Maalämpö – milloin se kannattaa?

Maalämpö on edullinen ja helppo lämmitysmuoto. Se on erittäin omavarainen tapa lämmitykseen.

Maalämpö on kasvava ja tulevaisuuden lämmitysmuoto, joka varmistaa edullisen ja ekologisen lämmityksen. Maalämpöjärjestelmän avulla on mahdollista myöskin toteuttaa viilennys.

Maalämmöllä voidaan lämmittää uudis- ja saneerauskohteet eli se käy lämmitysmuodoksi omakotitaloihin, kerros- ja rivitaloihin, liiketiloihin ja erilaisiin tehdashalleihin.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Maalämmön hyötysuhde

Vaikka maalämpöä käytettäessä joudutaan käyttämään sähköä maalämpöpumpun toimintaan, kompressoritekniikan avulla se tuottaa jopa viisinkertaisen määrän lämpöenergiaa tarvitsemaansa sähköön verrattuna. Maalämpöpumpun tärkein ominaisuus on hyvä hyötysuhde. Hyötysuhde tarkoittaa siis sitä, kuinka paljon lämpöä maalämpöpumppu tuottaa käyttämäänsä sähkön nähden. Hyötysuhde tulee ehdottomasti huomioida maalämpöpumppua hankittaessa. Hyötysuhteita kannattaa vertailla eri laitteiden sekä valmistajien välillä, ja niistä löytyy myös paljon informatiivisia vertailuja, jotka kannattaa käydä läpi. 

Millaiseen kohteeseen maalämpö sopii?

Maalämmöllä voidaan lämmittää uudis- ja saneerauskohteet eli se käy lämmitysmuodoksi omakotitaloihin, kerros- ja rivitaloihin, liiketiloihin ja erilaisiin tehdashalleihin.

Maalämpö tuottaa suurimmat säästöt ja hyödyt lämmityskuluissa suurissa kohteissa. Nykyään maalämpöjärjestelmiä asennetaan kasvavasti uudiskohteisiin ja samalla vanhoja vesikiertoisia lämmitysjärjestelmiä päivitetään maalämpöön. 

Varsinkin, öljylämmityksessä siirtyminen maalämpöön on suuressa kasvussa johtuen öljyn hinnan noususta.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Öljylämmityksestä maalämpöön

Öljylämmityksen vaihto maalämpöön on todella kustannustehokas ratkaisu. Öljyn hinta vaihtelee jatkuvasti, mutta hinta on ollut nousussa koko 2000-luvun ajan. Maalämpöön siirtyminen mahdollistaa lämmityskulujen ennustettavuutta, koska lämpöpumppu saa lähes kaiken tarvitsemansa lämpöenergian rakennuksen omalta tontilta. 

Maalämpöä käytettäessä lämmityskustannukset laskevat noin 60%. Kun öljylämmitys vaihdetaan maalämpöön, tehdyt säästöt kattavat maalämpöä varten otetun lainan. Tämä tarkoittaa, että samalla rahasummalla voidaan hankkia maalämpöpumppu asennuksineen, joka ennen kului ainoastaan öljylämmityksen kustannuksiin.

Kaukolämmöstä maalämpöön

Myös kaukolämmön vaihtaminen maalämpöön tuottaa säästöjä lämmityskustannuksiin noin 60% sekä on samalla ekoteko. Maalämpö on helppo asentaa kaukolämmön tilalle, sillä molemmissa lämmitysmuodoissa lämmönjako on vesikiertoinen. Erityisesti maalämpöön kannattaa vaihtaa mikäli kaukolämmön vaihdin tulisi vaihtaa tai kallin kaukolämmön alueilla. Vaihtaminen maksaa nimittäin usein noin puolet maalämpöjärjestelmän hinnasta. 

Sähkölämmityksen vaihto maalämpöön

Sähkölämmitteisen talon lämmityskustannukset ovat korkeat etenkin suorasähkölömmitteisissä taloissa. Lämmityskustannusten ennustettavuus on myös hankalaa, sillä sähkön hinta vaihtelee. Maalämpö on huomattavasti edullisempi ratkaisu sähkölämmityksen tilalle. Suorasähkölämmityksen vaihtaminen maalämpöön tuottaa lämmityskuluihin noin 70 % säästöt ja on huomattavasti myös ekologisempi ratkaisu. Etenkin jos sähköpatterit kaipaavat uusimista, kannattaa harkita maalämpöä.

Maalämpö rivitaloon

Rivitaloyhtiöissä on lähdetty siirtymään maalämpöön. Tämä antaa vaivattomuuden ja säästön taloyhtiön ja osakkaiden kuluihin. Etenkin, jos maalämpö vaihdetaan öljylämmityksen tilalle. 

Tällä toimenpiteellä saadaan vähennettyä tai minimoitua työmäärää, joka kohdistuu öljylämmitykseen. Näin voidaan luopua öljyn tilauksista, öljykattilan huoltamisesta ja puhdistuksesta sekä öljysäiliön ja savupiipun kuntotarkastuksista.

Maalämpöjärjestelmään siirtyminen antaa mahdollisesti lisää tilaa taloyhtiöiden tiloihin, koska sieltä puretaan öljysäiliö tai yösähkövaraaja pois. Maalämpö voidaan monessa tilanteessa ja kohteessa yhdistää olemassa olevaan vesikiertoiseen patteriverkostoon tai lattialämmitykseen.

Lisäksi saadaan asuntoihin lisää viihtyisyyttä ja käyttömukavuutta mahdollisen viilennystoiminnan yhdistämisellä. 

Samalla taloyhtiön ja asuntojen arvo nousee.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Maalämpö kerrostaloon

Kerrostaloissa maalämpö on kaikkein edullisin lämmitysmuoto. Kerrostalossa voidaan maalämpöön yhdistää energiataloudellinen lämpimän käyttöveden lämmitysjärjestelmä, joka tuo merkittävästi säästöjä lämmityskuluihin.

Maalämpöjärjestelmään on lisäksi yhdistettävissä viilennys, joka tuo asumiseen viihtyisyyttä ja käyttömukavuutta. Asuntoa voidaan viilentää edullisesti ja ekologisesti kesäaikaan.

Jo olemassa oleva patteriverkosto voidaan lähes poikkeuksetta yhdistää uuteen maalämpöjärjestelmään. Varsinkin vanhoissa kerrostaloissa ratkaisu on suositeltava ja vaivaton ratkaisu.

Kerrostaloissa maalämpö tuottaa riittävän rakennuksen lämmityksen ja käyttöveden tuottamisen.

Maalämpö omakotitaloon

Maalämpö on suosituin lämmitysmuoto uusissa omakotitaloissa. Maalämmön asennus onnistuu lähes kaikkiin omakotitaloihin oli kyseessä vanha, rintamiestalo tai joku muu.

Polttoaineet ja samalla lämmityskustannusten hinnat ovat kohonneet merkittävästi 2000-luvun aikana. Vaihtaminen maalämpöön pienentää omakotitalon lämmityskustannuksia noin 60-70 % eli vaihto on järkevä päätös.

Tämä nostaa talon arvoa merkittävästi ja kasvattaa sen kiinnostusta myyntitilanteessa lämmitysmuotonsa takia.

Maalämmön etuja edullisen lämmityskustannuksien lisäksi ovat vaivattomuus, turvallisuus ja ympäristöystävällisyys. 

Maalämpöön siirtymisen hyödyt

Maalämpöjärjestelmän eli maalämpöpumpun käytössä korostuu edulliset lämmityskustannukset, käytön- ja huoltamisen helppous. 

Sähkö- ja öljylämmitykseen verrattuna maalämpö on huomattavasti kustannustehokkaampaa. Maalämpöjärjestelmä tuottaa edullisen lämmityksen, maksat vain asennuksesta ja laitteesta.

Maalämpöjärjestelmä etuina muihin lämpöpumppu järjestelmiin verrattuna on, että se pystyy tuottamaan lämpöä myöskin kovilla pakkasilla. Lisäksi järjestelmä pystyy hoitamaan talon tai rakennuksen viilennyksen siirtämällä sisäilmasta energiakaivoon lämpöä.

Muihin lämmitysmuotoihin verrattuna erilaiset päästöt ovat selkeästi alhaisempia. Maalämpöjärjestelmällä pystytään saavuttamaan hiilineutraalisuus, kun käytetään maaperästä saatavaa uusiutuvaa energiaa. Tällä on mahdollisuus saavuttaa jopa 65-75 %:tin säästö alkuperäisiin lämmitysjärjestelmiin.

Maalämpöjärjestelmän avulla voidaan käyttää poistoilman lämmöntalteenottoon, jolla voidaan tuottaa jopa kolmannes rakennuksen lämmön tarpeesta. Järjestelmän avulla voidaan parantaa asumismukavuutta jäähdytyksellä eli viilennyksellä. Tämän käyttökustannukset ovat moninkertaiset verrattuna ilmalämpöpumpun avulla tehtävään jäähdytykseen.

Hyödyt pähkinänkuoressa:

  • Lämmityskustannusten säästö jopa 70 %
  • Ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus
  • Monikäyttöisyys eli lämmitys ja viilennys
  • Uusiutuvaa energiaa
  • Huoltotoimenpiteiden vaivattomuus ja helppous 

    👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Maalämpöön tuki ja avustukset

Omakotitalot

Omakotitalojen tai pientalojen omistajilla on mahdollisuus saada tukea ympärivuotisessa asuinkäytössä oleviin taloihin. Tämä on valtionavustusta maakaasusta luopumiseen ja sen korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Tähän ei luokitella fossiilisia polttoaineita, biokaasua tai öljyä käyttäviä lämmitysjärjestelmiä. Avustusta ei ole haettavissa vapaa-ajan asuntoihin.

Avustuksen määrä on aina 2500 euroa tai 4000 euroa. Mikäli siirrytään kaukolämmityksestä maalämpöpumppuun niin avustus on 4000 euroa. Muihin lämmitysjärjestelmiin siirryttäessä avustuksen määrä on 2500 euroa. Avustushakemuksen yhteydessä tarkastetaan saadut muut avustukset ja kotitalousvähennykset, jotka vaikuttavat avustuksen saatavuuteen.

Taloyhtiöt

ARA energia-avustukset on tarkoitettu asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Avustuksia voivat hakea taloyhtiöt, valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannukseen korkotukilainaa, sekä pientaloja omistavat henkilöasiakkaat. Avustusta ei voida myöntää muille taloudellista toimintaa harjoittaville yhteisöille tai yhteisöille, joiden osakkeista yli puolet on taloudellista toimintaa harjoittavat Avustuksen myöntämisen ehtona on, että asuinrakennuksen energiatehokkuutta parannetaan tehtävillä toimenpiteillä. Tällä on myös vaikutusta avustuksen enimmäismäärään.

Avustusta voi saada 50 %:iin saakka hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannukset lasketaan rakennuskohtaisesti ja toimenpiteittäin. Avustuksen enimmäismäärä asuntoa kohden on kuitenkin 4 000 euroa tai 6 000 euroa riippuen siitä, kuinka paljon energiatehokkuutta parannetaan.

Maalämmön asennus ja poraus

Maalämmön hinta

Omakotitaloon:

Maalämmön hinta koostuu maalämpöpumpusta, lämpökaivon porauksesta, asennustöistä ja kytkennöistä lämmönjakoverkostoon ja mahdollisista vanhan lämmityslaitteiston purkutöistä. Uudiskohteen rakentamisen yhteydessä asennettu maalämpö on yleensä edullisempi kuin remontoitavan kohteen maalämpö.

Tyypillisesti omakotitaloon tehtävä maalämpöprojekti on kokonaiskustannuksiltaan noin

15 000 – 25 000 euroa riippuen kohteesta. 

Rivitaloon tai kerrostaloon

Hinta määrittyy rivi- tai kerrostaloissa suurelta osin järjestelmän laajuudesta. Pienissä rivi- ja kerrostaloyhtiöissä maalämmön hinta voi olla noin 35000 euroa ja isommissa noin 100 asunnon kokonaisuuksissa jopa 600000 euroa.

Mitä suurempi kokonaisuus kyseessä niin hinta suhteutettuna asuntoon on pienempi. Esimerkkinä pienessä rivi- ja kerrostaloyhtiössä hinnaksi tulee 100 euroa/m2 ja suuressa 60-70 euroa/m2.

Maalämpö on kannattava investointi heti käyttöönotosta alkaen, koska säästö alkaa lämmityskustannuksissa. Taloyhtiöille maalämmön käyttö tuottaa säästöjä vanhaan lämmitysjärjestelmään verrattuna. Tämä voi mahdollistaa, että säästöt ovat suuremmat kuin maalämpöjärjestelmää varten otetut lainat ja niiden korot.

Maalämpöön siirtyminen lisää taloyhtiön ja niiden asuntojen kiinnostusta ja etenkin niiden arvoa.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Maalämpöpumppu

Maalämpöpumpun asennus

Maalämpöpumpun huolto

Lämpöpumppu

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.