Betonilattian maalaus

Betonilattia on materiaalina helppo hoitaa ja edullinen ratkaisu lattiapinnaksi. Lattiaa on huollettava säännöllisesti ja myöskin kotitalouksissa tämä on tärkeää. Säännöllinen pintahuolto säilyttää betonilattian hyvän kunnon vuosikymmenien ajan.

Betonia käytetään lattiamateriaalina ja pintamateriaalina monipuolisen ja hyvien ominaisuuksien takia. Se on erittäin hyvä ja kestävä materiaali varsinkin tiloihin, jossa kosteutta ja lämpötila alhaisempi. Monesti autotallin ja varastotilojen lattioihin käytetään betonia. Betoni on teräksen ja puun ohella tärkein rakennusmateriaali. Betonilattia on maalattavissa samalla myöskin kuten muut materiaalit. Maalaamalla betonilattiasta saadaan myöskin esteettisesti miellyttävä. Betonilattian maalaus ei välttämättä vaadi samanlaista ammattitaitoa kuin monien muiden pintojen maalaus. 

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Maalaanko itse vai käytänkö ammattilaista maalaustyöhön?

Monesti ajatellaan, että maalauksen tekemällä itse säästää ja on nopea suorittaa. Tässä kohtaa lähdetään toteuttamaan ilman suurempaa perehtymistä ja miettimistä mikä on koko projektin kokonaistyö ja mitä se sisältää tai mitä se vaatii.

Maalaaminen voi olla monelle terapeuttista, mutta se on kuitenkin hyvä suunnitella jokaisen vaiheen osalta. Maalaus ammattilainen pystyy arvioimaan  oikein kokonaistilanteen, liittyi asia pohja- tai valmistelutöihin.

Monesti tuleekin suunnitteluvaiheessa ajatus, että koko maalausprojekti olisi hyvä teettää alan ammattilaiselle. Ei pelkästään maalaustyön jäljen takia vaan myöskin kokonaisuuden vuoksi.

Alan ammattilaiset osaavat valita sopivat maalit ja muut tarvittavat tuotteet, jolloin vapautuu aikaa ja vaivaa maalien valinnalta. Näin ei myöskään tarvita perehtymistä käyttöohjeisiin vaan ammattimaalarin annetaan hoitaa nämä valinnat. Ammattilaiselta tilaamalla varmistutaan laadukkaasta lopputuloksesta.

Lisäksi alan ammattilaiselta tilatessa saadaan työlle ja työn jäljelle takuu. Lisäksi yrityksillä on asianmukaiset vakuutukset ja ne kantavat täyden vastuun tekemästään työstä. Aina on kuitenkin järkevää kilpailuttaa maalausurakka. Halvin ei aina ole laadukkain. Jokaisesta tehtävästä työstä on hyvä tehdä sopimus ja siihen sisällyttää kaikki tehtävät toimenpiteet ja hinnat.

Alan ammattilaisten tekemästä työstä saadaan kotitalousvähennys, jonka avulla teetettävän työn kulut pienenevät huomattavasti (kotitalousvähennyksestä tietoa artikkelin lopussa).

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Pohjatyö

Betonilattian maalauksessa on pohjatyöt ja suunnittelu tärkeimpiä askeleita lopullisen onnistumisen kannalta. Näiden hyvä tekeminen ennaltaehkäisee ikäviltä yllätyksiltä ja ongelmilta. Riippuen onko betonilattian pinta uusi vai vanha niin sen mukaan maalauksen vaiheet muotoutuvat. Lattian pinta tarkastetaan kokonaan maalattavallta alueelta ja sen mukaan tehdään suunnitelma työn etenemisestä.  Betonilattian ollessa hyvässä kunnossa niin lattialle suoritetaan pelkästään pesu koneellisesti tai vesipesulla. Varataan pohjatöille, maalaukselle ja kuivumiselle riittävästi aikaa ja näin vältetään tilanne, jossa maalaus jää puolitiehen ja urakka joudutaan keskeyttämään. 

Työvälineet ja tuotteet

On järkevää hankkia tarvittavat työvälineet ja tuotteet sen mukaan mitä toimenpiteitä tullaan betonilattian maalauksessa käyttämään. Tässä vaiheessa on järkevää tehdä mahdolliset laitteiden vuokraukset kuten kulmahiomakone. Hyvä vaihtoehto on mennä paikalliseen rautakauppaan ja kysyä heiltä neuvot eri työvaiheisiin. Samalla valita sopivat tuotteet pesuun ja maalaukseen.

Betonilattian maalaukseen voidaan käyttää telaa ja jatkovarrella. Riittävän pitkä jatkovarsi niin, että työergonomia on mahdollisimman hyvä. Lattian esikäsittelyä varten tarvitaan puhdistusvälineet. Puhdistusaineena voidaan käyttää yleispuhdistusaineita tai maalipesua. 

Lisäksi kuluneen tai vanhan betonilattian hiomista varten tarvitaan hiontakiveä tai hiomakonetta. Reikien täyttöä varten hankitaan kittiä tai paikkausmassaa.  

Betonilattian esikäsittely

Betonilattian esikäsittelyyn vaikuttaa lattian kunto ja töiden suunnittelu tehdään sen mukaan. Betonilattian ollessa hyvässä kunnossa ja pinta ei ole vaurioitunut tai vanha maali ei ole lähtenyt irtoilemaan niin esikäsittelyksi riittää pelkästään pesu.

Yleisin ongelma betonilattioiden kunnossa on maalin irtoilu, joka johtuu yleensä lattian huonon puhdistuksen tai hiomatta jättämisen takia. Tämän takia on tärkeää esikäsitellä koko maalattava pinta 

Kolojen paikkaus

Ennen pintakäsittelyä on paikattava lattiassa olevat halkeamat ja kolot sopivalla kitillä tai paikkausmassalla. Pienemmät halkeamat voidaan kevyesti päälle kittaamalla tehdä, kun suuremmat kolot on järkevää aukaista vaikkapa hiomakoneella ja tämän jälkeen kolot paikataan.

Jos maalattavalla pinnalla on maali lähtenyt irtoilemaan niin ne kohdat on hiotaan hiontakiveä tai lattiahiomakonetta käyttäen. Hyvä keino on vuokrata lattiahiomakone.

Vanha pinta on saatava tasaiseksi, jotta uudesta maalipinnasta tulee tasainen ja miellyttävä. Vanhojen maalijäämien, lakkausten tai maalin irtoilukohtien hiontaan käytetään kulmahiontakonetta. Lattian pinnalla ollessa haurasta ja vanhaa betonia niin nämä kohdat on hyvä poistaa ja paikata ennen lattian maalausta.

Maalattavan tilan koko vaikuttaa eri työvaiheisiin. Suurten pintojen käsittelyyn on luonnollisesti varattava enemmän aikaa kuin pienten tilojen. Suurempiin tiloihin suositellaan lattiahiomakonetta ja pienemmät tilat hoituvat hiomakivellä.  Lattian hionta tehdään perusteellisesti niin hyvin, ettei pinnasta irtoa enää hienoa pölyä. Lopuksi pinnat imuroidaan kaikesta pölystä ja liasta. 

Betonilattian pesu

Pinnat on pestävä tarkasti ja kaikki irtolika on poistettava lattian pinnasta. Pesussa ja aineiden valinnassa vaikuttaa missä käytössä lattia on ja onko aiemmin käsittelyä tehty. 

Vanhat käsittelemättömät betonilattiat ovat kunnoltaan hyvin erilaisia kuten likaisuuden ja erilaisten rasvojen ja öljyjen imeytymisen osalta. Uutta betonilattiaa on taas helppo lähteä käsittelemään ja pesemään.

Pintalika voidaan pestä pelkästään vesipesulla ja synteettisellä pesuaineella tai liuotinpesulla. Jos betonilattiassa on imeytynyt erilaisia rasvoja tai öljyjä kuten autotallissa näin usein tapahtuu niin pesuun ja käsittelyyn tarvitaan voimakkaampia aineita.Pesuainetta valittaessa suositellaan menemään paikalliseen rautakauppaan tai kysymään vinkit alan ammattilaiselta. 

Pesun jälkeen lattian on annettava kuivua ja kunnolla ennen seuraavan vaiheen aloittamista.

Sopivan maalin valinta

Betonilattiaan sopivan maalin löytäminen ei ole ongelma, niitä löytyy nykyään erittäin paljon eri vaihtoehtoja. Valinnassa on tärkeintä ottaa huomioon mitä tilaa ja missä käytössä tila on, kun valitaan sopivaa maalia. 

Erilaisia maaleja löytyy paljonkin, tärkeää onkin osata valita tilan käyttötarkoituksen mukaan oikea maali. Betonilattian maalaukseen löytyy ihan omat betonimaalit.

Betonilattian maalaamiseen käyvät myöskin  niin vesi- kuin tärpättiohenteiset maalit. Lattiaan kohdistuessa suurta kulutusta niin kannattaa valita kaksikomponenttinen epoksimaali. Lattian ollessa vähemmällä käytöllä niin silloin suositellaan yksikomponenttista ja tärpättiohenteista maalia.

Maalia valittaessa kannattaa käyttää paikallista rautakauppaa tai alan ammattilaista apuna.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Betonilattian maalaus

Ennen maalauksen aloitusta on järkevää käydä läpi maalattava pinta. Tässä vaiheessa voidaan vielä tehdä tarkastuksia pohjatöiden lopulliseen tulokseen. Samalla pystytään varmistumaan kaikissa asioissa mahdollisimman hyvä lopputulos maalauksen osalta.

Ennen maalauksen aloittamista sekoitetaan maali huolellisesti ennen käyttöä, Useimpiin maaleihin voidaan lisätä karheusainetta liukkauden vähentämiseksi. Karhennusaiineen lisäyksen voi tehdä myöskin loppukäsittely vaiheessa.

On suositeltavaa maalata ensimmäinen kerros ohennetulla pohjamaalilla, koska tämän avulla maali imeytyy paremmin betoniin. Maalaus tehdään pitkillä vedoilla päädystä toiseen.

Riippuu täysin pinnasta ja imeytymisestä monta kertaa lattian pinnat pohjamaalataan. Jokaisen käsittely kerran jälkeen on tärkeää antaa pintojen rauhassa kuivua. 

Lopullista pintamaalausta tehtäessä on tärkeää tehdä se ohentamattomalla maalilla. Hyvä työväline on lyhytnukkainen tela jatkovarrella. 

Kun kaikki pinnat on maalattu niin ennen käyttöä tai tavaroiden paikalleen laittoa on kaikkien maalattujen pintojen annettava kuivua rauhassa ja kuivaksi.

Betonilattian huolto

Betonilattian maalauksen onnistuessa ja toteutuessa huolellisesti niin se antaa pinnalle useiden vuosien käyttöajan. Lattia imee ajan saatossa erilaista kosteutta ja likaa, joten tärkeää on jatkuvat huolto -ja pesu toimenpiteet. Yksittäisiä kohtia voidaan paikata säännöllisin väliajoin. 

Betonilattia on käytössä yleisesti paikoissa joissa on pinnan kuluminen on suurta, kuten autotalleissa, kellareissa ja varastoissa. Nämä tilat altistavat lian, erilaisten kemikaalien ja hankautumisen muodostumiselle. 

Betonilattian pintaa on tärkeää huoltaa ja pestä muutaman vuoden välein. Huoltamalla betonilattia säilyy ehjänä ja hyvänä useiden vuosikymmenien ajan. . 

Betonilattian maalauksen hinta

Betonilattian maalauksen kustannukset vaihtelevat riippuen onko kyseessä uuden vai vanhemman betonilattian maalaus. Uusi betonilattia ei vaadi niin laajaa pohjatyötä kuten vanha. Vanhan betonilattian maalauksessa on otettava huomioon erilaiset materiaalikulut.

Maalauksen hinta määräytyy käsiteltävän ja maalattavan pinnan alasta. 

Jos päädyt itse käsittelemään ja maalaamaan lattian niin kustannukset muodostuu siivousvälineistä, suojaus tarpeista, mahdollisesti vuokrattavasta hiomakoneesta, maalausvälineistä ja maaleista.

Tilatessa alan ammattilaiselta maksat myöskin työstä, mutta saat myös työlle takuun. Hinnat lattian betonilattian maalaukseen lähtevät 300 eurosta ylöspäin riippuen tilan koosta. 

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈


Kotitalousvähennys 

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40 % (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100 € (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15 % (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100 € (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

Maalauspalvelun käyttö

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.