Putkieristys

Putkieristys eli putkien eristäminen on yleinen käytäntö, joka tehdään useimmiten lämmön eristämis tarkoituksessa. Tämä tarkoittaa, että putkien ympärille asennetaan eristysmateriaalia, joka auttaa vähentämään lämpöhäviötä ja lämmön siirtymistä putkiston läpi.

Putkieristys lämmöneristykseen

Putkieristys eli putkien eristäminen on yleinen käytäntö, joka tehdään useimmiten lämmön eristämis tarkoituksessa. Tämä tarkoittaa, että putkien ympärille asennetaan eristysmateriaalia, joka auttaa vähentämään lämpöhäviötä ja lämmön siirtymistä putkiston läpi. Kuitenkin putkien eristämisellä on myös muita hyötyjä, kuten parantunut energiatehokkuus ja vähentynyt äänenvaimennus.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Putkieristys eli putkien eristäminen auttaa estämään lämpöhäviötä putkistossa. Lämpöenergian siirtyminen putkien läpi voi aiheuttaa lämmönhukkaa, erityisesti kuumavesi putkistoissa. Eristäminen muodostaa esteen lämmön siirtymiselle ja auttaa pitämään lämmön siellä, missä sitä tarvitaan. Tämä voi johtaa energiansäästöön ja vähentyneisiin lämmityskustannuksiin.

Putkieristys parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Kun lämpöhäviöt putkistoissa vähenevät, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien on helpompi ylläpitää haluttua sisälämpötilaa. Tämä voi vähentää energiankulutusta ja siten pienentää rakennuksen hiilijalanjälkeä.

Putkieristys auttaa estämään kondenssi vaurioiden syntymistä. Kun lämmin tai kylmä vesi virtaa putkissa, lämpötilaero voi aiheuttaa kondensaation muodostumista putkien pinnalle. Eristysmateriaali toimii esteenä kosteuden kondensoitumiselle ja suojaa siten putkia kosteuden aiheuttamilta vaurioilta, kuten ruostumiselta ja homeen kasvulta.

Putkieristys voi myös auttaa vähentämään putkistosta lähtevää ääntä. Käyttöveden tai lämmitysjärjestelmän aiheuttama putkiston virtausääni voi olla häiritsevää, erityisesti herkkien tilojen läheisyydessä. Eristysmateriaali toimii äänenvaimentimena, joka vähentää äänen siirtymistä putkistosta ympäristöön.

Putkieristys eli putkien eristäminen on suhteellisen helppo ja kustannustehokas tapa parantaa lämmöneristystä, energiatehokkuutta ja vähentää ääntä. 

Yleisimmät putkieristys eli putkien eristämisen työt

Lämmitys- ja käyttövesiputkistot

Putkieristys on tärkeä toimenpide lämmitys- ja käyttövesiputkistojen energiatehokkuuden parantamiseksi. Tämä koskee erityisesti lämpökattilalta pattereille meneviä lämminvesiputkia ja käyttövesiputkistoa. 

Putkien eristäminen auttaa vähentämään lämpöhävikkiä putkistossa. Lämpökattilalta pattereille tai käyttö pisteisiin kulkevat lämminvesiputket voivat menettää lämpöä matkan varrella, jos ne eivät ole asianmukaisesti eristettyjä. Eristyksen avulla estetään lämmön siirtyminen putkistossa ja varmistetaan, että lämmin vesi pysyy lämpimänä matkan varrella.

Putkieristys parantaa energiatehokkuutta. Kun lämpöhävikki vähenee, lämmitysjärjestelmän on helpompi ylläpitää haluttua sisälämpötilaa. Tämä johtaa pienempään energiankulutukseen ja alentuneisiin lämmityskustannuksiin.

Putkieristys auttaa ehkäisemään kondensaation muodostumista putkien pinnalle. Lämpimän veden virtaaminen putkissa voi aiheuttaa kosteuden tiivistymistä, erityisesti silloin kun lämpötilaero ympäristöön on suuri. Eristysmateriaali toimii esteenä kosteuden kondensoitumiselle ja suojaa putkia kosteuden aiheuttamilta vaurioilta, kuten ruostumiselta ja homeen kasvulta.

Putkien eristäminen voi myös parantaa mukavuutta asuintiloissa. Hyvin eristetyt putket vähentävät lämmön menetystä putkistossa ja varmistavat, että lämmin vesi saapuu käyttö pisteisiin tarpeeksi lämpimänä. Tämä takaa mukavan lämpimän veden käytön esimerkiksi suihkussa tai tiskauksessa.

Putkien eristäminen voi auttaa vähentämään putkistosta lähtevää ääntä. Putkistojen virtausäänien vaimentaminen voi olla erityisen tärkeää herkkien tilojen, kuten makuuhuoneiden tai oleskelutilojen, läheisyydessä. 

Viemäri ja jätevesiputkistot

Viemäri- eli jätevesiputken eristäminen on tärkeä toimenpide erityisesti talvella, kun maaperä ja ympäristö alkavat jäätymään. Tämä eristys toimenpide auttaa estämään putkien jäätyminen ja niihin liittyvät vahingot. Se voi myös vähentää lämpötilan vaihtelusta johtuvaa lämpölaajenemista ja putkiston muuta elämistä. Täten viemäriputkisto pysyy pidempään käyttökunnossa ja vähentää vaurio- tai korjaustarpeita.

Kun ulkolämpötila laskee talvella, viemäriputkien jäätyminen voi olla yleinen ongelma. Jäätyminen voi johtaa putkien tukkeutumiseen tai jopa halkeiluun, mikä aiheuttaa vakavia vahinkoja ja haittoja. Eristäminen auttaa pitämään viemäriputket lämpiminä ja estämään jäätyminen.

Viemäriputkien eristys voi auttaa hallitsemaan kosteutta ja kondensaatiota putkiston ympärillä. Kun viemäriputket kuljettavat jätevettä, lämpötilaero ympäristöön voi aiheuttaa kondensaation muodostumista putkien pinnalle. Eristysmateriaali auttaa estämään kosteuden pääsyä putkien pinnalle.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Oikean eristeen valitseminen

Oikean eristeen valitseminen ja asianmukaisten työtapojen noudattaminen ovat tärkeitä tekijöitä eristystöissä. Hyvin suunniteltu ja asennettu eristys auttaa estämään lämmön karkaamista ja parantaa energiatehokkuutta. 

Oikean eristeen paksuuden valitseminen on keskeistä eristyksen tehokkuuden kannalta. Eristepaksuus määräytyy yleensä ilman kosteuden, lämpötilan ja rakenteen mukaan. Rakennusmääräykset tai suositukset voivat antaa ohjeita eri tilanteisiin. Liian ohut eristekerros ei tarjoa riittävää eristys tehokkuutta, kun taas liian paksu eriste voi olla turhaa ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.

On tärkeää valita sopiva eristemateriaali kyseiseen käyttötarkoitukseen. Yleisesti käytetyt eristemateriaalit ovat esimerkiksi mineraalivilla, polyuretaanivaahto, EPS (ekstrudoitu polystyreeni) ja kivivilla. Jokaisella materiaalilla on omat eristysominaisuutensa ja soveltuvuutensa eri käyttökohteisiin. On tärkeää valita materiaali, joka täyttää tarvittavat lämmöneristysvaatimukset ja kestää ympäristöolosuhteita.

Eristeiden oikea asennustekniikka on tärkeä osa onnistunutta eristystä. Eristeet tulee asentaa tiiviisti ja ilman aukkoja, jotta lämpöhäviö estyy. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että eristekerros ei vaurioidu asennuksen aikana ja että se pysyy paikoillaan pitkäaikaisen käytön aikana. Oikean asennustekniikan varmistamiseksi voi olla hyödyllistä turvautua ammattitaitoisen urakoitsijan apuun.

Rakennusmääräykset ja suositukset voivat antaa ohjeita eristystyön vaatimuksiin ja suorituskykyyn. On tärkeää tutustua paikallisiin määräyksiin ja varmistaa, että eristystyö täyttää kaikki asianmukaiset vaatimukset. 

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Putkieristys hinnan muodostuminen

Putkieristys hinta muodostuu useista tekijöistä, jotka vaihtelevat eri projekteissa. 

Putkieristyksen hintaan vaikuttaa ensisijaisesti eristettävien putkien määrä. Mitä enemmän putkia tulee eristää, sitä enemmän materiaalia ja työtunteja tarvitaan, mikä voi vaikuttaa hintaan.

Putkien sijainti vaikuttaa myös hintaan. Jos putket kulkevat vaikeasti tavoitettavissa olevissa paikoissa tai ahtaissa tiloissa, eristyksen asentaminen voi olla haastavampaa ja aikaa vievää. Tämä voi vaikuttaa hintaan lisäämällä työvoimakustannuksia.

Eristyksen toteutustapa voi vaihdella eri projekteissa. Yksinkertaiset putkieristykset voivat sisältää perus eristysmateriaalin kiinnittämisen putken ympärille, kun taas monimutkaisemmat eristykset voivat vaatia erilaisia kerroksia, eristyslevyjä tai erityisiä liitosmenetelmiä. Monimutkaisemmat eristys tavat voivat nostaa hintaa.

Putkien halkaisija ja pituus vaikuttavat eristysmateriaalin tarpeeseen. Laajempien ja pidempien putkien eristäminen vaatii enemmän materiaalia, mikä voi lisätä kustannuksia. Lisäksi eri eristysmateriaalit voivat vaihdella hinnaltaan, mikä vaikuttaa kokonaishintaan.

On tärkeää huomata, että edellä mainitut tekijät ovat yleisiä näkökohtia, jotka voivat vaikuttaa putkieristyksen hintaan. Todellinen hinta voi vaihdella projektikohtaisesti, ja siksi on suositeltavaa pyytää tarjouksia ammattitaitoisilta urakoitsijoilta. Ammattilaiset voivat arvioida eristys projektin laajuuden, tarvittavat materiaalit ja työvoimakustannukset, jotta saadaan tarkempi kuva putkieristyksen kokonaiskustannuksista.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Putkieristys hinta

Putkieristyksen kustannukset voivat vaihdella laajasti eri tekijöiden perusteella. Keskimäärin putkieristys maksaa noin 150 € – 2.000 € kohteesta riippuen. 

On tärkeää huomata, että hintahaarukka on suuntaa antava, ja todelliset kustannukset voivat vaihdella tapauskohtaisesti. Suurimmat kustannukset putkieristyksessä tulevat yleensä eristystyön työajasta, joten on suositeltavaa pyytää tarjouksia alan ammattilaisilta. Ammattilaiset voivat arvioida kohteen vaatimukset ja tarjota tarkemman hinta-arvion.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.