Savupiipun pinnoitus

Savupiipun pinnoitus on yksi tapa kunnostaa vanha ja kulunut piippu. Pinnoituksen avulla piipun toimivuus paranee ja sen paloturvallisuus kasvaa. Pinnoitus voi kohdistua piipun sisäpintoihin, ulkopintoihin tai molempiin.

Mitä tarkoittaa savupiipun pinnoitus?

Savupiipun pinnoitus on yksi tapa kunnostaa vanha ja kulunut piippu. Pinnoituksen avulla piipun toimivuus paranee ja sen paloturvallisuus kasvaa. Pinnoitus voi kohdistua piipun sisäpintoihin, ulkopintoihin tai molempiin.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Piipun sisäpintojen pinnoittaminen tapahtuu yleisimmin massauksella. Massaus tarkoittaa savupiipun tai hormin sisäpintojen tiivistämistä. Massa valmistetaan usein tulenkestävästä materiaalista, kuten savi- tai kalkkimassasta.

Massaus on tehokas tapa tiivistää halkeamia ja kolosia piipun sisäpinnoilla, mikä parantaa piipun vetoa ja varmistaa turvallisen käytön.

Piipun ulkopintojen pinnoittaminen puolestaan voi tapahtua rappauksella tai maalaamalla. Rappaus suojaa piipun tiiltä tai betonista valmistettuja ulkopintoja kosteudelta ja lialta. Rappaus on myös tärkeä osa piipun paloturvallisuutta, sillä se hidastaa mahdollisen tulipalon leviämistä piipussa. Maalaus puolestaan suojaa piipun metallisia osia korroosiolta.

Piipun pinnoituksen hinta muodostuu useista tekijöistä, kuten piipun koosta, kuntoon ja pinnoituksen laajuudesta. Pinnoitustyön hintaan vaikuttaa myös valittu pinnoitusmenetelmä ja käytettävät materiaalit. On tärkeää valita luotettava ja ammattitaitoinen piippu mestari, joka arvioi piipun kunnon ja antaa tarvittavat suositukset korjaustoimenpiteisiin ja pinnoitukseen.

Savupiipun massaus tai slammaus

Savupiipun massaus tai slammaus on menetelmä, jolla piipun sisäpinnat voidaan kunnostaa ilman laajamittaisia purkutöitä. Massaus tarkoittaa savupiipun sisäpintojen massaukseen käytettävien materiaalien asentamista piipun sisäpintoihin. Tämä kunnostusmenetelmä soveltuu erityisesti vanhojen ja rapistuneiden savupiippujen kunnostukseen.

Massausta voidaan tarvita silloin, kun piipun sisäpinnat ovat vaurioituneet tai kuluneet ajan myötä. Halkeamat tai rapistuneet kohdat voivat heikentää piipun toimivuutta ja jopa aiheuttaa vaaratilanteita, kuten palovaaran. Massauksen avulla piipun sisäpinnat saadaan kunnostettua ja paloturvallisuus paranee.

Massauksessa käytettävät materiaalit voivat vaihdella piipun kunnon mukaan. Yleisesti käytettyjä materiaaleja ovat esimerkiksi tulenkestävät laastit ja sementit, jotka kestävät korkeita lämpötiloja ja ovat paloturvallisia. Massauksessa käytettävien materiaalien valinta ja asentaminen vaatii ammattitaitoa, joten massauksen suorittamiseen suositellaan aina ammattilaisen käyttöä.

Savupiipun massauksen hinta muodostuu useista eri tekijöistä, kuten piipun kunnosta, massauksessa käytettävistä materiaaleista ja massauksen vaatimasta työmäärästä. Tarkka hinta-arvio voidaan tehdä vasta piipun kunnon tarkastuksen jälkeen.

Piipun rappaus ulkopuolelta

Piipun rappaus on ulkopuolelle tehtävä pinnoitusmenetelmä, jota käytetään savupiipun tai muun hormirakenteen kunnostamiseen ja suojaamiseen. Rappaus voi olla tarpeen, jos piipun pinta on rapistunut, kivet irtoavat tai halkeamat hankaloittavat piipun käyttöä.

Rappaus toteutetaan yleensä käyttäen sementtipohjaista rappaus massaa, joka levitetään piipun pintaan tasoittamalla sitä lastalla. Massa voi olla myös kuituvahvistettua, jolloin se kestää paremmin lämpötilan vaihteluita ja muita rasituksia. Rappauksessa käytetään myös usein erilaisia sideaineita, kuten akryyliä tai lateksia, jotka parantavat massan tarttumista piipun pintaan ja estävät halkeilua.

Ennen rappauksen aloittamista piipun pinta puhdistetaan huolellisesti esimerkiksi harjaamalla tai painepesurilla. Tarvittaessa myös löystyneet kivet poistetaan ja piipun rakenne tarkastetaan. Rappaus massa levitetään piipun pintaan useassa kerroksessa, jolloin saadaan aikaan tasainen ja kestävä pinta.

Piipun rappauksen hinta riippuu rappauksen laajuudesta ja piipun koosta. Yleensä hinta vaihtelee noin 50-100 eurosta neliömetriltä, mutta suurempien tai vaativampien piippujen kohdalla hinta voi olla korkeampi. On tärkeää valita ammattitaitoinen ja luotettava urakoitsija piipun rappaukseen, jotta työ tehdään asianmukaisesti ja piippu kestää käyttöä pitkään.

Huomioita savupiipun kunnostukseen

Mikäli vanhan savupiipun kunto on riittävän hyvä on pinnoitus ainakin erittäin järkevä vaihtoehto piipun kunnostukselle. Monesti sen avulla voidaan välttää työläs remontti, joka tarkoittaa pahimmassa tapauksessa vanhan savupiipun purkamista kokonaan.

Tämän lisäksi myös itse savupiipun toimivuus paranee. Varaus ja veto palautuu monissa kohteissa uudenveroisiksi – unohtamatta myös paloturvallisuuden palautumista hyväksi.

Savupiipun pinnoitus on siis järkevä tapa kunnostaa vanhaa piippua. Pinnoituksessa voidaan käyttää esimerkiksi sileäpintaisia massoja tai erikois rappauslaasteja. Pinnoitus suojaa piippua tehokkaasti kosteudelta ja lämpötilan vaihteluilta, jotka voivat vahingoittaa piipun rakenteita.

Pinnoituksen lisäksi piipun sisäpinnan massaus tai slammaus on toinen tapa kunnostaa vanhaa piippua. Massauksen tai slammauksen tarkoituksena on suojata piipun sisäpintaa korroosiolta ja kulumiselta. Lisäksi massaus tai slammaus auttaa vahvistamaan piipun rakennetta.

On tärkeää huomata, että piipun kunnostus ja pinnoitus on ammattilaisen työtä. Piipun korjaus vaatii erityisosaamista ja kokemusta, joten kannattaa aina ottaa yhteyttä alan ammattilaiseen ennen töiden aloittamista. Hintaan vaikuttavat esimerkiksi piipun koko ja kunto sekä valittu korjausmenetelmä.

Piipun kunnostus ja pinnoitus ovat investointeja, jotka voivat pidentää piipun käyttöikää huomattavasti. Lisäksi kunnostettu piippu on turvallinen ja toimiva osa kiinteistön lämmitysjärjestelmää.

Kuka tekee savupiipun pinnoituksia?

Savupiipun pinnoituksen tekemiseen vaaditaan ammattitaitoista ja kokenutta henkilöä, sillä kyseessä on tärkeä osa kiinteistön turvallisuutta. Savupiipun pinnoituksen voi suorittaa esimerkiksi piipun korjaus- ja huoltoliikkeet, jotka ovat erikoistuneet savupiippuihin. Myös kattoremonttia tekevät yritykset voivat tarjota savupiipun pinnoitus palveluita. On tärkeää valita luotettava ja ammattitaitoinen yritys, jolla on kokemusta savupiippujen korjaamisesta ja pinnoittamisesta. Ennen työn aloittamista kannattaa pyytää kirjallinen tarjous ja selvittää, mitä työhön sisältyy ja millaiset takuut yritys tarjoaa.

Paljon maksaa savupiipun pinnoitus?

Savupiipun pinnoittamisen hintaan voi vaikuttaa myös pinnoitus materiaalin valinta. Erilaiset pinnoitusmateriaalit voivat vaikuttaa hintaan eri tavalla ja  laadukkaammat pinnoitusmateriaalit voivat olla kalliimpia.

Lisäksi pinnoituksen hintaan vaikuttaa myös työn vaikeusaste, kuten piipun sijainti tai sen kunto. Jos piipun pinnoittaminen vaatii esimerkiksi erikoistyökaluja tai nostolaitteita niin tämä nostaa hintaa.

On myös huomioitava, että savupiipun pinnoitus ei aina ole kaikissa tapauksissa paras ratkaisu, jos piippu on esimerkiksi liian huonossa kunnossa tai jos sen rakenteissa on merkittäviä vaurioita. Tällöin piipun korjaaminen tai uusiminen voi olla parempi vaihtoehto, vaikkakin se voi olla myös kalliimpi.

Yleisesti ottaen savupiipun pinnoituksen hinta liikkuu noin 50 – 200 euroa metriltä riippuen pinnoitustavasta ja laajuudesta. Pinnoitusmenetelmistä yleisimpiä ovat massaus, putkitus ja rappaus.

Massaus on yleensä edullisin pinnoitusmenetelmä ja sen hinta voi olla noin 50 – 70 euroa metriltä. Putkitus on hieman kalliimpi vaihtoehto ja sen hinta voi olla noin 100 – 150 euroa metriltä. Rappaus on yleensä kallein pinnoitus vaihtoehto, sillä se vaatii eniten työtunteja ja materiaaleja. Rappauksen hinta voi olla noin 150 – 200 euroa metriltä.

On tärkeää hankkia aina tarjouksia useammalta yritykseltä ja verrata niitä keskenään, jotta saa realistisen kuvan piipun pinnoittamisen kustannuksista. Lisäksi ammattitaitoinen ja luotettava yritys voi arvioida piipun kunnon ja suositella parhaita ratkaisuja asiakkaan tarpeiden ja budjetin mukaan.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

Savupiipun korjaus

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.