja päättymispäivämäärät, sekä mahdolliset välitavoitteet.
 1. Vastuut ja vakuutukset: Sopimukseen tulee sisällyttää vastuunjakoa koskevat tiedot, kuten se, kuka vastaa vahingoista tai tapaturmista, jotka tapahtuvat remontin aikana. Palveluntarjoajan vakuutukset tulee myös mainita.
 1. Peruutusehdot: Sopimukseen tulee sisällyttää peruutusehdot, kuten mahdollinen peruutusmaksu ja peruutusaika.
 1. Muut ehdot: Sopimukseen voi sisällyttää muita asioita, joita halutaan tuoda esille.

  👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Remonttipalvelu vai itse?

Kun harkitaan kodin remonttia niin on päätettävä tehdäänkö itse toteutettuna vai käytetäänkö remontti yritystä? Tämä päätös riippuu monista tekijöistä, kuten omasta osaamisesta, budjetista ja aikataulusta. Tähän vaikuttaa moni asia ja alla oleva otettu tärkeimmät esiin.

Osaaminen ja kokemus

Kun harkitaan remontin tekemistä itse niin tulee ottaa huomioon oma osaaminen ja kokemus. Jos oma osaaminen ja ammattitaito on riittävä niin voi tehdä remontin itse ilman suurempia ongelmia ja samalla säästää merkittävästi rahaa. Jos kuitenkin on vain vähän kokemusta remontoinnista niin remonttiyrityksen käyttäminen voi olla turvallisempi vaihtoehto, sillä remontti yrityksillä on yleensä koulutettu henkilökunta, joka osaa käsitellä erilaisia materiaaleja ja työkaluja oikein.

Budjetti

Budjetti on myös tärkeä tekijä, kun verrataan remonttiyrityksen käyttämistä itse tekemiseen. Vaikka remontin tekeminen itse voi olla halvempaa kuin remonttiyrityksen käyttäminen, niin tulee ottaa huomioon myös mahdolliset virheet ja ongelmat, jotka voivat tulla kalliiksi korjata myöhemmin. Remonttiyrityksen käyttäminen voi olla turvallisempi vaihtoehto, sillä he käyttävät yleensä laadukkaita materiaaleja ja tarjoavat takuun tekemälleen työlle.

Aikataulu

Aikataulu on myös tärkeä tekijä, kun verrataan remonttiyrityksen käyttämistä itse tekemiseen. Jos on kiire ja halutaan remontin valmistuvan nopeasti, remonttiyrityksen käyttäminen voi olla nopeampi vaihtoehto. Remontti yrityksillä on yleensä enemmän resursseja ja työvoimaa, joten he pystyvät tekemään remontin nopeammin kuin yksittäinen henkilö.

Vastuu ja takuu

Remonttipalvelun käyttö antaa myös paremman turvan mahdollisten ongelmien varalta. Jos jotain menee pieleen remontin aikana, remonttiyritys vastaa vahingosta ja korjaa sen. 

 1. Seuraa remontin etenemistä säännöllisesti ja käy keskusteluja palveluntarjoajan kanssa. Tarkista, että remontti etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti ja että työnjälki on laadukasta. Jos huomaat ongelmia tai epäselvyyksiä, keskustele niistä palveluntarjoajan kanssa mahdollisimman nopeasti.

Tarkista lopputulos

 1. Kun remontti on valmis, tarkista lopputulos huolellisesti. Varmista, että remontin tavoitteet on saavutettu ja että lopputulos on juuri sellainen kuin halusit.

  👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Remonttipalvelun hinta

Kun harkitaan remonttipalvelun käyttämistä kodin tai liiketilan remontointiin, yksi tärkeimmistä tekijöistä on hinta. Remonttipalvelun hinta vaihtelee yleensä monista tekijöistä, kuten työn laajuudesta, materiaaleista ja työvoimakustannuksista. 

Työn laajuus ja monimutkaisuus

Remonttipalvelun hinta riippuu yleensä siitä, kuinka suuri ja monimutkainen remontti on. Esimerkiksi keittiöremontti tai kylpyhuoneremontti voi olla kalliimpi kuin lattian uusiminen tai maalaustyö. Jos remontti vaatii erityisosaamista tai työkaluja, se voi myös nostaa hintaa.

Materiaalit

Materiaalit ovat myös merkittävä tekijä remonttipalvelun hinnassa. Laadukkaat materiaalit voivat maksaa enemmän, mutta ne voivat myös parantaa remontin kestävyyttä ja ulkonäköä. Remonttipalvelut voivat hankkia materiaalit puolestasi, ja yleensä hinta sisältää myös materiaalikustannukset.

Työvoimakustannukset

Työvoimakustannukset ovat yksi suurimmista tekijöistä remonttipalvelun hinnassa. Hintaan vaikuttaa esimerkiksi se, kuinka kauan remontti kestää ja kuinka paljon työvoimaa tarvitaan. Ammattitaitoiset remonttipalvelut saattavat pyytää korkeampaa tuntiveloitusta, mutta heillä on yleensä kokemusta ja erikoisosaamista, joka voi säästää aikaa ja rahaa pitkällä aikavälillä.

Sijainti

Sijainti voi myös vaikuttaa remonttipalvelun hintaan. Esimerkiksi kaupungeissa hintataso on usein korkeampi kuin pienemmillä paikkakunnilla. Myös kysynnän ja tarjonnan laki vaikuttaa hintaan, ja remonttipalveluiden hinnat voivat vaihdella alueellisesti.

Takuu ja lisäpalvelut

Remonttipalvelu saattaa tarjota myös takuun työlle. Takuu voi kattaa esimerkiksi materiaalivirheet tai huonosti tehdyn työn. Takuu voi nostaa hintaa, mutta se voi myös antaa sinulle turvallisuuden tunteen. Lisäpalvelut, kuten remontin jälkeinen siivous tai ylimääräinen tuki ja ohjeistus, voivat myös nostaa hintaa.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Hyödyllisiä vinkkejä ja artikkeleita liittyen remontointiin:

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.