Maalämpöpumppu

Maalämpöpumppu on kokonaistaloudellisin lämmitysjärjestelmä suuren omavaraisuusasteen ansiosta. Maalämpöpumppu tuottaa uusiutuvaa energiaa ja tämä tuotetaan yleisesti maan kallioperästä. Laitteen avulla pystytään lämmittämään ja myöskin viilentämään.

Mikä on maalämpöpumppu?

Maalämpöpumppu kerää maaperästä, kalliosta tai vedestä varastoitunutta lämpöenergiaa ja sen avulla lämpöenergia siirretään talon tai rakennuksen vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Tämä on puhdasta ja uusiutuvaa energiaa. 

Lämpöenergia tuotetaan auringosta tai maapallon ytimestä. Yleisin maalämmön lähde on kallioperä. Tämä on edullinen ja käytännöllinen tapa saada tehokkaasti energiaa. 

Tämä ei aiheuta tontin istutuksiin tai muihin vastaaviin vaikutuksia. Huomioon otettavaa on mikäli järjestelmä asennetaan mökille tai vesistöjen yhteyteen niin silloin on oltava ranta, joka syvenee nopeasti muutamaan metriin.

Maalämpöjärjestelmä koostuu porakaivosta ja maalämpöpumpusta asennuksineen. Porakaivo pysty putkistoineen on selkeästi suosituin lämmönkeruujärjestelmä. Lämpöä voidaan taltioida myöskin vaakaputkistolla, joka asennetaan pintamaahan tai vesistön pohjaan.

Putkistoissa kulkee jäätymätön keruuneste, joka kuljettaa lämpöenergian pumpulle. Maalämpöpumppu siirtää kylmäaineen avulla talon tai rakennuksen vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään sekä käyttöveden lämmitykseen. 

Maalämpöpumpun avulla saadaan tuotettua uusiutuvaa energiaa lämmitykseen. Maaperässä olevaa lämpöenergiaa voidaan käyttää myöskin kovillakin pakkasilla. Porattavan lämmönkeruuputkiston avulla saadaan lämpö talteen ja siitä lämpöenergia siirtyy maalämpöpumppuun. Tämä jakaa lämmön vesikiertoisen patterijärjestelmän tai lattialämmityksen avulla koko rakennukseen. 

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Maalämpöpumpun toimintaperiaate pähkinänkuoressa:

 • Järjestelmässä on nesteellä täytetty jota nimitetään kerääjäksi tai lämmönjakopiiriksi. Tämä kerää varastoidun aurinkoenergian pumpun kompressoriin kiertävän nesteen avulla, joka on keräyssäiliössä.
 • Nesteen kulkeuduttua lämpöpumpun kompressorin läpi niin se kulkeutuu toiseen suljettuun järjestelmään, joka sisältää kylmäainetta.
 • Näin kompressori nostaa kylmäaineen lämpötilan, joka siirtyy lauhuttimen avulla lämmöksi tai lämpöenergiaksi talon tai rakennuksen lämmitysjärjestelmään.
 • Samanaikaisesti kylmäaine siirtyy nestemäisessä muodossa, jotta lämpö voidaan ottaa kiinni ja uudelleen haihduttaa.

  👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Maalämpöpumpun hyödyt

Maalämpöjärjestelmän eli maalämpöpumpun käytössä korostuu edulliset lämmityskustannukset, käytön- ja huoltamisen helppous. 

Sähkö- ja öljylämmitykseen verrattuna maalämpö on huomattavasti kustannustehokkaampaa. Maalämpöjärjestelmä tuottaa edullisen lämmityksen, maksat vain asennuksesta ja laitteesta.

Maalämpöjärjestelmän etuina muihin lämpöpumppu järjestelmiin verrattuna on, että se pystyy tuottamaan lämpöä myöskin kovilla pakkasilla. Lisäksi järjestelmä pystyy hoitamaan talon tai rakennuksen viilennyksen siirtämällä sisäilmasta energiakaivoon lämpöä.

Muihin lämmitysmuotoihin verrattuna erilaiset päästöt ovat selkeästi alhaisempia. Maalämpöjärjestelmällä pystytään saavuttamaan hiilineutraalisuus, kun käytetään maaperästä saatavaa uusiutuvaa energiaa. Tällä on mahdollisuus saavuttaa jopa 65-75 %:tin säästö alkuperäisiin lämmitysjärjestelmiin.

Maalämpöjärjestelmän avulla voidaan käyttää poistoilman lämmöntalteenottoon, jolla voidaan tuottaa jopa kolmannes rakennuksen lämmön tarpeesta. Järjestelmän avulla voidaan parantaa asumismukavuutta jäähdytyksellä eli viilennyksellä. Tämän käyttökustannukset ovat moninkertaiset verrattuna ilmalämpöpumpun avulla tehtävään jäähdytykseen.

Maalämpöjärjestelmä maksaa itsensä takaisin noin 6-8 vuodessa. Laadukkaan pumpun käyttöikä on 20-25 vuotta.

Hyödyt pähkinänkuoressa:

 • Lämmityskustannusten säästö jopa 70 %
 • Ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus
 • Monikäyttöisyys eli lämmitys ja viilennys
 • Uusiutuvaa energiaa
 • Huoltotoimenpiteiden vaivattomuus ja helppous 

  👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Maalämpöpumppu -Mitä otetaan huomioon maalämpöpumpun valinnassa?

Maalämmön hankinta alkaa lämpöpumpun mitoituksesta. Mitoituslaskelman ja tarjouksen pyytäminen jo mietinnän alkuvaiheessa selkeyttää päätöksentekoa.

Maalämpöpumpun valinnassa tärkeimpiä kriteerejä on lämmön tuoton energiatehokkuus ja sen mitoitus. Laskelmien ja valinnan tekemiseen on suositeltavaa pyytää paikalle alan ammattilainen ja käydä läpi kaikki tarvittavat asiat. Huomioitavaa on myöskin, että jätetäänkö vanha lämmitysjärjestelmä käyttöön eli yhdistetäänkö sen ja uuden järjestelmän käyttö toisiinsa. Tämä on mahdollista ja joissakin tapauksissa suositeltavaa.

Maalämpöpumppu -Valintaan vaikuttavia huomioita:

Energiatehokkuus

Energiatehokkuutta mitataan COP-luvun avulla, joka kertoo energian tuottamisen hyötysuhdetta, kun lämmönkeruuputkistosta tuleva neste on 0-asteista ja maalämpöpumpun tuottama vesi joko 35- tai 50-asteista.

Patterilämmitys

Mikäli rakennusta lämmitetään patterilämmityksellä niin COP-luvun merkitys kasvaa, koska tällöin veden lämpö on korkeampaa kuin lattialämmityksen kautta tuleva lämpö. Näihin kannattaa hankkia pumppu, jonka hyötysuhde on mahdollisimman korkea 65-asteiselle vedelle. Maalämpöpumppu, jossa on kolmiventtirakenne pystyy ohjaa maan pumpun tuottaman lämpimän veden joko asunnon lämmitykseen tai käyttöveden lämmitykseen. Näin saadaan energiatehokkuutta ja säästöä, koska lämmitykseen käytettävä energia on vähäisempi ja veden lämpötila pienempi. Tämän avulla maalämpöpumppu pääsee oikeuksiinsa ja tuottamaan mahdollisimman korkeaa hyötysuhdetta.

Käyttövedenvaraaja

Maalämpöpumpun valinnan lisäksi on päätettävä käyttövedenvaraajan koko. Tähän vaikuttaa oleellisesti käyttötarve eli miten suurta on suihkun käyttö ja paljonko taloudessa on käyttäjiä. Yleinen valinta on 160-185 litrainen varaaja, joka integroidaan pumppuun. Lämpimän käyttöveden ollessa noin 50 asteista niin tämä riittää noin viiteen 40-asteiseen suihku kertaan ja pumppu lämmittää seuraavan. Mikäli rakennuksessa on mahdollisesti käytössä useampi suihkutila samanaikaisesti niin silloin kannattaa hankkia suurempi varaaja.

Maalämpöpumpun valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota energiatehokkuuteen. Näin saavutetaan mahdollisimman korkea hyötysuhde. Hyötysuhde kertoo kuinka paljon pumppu tuottaa lämpöä sähköön verrattuna eli säästöä.

On hyvä kiinnittää myöskin huomiota laitteiden äänitasoon, niin ettei se häiritse normaalia elämää. 

Lopullista valintaa ja päätöstä tehtäessä on varmistuttua, että kaikki laitteet ja työt sisältyvät kokonaispakettiin. On tärkeää myöskin, että asennus yrityksellä on yhteydet myöskin kaivonporaus yrityksiin. Näin vältät erillissopimukset ja tilaukset toiselta yritykseltä.

Maalämpöpumpun asennuksen ja toimituksen kokonaispaketti:

 • Kartoitus, mitoitus ja suunnittelu
 • Poistettavan tai vanhan lämmitysjärjestelmän purkutyö ja kierrätys
 • Porakaivon poraus ja tekeminen. Putkistojen asennustyö
 • Maalämpöpumpun asennus ja kytkentä
 • Maalämpöjärjestelmän ja varaajien säätö 
 • Tarkka käyttöohjeistus ja luovutus

Maalämpöön tuki 

Omakotitalojen tai pientalojen omistajilla on mahdollisuus saada tukea ympärivuotisessa asuinkäytössä oleviin taloihin. Tämä on valtionavustusta maakaasusta luopumiseen ja sen korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Tähän ei luokitella fossiilisia polttoaineita, biokaasua tai öljyä käyttäviä lämmitysjärjestelmiä. Avustusta ei ole haettavissa vapaa-ajan asuntoihin.

Avustuksen määrä on aina 2500 euroa tai 4000 euroa. Mikäli siirrytään kaukolämmityksestä maalämpöpumppuun niin avustus on 4000 euroa. Muihin lämmitysjärjestelmiin siirryttäessä avustuksen määrä on 2500 euroa. Avustushakemuksen yhteydessä tarkastetaan saadut muut avustukset ja kotitalousvähennykset, jotka vaikuttavat avustuksen saatavuuteen.

Sähkönkulutus

Maalämpöjärjestelmä tuottaa jopa viisinkertaisen määrän tarvittua lämpöenergiaa tarvitsemaansa sähköön verrattuna. Tärkein ominaisuus on korkea hyötysuhde, joka tarkoittaa minkä verran lämpöpumppu tuottaa lämpöä sähköön vertailtaessa. 

Maalämpöpumpun tehokkuus eli lämpökerroin lasketaan vertailemalla pumpun lämmöntuotto verrattuna sen käyttämään sähköenergiaan. Tämän arvo on vuositasolla yleisesti 3 eli tuottaa kolminkertaisesti.

Varsinkin sähkön hinnan noustessa myös pienemmissä taloissa maalämpöön siirtyminen on kannattavaa. Tämä parantaa lämmittämisen hyötysuhdetta ja pienentää huomattavasti sähkön käyttöä lämmitykseen.

Maalämpöpumpun hinta

Maalämmön hinta koostuu maalämpöpumpusta, lämpökaivon porauksesta, asennustöistä ja kytkennöistä lämmönjakoverkostoon ja mahdollisista vanhan lämmityslaitteiston purkutöistä. Uudiskohteen rakentamisen yhteydessä asennettu maalämpö on yleensä edullisempi kuin remontoitavan kohteen maalämpö.

Tyypillisesti omakotitaloon tehtävä maalämpöprojekti on kokonaiskustannuksiltaan noin

15 000–25 000 euroa riippuen kohteesta. 

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Maalämpöpumpun huolto

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.