Maalämpö – Kaikki, mitä sinun tulee tietää maalämmöstä

Maalampö on uusiutuvaa lämpöenergiaa, jota on varastoitunut maaperään kallioon ja veteen.

Mitä maalämpö on?

Suurin osa käytetystä maalämmöstä on geotermistä eli maansisäistä lämpöä, joka syntyy maan sisällä tapahtuvassa radioaktiivisessa hajoamisessa. Myös auringon säteily tuottaa maalämpöä ja sen lämpö ulottuu noin 15 metrin syvyyteen Suomessa.

Kun taloon asennetaan maalämpöjärjestelmä, sekä talon että käyttöveden lämmitys voidaan hoitaa uusiutuvan ja saasteettoman lämpöenergian avulla.

Maalämpö sopii pääosin kaikkiin vesikiertoisilla järjestelmillä varustettuihin kiinteistöihin ja se on nykyään erittäin suosittu lämmityskeino, sillä se tulee paljon halvemmaksi kuin esimerkiksi öljylämmitys.

Maalämpö on lähes aina edullisin lämmitysmuoto.

Maalämpöpumppu

Poistoilmalämpöpumppu ottaa rakennuksen sisäilman hukkalämpöä talteen lämmöntalnteenottoyksiköllä. Hukkaan otetun lämmön lämpötilaa nostetaan entisestään poistoilmalämpöpumpulla, jolloin tätä hukkalämpöä voidaan käyttää hyödyksi rakennuksen ja käyttöveden lämmittämiseen. 

Maalämpöpumppu käyttää hyväkseen uusiutuvaa maalämpöä rakennuksen ja käyttöveden lämmittämiseen. Maaperään sitoutunutta lämpöenergiaan voidaan käyttää hyvin myös kovillakin pakkasilla. Lämpö otetaan talteen maahan porattavan lämmönkeruuputkiston avulla, josta lämpöenergia siirtyy maalämpöpumppuun, joka jakaa lämpöä rakennukseen vesikiertoisen patterijärjestelmän tai lattialämmityksen avulla. 

Maalämpö on huomattavasti kustannustehokkaampaa kuin sähkö- tai öljylämmitys. Maalämpöpumppua voidaan nimittäin ajatella sijoituksena, joka maksaa itsensä takaisin vuosien saatossa. Maalämpöä käytettäessä maksat ainoastaan laitteiston asennuksen, mutta itse lämmitys on ilmaista. 

Maalämpö hinta

Kaukolämpöön tai öljylämmitykseen verrattuna, maalämpö on noin 60-70 % edullisempaa ja se myös nostaa kiinteistön arvoa merkittävästi. Etenkin uusissa omakotitaloissa maalämpö on suosituin lämmitysmuoto. Maalämpö voidaan kuitenkin asentaa lähes mihin tahansa taloon, vaikka kyseessä ei olisikaan uudiskohde. 

Maalämmön hintaan vaikuttaa monet tekijät ja hinta vaihtelee pitkälti kohteen sekä tarpeiden mukaan. Hinnan muodostavat lämpökaivon poraus, vaakaputkiston asennus, uusien laitteiden asentaminen ja mahdollisesti vanhojen purkaminen, sähkötyöt ja erilaiset säädöt. 

Suuri osa maalämmön hinnasta muodostuu porauksesta ja porauksen hinta taas riippuu kaivojen syvyydestä ja määrästä. Porauksen hintaa nostaa maaperän paksuus kallion päällä, mutta Suomessa kallioperä on yleisimmin onneksi melko lähellä maan pintaa. Maakerroksen poraus on lähes tuplasti kalliimpaa, sillä maaporauksessa käytetään teräsputkea, joka estää maa-aineksen sortumisen. Lämpökaivon hinta, vaihtelee siis kohteesta riippuen. 

Maalämpö on niin edullinen lämmitysmuoto, koska lähes kaikki lämmitysenergia saadaan ilmaiseksi rakennuksen omalta tontilta. Itse maalämpö on ilmaista, mutta maalämpöpumppu tarvitsee sähkö toimiakseen. Maalämpöjärjestelmä alkaa säästämään rahaa heti, kun se on asennettu. Maalämmön lämmityskulut sekä mahdollinen lainan lyhennys- ja korkokulut ovat yleensä matalampia kuin pelkkään lämmitykseen menevät kustannukset entisellä lämmitysmuodolla. Vaikka pumppu kuluttaa sähköä, sähkön kulutus on silti vain murto-osa esimerkiksi sähkö- tai öljylämmityksen energian kulutuksesta. 

Maalämpöpumppu hinta

Maalämpöpumppujen hinnat vaihtelevat merkittävästi niiden tehokkuuden, merkin sekä laadun mukaan. Maalämpöpumppua hankittaessa kannattaa ehdottomasti sijoittaa laatuun, sillä se maksaa yleensä itsensä takaisin lämmityskustannuksissa joka tapauksessa. Paras maalämpöpumppu on energiatehokas. Energiatehokkaan lämpöpumpun valinta on merkittävän tärkeää, sillä silloin hyötysuhde on myös korkea.  Hyötysuhde tarkoittaa sitä, kuinka paljon pumppu tuottaa lämpöä sen sähkön kulutukseen nähden. Maalämpöpumppua hankittaessa on myös tärkeää huomioida sen lämpötila-alue. Lämpötila-alue tulee valitse sen mukaan onko kiinteistössä käytössä lattialämmitys vai patteriverkosto. Patteriverkostoon on jaettava kuumempaa vettä, sillä niiden lämmityspinta-ala on pienempi kuin lattialämmityksessä. Laadukas pumppu on myös hiljainen, eikä häiritse äänellään normaalia elämistä.

Suuntaa antavia hintoja maalämpöpumpun asennukseen:

  • Omakotitaloon asennettuna hinta on alkaen noin 12 000€
  • Maalämpö rivitaloon asennettuna hinta on alkaen noin 35 000€
  • Maalämpö kerrostaloon asennettuna hinta on alkaen noin 100 000€

Lämpökaivon poraus hinta

Suuntaa antava esimerkki kallioperän porauksen hinnasta:

  • Poraus kustantaa tavallisesti 30-35 € / m. Jos lämpökaivo on esimerkiksi 150 m pitkä, lämpökaivon hinta on 4500-5250€ (jos kallio on lähellä maanpintaa).

Vaihto maalämpöön

Maalämpöön vaihtaminen on kannattava sijoitus lämmityskustannusten kannalta. Edullisuutensa lisäksi, maalämpö on myös ekologinen ja tehokas keino lämmittää taloa sekä talon käyttövettä. Maalämpöjärjestelmä maksaa itsensä takaisin vuosien saatossa eikä siinä ole yllättäviä hinnanvaihteluja kuten sähkössä, öljyssä tai kaukolämmössä

Maalämmön asennukseen saa kotitalousvähennyksiä sekä mahdollisesti myös muita avustuksia esimerkiksi ELY-keskukselta tai ARA-energia avustusta. Maalämmön asentamisen kaikki työvaiheet ovat kotitalousvähennyskelpoisia ja ELY-keskus korvaa merkittävä osuuden kun öljylämmitys vaihdetaan maalämpöön.

Öljylämmityksestä maalämpöön

Öljylämmityksen vaihto maalämpöön on todella kustannustehokas ratkaisu. Öljyn hinta vaihtelee jatkuvasti, mutta hinta on ollut nousussa koko 2000-luvun ajan. Maalämpöön siirtyminen mahdollistaa lämmityskulujen ennustettavuutta, koska lämpöpumppu saa lähes kaiken tarvitsemansa lämpöenergian rakennuksen omalta tontilta. 

Maalämpöä käytettäessä lämmityskustannukset laskevat noin 60%. Kun öljylämmitys vaihdetaan maalämpöön, tehdyt säästöt kattavat maalämpöä varten otetun lainan. Tämä tarkoittaa, että samalla rahasummalla voidaan hankkia maalämpöpumppu asennuksineen, joka ennen kului ainoastaan öljylämmityksen kustannuksiin.

Kaukolämmöstä maalämpöön

Myös kaukolämmön vaihtaminen maalämpöön tuottaa säästöjä lämmityskustannuksiin noin 60% sekä on samalla ekoteko. Maalämpö on helppo asentaa kaukolämmön tilalle, sillä molemmissa lämmitysmuodoissa lämmönjako on vesikiertoinen. Erityisesti maalämpöön kannattaa vaihtaa mikäli kaukolämmön vaihdin tulisi vaihtaa tai kallin kaukolämmön alueilla. Vaihtaminen maksaa nimittäin usein noin puolet maalämpöjärjestelmän hinnasta. 

Sähkölämmityksen vaihto maalämpöön

Sähkölämmitteisen talon lämmityskustannukset ovat korkeat etenkin suorasähkölömmitteisissä taloissa. Lämmityskustannusten ennustettavuus on myös hankalaa, sillä sähkön hinta vaihtelee. Maalämpö on huomattavasti edullisempi ratkaisu sähkölämmityksen tilalle. Suorasähkölämmityksen vaihtaminen maalämpöön tuottaa lämmityskuluihin noin 70 % säästöt ja on huomattavasti myös ekologisempi ratkaisu. Etenkin jos sähköpatterit kaipaavat uusimista, kannattaa harkita maalämpöä.

Maalämpö asennus

maalämpöpumpun asennukseen on haettava toimenpidelupa porattavaa energiakaivoa varten ja se haetaa oman kunnan rakennusvalvonnasta. Lupaa hakiessa kannattaa ottaa huomioon hinnan ja käsittelyajan vaihtelevuus paikkakunnittain. 

Maalämpöpumpun asennus on monivaiheinen prosessi, mutta tavallisesti kuitenkin ohi muutamassa päivässä.Porattava lämpökaivo eli energiakaivo on tavallisesti 100-300 metriä syvä. Lämpökaivon mitoitus tehdään rakennuksen lämmitystehon ja lämmitysenergian tarpeen perustella.  Maalämpöpumpun mitoitus ja suunnittelu toteutetaan yhdessä ammattilaisen kanssa. 

Asennus alkaa porausta varten tehtävillä ulkotöillä, jonka jälkeen kallioon porataan reikä ja porausreikään upotetaan keruunesteellä täytetty putki. Sisätyöt alkavat seuraavaksi ja ensimmäisenä vuorossa on vanhan kattilan poisto. Sitten uusi lämpöpumppu tuodaan oikealle paikalleen ja sen asennus alkaa. Kun liitäntä on saatu valmiiksi keruuneste pumpataan järjestelmään ja asentaja kytkee pumpun talon sähkökeskukseen. Sitten maalämpöpumppu onkin valmiina käytettäväksi ja energiatehokas lämmitys voi alkaa. 

Maalämpö hyötysuhde

Vaikka maalämpöä käytettäessä joudutaan käyttämään sähkö maalämpöpumpun toimintaan, kompressoritekniikan avulla se tuottaa jopa viisinkertaisen määrän lämpöenergiaa tarvitsemaansa sähköön verrattuna. Maalämpöpumpun tärkein ominaisuus on hyvä hyötysuhde. Hyötysuhde tarkoittaa siis sitä, kuinka paljon lämpöä maalämpöpumppu tuottaa käyttämäänsä sähkön nähden. Hyötysuhde tulee ehdottomasti huomioida maalämpöpumppua hankittaessa. Hyötysuhteita kannattaa vertailla eri laitteiden sekä valmistajien välillä, ja niistä löytyy myös paljon informatiivisia vertailuja, jotka kannattaa käydä läpi. 

Maaviileä

Energiakaivoa voidaan hyödyntää maaviileän avulla myös talon viilennykseen. Viilennykseen tarvitaan puhallinkonvektori, jolla jäähdytys on hyvin edullista varsinkin maalämpötalossa. Puhallinkonvektori kierrättää lämmönsiirtonestettä, ja tuottaa siten viileää ilmaa. Lämmönkeruuneste kerää lämmön huoneilmasta, joka tehostaa huoneilman jäähdytystä. Puhallinkonvektorilla viilentäminen on lähes ilmaista, sillä siirtoneste on aina kylmää jo valmiiksi, joten sen viilentämiseen ei kulu energiaa. Sähköä kuluu ainoastaan tuulettimen ja pumpun pyörittämiseen.  

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti!

Kokeile jättämällä työpyyntö tai tarjouspyyntö alla olevasta napista painanamalla tai lataa sovellus sovelluskaupastasi!

Lue lisää artikkeleita kodin remontointiin:

Keittiökaappien maalaus

Keittiökaappien maalaus on hyvä vaihtoehto suuremmalle keittiön remontille. Maalaamalla muutokset uuteen ilmeeseen ovat suuria ja tällä toimenpiteellä säästää aikaa ja rahaa merkittävästi.

Ilmalämpöpumppu viilennykseen

Ilmalämpöpumppu viilennykseen – Ilmalämpöpumpulla saat energiatehokkaan ja nopean viilennyksen asuntoosi, kovillakin helteillä.

Keittiömallit – mitä niitä olikaan?

Keittiömallit ovat merkittävin yksittäinen suunnittelua ohjaava tekijä. Keittiösuunnittelun ammattilaiset ovat kehittäneet eri keittiömallit sen mukaan, millainen tila on käytettävissä.

Keittiön suunnittelu

Uuden keittiön suunnittelu ja hankinta on osa talon rakentajan urakkaa, mutta tulee joskus vastaan myös vanhemman talon omistajalle tai ostajalle keittiön remontoinnin yhteydessä.

Keittiöremontti

Keittiöremontti on mahdollisuus tehdä päivittäin käytettävästä tilasta toimivampi ja mukavampi – tästä syystä suunnitteluun tulee panostaa.

Viemärin sukitus

Viemärin sukitus on sujuvampi ja edullisempi menetelmä korjata, uudistaa ja vahvistaa omakotitalon viemärit

Putkiremontti

Putkiston hyvinvointi on elintärkeää rakennuksen hyvinvoinnin kannalta. Etenkin silloin jos asut vanhassa talossa, jossa käytössä ovat alkuperäiset kupariputket, on putkiston nykytila ehdottoman tärkeää tarkistaa.

Pintaremontti

Pintaremontilla tarkoitetaan yleisesti eri tyyppisiä asunnon pintapuolisia korjaustoimenpiteitä, joiden tarkoitus on uudistaa tai siistiä asunnon yleisilme. Pintaremontti on yksinkertaisin toimenpide, jolla pystytään tehokkaasti uudistamaan kodin ilmettä. Pintaremontti voidaan tehdä joko koko asuntoon tai vain tiettyyn osaan asuntoa.

Sammaleen poisto huopakatolta

Sammaleen poisto huopakatolta tulisi olla säännöllinen osa huopakaton huoltoa. Jos sammal on päässyt lisääntymään katolla eikä kasvusto tai lika irtoa kevyellä harjauksella on aika poistaa kasvusto juurineen.

Huopakaton huolto

Huopakaton huolto säännöllisesti tehtynä on huopakaton elinehto.

Peltikaton puhdistus ja pesu

Peltikaton säännöllinen puhdistus on tärkein huoltotoimenpide, jolla katon käyttöikään pystytään vaikuttamaan ja pitämään kattoremontti poissa kuvioista mahdollisimman pitkään.

Tiilikaton huolto

Tiilikaton huolto on mahdollista tehdä kaiken ikäisille katoille kunhan tiilen rakenne on kunnossa. Tiilikatto on kaunis ja erittäin kestävä katto kunhan se on tehty laadukkaasta tiilestä ja sitä muistaa huoltaa säännöllisesti.

Peltikaton maalaus

Peltikaton maalaus tehdään yleensä 10-15 vuoden välein. Maalipinnan tärkein tehtävä on ehkäistä pellin kulumista ja korroosiota eli ruostumista. Suomessa sääolot vaihtelevat voimakkaasti, joten myös peltikatto joutuu kovalle rasitukselle.

Sammaleen poisto katolta

Jos kattosi on päässyt sammaloitumaan, ei kannata säikähtää, vaan tarttua toimeen. Sammalen poisto katolta on yleinen huoltotoimenpide tiilikatolle ja myös suhteellisen edullinen tehdä. Jos teetät homman ammattilaisella, pääosa kustannuksista tulee työn osuudesta, josta saa myös kotitalousvähennyksen.

Kattoremontti

Kattoremontti on paikallaan, kun katto on saavuttanut teknisen käyttöikänsä eikä kattoa ole enää järkevää täsmäkorjata. Kattoremontin laajuus riippuu useasta tekijästä. Ennen kattoremonttia kohteelle laaditaan toteutussuunnitelma ja hinta-arvio yhdessä ammattilaisen kanssa.