Maalämpö – Kaikki, mitä sinun tulee tietää maalämmöstä

Maalampö on uusiutuvaa lämpöenergiaa, jota on varastoitunut maaperään kallioon ja veteen.

Mitä maalämpö on?

Suurin osa käytetystä maalämmöstä on geotermistä eli maansisäistä lämpöä, joka syntyy maan sisällä tapahtuvassa radioaktiivisessa hajoamisessa. Myös auringon säteily tuottaa maalämpöä ja sen lämpö ulottuu noin 15 metrin syvyyteen Suomessa.

Kun taloon asennetaan maalämpöjärjestelmä, sekä talon että käyttöveden lämmitys voidaan hoitaa uusiutuvan ja saasteettoman lämpöenergian avulla.

Maalämpö sopii pääosin kaikkiin vesikiertoisilla järjestelmillä varustettuihin kiinteistöihin ja se on nykyään erittäin suosittu lämmityskeino, sillä se tulee paljon halvemmaksi kuin esimerkiksi öljylämmitys.

Maalämpö on lähes aina edullisin lämmitysmuoto.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Maalämpöpumppu

Poistoilmalämpöpumppu ottaa rakennuksen sisäilman hukkalämpöä talteen lämmöntalnteenottoyksiköllä. Hukkaan otetun lämmön lämpötilaa nostetaan entisestään poistoilmalämpöpumpulla, jolloin tätä hukkalämpöä voidaan käyttää hyödyksi rakennuksen ja käyttöveden lämmittämiseen. 

Maalämpöpumppu käyttää hyväkseen uusiutuvaa maalämpöä rakennuksen ja käyttöveden lämmittämiseen. Maaperään sitoutunutta lämpöenergiaan voidaan käyttää hyvin myös kovillakin pakkasilla. Lämpö otetaan talteen maahan porattavan lämmönkeruuputkiston avulla, josta lämpöenergia siirtyy maalämpöpumppuun, joka jakaa lämpöä rakennukseen vesikiertoisen patterijärjestelmän tai lattialämmityksen avulla. 

Maalämpö on huomattavasti kustannustehokkaampaa kuin sähkö- tai öljylämmitys. Maalämpöpumppua voidaan nimittäin ajatella sijoituksena, joka maksaa itsensä takaisin vuosien saatossa. Maalämpöä käytettäessä maksat ainoastaan laitteiston asennuksen, mutta itse lämmitys on ilmaista. 

Maalämpö hinta

Kaukolämpöön tai öljylämmitykseen verrattuna, maalämpö on noin 60-70 % edullisempaa ja se myös nostaa kiinteistön arvoa merkittävästi. Etenkin uusissa omakotitaloissa maalämpö on suosituin lämmitysmuoto. Maalämpö voidaan kuitenkin asentaa lähes mihin tahansa taloon, vaikka kyseessä ei olisikaan uudiskohde. 

Maalämmön hintaan vaikuttaa monet tekijät ja hinta vaihtelee pitkälti kohteen sekä tarpeiden mukaan. Hinnan muodostavat lämpökaivon poraus, vaakaputkiston asennus, uusien laitteiden asentaminen ja mahdollisesti vanhojen purkaminen, sähkötyöt ja erilaiset säädöt. 

Suuri osa maalämmön hinnasta muodostuu porauksesta ja porauksen hinta taas riippuu kaivojen syvyydestä ja määrästä. Porauksen hintaa nostaa maaperän paksuus kallion päällä, mutta Suomessa kallioperä on yleisimmin onneksi melko lähellä maan pintaa. Maakerroksen poraus on lähes tuplasti kalliimpaa, sillä maaporauksessa käytetään teräsputkea, joka estää maa-aineksen sortumisen. Lämpökaivon hinta, vaihtelee siis kohteesta riippuen. 

Maalämpö on niin edullinen lämmitysmuoto, koska lähes kaikki lämmitysenergia saadaan ilmaiseksi rakennuksen omalta tontilta. Itse maalämpö on ilmaista, mutta maalämpöpumppu tarvitsee sähkö toimiakseen. Maalämpöjärjestelmä alkaa säästämään rahaa heti, kun se on asennettu. Maalämmön lämmityskulut sekä mahdollinen lainan lyhennys- ja korkokulut ovat yleensä matalampia kuin pelkkään lämmitykseen menevät kustannukset entisellä lämmitysmuodolla. Vaikka pumppu kuluttaa sähköä, sähkön kulutus on silti vain murto-osa esimerkiksi sähkö- tai öljylämmityksen energian kulutuksesta.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

 

Maalämpöpumppu hinta

Maalämpöpumppujen hinnat vaihtelevat merkittävästi niiden tehokkuuden, merkin sekä laadun mukaan. Maalämpöpumppua hankittaessa kannattaa ehdottomasti sijoittaa laatuun, sillä se maksaa yleensä itsensä takaisin lämmityskustannuksissa joka tapauksessa. Paras maalämpöpumppu on energiatehokas. Energiatehokkaan lämpöpumpun valinta on merkittävän tärkeää, sillä silloin hyötysuhde on myös korkea.  Hyötysuhde tarkoittaa sitä, kuinka paljon pumppu tuottaa lämpöä sen sähkön kulutukseen nähden. Maalämpöpumppua hankittaessa on myös tärkeää huomioida sen lämpötila-alue. Lämpötila-alue tulee valitse sen mukaan onko kiinteistössä käytössä lattialämmitys vai patteriverkosto. Patteriverkostoon on jaettava kuumempaa vettä, sillä niiden lämmityspinta-ala on pienempi kuin lattialämmityksessä. Laadukas pumppu on myös hiljainen, eikä häiritse äänellään normaalia elämistä.

Suuntaa antavia hintoja maalämpöpumpun asennukseen:

  • Omakotitaloon asennettuna hinta on alkaen noin 12 000€
  • Maalämpö rivitaloon asennettuna hinta on alkaen noin 35 000€
  • Maalämpö kerrostaloon asennettuna hinta on alkaen noin 100 000€

Lämpökaivon poraus hinta

Suuntaa antava esimerkki kallioperän porauksen hinnasta:

  • Poraus kustantaa tavallisesti 30-35 € / m. Jos lämpökaivo on esimerkiksi 150 m pitkä, lämpökaivon hinta on 4500-5250€ (jos kallio on lähellä maanpintaa).

Vaihto maalämpöön

Maalämpöön vaihtaminen on kannattava sijoitus lämmityskustannusten kannalta. Edullisuutensa lisäksi, maalämpö on myös ekologinen ja tehokas keino lämmittää taloa sekä talon käyttövettä. Maalämpöjärjestelmä maksaa itsensä takaisin vuosien saatossa eikä siinä ole yllättäviä hinnanvaihteluja kuten sähkössä, öljyssä tai kaukolämmössä

Maalämmön asennukseen saa kotitalousvähennyksiä sekä mahdollisesti myös muita avustuksia esimerkiksi ELY-keskukselta tai ARA-energia avustusta. Maalämmön asentamisen kaikki työvaiheet ovat kotitalousvähennyskelpoisia ja ELY-keskus korvaa merkittävä osuuden kun öljylämmitys vaihdetaan maalämpöön.

Öljylämmityksestä maalämpöön

Öljylämmityksen vaihto maalämpöön on todella kustannustehokas ratkaisu. Öljyn hinta vaihtelee jatkuvasti, mutta hinta on ollut nousussa koko 2000-luvun ajan. Maalämpöön siirtyminen mahdollistaa lämmityskulujen ennustettavuutta, koska lämpöpumppu saa lähes kaiken tarvitsemansa lämpöenergian rakennuksen omalta tontilta. 

Maalämpöä käytettäessä lämmityskustannukset laskevat noin 60%. Kun öljylämmitys vaihdetaan maalämpöön, tehdyt säästöt kattavat maalämpöä varten otetun lainan. Tämä tarkoittaa, että samalla rahasummalla voidaan hankkia maalämpöpumppu asennuksineen, joka ennen kului ainoastaan öljylämmityksen kustannuksiin.

Kaukolämmöstä maalämpöön

Myös kaukolämmön vaihtaminen maalämpöön tuottaa säästöjä lämmityskustannuksiin noin 60% sekä on samalla ekoteko. Maalämpö on helppo asentaa kaukolämmön tilalle, sillä molemmissa lämmitysmuodoissa lämmönjako on vesikiertoinen. Erityisesti maalämpöön kannattaa vaihtaa mikäli kaukolämmön vaihdin tulisi vaihtaa tai kallin kaukolämmön alueilla. Vaihtaminen maksaa nimittäin usein noin puolet maalämpöjärjestelmän hinnasta. 

Sähkölämmityksen vaihto maalämpöön

Sähkölämmitteisen talon lämmityskustannukset ovat korkeat etenkin suorasähkölömmitteisissä taloissa. Lämmityskustannusten ennustettavuus on myös hankalaa, sillä sähkön hinta vaihtelee. Maalämpö on huomattavasti edullisempi ratkaisu sähkölämmityksen tilalle. Suorasähkölämmityksen vaihtaminen maalämpöön tuottaa lämmityskuluihin noin 70 % säästöt ja on huomattavasti myös ekologisempi ratkaisu. Etenkin jos sähköpatterit kaipaavat uusimista, kannattaa harkita maalämpöä.

Maalämpö asennus

maalämpöpumpun asennukseen on haettava toimenpidelupa porattavaa energiakaivoa varten ja se haetaa oman kunnan rakennusvalvonnasta. Lupaa hakiessa kannattaa ottaa huomioon hinnan ja käsittelyajan vaihtelevuus paikkakunnittain. 

Maalämpöpumpun asennus on monivaiheinen prosessi, mutta tavallisesti kuitenkin ohi muutamassa päivässä.Porattava lämpökaivo eli energiakaivo on tavallisesti 100-300 metriä syvä. Lämpökaivon mitoitus tehdään rakennuksen lämmitystehon ja lämmitysenergian tarpeen perustella.  Maalämpöpumpun mitoitus ja suunnittelu toteutetaan yhdessä ammattilaisen kanssa. 

Asennus alkaa porausta varten tehtävillä ulkotöillä, jonka jälkeen kallioon porataan reikä ja porausreikään upotetaan keruunesteellä täytetty putki. Sisätyöt alkavat seuraavaksi ja ensimmäisenä vuorossa on vanhan kattilan poisto. Sitten uusi lämpöpumppu tuodaan oikealle paikalleen ja sen asennus alkaa. Kun liitäntä on saatu valmiiksi keruuneste pumpataan järjestelmään ja asentaja kytkee pumpun talon sähkökeskukseen. Sitten maalämpöpumppu onkin valmiina käytettäväksi ja energiatehokas lämmitys voi alkaa.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

 

Maalämpö hyötysuhde

Vaikka maalämpöä käytettäessä joudutaan käyttämään sähkö maalämpöpumpun toimintaan, kompressoritekniikan avulla se tuottaa jopa viisinkertaisen määrän lämpöenergiaa tarvitsemaansa sähköön verrattuna. Maalämpöpumpun tärkein ominaisuus on hyvä hyötysuhde. Hyötysuhde tarkoittaa siis sitä, kuinka paljon lämpöä maalämpöpumppu tuottaa käyttämäänsä sähkön nähden. Hyötysuhde tulee ehdottomasti huomioida maalämpöpumppua hankittaessa. Hyötysuhteita kannattaa vertailla eri laitteiden sekä valmistajien välillä, ja niistä löytyy myös paljon informatiivisia vertailuja, jotka kannattaa käydä läpi. 

Maaviileä

Energiakaivoa voidaan hyödyntää maaviileän avulla myös talon viilennykseen. Viilennykseen tarvitaan puhallinkonvektori, jolla jäähdytys on hyvin edullista varsinkin maalämpötalossa. Puhallinkonvektori kierrättää lämmönsiirtonestettä, ja tuottaa siten viileää ilmaa. Lämmönkeruuneste kerää lämmön huoneilmasta, joka tehostaa huoneilman jäähdytystä. Puhallinkonvektorilla viilentäminen on lähes ilmaista, sillä siirtoneste on aina kylmää jo valmiiksi, joten sen viilentämiseen ei kulu energiaa. Sähköä kuluu ainoastaan tuulettimen ja pumpun pyörittämiseen.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

  

Maalämpöpumppu

Maalämpöpumpun asennus

Maalämpöpumpun huolto

Maalämpö-Milloin se kannattaa

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.