Hirsimökin maalaus

Hirren maalauksella saadaan hirsimökki näyttämään kauniilta ja hyvin hoidetulta.

Oli kyseessä hirsimökki tai muu hirrestä rakennettu rakennus niin projekti on suuri ja yleensä maalattava pinta-ala on laaja. Projektina tämä on luonteeltaan vähän erilainen kuin muiden talon tai rakennusten maalaus, johtuen hirren materiaalista ja ominaisuuksista.

Toteutuksen voi tehdä itse tai käyttää ammattilaista. Ennen valintaa on tärkeää tiedostaa maalauksen eri työvaiheisiin tarvittava aika, oma osaaminen ja kokemus, sopivien maalien valinta ja kustannukset. 

Maalaanko itse vai käytänkö ammattilaista maalaustyöhön?

Monesti ajatellaan, että maalauksen tekemällä itse säästää ja on nopea suorittaa. Tässä kohtaa lähdetään toteuttamaan ilman suurempaa perehtymistä ja miettimistä mikä on koko projektin kokonaistyö ja mitä se sisältää tai mitä se vaatii.

Maalaaminen voi olla monelle terapeuttista, mutta se on kuitenkin hyvä suunnitella jokaisen vaiheen osalta.Maalaus ammattilainen pystyy arvioimaan  oikein kokonaistilanteen, liittyi asia pohja- tai valmistelutöihin.

Monesti tuleekin suunnitteluvaiheessa ajatus, että koko maalausprojekti olisi hyvä teettää alan ammattilaiselle. Ei pelkästään maalaustyön jäljen takia vaan myöskin kokonaisuuden vuoksi.

Alan ammattilaiset osaavat valita sopivat maalit ja muut tarvittavat tuotteet, jolloin vapautuu aikaa ja vaivaa maalien valinnalta. Näin ei myöskään tarvita perehtymistä käyttöohjeisiin vaan ammattimaalarin annetaan hoitaa nämä valinnat. Ammattilaiselta tilaamalla varmistutaan laadukkaasta lopputuloksesta.

Lisäksi alan ammattilaiselta tilatessa saadaan työlle ja työn jäljelle takuu. Lisäksi yrityksillä on asianmukaiset vakuutukset ja ne kantavat täyden vastuun tekemästään työstä. Aina on kuitenkin järkevää kilpailuttaa maalausurakka. Halvin ei aina ole laadukkain. Jokaisesta tehtävästä työstä on hyvä tehdä sopimus ja siihen sisällyttää kaikki tehtävät toimenpiteet ja hinnat.

Alan ammattilaisten tekemästä työstä saadaan kotitalousvähennys, jonka avulla teetettävän työn kulut pienenevät huomattavasti (kotitalousvähennyksestä tietoa artikkelin lopussa).

Jos haluat ostaa maalauksen palveluna, niin katso tästä alueesi vapaat maalausliikkeet joilta voit pyytää tarjouksen: 

Jätä tästä tarjouspyyntö alueesi maalausliikkeille >>

Huomioon otettavat asiat ja vinkkejä hirren maalaukseen

Hirsi on materiaaliltaan jykevä ja antaa maalipinnalle kauniin ja hyvän suojan sääolosuhteiden ja ympäristön rasituksia vastaan. 

Oikein valittu ja sopiva pinnoite hylkii likaa, kosteutta, auringonvaloa ja ehkäisee erilaisten kasvustojen muodostumista hirren pinnalle. Ja samalla antaa huomattavasti lisää käyttöikää.

Mikäli maalattava kohde on kaupunkialueella niin huomioon on otettava naapurit, kunta ja kaupunki väriä ja sävyä valittaessa.

Maalipinnan ja sen värin tehtävänä on luoda haluttua näköä rakennukseen. 

Vinkkejä värimaailmaan:

 • Vaalea sävy lehtipuu maisemaan
 • Harmaat sävyt tai musta karuihin kivikkomaisemaan
 • Ruskea sävy mäntyjen ympäröimiin

Kannattaa huomioida tuleva luonnonvalo, maalattava pinta-ala ja muuttuvat vuodenajat ja niiden vaikutus värimaailmaan.

Sopiva sää maalaukselle on lämmin pilvipouta. Lämpötilan ollessa +15-20 astetta ja suhteellisen kosteuden noin 50 % niin silloin kannattaa aloittaa työt. Pinnan oltava kuiva ja mielellään lämmin.  Huomioitava ettei yön aikaan lämpötila mene lähelle nollaa, koska tällöin kuivuminen ei edisty.

Pohjatyöt ja esivalmistelut

Hirren maalauksessa korostuu pohjatöiden tekeminen erittäin merkittävästi. Näiden merkitys on suuri lopulliseen tulokseen.

Esivalmistelut aloitetaan työvälineiden hankinnalla ja tähän tarvitaan:

 • Painepesuri tai puutarhaletku
 • Pesuharja
 • Homeenpoistoaine ja pesuaine
 • Maalausharja ja pensseli
 • Teräsharja- tai kaavin
 • Maalausteline
 • Suojausvälineet

Työ aloitetaan maalattavan pinnan pesulla ja tähän käytetään painepesuria tai puutarhaletkua. Painepesurilla pestäessä on huomioitava ettei vesi pääse liiallisesti kastelemaan hirsien välissä olevia eristeitä, koska tällöin maalausurakka venyy. Parhaimman tulos tulee puutarhaletkulla ja kunnollisella juuriharjalla. Käytetään sopivaa pesu- tai homeenpoistoainetta.

Näin käydään kaikki pinnat läpi ja poistetaan samalla pinnassa mahdollisesti olevat pinttymät ja irtoilevat maalit. Teräsharjalla tai kaapimella poistetaan irtoilevat maalit.

Mikäli hirren pinnassa havaitaan hometta niin silloin käsitellään homeenpoistoaineella. Näin varmistetaan parempi maalin tarttuvuus.

Näiden käsittelyiden jälkeen kuivumiseen varataan vähintään vuorokausi ennen seuraavaa työvaihetta.

Pesun ja putsauksen jälkeen suojataan paikat, joihin ei haluta maalia joutuvan. Näitä ovat lähellä olevat pensaikot, kalusteet ja muut vastaavat. Lisäksi tehdään ikkunoihin ja oviin maalarinteipillä rajaukset. 

Sopivan maalin valinta

Ensimmäisenä kannattaa tarkastaa löytyykö tietoja millä maalilla tai kuulotteella pinta on aiemmin käsitelty. Jos nämä löytyvät niin valinta helpottuu.

Nämä kannattaa ottaa huomioon valinnassa eli hirsirakennus on aiemmin maalattu peittävällä maalilla, niin voit käyttää öljymaalia tai vesiohennettua akryylimaalia. Huomioi ettei akryylimaalin päälle voi laittaa öljymaalia.

Hirren maalaukseen tai käsittelyyn on valittavana joko kuullote tai maali. Valintaan vaikuttaa halutaanko läpikuultavuutta vai peittävyyttä.

Yleisin tapa on käyttää kuullotetta, jolloin hirren kuviot ja pinta pysyy hyvin luonnollisena. Näitä on mahdollisuus sävyttää ja samalla jää hirren oma syykuvio näkyviin. Saatavilla on laajasti erilaisia värejä.

Kuullote antaa hirrelle riittävästi suojaa sään vaihteluilta ja auringolta. Ainut huomioon otettava asia on, että huoltomaalauksen tiheys on peittävää maalipintaa tiheämpi.

Toinen vaihtoehto on peittävä pinta, joka tehdään maalauksella. Maalin valinnassa on erittäin tärkeää huomioida tuoteominaisuudet, koska hirren on saatava päästämään kosteutta ulospäin. 

Tuotteen valinnassa on suositeltavaa mennä paikalliseen rautakauppaan ammattilaisen puheille.

Jos haluat ostaa maalauksen palveluna, niin katso tästä alueesi vapaat maalausliikkeet joilta voit pyytää tarjouksen: 

Jätä tästä tarjouspyyntö alueesi maalausliikkeille >>

Pohjamaalaus

Suositeltavaa on käsitellä sopivalla pohjusteaineella.

Pintamaalaus

Pintakäsittelyyn paras väline on maalausharja, jolla saavutetaan parhaiten maalin tarttuvuus.

Ennen käyttöä käytettävä tuote on sekoitettava huolellisesti ja myöskin käytön aikana. Maalaus toteutetaan maalausharjalla tai kunnollisella siveltimellä edeten hirsi kerrallaan kulmasta kulmaan. Muistettava käsitellä myöskin hirren päädyt. Ja näin edetään suunnitelmallisesti seinä kerrallaan.

Projektissa menee helposti päivistä jopa viikkoon ottaen huomioon kuivumiset ja sääolosuhteet. 

Ruiskumaalauksella tasaista jälkeä

Ruiskumaalaus toteutetaan yleensä ammattilaisen tekemänä ja tämä on myöskin selkeästi nopein tapa. Ruiskumaalaus soveltuu erittäin hyvin hirsi- tai rakennuksen maalaukseen. Useasti valitaan ruiskumaalaus, koska se tuo tasaisen pinnan.

Ruiskumaalaus vaatii hyvän tekniikan ja osaamisen, koska se on huomattavasti haastavampaa kuin sivellin- tai telamaalaus. 

Maalauksen jälkeen

Poistetaan teippaukset ja suojaukset. Teipit kannattaa poistaa heti maalauksen jälkeen ettei ne irroittaessa repäise kuivunutta maalipintaa. Maaliroiskumat pyyhitään märällä liinalla. 

Jos huomataan maalaamattomia tai korjattavia pintoja niin ne korjattava pikaisesti. Työvälineet pestään vedellä ja saippualla seuraavaa kertaa varten.

Maalijätteiden hävittäminen

Jätteiden hävittäminen on erityisen tärkeää ja niiden oikeisiin ohjeistettuihin paikkoihin toimittaminen. Mitään maalijätteitä ei jätetä luontoon tai paikkoihin jossa ne mahdollistavat luontoon joutumisen.

Märkämaalit luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja ne on toimitettava erilliseen kierrätyspisteeseen.

Kuivamaalit ovat kaatopaikkajätettä eli kuivat maalipurkit ja maalijäte laitetaan sekajätteisiin. Tuotteita ei saa missään tapauksissa päästää viemäriin, vesistöön eikä luontoon.

Nestemäinen maalijäte viedään ongelmajätekeräykseen. Tyhjät ja kuivat purkit ja pakkaukset ovat kierrätykseen toimitettavia materiaalinsa mukaisesti. Näiden on oltava tyhjiä ja kuivia eli ei saa olla märkää maalia.

Hirsimökin huolto

Perushuoltoon riittää tasaisen väliajoin toteutettu tarkistus. Hirren pinta kuluu eri tavalla riippuen erilaisista olosuhteista ja tähän vaikuttaa niin tuulisuus kuin lämpötila- ja kosteusvaihtelut.

Pintaan saattaa kulkeutua ja muodostua erilaisia kasvillisuuksia, kuten levä, sammal ja sienet. Nämä kannattaa poistaa ja käsitellä homeenpoistoaineella. Hirsimökin tai rakennuksen seinää on järkevää pestä sopivin väliajoin.

Huoltomaalaus tai käsittely on hyvä tehdä riippuen pinnan kulumisesta ja ulkonäöstä niin noin 5-10 vuoden välein.

Hirsimökin tai rakennuksen maalauksen hinta

Hintaan vaikuttaa monet eri asiat ja riippuen kuka tekee minkäkin niin itse voi vaikuttaa olellisesti lopulliseen hintatasoon.

Nämä vaikuttaa hirsirakennuksen maalaukseen hintaan:

 • edellinen maalauskerta eli miten pitkä aika maalauksesta
 • maalauspinta-ala
 • pohjatöiden määrä
 • tarvittavat välineet

Mikäli maalaus toteutetaan omatoimisena niin kannattaa huomioida myöskin käytettävä aika. Mikäli päätyy tilaamaan ammattilaiselta niin lopullisen hintaan voi itse vaikuttaa tekemällä erilaisia pohjatöitä mitkä varmasti osaa ja ne hyödyttää lopullisen työn tekemisessä.

Keskihinta hirsimökin maalaukselle on noin 4 000 euroa. Hintavaihtelu riippuen pinta-alasta on 2 500–15 000 euron välillä.

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40 % (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100 € (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15 % (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100 € (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

Jos haluat ostaa maalauksen palveluna, niin katso tästä alueesi vapaat maalausliikkeet joilta voit pyytää tarjouksen: 

Jätä tästä tarjouspyyntö alueesi maalausliikkeille >

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti!

Kokeile jättämällä työpyyntö tai tarjouspyyntö alla olevasta napista painanamalla tai lataa sovellus sovelluskaupastasi!

Lue lisää artikkeleita kodin remontointiin:

Paneelikaton maalaus

Paneelikaton maalauksella uutta ilmettä ja piristystä asuntoosi. Paneelikaton maalauksella saadaan raikastettua ja uusittua asunnon ilmettä ja samalla tehtyä kunnostusta. Tällä on helppo saada asunnolle tai talolle myyntitilanteessa lisäarvoa. Projektiin on varattava...

Terassin rakentaja: muista tarvittavat luvat

Terassin rakentamiseen tarvitaan yleensä erilaisia lupia. Luvan tarpeeseen vaikuttaa rakennettavan terassin massiivisuus, kohteen omistusoikeudet eli onko kyseessä omakotitalo vai taloyhtiö, katetaanko ja rakennetaanko terassille muita rakennelmia? Tässä artikkelissa...

Maalämpö – milloin se kannattaa?

Maalämpö on edullinen ja helppo lämmitysmuoto. Se on erittäin omavarainen tapa lämmitykseen. Maalämpö on kasvava ja tulevaisuuden lämmitysmuoto, joka varmistaa edullisen ja ekologisen lämmityksen. Maalämpöjärjestelmän avulla on mahdollista myöskin toteuttaa viilennys....

Öljylämmityksestä luopuminen – mitä vaihtoehtoja on?

Öljylämmityksen vaihtaminen uusiutuvaan energiaan tuo merkittäviä säästöjä ja pienentää päästöjä. Tässä artikkelissa Miten valita sopivin lämmitysmuoto? Lämpöremontti Lämpöremontin kustannukset Öljylämmityksestä maalämpöön Öljylämmityksestä luopumiseen erilaiset tuet...

Vaihto ilmavesilämpöpumppuun – vinkit lämpöremonttiin

Ilmavesilämpöpumpulla saavutetaan suuret säästöt lämmitys- ja energiakustannuksissa. Paras hyöty saadaan ottamalla ilmavesilämpöpumppu pää järjestelmäksi ja vanha järjestelmä varalähteeksi. Tässä artikkelissa: Lämpöremontti Lämpöremontin kustannukset...

Terassin suunnittelun ABC – näin toteutat täydellisen terassin

Terassin suunnittelu kannattaa tehdä erittäin huolellisesti, jonka avulla saadaan tyyliltään ja käyttöominaisuuksiltaan toimiva terassi. Tässä artikkelissa Terassin suunnittelu DIY-toteutus vai ammattilaisen rakentama Asiat mitä otetaan huomioon terassin...

Terassin laatoitus

Terassin laatoituksella saadaan tyylikkyyttä ja kestävyyttä.  Tämä tuo terassin huoltoon ja ylläpitoon helppoutta ja vaivattomuutta. Tämän voi toteuttaa itse tehtynä, kunhan kaikki välineet ja laitteet ovat käytössä.  Tässä artikkelissa Teenkö itse vai...

Terassin perustus

Oikeaoppinen perustus takaa terassille pitkän iän. Maaperä ja sen routivuus määräävät, miten perustus kannattaa rakentaa. Tässä artikkelissa Rakennanko itse vai tilaanko ammattilaiselta? Huomioita terassin perustuksen aloittamiseen Paikan valinta Sään ja olosuhteiden...

Terassin rakentaminen

Terassin rakentaminen onnistuu myöskin itse tehtynä, jonka avulla säästetään merkittävästi kustannuksia. Käytössä on oltava sopivat materiaalit ja työkalut. Terassin rakentamiseen vaikuttaa erittäin paljon sen laajuus, muodot, sijainti ja mahdollisesti tarvittavat...

Maalämpöpumpun huolto

Maalämpöpumpun säännöllisellä huollolla varmistetaan järjestelmän toiminta. Järjestelmän huollossa on itse tehtäviä ja ammattilaisen tekemiä huoltotoimenpiteitä. Näillä varmistetaan järjestelmän pitkä käyttöikä ja sen tehokas toiminta. Tässä artikkelissa Yleisimmät...

Ilmavesilämpöpumppu

Ilmavesilämpöpumppu on edullinen vaihtoehto omakotitalojen lämmitykseen. Laitteen avulla voidaan säästää lämmityskuluissa jopa 50-70 %. Tässä artikkelissa Mikä on ilmavesilämpöpumppu? Mitä otetaan huomioon ilmavesilämpöpumpun valinnassa? Sähkönkulutus...

Maalämpöpumppu

Maalämpöpumppu on kokonaistaloudellisin lämmitysjärjestelmä suuren omavaraisuusasteen ansiosta. Maalämpöpumppu tuottaa uusiutuvaa energiaa ja tämä tuotetaan yleisesti maan kallioperästä. Laitteen avulla pystytään lämmittämään ja myöskin viilentämään. Tässä...

Ilmavesilämpöpumpun asennus

Ilmavesilämpöpumpun asennuksiin on käytettävä virallista ja laillista asentajaa. Tämä antaa ja takaa laitteen tehokkaan toiminnan ja takuun työstä.

Ilmalämpöpumpun huolto

Säännöllisellä ilmalämpöpumpun huoltamisella pidetään laite kunnossa ja saavutetaan pidempi käyttöikä.

Ilmavesilämpöpumpun huolto

Ilmavesilämpöpumpun säännöllinen huolto pidentää laitteen käyttöikää. Huoltotoimenpiteillä varmistetaan järjestelmän laadukas ja hyvä toimiminen oikealla hyötysuhteella.

Maalämpöpumpun asennus

Maalämpöpumpun asennus on asukkaalle yksinkertainen ja vaivaton toimenpide.

Maalämpöpumppu asennetaan ammattilaisen toimesta ja prosessi on pää sisällöltään aina samanlainen, mutta jokainen asennus yksilöllinen.

Ilmalämpöpumppu

Ilmalämpöpumpulla saavutetaan suuria säästöjä lämmityskuluissa. Lisäksi se tuo asumiseen ja elämiseen mukavuutta. Ilmalämpöpumpulla lämmityskustannusten säästö on merkittävä. Säästö voi olla jopa 30–50 % vuotuisista lämmityskustannuksista.

Ilmalämpöpumpun asennus

Ilmalämpöpumpun asennuksiin on käytettävä virallista ja laillista asentajaa. Tämä antaa ja takaa laitteen tehokkaan toiminnan ja takuun työstä.

Aidan maalaus

Aidan maalaus on nopea ja helppo keino ylläpitää lauta- tai lankkuaita kunnossa.

Terassin maalaus

Terassin käsittely pitää terassin kunnossa ja parantaa ulkonäköä. Samalla se suojaa ja antaa käyttöikää.

Kylpyhuoneen maalaus

Kylpyhuoneen maalaus on edullinen vaihtoehto suurelle ja kalliille remontille.

Saunan maalaus

Saunan maalauksella saadaan päivitettyä, parannettua ulkonäköä ja lisättyä käyttömukavuutta.

Betonilattian maalaus

Betonilattia on materiaalina helppo hoitaa ja edullinen ratkaisu lattiapinnaksi. Lattiaa on huollettava säännöllisesti ja myöskin kotitalouksissa tämä on tärkeää. Säännöllinen pintahuolto säilyttää betonilattian hyvän kunnon vuosikymmenien ajan.

Muovimaton maalaus

Muovimaton maalaus kohentaa asunnon ilmettä ja lisää käyttömukavuutta.

Ikkunoiden maalaus

Ikkunoiden maalauksella parannetaan talon ulkonäköä ja lisätään asuin viihtyisyyttä.

Portaiden maalaus

Portaiden maalauksella kevennetään ja parannetaan kodin ilmettä.

Parketin maalaus

Parketin maalaus on trendikästä ja sillä saadaan uutta ilmettä asuntoon. Tämä on erittäin hyvä vaihtoehto kalliille lattiaremontille ja myöskin mahdollista tehdä omatoimisesti.

Laminaattilattian maalaus

Laminaattilattian maalaaminen on helppoa ja suhteellisen nopeaa. Tämä on hyvä vaihtoehto lattian vaihtamiselle.

Ovien maalaus

Ovien maalauksella kohennetaan helposti sisustusta ilman ovien vaihtamista uusiin.

Puulattian maalaus

Puulattian maalauksella uudistetaan asuntoa pienellä budjetilla. Tämä on erittäin hyvä vaihtoehto kalliille lattiaremontille ja myöskin mahdollista tehdä omatoimisesti.

Paneelien maalaus 

Paneeliseinän maalaus ja käsittely soveltuu sekä retroseinälle ja uusille paneeleille.

Maalauspalvelun käyttö

Maalaustöitä on hyvinkin erilaisia ja niiden toteutustavat myöskin vaihtelevat. Joissain tapauksissa toteuttaminen on helppoa ja ei vaadi suuria pohjatöitä tai osaamista. Toisissa tapauksissa vaaditaan erittäin tarkkaa tietämystä, pohjatöiden tekemistä ja myöskin osaamista.

Seinän maalaus

Seinien maalaaminen on helppo konsti muuttaa kodin yleisilmettä ja tunnelmaa

Tehosteseinän maalaus

Tehosteseinän maalauksella päivitetään ja luodaan erityistä tunnelmaa tiloihin ja mittasuhteisiin. Tämä on melko helppo ja vaivaton keino päivittää tilaa trendien mukaisesti.

Seinäkaakeleiden -ja lattialaattojen maalaus

Seinäkaakeleiden -ja lattialaattojen maalaus on vaihtoehto suurelle ja arvokkaalle remontille. Monien haaveissa on uudistaa kylpyhuonetta, kura eteistä, keittiötä tai muuta tilaa jossa on kaakeleita ja laattoja niin lattioissa kuin seinissä.

Sokkelin maalaus

Sokkelin maalaus tuo taloon uutta ilmettä ja päivittää sen uuteen ilmeeseen. Huolellisesti maalattu sokkeli antaa suojaa kosteudelta ja kiinteistölle lisä arvoa. Sokkelin maalaus on yksi tärkeä osa kiinteistön hoitamista.

Patterin maalaus

Patterin maalaus on helppoa ja vaivatonta, joka onnistuu myöskin omatoimisesti.

Tiilikaton maalaus

Tiilikaton huoltomaalaus pidentää katon käyttöikää huomattavasti. Katon ollessa muuten hyvässä kunnossa ja ehjä niin toimenpiteeksi riittä kunnon huolto ja uusi maalipinta.

Talon maalaus

Talon maalaus on projekti, joka on iso ja sen jälki näkyy pitkään ja kaikille. Tähän kannattaa varata riittävästi aikaa niin, että voidaan ottaa kaikki tarvittavat asiat huomioon. Tarkat suunnitelmat, pohjatyöt, sään huomioiminen, materiaalit ja työvälineet ovat tärkeässä roolissa.