Maalämpöpumppu

Maalämpöpumppu on kokonaistaloudellisin lämmitysjärjestelmä suuren omavaraisuusasteen ansiosta. Maalämpöpumppu tuottaa uusiutuvaa energiaa ja tämä tuotetaan yleisesti maan kallioperästä. Laitteen avulla pystytään lämmittämään ja myöskin viilentämään. Tässä artikkelissa: Mikä on maalämpöpumppu? Maalämpöpumpun avulla kerätään maaperästä, kalliosta tai vedestä varastoitunutta lämpöenergiaa ja sen avulla lämpöenergia siirretään talon tai rakennuksen vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Tämä on puhdasta ja uusiutuvaa energiaa.  Lämpöenergia […]

Maalämpöpumppu on kokonaistaloudellisin lämmitysjärjestelmä suuren omavaraisuusasteen ansiosta.

Maalämpöpumppu tuottaa uusiutuvaa energiaa ja tämä tuotetaan yleisesti maan kallioperästä. Laitteen avulla pystytään lämmittämään ja myöskin viilentämään.

Mikä on maalämpöpumppu?

Maalämpöpumpun avulla kerätään maaperästä, kalliosta tai vedestä varastoitunutta lämpöenergiaa ja sen avulla lämpöenergia siirretään talon tai rakennuksen vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Tämä on puhdasta ja uusiutuvaa energiaa. 

Lämpöenergia tuotetaan auringosta tai maapallon ytimestä. Yleisin maalämmön lähde on kallioperä. Tämä on edullinen ja käytännöllinen tapa saada tehokkaasti energiaa. 

Tämä ei aiheuta tontin istutuksiin tai muihin vastaaviin vaikutuksia. Huomioon otettavaa on mikäli järjestelmä asennetaan mökille tai vesistöjen yhteyteen niin silloin on oltava ranta, joka syvenee nopeasti muutamaan metriin.

Maalämpöjärjestelmä koostuu porakaivosta ja maalämpöpumpusta asennuksineen. Porakaivo pysty putkistoineen on selkeästi suosituin lämmönkeruujärjestelmä. Lämpöä voidaan taltioida myöskin vaakaputkistolla, joka asennetaan pintamaahan tai vesistön pohjaan.

Putkistoissa kulkee jäätymätön keruuneste, joka kuljettaa lämpöenergian pumpulle. Maalämpöpumppu siirtää kylmäaineen avulla talon tai rakennuksen vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään sekä käyttöveden lämmitykseen. 

Maalämpöpumpun avulla saadaan tuotettua uusiutuvaa energiaa lämmitykseen. Maaperässä olevaa lämpöenergiaa voidaan käyttää myöskin kovillakin pakkasilla. Porattavan lämmönkeruuputkiston avulla saadaan lämpö talteen ja siitä lämpöenergia siirtyy maalämpöpumppuun. Tämä jakaa lämmön vesikiertoisen patterijärjestelmän tai lattialämmityksen avulla koko rakennukseen. 

Maalämpöpumpun toimintaperiaate pähkinänkuoressa:

 • Järjestelmässä on nesteellä täytetty jota nimitetään kerääjäksi tai lämmönjakopiiriksi. Tämä kerää varastoidun aurinkoenergian pumpun kompressoriin kiertävän nesteen avulla, joka on keräyssäiliössä.
 • Nesteen kulkeuduttua lämpöpumpun kompressorin läpi niin se kulkeutuu toiseen suljettuun järjestelmään, joka sisältää kylmäainetta.
 • Näin kompressori nostaa kylmäaineen lämpötilan, joka siirtyy lauhuttimen avulla lämmöksi tai lämpöenergiaksi talon tai rakennuksen lämmitysjärjestelmään.
 • Samanaikaisesti kylmäaine siirtyy nestemäisessä muodossa, jotta lämpö voidaan ottaa kiinni ja uudelleen haihduttaa.

Jos haluat löytää tekijän palveluna, niin katso tästä alueesi vapaat asennusliikkeet joilta voit pyytää tarjouksen: 

Jätä tästä tarjouspyyntö alueesi asennusliikkeille >>

Maalämpöpumpun hyödyt

Maalämpöjärjestelmän eli maalämpöpumpun käytössä korostuu edulliset lämmityskustannukset, käytön- ja huoltamisen helppous. 

Sähkö- ja öljylämmitykseen verrattuna maalämpö on huomattavasti kustannustehokkaampaa. Maalämpöjärjestelmä tuottaa edullisen lämmityksen, maksat vain asennuksesta ja laitteesta.

Maalämpöjärjestelmän etuina muihin lämpöpumppu järjestelmiin verrattuna on, että se pystyy tuottamaan lämpöä myöskin kovilla pakkasilla. Lisäksi järjestelmä pystyy hoitamaan talon tai rakennuksen viilennyksen siirtämällä sisäilmasta energiakaivoon lämpöä.

Muihin lämmitysmuotoihin verrattuna erilaiset päästöt ovat selkeästi alhaisempia. Maalämpöjärjestelmällä pystytään saavuttamaan hiilineutraalisuus, kun käytetään maaperästä saatavaa uusiutuvaa energiaa. Tällä on mahdollisuus saavuttaa jopa 65-75 %:tin säästö alkuperäisiin lämmitysjärjestelmiin.

Maalämpöjärjestelmän avulla voidaan käyttää poistoilman lämmöntalteenottoon, jolla voidaan tuottaa jopa kolmannes rakennuksen lämmön tarpeesta. Järjestelmän avulla voidaan parantaa asumismukavuutta jäähdytyksellä eli viilennyksellä. Tämän käyttökustannukset ovat moninkertaiset verrattuna ilmalämpöpumpun avulla tehtävään jäähdytykseen.

Maalämpöjärjestelmä maksaa itsensä takaisin noin 6-8 vuodessa. Laadukkaan pumpun käyttöikä on 20-25 vuotta.

Hyödyt pähkinänkuoressa:

 • Lämmityskustannusten säästö jopa 70 %
 • Ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus
 • Monikäyttöisyys eli lämmitys ja viilennys
 • Uusiutuvaa energiaa
 • Huoltotoimenpiteiden vaivattomuus ja helppous 

Jos haluat löytää tekijän palveluna, niin katso tästä alueesi vapaat asennusliikkeet joilta voit pyytää tarjouksen: 

Jätä tästä tarjouspyyntö alueesi asennusliikkeille >>

Mitä otetaan huomioon maalämpöpumpun valinnassa?

Maalämmön hankinta alkaa lämpöpumpun mitoituksesta. Mitoituslaskelman ja tarjouksen pyytäminen jo mietinnän alkuvaiheessa selkeyttää päätöksentekoa.

Maalämpöpumpun valinnassa tärkeimpiä kriteerejä on lämmön tuoton energiatehokkuus ja sen mitoitus. Laskelmien ja valinnan tekemiseen on suositeltavaa pyytää paikalle alan ammattilainen ja käydä läpi kaikki tarvittavat asiat. Huomioitavaa on myöskin, että jätetäänkö vanha lämmitysjärjestelmä käyttöön eli yhdistetäänkö sen ja uuden järjestelmän käyttö toisiinsa. Tämä on mahdollista ja joissakin tapauksissa suositeltavaa.

Valintaan vaikuttavia huomioita:

Energiatehokkuus

Energiatehokkuutta mitataan COP-luvun avulla, joka kertoo energian tuottamisen hyötysuhdetta, kun lämmönkeruuputkistosta tuleva neste on 0-asteista ja maalämpöpumpun tuottama vesi joko 35- tai 50-asteista.

Patterilämmitys

Mikäli rakennusta lämmitetään patterilämmityksellä niin COP-luvun merkitys kasvaa, koska tällöin veden lämpö on korkeampaa kuin lattialämmityksen kautta tuleva lämpö. Näihin kannattaa hankkia pumppu, jonka hyötysuhde on mahdollisimman korkea 65-asteiselle vedelle. Maalämpöpumppu, jossa on kolmiventtirakenne pystyy ohjaa maan pumpun tuottaman lämpimän veden joko asunnon lämmitykseen tai käyttöveden lämmitykseen. Näin saadaan energiatehokkuutta ja säästöä, koska lämmitykseen käytettävä energia on vähäisempi ja veden lämpötila pienempi. Tämän avulla maalämpöpumppu pääsee oikeuksiinsa ja tuottamaan mahdollisimman korkeaa hyötysuhdetta.

Käyttövedenvaraaja

Maalämpöpumpun valinnan lisäksi on päätettävä käyttövedenvaraajan koko. Tähän vaikuttaa oleellisesti käyttötarve eli miten suurta on suihkun käyttö ja paljonko taloudessa on käyttäjiä. Yleinen valinta on 160-185 litrainen varaaja, joka integroidaan pumppuun. Lämpimän käyttöveden ollessa noin 50 asteista niin tämä riittää noin viiteen 40-asteiseen suihku kertaan ja pumppu lämmittää seuraavan. Mikäli rakennuksessa on mahdollisesti käytössä useampi suihkutila samanaikaisesti niin silloin kannattaa hankkia suurempi varaaja.

Maalämpöpumpun valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota energiatehokkuuteen. Näin saavutetaan mahdollisimman korkea hyötysuhde. Hyötysuhde kertoo kuinka paljon pumppu tuottaa lämpöä sähköön verrattuna eli säästöä.

On hyvä kiinnittää myöskin huomiota laitteiden äänitasoon, niin ettei se häiritse normaalia elämää. 

Lopullista valintaa ja päätöstä tehtäessä on varmistuttua, että kaikki laitteet ja työt sisältyvät kokonaispakettiin. On tärkeää myöskin, että asennus yrityksellä on yhteydet myöskin kaivonporaus yrityksiin. Näin vältät erillissopimukset ja tilaukset toiselta yritykseltä.

Maalämpöpumpun asennuksen ja toimituksen kokonaispaketti:

 • Kartoitus, mitoitus ja suunnittelu
 • Poistettavan tai vanhan lämmitysjärjestelmän purkutyö ja kierrätys
 • Porakaivon poraus ja tekeminen. Putkistojen asennustyö
 • Maalämpöpumpun asennus ja kytkentä
 • Maalämpöjärjestelmän ja varaajien säätö 
 • Tarkka käyttöohjeistus ja luovutus

Maalämpöön tuki 

Omakotitalojen tai pientalojen omistajilla on mahdollisuus saada tukea ympärivuotisessa asuinkäytössä oleviin taloihin. Tämä on valtionavustusta maakaasusta luopumiseen ja sen korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Tähän ei luokitella fossiilisia polttoaineita, biokaasua tai öljyä käyttäviä lämmitysjärjestelmiä. Avustusta ei ole haettavissa vapaa-ajan asuntoihin.

Avustuksen määrä on aina 2500 euroa tai 4000 euroa. Mikäli siirrytään kaukolämmityksestä maalämpöpumppuun niin avustus on 4000 euroa. Muihin lämmitysjärjestelmiin siirryttäessä avustuksen määrä on 2500 euroa. Avustushakemuksen yhteydessä tarkastetaan saadut muut avustukset ja kotitalousvähennykset, jotka vaikuttavat avustuksen saatavuuteen.

Sähkönkulutus

Maalämpöjärjestelmä tuottaa jopa viisinkertaisen määrän tarvittua lämpöenergiaa tarvitsemaansa sähköön verrattuna. Tärkein ominaisuus on korkea hyötysuhde, joka tarkoittaa minkä verran lämpöpumppu tuottaa lämpöä sähköön vertailtaessa. 

Maalämpöpumpun tehokkuus eli lämpökerroin lasketaan vertailemalla pumpun lämmöntuotto verrattuna sen käyttämään sähköenergiaan. Tämän arvo on vuositasolla yleisesti 3 eli tuottaa kolminkertaisesti.

Varsinkin sähkön hinnan noustessa myös pienemmissä taloissa maalämpöön siirtyminen on kannattavaa. Tämä parantaa lämmittämisen hyötysuhdetta ja pienentää huomattavasti sähkön käyttöä lämmitykseen.

Maalämpöpumpun hinta

Maalämmön hinta koostuu maalämpöpumpusta, lämpökaivon porauksesta, asennustöistä ja kytkennöistä lämmönjakoverkostoon ja mahdollisista vanhan lämmityslaitteiston purkutöistä. Uudiskohteen rakentamisen yhteydessä asennettu maalämpö on yleensä edullisempi kuin remontoitavan kohteen maalämpö.

Tyypillisesti omakotitaloon tehtävä maalämpöprojekti on kokonaiskustannuksiltaan noin

15 000 – 25 000 euroa riippuen kohteesta. 

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

Jos haluat löytää tekijän palveluna, niin katso tästä alueesi vapaat asennusliikkeet joilta voit pyytää tarjouksen: 

Jätä tästä tarjouspyyntö alueesi asennusliikkeille >>

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti!

Kokeile jättämällä työpyyntö tai tarjouspyyntö alla olevasta napista painanamalla tai lataa sovellus sovelluskaupastasi!

Lue lisää artikkeleita kodin remontointiin:

Paneelikaton maalaus

Paneelikaton maalauksella uutta ilmettä ja piristystä asuntoosi. Paneelikaton maalauksella saadaan raikastettua ja uusittua asunnon ilmettä ja samalla tehtyä kunnostusta. Tällä on helppo saada asunnolle tai talolle myyntitilanteessa lisäarvoa. Projektiin on varattava...

Terassin rakentaja: muista tarvittavat luvat

Terassin rakentamiseen tarvitaan yleensä erilaisia lupia. Luvan tarpeeseen vaikuttaa rakennettavan terassin massiivisuus, kohteen omistusoikeudet eli onko kyseessä omakotitalo vai taloyhtiö, katetaanko ja rakennetaanko terassille muita rakennelmia? Tässä artikkelissa...

Maalämpö – milloin se kannattaa?

Maalämpö on edullinen ja helppo lämmitysmuoto. Se on erittäin omavarainen tapa lämmitykseen. Maalämpö on kasvava ja tulevaisuuden lämmitysmuoto, joka varmistaa edullisen ja ekologisen lämmityksen. Maalämpöjärjestelmän avulla on mahdollista myöskin toteuttaa viilennys....

Öljylämmityksestä luopuminen – mitä vaihtoehtoja on?

Öljylämmityksen vaihtaminen uusiutuvaan energiaan tuo merkittäviä säästöjä ja pienentää päästöjä. Tässä artikkelissa Miten valita sopivin lämmitysmuoto? Lämpöremontti Lämpöremontin kustannukset Öljylämmityksestä maalämpöön Öljylämmityksestä luopumiseen erilaiset tuet...

Vaihto ilmavesilämpöpumppuun – vinkit lämpöremonttiin

Ilmavesilämpöpumpulla saavutetaan suuret säästöt lämmitys- ja energiakustannuksissa. Paras hyöty saadaan ottamalla ilmavesilämpöpumppu pää järjestelmäksi ja vanha järjestelmä varalähteeksi. Tässä artikkelissa: Lämpöremontti Lämpöremontin kustannukset...

Terassin suunnittelun ABC – näin toteutat täydellisen terassin

Terassin suunnittelu kannattaa tehdä erittäin huolellisesti, jonka avulla saadaan tyyliltään ja käyttöominaisuuksiltaan toimiva terassi. Tässä artikkelissa Terassin suunnittelu DIY-toteutus vai ammattilaisen rakentama Asiat mitä otetaan huomioon terassin...

Terassin laatoitus

Terassin laatoituksella saadaan tyylikkyyttä ja kestävyyttä.  Tämä tuo terassin huoltoon ja ylläpitoon helppoutta ja vaivattomuutta. Tämän voi toteuttaa itse tehtynä, kunhan kaikki välineet ja laitteet ovat käytössä.  Tässä artikkelissa Teenkö itse vai...

Terassin perustus

Oikeaoppinen perustus takaa terassille pitkän iän. Maaperä ja sen routivuus määräävät, miten perustus kannattaa rakentaa. Tässä artikkelissa Rakennanko itse vai tilaanko ammattilaiselta? Huomioita terassin perustuksen aloittamiseen Paikan valinta Sään ja olosuhteiden...

Terassin rakentaminen

Terassin rakentaminen onnistuu myöskin itse tehtynä, jonka avulla säästetään merkittävästi kustannuksia. Käytössä on oltava sopivat materiaalit ja työkalut. Terassin rakentamiseen vaikuttaa erittäin paljon sen laajuus, muodot, sijainti ja mahdollisesti tarvittavat...

Maalämpöpumpun huolto

Maalämpöpumpun säännöllisellä huollolla varmistetaan järjestelmän toiminta. Järjestelmän huollossa on itse tehtäviä ja ammattilaisen tekemiä huoltotoimenpiteitä. Näillä varmistetaan järjestelmän pitkä käyttöikä ja sen tehokas toiminta. Tässä artikkelissa Yleisimmät...

Ilmavesilämpöpumppu

Ilmavesilämpöpumppu on edullinen vaihtoehto omakotitalojen lämmitykseen. Laitteen avulla voidaan säästää lämmityskuluissa jopa 50-70 %. Tässä artikkelissa Mikä on ilmavesilämpöpumppu? Mitä otetaan huomioon ilmavesilämpöpumpun valinnassa? Sähkönkulutus...

Ilmavesilämpöpumpun asennus

Ilmavesilämpöpumpun asennuksiin on käytettävä virallista ja laillista asentajaa. Tämä antaa ja takaa laitteen tehokkaan toiminnan ja takuun työstä.

Ilmalämpöpumpun huolto

Säännöllisellä ilmalämpöpumpun huoltamisella pidetään laite kunnossa ja saavutetaan pidempi käyttöikä.

Ilmavesilämpöpumpun huolto

Ilmavesilämpöpumpun säännöllinen huolto pidentää laitteen käyttöikää. Huoltotoimenpiteillä varmistetaan järjestelmän laadukas ja hyvä toimiminen oikealla hyötysuhteella.

Maalämpöpumpun asennus

Maalämpöpumpun asennus on asukkaalle yksinkertainen ja vaivaton toimenpide.

Maalämpöpumppu asennetaan ammattilaisen toimesta ja prosessi on pää sisällöltään aina samanlainen, mutta jokainen asennus yksilöllinen.

Ilmalämpöpumppu

Ilmalämpöpumpulla saavutetaan suuria säästöjä lämmityskuluissa. Lisäksi se tuo asumiseen ja elämiseen mukavuutta. Ilmalämpöpumpulla lämmityskustannusten säästö on merkittävä. Säästö voi olla jopa 30–50 % vuotuisista lämmityskustannuksista.

Ilmalämpöpumpun asennus

Ilmalämpöpumpun asennuksiin on käytettävä virallista ja laillista asentajaa. Tämä antaa ja takaa laitteen tehokkaan toiminnan ja takuun työstä.

Hirsimökin maalaus

Hirren maalauksella saadaan hirsimökki näyttämään kauniilta ja hyvin hoidetulta.

Aidan maalaus

Aidan maalaus on nopea ja helppo keino ylläpitää lauta- tai lankkuaita kunnossa.

Terassin maalaus

Terassin käsittely pitää terassin kunnossa ja parantaa ulkonäköä. Samalla se suojaa ja antaa käyttöikää.

Kylpyhuoneen maalaus

Kylpyhuoneen maalaus on edullinen vaihtoehto suurelle ja kalliille remontille.

Saunan maalaus

Saunan maalauksella saadaan päivitettyä, parannettua ulkonäköä ja lisättyä käyttömukavuutta.

Betonilattian maalaus

Betonilattia on materiaalina helppo hoitaa ja edullinen ratkaisu lattiapinnaksi. Lattiaa on huollettava säännöllisesti ja myöskin kotitalouksissa tämä on tärkeää. Säännöllinen pintahuolto säilyttää betonilattian hyvän kunnon vuosikymmenien ajan.

Muovimaton maalaus

Muovimaton maalaus kohentaa asunnon ilmettä ja lisää käyttömukavuutta.

Ikkunoiden maalaus

Ikkunoiden maalauksella parannetaan talon ulkonäköä ja lisätään asuin viihtyisyyttä.

Portaiden maalaus

Portaiden maalauksella kevennetään ja parannetaan kodin ilmettä.

Parketin maalaus

Parketin maalaus on trendikästä ja sillä saadaan uutta ilmettä asuntoon. Tämä on erittäin hyvä vaihtoehto kalliille lattiaremontille ja myöskin mahdollista tehdä omatoimisesti.

Laminaattilattian maalaus

Laminaattilattian maalaaminen on helppoa ja suhteellisen nopeaa. Tämä on hyvä vaihtoehto lattian vaihtamiselle.

Ovien maalaus

Ovien maalauksella kohennetaan helposti sisustusta ilman ovien vaihtamista uusiin.

Puulattian maalaus

Puulattian maalauksella uudistetaan asuntoa pienellä budjetilla. Tämä on erittäin hyvä vaihtoehto kalliille lattiaremontille ja myöskin mahdollista tehdä omatoimisesti.

Paneelien maalaus 

Paneeliseinän maalaus ja käsittely soveltuu sekä retroseinälle ja uusille paneeleille.

Maalauspalvelun käyttö

Maalaustöitä on hyvinkin erilaisia ja niiden toteutustavat myöskin vaihtelevat. Joissain tapauksissa toteuttaminen on helppoa ja ei vaadi suuria pohjatöitä tai osaamista. Toisissa tapauksissa vaaditaan erittäin tarkkaa tietämystä, pohjatöiden tekemistä ja myöskin osaamista.

Seinän maalaus

Seinien maalaaminen on helppo konsti muuttaa kodin yleisilmettä ja tunnelmaa

Tehosteseinän maalaus

Tehosteseinän maalauksella päivitetään ja luodaan erityistä tunnelmaa tiloihin ja mittasuhteisiin. Tämä on melko helppo ja vaivaton keino päivittää tilaa trendien mukaisesti.

Seinäkaakeleiden -ja lattialaattojen maalaus

Seinäkaakeleiden -ja lattialaattojen maalaus on vaihtoehto suurelle ja arvokkaalle remontille. Monien haaveissa on uudistaa kylpyhuonetta, kura eteistä, keittiötä tai muuta tilaa jossa on kaakeleita ja laattoja niin lattioissa kuin seinissä.

Sokkelin maalaus

Sokkelin maalaus tuo taloon uutta ilmettä ja päivittää sen uuteen ilmeeseen. Huolellisesti maalattu sokkeli antaa suojaa kosteudelta ja kiinteistölle lisä arvoa. Sokkelin maalaus on yksi tärkeä osa kiinteistön hoitamista.

Patterin maalaus

Patterin maalaus on helppoa ja vaivatonta, joka onnistuu myöskin omatoimisesti.

Tiilikaton maalaus

Tiilikaton huoltomaalaus pidentää katon käyttöikää huomattavasti. Katon ollessa muuten hyvässä kunnossa ja ehjä niin toimenpiteeksi riittä kunnon huolto ja uusi maalipinta.

Talon maalaus

Talon maalaus on projekti, joka on iso ja sen jälki näkyy pitkään ja kaikille. Tähän kannattaa varata riittävästi aikaa niin, että voidaan ottaa kaikki tarvittavat asiat huomioon. Tarkat suunnitelmat, pohjatyöt, sään huomioiminen, materiaalit ja työvälineet ovat tärkeässä roolissa.