Talon maalaus

Talon maalaus on projekti, joka on iso ja sen jälki näkyy pitkään ja kaikille. Tähän kannattaa varata riittävästi aikaa niin, että voidaan ottaa kaikki tarvittavat asiat huomioon. Tarkat suunnitelmat, pohjatyöt, sään huomioiminen, materiaalit ja työvälineet ovat tärkeässä roolissa.

Miksi lähteä maalaamaan taloa?

Talon maalaus pidentää ulkoverhouksen ikää huomattavasti ja suojaa pintaa niin erilaisilta säiltä kuin auringon valolta ja vähentää puun kosteusvaihtelua. Maalauksella talo saadaan näyttämään paremmalta ja samalla tehdään suojaus pinnalle. Maalaus tuo laidoitukseen suojausta ja tämä on hoidettava ajoissa, ettei ulkoverhous ehdi muilta osin vaurioitumaan. Hyvin ja ajoissa hoidetut maalaukset ovat helpompia ja halvempia kuin verhouksen laidoituksen korjaukset. 

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Maalaanko itse vai käytänkö ammattilaista maalaustyöhön?

Monesti ajatellaan, että talon maalauksen tekemällä itse säästää ja on nopea suorittaa. Tässä kohtaa lähdetään toteuttamaan ilman suurempaa perehtymistä ja miettimistä mikä on koko projektin kokonaistyö ja mitä se sisältää tai mitä se vaatii.

Talon maalaus voi olla monelle terapeuttista, mutta se on kuitenkin hyvä suunnitella jokaisen vaiheen osalta. Talon maalaustyöt pohjatöineen vaativat tavalliselta maalaajalta mahdollisesti koko loma-ajan, mutta tilaamalla ammattilaiselta voidaan keskittyä lomailuun. Ammattilainen pystyy varaamaan riittävästi aikaa työhön ja jaksottamaan sen jokaiseen työvaiheeseen.

Maalaus ammattilainen pystyy arvioimaan  oikein kokonaistilanteen, liittyi asia pohja- tai valmistelutöihin.

Monesti tuleekin suunnitteluvaiheessa ajatus, että koko maalausprojekti olisi hyvä teettää alan ammattilaiselle. Ei pelkästään maalaustyön jäljen takia vaan myöskin kokonaisuuden vuoksi.

Alan ammattilaiset osaavat valita sopivat maalit ja muut tarvittavat tuotteet, jolloin vapautuu aikaa ja vaivaa maalien valinnalta. Näin ei myöskään tarvita perehtymistä käyttöohjeisiin vaan ammattimaalarin annetaan hoitaa nämä valinnat. Ammattilaiselta tilaamalla varmistutaan laadukkaasta lopputuloksesta.

Lisäksi alan ammattilaiselta tilatessa saadaan työlle ja työn jäljelle takuu. Lisäksi yrityksillä on asianmukaiset vakuutukset ja ne kantavat täyden vastuun tekemästään työstä. Aina on kuitenkin järkevää kilpailuttaa maalausurakka. Halvin ei aina ole laadukkain. Jokaisesta tehtävästä työstä on hyvä tehdä sopimus ja siihen sisällyttää kaikki tehtävät toimenpiteet ja hinnat.

Alan ammattilaisten tekemästä työstä saadaan kotitalousvähennys, jonka avulla teetettävän työn kulut pienenevät huomattavasti (kotitalousvähennyksestä tietoa artikkelin lopussa).

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Talon ulkoverhouksen maalausväli

Maalausväliin ei ole tarkkaa sääntöä, mutta kymmentä vuotta voidaan pitää hyvänä nyrkkisääntönä. Tähän vaikuttaa talon maalauksen kunto, jota kannattaa seurailla ja suorittaa maalauksen sen tilanteen mukaisesti.

Muita huomioitavia seikkoja tarkastellessa talon maalauksen pintaa on homepilkut, lahovauriot, hilseily tai halkeilu.

Talon maalaus -Työn kesto

Talon maalauksen kesto vaihtelee täysin pohja -ja valmistelutöiden määrästä, maalauspinta-alasta, säästä ja tekijästä. Ammattilaisella menee normaalin omakotitalon maalaukseen muutama päivä. 

Milloin on hyvä sää maalata?

Talon maalauksessa on otettava aina siihen kulutettava aika ja sen takia projektin aikana oleva sääolosuhde.Nämä vaikuttavat oleellisesti maalin imeytymiseen ja lopulliseen maalauksen tulokseen.

Talon maalaus on hyvä tehdä loppukeväästä alkusyksyyn eli toukokuusta syyskuun loppuun välisenä ajankohtana. Alkukesä on parhain ajankohta, koska heinä-elokuussa kasvava kosteus haittaa maalin kuivumista. 

Maalaamiseen paras lämpötila on +10 asteesta ylöspäin. Kuitenkin helteellä ja aurinkoisella säällä kannattaa välttää maalaaminen. Ei ole myöskään suositeltavaa myrskyssä tai rankan vesisateen aikana maalata. Vesisateen aikana voi suorittaa maalauksia sellaisilta osilta, jotka ovat suojassa kostumiselta. 

Aina kun on suunnittelemassa tai aloittamassa ulkomaalaus projektia niin kannattaa tarkkaan seurata sääennusteita.

Talon maalaus vinkit

Talon maalaus kannattaa aloittaa tarkalla suunnittelulla ja käymällä läpi koko projekti niin, että kaikki asiat on otettu huomioon. Tähän kuuluu tarvittavat työvälineet, mahdolliset telineet, pohjatyöt, maalien valinta ja itse työ. Kun näiden pohjalta tehdään ratkaisu suoritetaanko itse vai ammattilaisen avulla niin päästään aloittamaan valmistelut.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Ulkoverhouksen tarkistus

Tarkistetaan ulkoverhouksen yleiskunto ja tarvittaessa vaihdetaan tai korjataan laudoituksia, jos kyseessä puuverhous. Jos kiinteistön yleiskunto on kulunut tai heikko niin suositeltavaa on pyytää alan ammattilainen avukseen. On turhaa pintakäsitellä, jos nämä vaativat suurempaa remonttia.

Työvälineiden hankinta

Talon maalaus vaatii yleisesti pääsemisen korkeisiin paikkoihin ja mahdollisimman lähelle seinää. Tämä voidaan toteuttaa tikapuiden avustuksella, mutta järkevin on hankkia tai vuokrata telineet tai nostin. Työskentelyssä on huomioitava turvallisuusriskit ja ohjeistukset.

Talon maalaus -Työvaiheet

Pohjatyöt

Pohjatöiden merkitys on erittäin suuri koko projektin onnistumisen suhteen. Pohjatöiden tekeminen työläintä ja puuduttavinta ja siinä on helppo vähän oikoa. On helposti todettavissa, että mitä paremmin pohjatyöt tekee niin sitä pidempään ja varmemmin uusi maali pysyy pinnassa ja hyvännäköisenä.

Aluksi käydään läpi kaikki mahdolliset repsottavat tai rikkoontuneet kohdat maalattavasta pinnasta. Tässä vaiheessa on järkevää naputella naulat ja muut kiinni. 

Maalattavilta pinnoilta poistetaan hilseilevä tai muuten vaurioitunut maali, joka heikentää uuden maalin toimivuutta. Lisäksi pinnoille saattaa olla hometta tai muodostunut leväkasvustoa, jotka myöskin harjataan puhtaaksi. Tähän hyviä työvälineitä ovat teräs kaavin- tai harja. 

Suojaukset kannattaa tehdä lasipintojen, pensaiden tai kaikkien niiden maalattavan pinnan läheisyydessä tai ympäristössä olevilla alueilla. Lisäksi kannattaa erilaiset kalusteet tai muut vastaavat siirtää valmiiksi pois tai vähintään suojata roiskuvalta maalilta.

Pesu

Helposti ajatellaan ettei julkisivuja ole tarpeellista pestä ja tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Kiinteistön tai talon ulkoverhouksen ja pintojen pesulla varmistetaan julkisivun kestävyys, pidetään ulkonäkö kunnossa ja ennen kaikkea varmistetaan maalin imeytyminen pintaan. 

Pesuaineeksi soveltuu mieto huoltopesuaine tai homeenpoistoaine. Homeenpoistoaine on tehokas, kun kyseessä on huoltomaalaus ja halutaan varmistua kaikkien homeiden ja levien poistamisella. Homepesuainetta ei suositella käytettäväksi turhaan. Miedompaa pesuainetta käytetään tilanteissa, joissa lika ja muut epäpuhtaudet halutaan pestä niin, että maalipinta ei kärsi.

Varaa kuivumiseen riittävä aika. Tähän vaikuttaa sääolosuhteet.

Sopivan maalin valinta

Tämä on tärkeä valinta ja siihen on kiinnitettävä huomiota. Vesiohenteinen maali soveltuu öljymaalin päälle, mutta taas toisaalta öljymaali ei käy vesiohenteisen maalin päälle. Eli kannattaa tutkia kiinteistön tai talon arkistoista mahdollisesti löytyvät tiedot talon maalauksesta.

Öljymaalit ovat perinteisiä, mutta vesiohenteiset maalit ovat käytettävyydeltään monipuolisempia. Vesiohenteinen maali, joka torjuu paremmin hometta, säilyttää värinsä- ja terävyyden varsinkin tummissa sävyissä. Näissä on myöskin huomattavasti enemmän eri kiiltovaihtoehtoja.

Monesti on tilanne ettei pohjatietoja löydy ja silloin vesiohenteinen maali on sopiva ratkaisu.

Tilanteessa joissa kyseessä perinnekohde tai vaihdetaan sävyä niin silloin on käännyttävä lupaviranomaisen puoleen.

Yleisohje maalin valintaan on kääntyä paikallisen rautakaupan tai alan ammattilaisen puoleen ja varmistaa nämä asiat ennen maalauksen aloittamista.

Maalaus

Ensimmäisenä varmista vielä lähiajan sääolosuhteet ja pohjatöiden onnistuminen.

Pohjustetut voidaan maalata pohjamaalilla ja jos näin tehdään niin kuivumiseen varattava 1 vuorokausi.

Ennen varsinaisen maalauksen aloittamista huomioidaan, jos ollaan vaihtamassa värisävyä niin tehdään koemaalaus pienelle alueelle.

Pintamaalauksessa käytetään telaa ja sivellintä. Riippuen maalaajan kätisyydestä (kummasta suunnasta) ja telineiden leveydestä niin puupintaa tai laudoitusta maalatessa vedetään tasaisesti pitkillä vedoilla lauta kerrallaan sopiva alue kerrallaan. Ikkunan puitteet ja muut pienemmät alueet maalataan perusmaalauksen jälkeen omalla sävymaaleilla.

Pintamaalaus suoritetaan 1-2 kertaa riippuen imeytymisestä ja työnjäljestä. Jokaisen maalikerroksen annetaan kuivua vähintään 6 tuntia.

Maalauksen jälkeen

Poistetaan teippaukset ja suojaukset. Teipit kannattaa poistaa heti maalauksen jälkeen ettei ne irroittaessa repäise kuivunutta maalipintaa. Maaliroiskumat pyyhitään märällä liinalla. 

Jos huomataan maalaamattomia tai korjattavia pintoja niin ne korjattava pikaisesti. Työvälineet pestään vedellä ja saippualla seuraavaa kertaa varten.

Maalijätteiden hävittäminen

Jätteiden hävittäminen on erityisen tärkeää ja niiden oikeisiin ohjeistettuihin paikkoihin toimittaminen. Mitään maalijätteitä ei jätetä luontoon tai paikkoihin jossa ne mahdollistavat luontoon joutumisen.

Märkämaalit luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja ne on toimitettava erilliseen kierrätyspisteeseen.

Kuivamaalit ovat kaatopaikkajätettä eli kuivat maalipurkit ja maalijäte laitetaan sekajätteisiin. Tuotteita ei saa missään tapauksissa päästää viemäriin, vesistöön eikä luontoon.

Nestemäinen maalijäte viedään ongelmajätekeräykseen. Tyhjät ja kuivat purkit ja pakkaukset ovat kierrätykseen toimitettavia materiaalinsa mukaisesti. Näiden on oltava tyhjiä ja kuivia eli ei saa olla märkää maalia.

Talon maalaus hinta

Hintaa määrittäessä tärkein tekijä on maalattavan kohteen maalauspinta-ala. Näin ollen itse maalatessa hinnan määrittelee maalin hinta, työvälineet ja mahdolliset vuokrattavat laitteet.

Keskikokoisen talon maalauksen  omakustannushinta on noin 1000 euroa.

Keskikokoisen omakotitalon maalauksen hinta tilaustyönä 4000 euron ja 10000 euron välillä.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys 

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

Maalauspalvelun käyttö

Julkisivuremontti

Ulkomaalaus hinta

Ulkomaalaus

Ulkomaalaus hinta Helsinki

Ulkomaalaus hinta Jyväskylä

Ulkomaalaus hinta Uusimaa

Ulkomaalaus hinta Tampere

Ulkomaalaus hinta Oulu

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.