Julkisivuremontti

Julkisivuremontti tai julkisivusaneeraus on tärkeä osa kiinteistön kunnostusta ja ulkonäön parantamista. Se voi tehdä kiinteistöstä houkuttelevamman ja visuaalisesti miellyttävämmän sekä lisätä sen arvoa.

Julkisivuremontti tai julkisivusaneeraus

Julkisivuremontti tai julkisivusaneeraus on tärkeä osa kiinteistön kunnostusta ja ulkonäön parantamista. Se voi tehdä kiinteistöstä houkuttelevamman ja visuaalisesti miellyttävämmän sekä lisätä sen arvoa. Julkisivun uusiminen on mahdollista toteuttaa erilaisissa kohteissa, kuten kerrostaloissa, taloyhtiöissä tai omakotitaloissa. 

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Julkisivuremontti tarjoaa mahdollisuuden päivittää kiinteistön ulkonäköä ja luoda haluttu tyyli tai ilme. Se voi sisältää erilaisia toimenpiteitä, kuten julkisivumateriaalin vaihtamisen, ikkunoiden ja ovien uusimisen, julkisivun maalaamisen tai koristeosien asentamisen.

Voi voi myös sisältää energiatehokkuustoimenpiteitä, kuten eristysmateriaalien asentamisen tai ikkunoiden ja ovien tiivistämisen. Tällaiset toimenpiteet voivat vähentää lämmitys- ja jäähdytys kustannuksia sekä parantaa kiinteistön ympäristöystävällisyyttä.

Julkisivuremontti voi olla myös tarpeen korjata ja kunnostaa vaurioituneita tai rappeutuneita julkisivuosia. Esimerkiksi halkeamat, kosteusvauriot tai muut vauriot voidaan korjata ja julkisivu saadaan takaisin hyväkuntoiseksi.

Remontilla voidaan parantaa kiinteistön sääsuojaa ja suojata sitä kosteudelta, tuulelta ja muilta sääolosuhteilta. Asianmukainen eristys, vesieristys ja säänkestävien materiaalien käyttö voivat auttaa pidentämään rakenteiden käyttöikää ja vähentämään korjaustarpeita tulevaisuudessa.

Yleensä julkisivuremontti on laaja ja vaativa projekti, joka vaatii ammattitaitoa ja osaamista. On suositeltavaa palkata ammattilaisia, kuten rakennusalan yrityksiä tai julkisivuremonttiin erikoistuneita urakoitsijoita, suunnittelemaan ja toteuttamaan remontti. 

Millaisia julkisivuremontteja tehdään?

Julkisivukorjaukset ovat tärkeitä kiinteistön ylläpidon ja ulkonäön parantamisen kannalta. Remontin sisältö vaihtelee tapauskohtaisesti riippuen kiinteistön kunnon ja tarpeiden mukaan. 

Pinnoitus on yleinen julkisivukorjauksen vaihe, jossa vanha pinta poistetaan ja uusi pinnoite levitetään. Pinnoitus antaa kiinteistölle raikkaan ulkonäön ja parantaa sen suojaa sääolosuhteita vastaan. Pinnoitus voi olla esimerkiksi maalaus, rappaus tai jokin muu pinnoiteaine.

Julkisivukorjaukseen voi sisältyä erilaisia korjaus- ja kunnostustoimenpiteitä. Tämä voi tarkoittaa vaurioituneiden osien korjaamista, halkeamien tai rappeutuneiden alueiden korjaamista sekä betonipintojen tai tiilien uusimista tarvittaessa. Tavoitteena on palauttaa julkisivun eheys ja toiminnallisuus.

Jos kiinteistön energiatehokkuutta halutaan parantaa, julkisivukorjaukseen voi sisältyä lämmöneristystoimenpiteitä. Tämä voi sisältää vanhan eristyksen poistamisen ja uuden eristeen asentamisen julkisivun rakenteisiin. Lämmöneristys auttaa vähentämään lämpöhäviötä ja parantamaan energiatehokkuutta.

Julkisivukorjauksen yhteydessä voidaan myös harkita ikkunoiden ja ovien vaihtoa. Uusien ikkunoiden ja ovien asentaminen voi parantaa energiatehokkuutta, äänieristystä ja turvallisuutta. Se voi myös antaa kiinteistölle uutta ulkoasua ja tuoda modernia ilmettä.

Julkisivukorjauksen voi ajoittaa myös talvelle. Talvella voidaan hyödynnetään erityisiä menetelmiä ja materiaaleja, jotka soveltuvat kylmiin olosuhteisiin. Julkisivun korjaukset ja pinnoitukset voidaan tehdä myös talven aikana, mikä tarjoaa aikataulu hyötyjä ja mahdollistaa remontin toteuttamisen vuoden ympäri.

Mitä otettava huomioon remontissa?

Omakotitalon tai muiden pientalojen julkisivujen uusiminen on tärkeä osa kiinteistön kunnossapitoa ja ulkonäön parantamista. 

Julkisivujen uusimisessa tulee harkita huolellisesti sopivaa materiaalia. Se voi olla esimerkiksi puu, tiili, kivi, rappaus tai jokin muu vaihtoehto. Materiaalin valinta riippuu muun muassa rakennuksen tyylistä, ilmastosta, ylläpito tarpeista ja budjetista.

Julkisivujen uusimisen yhteydessä on tärkeää huolehtia myös eristyksestä ja tiivistyksestä. Hyvä eristys parantaa energiatehokkuutta ja vähentää lämmön haihtumista. Samalla on tärkeää varmistaa, että julkisivut ovat asianmukaisesti tiivistettyjä, jotta vesi ja kosteus eivät pääse rakenteisiin.

Julkisivujen uusiminen tarjoaa mahdollisuuden parantaa kiinteistön ulkonäköä ja antaa sille uutta ilmettä. Tämä voi sisältää esimerkiksi värin ja pintakuvion valinnan, koristeosien lisäämisen tai poistamisen, ikkunoiden ja ovien uusimisen sekä julkisivun yleisen suunnittelun ja järjestelyn.

Julkisivujen uusimisen yhteydessä on myös hyvä tarkistaa rakenteiden kunto ja tehdä tarvittavat korjaukset. Tämä voi sisältää esimerkiksi halkeamien tai vaurioiden korjaamisen, lahojen puuosien vaihtamisen tai betonirakenteiden korjaamisen.

Julkisivujen uusiminen on usein laaja ja vaativa projekti, joka vaatii ammattitaitoa ja osaamista. On suositeltavaa palkata ammattilaisia, kuten rakennusalan yrityksiä tai julkisivuremonttiin erikoistuneita urakoitsijoita, suunnittelemaan ja toteuttamaan remontti. Ammattilaiset varmistavat työn laadun, turvallisuuden ja noudattavat tarvittavia säädöksiä ja standardeja.

Julkisivujen uusiminen on tärkeä investointi kiinteistön arvon säilyttämiseksi ja parantamiseksi. Se voi myös parantaa asumismukavuutta ja energiatehokkuutta.

Julkisivuremontin toteutus ja kesto

Julkisivutöiden toteutustapa voi vaihdella remontin laajuuden ja työn luonteen mukaan. 

Kevyempi julkisivutöiden muoto on huoltomaalaus, jossa vanha maalipinta päivitetään uudella maalikerroksella. Tämä voi sisältää puhdistusta, vanhan maalin poistamista tarvittaessa sekä uuden maalikerroksen levittämistä. Huoltomaalaus suoritetaan yleensä melko nopeasti ja se ei yleensä vaikuta asumiseen.

Jos julkisivuissa on pieniä vaurioita tai halkeamia, ne korjataan pintakäsittelyn yhteydessä. Tämä sisältää vaurioiden paikkaamista, kittauksia tai korjauslaastin levittämistä. Pintakäsittely ja korjaukset ovat suhteellisen nopeita toimenpiteitä ja eivät yleensä vaikuta asumiseen.

Suuremmat julkisivutöiden urakat käsittää koko julkisivumateriaalin uusimisen. Tämä sisältää vanhan julkisivun purkamisen, uuden julkisivumateriaalin asentamisen sekä mahdollisesti myös lämmöneristyksen parantamisen. Tällaiset urakat kestää pidempään ja saattavat vaikuttaa asumiseen enemmän.

Pääsääntöisesti julkisivutöiden ei pitäisi aiheuttaa suuria häiriöitä asumiseen. Ammattitaitoiset urakoitsijat pyrkivät toteuttamaan työt mahdollisimman huomaamattomasti ja välttämään turhia melu- tai pölyhaittoja asukkaille. Työmaa-alue voidaan rajata ja työt toteutetaan yleensä päiväsaikaan. Tarvittaessa asukkaille annetaan ohjeita ja tiedotetaan etukäteen mahdollisista häiriöistä.

Julkisivutöiden kesto riippuu työn laajuudesta ja kohteen koosta. Kevyemmissä urakoissa, kuten huoltomaalauksessa, työn kesto voi olla suhteellisen lyhyt, noin 3–10 päivää. Suuremmat julkisivun uusimiset voivat kestää pidempään, useista viikoista muutamaan kuukauteen, riippuen projektin laajuudesta ja monimutkaisuudesta.

Mistä muodostuu julkisivuremontin hinta?

Julkisivuremontin hinta muodostuu useista eri tekijöistä, ja se vaihtelee saneerauksen kohteen, julkisivutöiden menetelmien ja urakan laajuuden mukaan.

Julkisivuremontin hintaan vaikuttaa ensisijaisesti saneerauksen kohde. Esimerkiksi kerrostalojen julkisivuprojektit ovat yleensä suurempia ja laajempia kuin omakotitalojen tai muiden pientalojen saneeraukset. Kerrostalojen julkisivuremontit kattavat usein suuremman pinta-alan ja vaativat erityisiä ratkaisuja, mikä voi vaikuttaa kustannuksiin.

Hintaan vaikuttaa myös valitut julkisivutöiden menetelmät. Esimerkiksi maalaus on yleinen ja kevyempi tapa remontoida julkisivuja. Toinen vaihtoehto voi olla vanhan julkisivumateriaalin uusiminen uuteen. Lisäksi käytettävät materiaalit ja työmenetelmät voivat vaikuttaa hintaan.

Julkisivuremontin hinta riippuu myös urakan laajuudesta, joka voi sisältää esimerkiksi saneerattavan pinta-alan, tarvittavat toimenpiteet ja työmäärän. Suuremmat julkisivuremontit, joissa koko julkisivumateriaali uusitaan ja mahdollisesti tehdään lämmöneristys parannuksia ovat yleensä kalliimpia kuin kevyemmät maalausprojektit.

On tärkeää, että julkisivuremontin hinta arvioidaan huolellisesti. Rakennuksen tai rakennelman tyypin tunnistaminen auttaa jo pitkälti arvioimaan remontin laajuutta ja sitä kautta hintaa. Lisäksi on tärkeää tutkia pintaa syvemmältä ja selvittää, mitä menetelmiä ja materiaaleja tullaan käyttämään. Tarvittaessa kannattaa pyytää tarjouksia eri urakoitsijoilta ja vertailla hintoja ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Ammattilaisen konsultointi ja suunnittelija auttavat myös arvioimaan julkisivuremontin kustannuksia ja löytämään sopivan ratkaisun budjettiin ja tarpeisiin.

Julkisivuremontin hinta

Julkisivusaneerauksen hinta vaihtelee suuresti urakan laajuudesta ja käytettävistä menetelmistä riippuen. Pienkohteissa, kuten omakotitaloissa tai pientaloissa, julkisivusaneerauksen hinta voi olla keskimäärin 500 € – 20.000 €. Tässä hintahaarukassa huomioon otetaan esimerkiksi saneerattavan pinta-alan, julkisivutöiden menetelmät, käytettävät materiaalit ja työmäärä.

Suuremmissa kohteissa, kuten kerrostaloissa, julkisivusaneerauksen hinta voi olla huomattavasti korkeampi. Tällaisissa kohteissa urakan laajuus on yleensä suurempi, ja siihen liittyy usein mittavia korjaus- ja uusimis toimenpiteitä. 

Hintahaarukka suuremmissa kohteissa voi olla noin 15.000 € – 10.000.000 €. Suurissa julkisivusaneerauksissa huomioidaan muun muassa rakennuksen koko, julkisivumateriaalien uusiminen, lämmöneristys parannukset, ikkunoiden ja ovien vaihto sekä tarvittavat korjaus- ja rakennustekniset toimenpiteet.

On tärkeää huomata, että nämä hinta-arviot ovat suuntaa antavia ja voivat vaihdella tapauskohtaisesti. Usein julkisivusaneerauksen hinta määritellään tarjousten ja urakkaa suunnittelevan ammattilaisen tekemän kustannusarvion perusteella. On suositeltavaa pyytää tarjouksia useammalta urakoitsijalta ja vertailla niitä ennen päätöksen tekemistä. 

Ammattilaisen kanssa yhteistyössä voidaan suunnitella ja räätälöidä julkisivusaneeraus projektiin sopiva ratkaisu budjetin ja tarpeiden mukaan.

Muista, että julkisivusaneeraus on merkittävä investointi kiinteistön arvon säilyttämisen ja ulkonäön parantamisen kannalta. Tarkka suunnittelu, ammattitaitoinen toteutus ja laadukkaat materiaalit ovat tärkeitä tekijöitä onnistuneen julkisivusaneerauksen saavuttamiseksi.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

Omakotitalon remontointi

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.