Aluskatteen asennus

Aluskate estää kosteuden pääsemisen katolta rakenteisiin. Se on todella tärkeä osa katon kokonaisuutta.

Mikä on aluskate?

Aluskate on yksi ja tärkeä osa kattoa. Se laitetaan katolle ennen varsinaisen katteen asennusta. Aluskate on tarkoitettu kestämään katolla niin kuin varsinainen katemateriaalikin.

Aluskate ei ole tarkoitettu sääsuojaksi rakennusvaiheeseen vaan rakennus on sääsuojattava sopivalla tuotteella niin ettei se joudu alttiiksi erilaisille sääolosuhteille.

Aluskate suojaa talon tai rakennuksen rakenteita vedeltä ja lumelta, jotka kulkeutuvat katteen alle tai tiivistyvät katteen alapintaan katteen ulko- ja sisäpuolella olevan ilman lämpötilaerojen takia. Aluskatteen tehtävä on ohjata läpi tullut vesi, lumen sulamisvedet, tiivistynyt kosteus pois niin ettei rakenteet vaurioidu. 

Aluskate asennetaan nykyään lähestulkoon kaikkien vesikattojen alle. Se tekee katosta vesitiiviin ja varmistaa kosteuden haihtumisen.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Erilaisten kattomateriaalien vaikutus aluskatteen asennuksessa?

Kattomateriaaleja on erilaisia ja niiden kestävyys vaihtelee materiaaleittain. Talon tai rakennuksen suojauksessa on otettava huomioon materiaalien ominaisuudet ja niiden vaatimukset, jotta kosteus pääsee haihtumaan ja vesi ei aiheuta kosteusvaurioita.

Aluskatteen asennuksessa on otettava huomioon varsinaisen katon ominaisuudet niin, että niiden käytettävyys sopivat yhteen. Tällä saadaan varmistettua ja luotua paras mahdollinen suojaus erilaisiin sääolosuhteisiin talon tai rakennuksen rakenteisiin.

Aluskatteet voidaan jaotella kondenssisuojattuihin ja hengittäviin aluskatteisiin. 

Kondenssisuojattu aluskate:

Kondenssisuojattu aluskate pitää sade- ja sulamisvedet poissa rakenteista ja suojaa kondenssi eli tiivistyneen veden pääsyn kattorakenteisiin. Tämän toiminta perustuu aluskatteen läpäisemättömään pintaan ja vesi valuu aluskatteen pinnalta räystäille.

Katteen alapinta kerää höyrystyneen kosteuden ja haihduttaa sen kunnollisen tuuletuksen avulla. Tämä on tärkeää yläpohjan kannalta, jotta kerääntynyt kosteus ehtii haihtumaan ennen kuin ne pääsevät rakenteisiin.

Hengittävä eli diffuusio aluskate

Hengittävän aluskatteen tarkoituksena on sulkea yläpuolelta tuleva kosteus ja estää sen pääseminen rakenteisiin. Kondenssisuojattuun aluskatteeseen erona on, että hengittävä aluskate päästää höyrystyvän kosteuden läpi alapuolelta.

Hengittävän aluskatteen avulla kosteus kulkee tiivistymättä sen pinnalle vain yhteen suuntaan kuivattaessa samalla alapuolella olevia rakenteita. Tämä sopii katoille, joissa yläpohjan tuuletus on heikompaa tai tuuletusväli pienempi.

On valinta kumpi tahansa niin ratkaisevaa on katon muut rakenteet. Molempia ratkaisuja käytetään erilaisten kateratkaisujen alla kiinnitystapojen vaihdellessa.

Peltikatto

Yleisin peltikaton alusrakenne koostuu ruodelaudoituksesta ja tuuletusrimoista ja näiden tarkoitus on varmistaa tilan tuuletus ja kosteuden poistuminen. 

Peltikatolle aluskate asennetaan pysty- ja ruodelaudoituksen väliin. Asentamisessa on tärkeää aloittaa oikeasta suunnasta. Eteneminen räystäältä vaakasuoraan kohti katon harjannetta. Kaistaleet on asennettava limittäin niin ettei saumakohdista pääse menemään vettä rakenteisiin. Näin peltikaton aluskatteesta saadaan ilmatiivis ja sopivasti tuulettuva. On myöskin varmistuttava riittävästä ilmanvaihdosta.

Huopakatto

Huopakatolle aluskatteena käytetään umpilaudoitusta tai vedenkestävää vanerointia ja tämän päälle asennettua bitumikermiä. 

Käytettävään materiaaliin vaikuttaa katolla käytetty materiaali, katon rakenteet ja sääolosuhteet. 

Huopakaton aluskatteeksi suositellaan aluskermiä, joka asennetaan umpilaudoituksen tai vaneroinnin päälle. Tämä antaa katolle kestävyyttä ja suojaa puurakenteita kosteuksilta. Toimivan aluskatteen taustalla on oikeanlainen tuuletus ja kosteuden haihtuminen.

Tiilikatto

Tiilikaton vesikatteessa on huomioitava vesikatteeseen valunut vesi ja lika, joka aiheuttaa asennusvaiheessa ongelmia ja siihen varauduttava. Aluskate asennetaan pysty- ja ruodelaudoituksen väliin. Asentamisessa on tärkeää aloittaa oikeasta suunnasta. Eteneminen räystäältä vaakasuoraan kohti katon harjannetta. Aluskate on kiinnitettävä ilmavasti paikoilleen, jotta se jää vähän notkolleen.

Teenkö itse vai tilaanko ammattilaiselta?

Aluskatteen asennus ei ole helppoa, sillä se vaatii paljon osaamista ja tietämystä. Asennustyöhön tai suunnitteluun ryhtyessä on tarkoin huomioita erilaiset materiaalit ja ennen kaikkea lopullisen työn tulos. Aluskatteen toimivuus ja soveltuvuus vaikuttaa koko talon tai rakennuksen toimivuuteen. 

Jälkikäteen tehtävät korjaus- tai muutostyöt ovat todella hankalia ja aiheuttavat merkittäviä kustannuksia. 

Tämä projekti suositellaan tehtäväksi ammattilaisen toimesta.

Kun aluskatteen asentaminen tai korjaus tulee ajankohtaiseksi, on siihen työhön hyvä palkata ammattilainen. Ammattilainen osaa katsoa työn kokonaisuutena ja tekee aluskatteen asennustyön määräysten mukaisesti.

Monesti ajatellaan, että asentamalla itse säästää ja on nopea suorittaa. Tässä kohtaa lähdetään toteuttamaan ilman suurempaa perehtymistä ja miettimistä mikä on koko projektin kokonaistyö ja mitä se sisältää tai mitä se vaatii.

Asentaminen voi olla monelle terapeuttista, mutta se on kuitenkin hyvä suunnitella jokaisen vaiheen osalta. Alan ammattilainen pystyy arvioimaan oikein kokonaistilanteen, liittyi asia pohja- tai valmistelutöihin.

Monesti tuleekin suunnitteluvaiheessa ajatus, että koko asennusprojekti olisi hyvä teettää alan ammattilaiselle. Ei pelkästään asennustyön jäljen takia vaan myöskin kokonaisuuden vuoksi.

Alan ammattilaiset osaavat valita sopivat materiaalit ja muut tarvittavat tuotteet, jolloin vapautuu aikaa ja vaivaa materiaalien valinnalta. Näin ei myöskään tarvita perehtymistä erilaisin asennusohjeisiin vaan ammattilaisen annetaan hoitaa nämä valinnat. Ammattilaiselta tilaamalla varmistutaan laadukkaasta lopputuloksesta.

Lisäksi alan ammattilaiselta tilatessa saadaan työlle ja työn jäljelle takuu. Lisäksi yrityksillä on asianmukaiset vakuutukset ja ne kantavat täyden vastuun tekemästään työstä. Aina on kuitenkin järkevää kilpailuttaa asennusurakka. Halvin ei aina ole laadukkain. Jokaisesta tehtävästä työstä on hyvä tehdä sopimus ja siihen sisällyttää kaikki tehtävät toimenpiteet ja hinnat.

Alan ammattilaisten tekemästä työstä saadaan kotitalousvähennys, jonka avulla teetettävän työn kulut pienenevät huomattavasti (kotitalousvähennyksestä tietoa artikkelin lopussa).

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Aluskatteen asennuksen hinta

Aluskatteen hinnoittelu on suoraan aika vaikeaa. Hintaan vaikuttaa monet eri tekijät ja jokaiseen kohteeseen hinta määräytyy tapauskohtaisesti. Projektissa on tärkeää löytää oikeat materiaalit ja käytettävä työtapa. Tämä projekti on tärkeää hoitaa mahdollisimman tarkasti ja suunnitteluun käytettävä aikaa.

Aluskatteen asennukseen vaikuttaa seuraavat asiat:

  • katon pinta-ala
  • käytettävä materiaali
  • työn haasteet ja pohjatyöt

Eri kattomateriaalit vaativat erilaisia vaatimuksia aluskatteelta ja niiden asennukselta. Lisäksi työn haasteellisuus ja siihen mahdollisesti vaadittavat nostolaitteet vaikuttavat hintaan. Katon muoto, pinta-ala ja muut ominaisuudet saattavat lisätä työn haasteellisuutta ja ajankäyttöä.

Aluskatteen asennuksen hinta pyörii 400-1000 euron välillä. Tähän ei sisälly materiaalit.

Työ on kotitalousvähennyksen piirissä.

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

Kattoremontti

Remonttipalvelun käyttö

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.