Savupiipun korjaus

Savupiipun korjaaminen ja kunnostus voi olla tarpeen monista eri syistä. Ikääntyneet ja huonokuntoiset savupiiput voivat aiheuttaa esimerkiksi palovaaran tai vesivahingon, joten niiden kuntoa kannattaa seurata ja huoltaa tarvittaessa.

Savupiipun korjaaminen ja kunnostus – mitä se tarkoittaa?

Savupiipun korjaaminen ja kunnostus voi olla tarpeen monista eri syistä. Ikääntyneet ja huonokuntoiset savupiiput voivat aiheuttaa esimerkiksi palovaaran tai vesivahingon, joten niiden kuntoa kannattaa seurata ja huoltaa tarvittaessa.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Savupiipun korjaus voi tarkoittaa esimerkiksi piipun tiivistystä tai laajempaa saneerausta. 

Piipun tiivistys voi olla tarpeen, jos savupiippu vuotaa tai sen tiiveys ei ole muuten kunnossa. Tiivistyksen avulla estetään palavan materiaalin pääsy rakenteisiin ja vältetään palovaaran syntymistä. 

Laajempi savupiipun saneeraus voi olla tarpeen, jos savupiippu on halkeillut tai rapautunut, tai sen kunto on muuten huono.

Ennen kuin savupiippu korjataan on tärkeää selvittää sen kunto ja tarvittavat korjaustoimenpiteet. Tämä voidaan tehdä hormitarkastuksella, jossa tarkastetaan savupiipun kunto ja mahdolliset korjaustarpeet. Hormitarkastus kannattaa tehdä säännöllisesti, jotta mahdollisiin korjaus tarpeisiin pystytään puuttumaan ajoissa.

Savupiipun korjaaminen ja kunnostus on tärkeää turvallisuuden ja terveyden kannalta. Huonokuntoinen savupiippu voi aiheuttaa palovaaran lisäksi myös savuhaittoja ja hiilimonoksidi myrkytyksen vaaran. Lisäksi huonokuntoinen savupiippu voi päästää kosteutta rakenteisiin, mikä voi johtaa kosteusvaurioihin ja homeongelmiin.

Savupiipun juuren tiivistäminen

Savupiipun juuren tiivistäminen on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä, joka tulee tehdä piipun kunnostamiseksi. Piipun juuren tiivistäminen estää kosteuden pääsyn katon rakenteisiin ja lisää piipun käyttöikää.

Ennen kuin aloitetaan piipun juuren tiivistäminen on tärkeää tehdä tarkka kartoitus piipun kunnosta. Piipun sisäpuolella tulee olla asianmukaiset hormi tulpat ja hormi tarkastuksen on oltava suoritettu. Jos piippu on vuotanut pitkään voidaan olettaa, että myös katon rakenteet ovat vaurioituneet. Tällöin on tarpeen korjata myös katon rakenteet ennen piipun juuren tiivistämistä.

Piipun juuren tiivistämiseen voidaan käyttää erilaisia tiivistysmateriaaleja, kuten bitumi massaa tai silikonia. Tiivistysmateriaali levitetään piipun juureen ja katon reunan väliin. Tiivistysaineen tulee olla joustavaa, jotta se pystyy liikkumaan katon ja piipun liikkeiden mukana.

Piipun juuren tiivistämisen hinta riippuu useista tekijöistä, kuten piipun kunnosta, kattomateriaalista ja käytettävän tiivistysmateriaalin tyypistä. Hinta voi vaihdella muutamasta sadasta eurosta jopa tuhansiin euroihin. Tärkeintä on kuitenkin varmistaa, että piipun juuri tiivistetään asianmukaisesti, jotta katon ja piipun kunto pysyy hyvänä pitkään.

Vanhan savupiipun kunnostus

Vanhan savupiipun kunnostus voi tarkoittaa useita erilaisia toimenpiteitä riippuen piipun kunnosta ja mahdollisista vaurioista. Yleisimmät kunnostustyöt liittyvät savupiipun sisä- ja ulkopuoliseen tiivistämiseen sekä mahdollisten vaurioiden korjaamiseen.

Savupiipun sisäpuolinen kunnostus

Savupiipun sisäpuolista kunnostusta voidaan tarvita, jos piipussa on halkeamia tai rapautumia. Tällöin savupiippu voidaan korjata massaamalla, joka tarkoittaa savupiipun sisäpinnan käsittelyä lämmönkestävällä tiivistysmassalla. Massaus voidaan suorittaa joko ylä täytöllä tai vaakatasossa riippuen piipun korkeudesta.

Massaus voidaan suorittaa myös pinnoittamalla, jolloin savupiipun sisäpinta käsitellään lämmönkestävällä pinnoitteella. Pinnoitus tehdään yleensä, kun piipun sisäpinta on erittäin rapautunut tai korjaukset massaamalla eivät enää auta.

Savupiipun ulkopuolinen kunnostus

Savupiipun ulkopuolista kunnostusta tarvitaan yleensä, kun piipun peltiosat ovat vaurioituneet tai tiivistys ei enää toimi. Ulkopuolinen kunnostus voi tarkoittaa piipun peltiosien vaihtamista tai koko piipun uudelleen pellitystä. Piipun pellitys tarkoittaa piipun ympärille asennettua piipun pelti, joka suojaa piippua sateelta ja tuulelta. Piipun pellin  asennus vaatii tarkkaa työtä, jotta se istuu tiiviisti piipun ympärille ja suojaa piippua kosteudelta.

Savupiipun saneeraus

Savupiipun saneeraus voidaan tarvita, jos piippu on erittäin vanha ja rapautunut tai jos piippu ei enää täytä turvallisuusvaatimuksia. Piipun saneeraus tarkoittaa uuden piipun asennusta vanhan piipun sisälle tai uuden piipun asennusta vanhan piipun tilalle. Piipun saneerauksessa käytetään yleensä putkistomaisia teräspiippuja tai savupiippulevyjä, jotka on suunniteltu kestämään korkeita lämpötiloja ja kosteutta.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Savupiipun korjaus ulkopuolelta

Savupiipun korjaaminen ulkopuolelta on yleinen tapa suorittaa piipun pienemmät korjaustoimenpiteet. Tällaisia korjaustoimenpiteitä ovat yksittäisen halkeaman paikkaaminen tai pellityksen tiivistäminen. Korjaus tehdään usein suoraan katon tasolta, jolloin piippuun ei tarvitse mennä sisältä päin.

Ennen korjaustöiden aloittamista on tärkeää selvittää mikä on aiheuttanut ongelman. Piipun halkeama voi esimerkiksi johtua liikkeistä tai piipun pellityksen tiivisteiden vanhenemisesta. On tärkeää paikantaa ongelman syy ja tehdä tarvittavat korjaustoimenpiteet sen poistamiseksi.

Savupiipun korjaaminen ulkopuolelta edellyttää työturvallisuusmääräysten noudattamista, sillä työskennellään korkealla katolla. Korjaustyöt tulee aina suorittaa turvallisesti käyttäen asianmukaisia turvavarusteita, kuten kattoturvatuotteita ja henkilönsuojaimia.

Korjaustyön laajuus ja kustannukset vaihtelevat suuresti riippuen piipun vaurion laajuudesta. Yksittäisen halkeaman korjaus voi olla suhteellisen edullinen, kun taas suuremmat korjaustyöt, kuten piipun uudelleen pellittäminen, voivat maksaa huomattavasti enemmän.

On tärkeää muistaa, että väliaikaiset ja pienemmät korjaustyöt eivät aina poista suurempaa korjaustarvetta, jos sellainen on piipun suhteen olemassa. Siksi on suositeltavaa teettää säännöllisesti tarkastuksia ja huoltoja, jotta suuremmilta korjaustarpeilta voidaan välttyä ja säästää kustannuksia pitkällä aikavälillä.

Kuka korjaa savupiipun?

Savupiipun korjaus on yleensä ammattilaisen tehtävä, sillä piipun korjaukset edellyttävät erikoisosaamista ja erityisvälineitä. Erilaiset piippujen korjaustoimenpiteet voivat vaatia esimerkiksi tiivistysaineiden, massojen, metallinleikkaustyökalujen, putkitusten ja eristysmateriaalien käyttöä.

Piipun korjaustöiden tekijöitä ovat esimerkiksi kattoalan ammattilaiset, rakennusliikkeet ja erikoistuneet piippukorjaajat. Yleensä nämä ammattilaiset tarjoavat kattavia palveluita, joihin kuuluvat esimerkiksi piipun kunnon arviointi, vian etsintä, tarvittavien varaosien ja materiaalien toimittaminen sekä korjaustyöt. 

He myös neuvovat asiakasta, mikäli piipun korjaaminen ei ole enää järkevää ja suosittelevat sen sijaan uuden piipun asentamista.

Tärkeää on valita luotettava ja kokenut korjaus alan ammattilainen, joka suorittaa piipun korjauksen turvallisesti ja huolellisesti. Piipun huolto ja korjaus on tärkeää sen takia, että se vaikuttaa talon turvallisuuteen ja asumismukavuuteen.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Savupiipun korjauksen hinta

Piipun korjaamisessa hintoihin vaikuttaa pitkälti tehtävien toimenpiteiden laajuus, joka voi kohteesta riippuen vaihdella laajastikin. Tästä syystä olisi hyvä arvioida piipun kuntoa esimerkiksi yhdessä nuohoojan kanssa, joka voi antaa omat suosituksensa piipulle parhaiten soveltuvista toimenpiteistä.

Joissakin kohteissa riittää, kun 1–2 yksittäistä halkeamaa paikataan ja joissain kohteissa piipulle päätetään tehdä kokonaisvaltainen saneeraus. Tästä päästäänkin siihen, mikä on korjattavan piipun koko sekä kunto. Monesti erittäin huonokuntoiselle piipulle joudutaan tekemään enemmän – sama pätee myös suurikokoisille piipuille.

Savupiipun korjauksen hintaan vaikuttaa myös korjaustoimenpiteiden laajuus. Tiivistys on yleensä halvempi toimenpide kuin piipun saneeraus tai putkitus. Saneeraus tai putkitus tarkoittaa piipun uusimista sisältä päin, jolloin piippuun asennetaan uusi putki. Tämä toimenpide on usein kalliimpi kuin pelkkä tiivistys.

Lisäksi hintaan vaikuttaa valittu urakoitsija ja hänen tuntiveloituksensa. Hintaan voi sisältyä myös materiaalikustannuksia, kuten tiivistysaineita, pellityksiä tai putkia.

Korjaustoimenpiteen kiireellisyys voi myös vaikuttaa hintaan. Jos piipussa on esimerkiksi vaarallisia halkeamia, on korjaustoimenpiteet syytä tehdä nopeasti. Kiireellisyydestä johtuen hinta voi kuitenkin olla korkeampi.

Kustannuksia arvioidessa kannattaa pyytää useampi tarjous eri urakoitsijoilta ja verrata niitä keskenään. Näin saa selville, mikä hinta on kohtuullinen ja millä urakoitsijalla on paras hinta-laatusuhde.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

Savupiipun pinnoitus

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.