Terassin rakentaja: muista tarvittavat luvat

Terassin rakentamiseen tarvitaan yleensä erilaisia lupia. Luvan tarpeeseen vaikuttaa rakennettavan terassin massiivisuus, kohteen omistusoikeudet eli onko kyseessä omakotitalo vai taloyhtiö, katetaanko ja rakennetaanko terassille muita rakennelmia?

Terassin rakentamisen luvat 

Lupa terassin rakentamiseen tai laajennukseen tarvitaan riippuen kohteesta ja sen suuruudesta erilaisia lupia.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kattamaton pieni terassi

Nämä ovat yleensä rivitalon takapihalle rakennetut terassit. Tähän ei tarvita viranomaislupaa. Terassin rakentamiseen on kuitenkin kysyttävä lupa taloyhtiöltä ja myöskin hyvä tapa on kertoa projektista naapureille.

Katettu terassi

Näihin vaaditaan yleensä viranomaislupa.

Katetun terassin lasitus

Nämä kuuluvat yleisesti viranomaismenettelyn piiriin ja vaativat viranomaisluvan. Mikäli kiinteät seinärakenteet kasvattavat kokonaiskerrosalaa rakennusoikeudellisesti niin tällöin vaaditaan rakennuslupaa.

Mitä lupia terassin rakennus vaatii?

Terassin rakentaminen ja sen luvanvaraisuus kannattaa tarkistaa oman kunnan tai kaupungin rakennusvalvonnasta.

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa tarvitaan, kun muutetaan talon tai rakennuksen julkisivua. Terassin rakentaminen ja laajennus voi vaatia luvan, varsinkin jos julkisivu muuttuu oleellisesti. Yleensä terassin kateratkaisut vaativat toimenpideluvan.

Julkisivutoimenpiteisiin luokitellaan myöskin katukuvaa muuttavan markiisin asentaminen.

Rakennuslupa

Rakennuslupaa tarvitaan kun rakennuksen käyttötarkoitusta on tarkoitus muuttaa tai vaikutetaan muutoksilla rakennuksen kantaviin rakenteisiin. Terassin rakentamisessa ja siihen tehtävillä muutoksilla on vaikutusta, varsinkin jos terassille aiotaan asentaa terassilasitus ja se lisää rakennuksen käytettävää pinta-alaa. Nämä ovat luvanvaraista toimintaa. Näihin riittää monesti toimenpidelupa riippuen kunnan tai kaupungin viranomaisesta. 

Mistä lupia haetaan ja mitä tarvitaan?

Toimenpidelupa

Lupa haetaan kunnan tai kaupungin rakennusvalvonnasta.

Tarvittavat asiakirjat luvan hakemista varten:

 • toimenpidelupahakemus
 • pääpiirustukset
 • rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistus
 • naapureiden tiedottaminen (kuuleminen)
 • mahdollisen rakennustöiden vastaavan työnjohtajan tieto
 • toimenpidelupamaksu

Rakennuslupa

Lupa haetaan kunnan tai kaupungin rakennusvalvonnasta.Rakennuslupaa hakee rakennuspaikan haltija, joko omistaja tai hänen valtuuttamansa tai sitä vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva. Rakennuslupahakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee hankekohtaisesti.

Tarvittavat asiakirjat:

 • rakennuslupahakemus
 • selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta
 • kiinteistörekisterin karttaote
 • ote asema-, ranta-asemakaavasta tai yleiskaavasta sekä kaavamääräykset
 • pääpiirustukset
 • rakennushankeilmoitus
 • ilmoitus rajanaapureille

Miten valvotaan?

Lupa-asiat on oltava kunnossa ja hyväksytty ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista. Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta myöntämisestä ja rakennusprojekti on aloitettava 3 vuoden sisällä myöntämisestä. Toimenpidelupa on voimassa 3 vuotta.

Tarkastuksia tekevät kunnan tai kaupungin rakennusvalvonta.{cta]

Terassin rakentaminen

Terassin perustus

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.