Hormin putkitus

Hormin putkitus eli sukitus on toimenpide, jossa muurattu savupiippu pinnoitetaan suojaavalla kerroksella. Tämä pinnoitusmenetelmä voi myös olla tehokas tapa korjata vuotavia savupiippuja ja parantaa niiden toiminnallisuutta.

Hormin putkitus

Hormin putkitus eli sukitus on toimenpide, jossa muurattu savupiippu pinnoitetaan suojaavalla kerroksella. Tämä pinnoitusmenetelmä voi myös olla tehokas tapa korjata vuotavia savupiippuja ja parantaa niiden toiminnallisuutta.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Savuhormin sukitus prosessissa savupiipun sisään asennetaan joustava ja palamaton sukitusputki. Sukitusputki muodostaa uuden sisäpinnan savupiipulle, joka korjaa mahdolliset vuodot ja vahvistaa hormin rakennetta. Sukitusputki on valmistettu kestävästä materiaalista, joka kestää korkeita lämpötiloja ja palamista.

Savuhormin sukituksen etuja on useita. Ensinnäkin, se tarjoaa ratkaisun vuotaviin savupiippuihin. Sukitusputki sulkee mahdolliset vuotokohdat ja estää savukaasujen ja palamistuotteiden leviämisen rakenteisiin ja huoneilmaan. Tämä parantaa paloturvallisuutta ja vähentää hengenvaarallisia tilanteita.

Toiseksi, savuhormin sukitus parantaa savupiipun vetokykyä. Sukitusputken sisäpinta on sileä ja tasoittaa hormin sisäpintaa, mikä helpottaa savunvedon tehokkuutta. Hyvä savun veto varmistaa, että palamistuotteet poistuvat asianmukaisesti rakennuksesta ja vähentää takaiskujen riskiä.

Kolmanneksi, savuhormin sukitus on vähemmän invasiivinen vaihtoehto verrattuna perinteiseen hormin purkamiseen ja uudelleen muuraamiseen. Sukitusputki asennetaan savupiipun sisään ilman suuria rakenteellisia muutoksia. Tämä säästää aikaa, vaivaa ja kustannuksia verrattuna perinteiseen korjaus tapaan.

On tärkeää huomata, että savuhormin sukitus on erikoistyötä, joka tulisi suorittaa ammattitaitoisten asentajien toimesta. Asiantuntijat voivat arvioida savupiipun kunnon ja tarpeet sukitukselle, valita sopivan sukitusputken materiaalin ja suorittaa asennuksen oikein ja turvallisesti.

Savuhormin sukitus tai savuhormin pinnoitus on hyödyllinen palvelu vanhojen ja vuotavien savupiippujen kunnostamisessa. Se tarjoaa ratkaisun vuodoille, parantaa savupiipun vetokykyä ja vähentää paloturvallisuusriskiä. Sukitusmenetelmä on vähemmän häiritsevä ja kustannustehokas vaihtoehto perinteiselle hormin korjaus tavalle.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

 

Hormiputki – Asennus ja vaihtoehdot

Hormiputki on putki, joka asennetaan vanhan hormin sisään parantamaan sen toimintaa ja vahvistamaan rakennetta. Tämä menetelmä tarjoaa nopean ja kustannustehokkaan tavan kunnostaa vanhoja ja vaurioituneita savupiippuja.

Hormiputken avulla voidaan korjata erilaisia ongelmia, kuten vuotoja, huonoa vedon muodostumista ja rakenteellisia vaurioita. Putki muodostaa uuden sisäpinnan hormille, joka parantaa sen toiminnallisuutta ja turvallisuutta. Hormiputket voivat olla erilaisia ominaisuuksiltaan riippuen tarpeista ja käyttöolosuhteista.

Yksi hormiputken ominaisuus voi olla sen jäykkyys. Jäykkä hormiputki on yleensä valmistettu kestävästä materiaalista, kuten ruostumattomasta teräksestä. Se asennetaan vanhan hormin sisälle tukemaan rakennetta ja korjaamaan vuotoja. Jäykkä hormiputki on erittäin kestävä ja pitkäikäinen vaihtoehto.

Toinen vaihtoehto on taipuisa hormiputki, joka on valmistettu joustavasta materiaalista, kuten ruostumattomasta teräksestä tai erikois silikoni-kankaasta. Taipuisa hormiputki voidaan asentaa vanhan hormin sisään helpommin joustavan rakenteensa ansiosta. Se soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa hormiin on vaikea päästä käsiksi tai kun tarvitaan joustavuutta asennuksessa.

Haponkestävät hormiputket ovat erityisesti tarkoitettu käytettäväksi erityisen aggressiivisissa olosuhteissa, kuten savuhormeissa, joissa tulee esiin korroosiota aiheuttavia aineita. Näitä putkia valmistetaan yleensä ruostumattomasta teräksestä tai erityisistä hapon kestävistä materiaaleista, jotka kestävät korroosiota ja kemikaaleja.

Hormiputken valinnassa on tärkeää harkita, halutaanko käyttää taipuisaa vai jäykkää putkea. Molemmilla vaihtoehdoilla on omat etunsa ja sovelluskohteensa.

Jäykkä hormiputki on yleensä valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja tarjoaa erinomaisen kestävyyden ja vakaan rakenteen. Jäykät putket soveltuvat erityisesti suoriin hormeihin, joissa ei ole paljon mutkia tai haasteellisia muotoja. Jäykät putket ovat erittäin kestäviä ja pitkäikäisiä, mutta niiden asennus voi vaatia tarkkaa mittausta ja sovitusta hormin mittojen kanssa.

Taipuisa hormiputki taas on valmistettu joustavasta materiaalista, kuten ruostumattomasta teräksestä tai erikois silikoni-kankaasta. Näiden putkien joustavuus mahdollistaa niiden taipumisen ja mukautumisen hormin erilaisiin muotoihin, jolloin asennus on helpompaa ja joustavampaa. 

Taipuisat putket soveltuvat erityisesti tilanteisiin, joissa hormissa on useita mutkia tai haastavia muotoja. Ne tarjoavat hyvän tiivistyksen hormin sisäpinnalle ja parantavat savun vedon tehokkuutta.

Haponkestävät hormiputket ovat erityisesti tarkoitettu käytettäväksi erityisen aggressiivisissa olosuhteissa, joissa savuhormeissa esiintyy korroosiota aiheuttavia aineita. Nämä putket valmistetaan yleensä ruostumattomasta teräksestä tai erityisistä hapon kestävistä materiaaleista, jotka kestävät korroosiota ja kemikaaleja.

On tärkeää valita oikeanlainen hormiputki ottaen huomioon hormin muodot, tarpeet ja käyttöolosuhteet. Ammattitaitoiset asentajat voivat auttaa valitsemaan sopivan putken ja suorittamaan asennuksen oikein ja tehokkaasti.

Hormiputken käyttö yhdessä vermikuliitti eristyksen kanssa voi olla suositeltavaa. Vermikuliitti eriste auttaa eristämään ja suojaamaan hormia lämpötilan vaihteluilta sekä parantaa savun vedon tehokkuutta. Tämä yhdistelmä voi tarjota paremman paloturvallisuuden ja hormin toiminnallisuuden.

Hormiputken asennus vaatii ammattitaitoa ja oikeanlaisen putken valintaa kuhunkin tilanteeseen. Asiantuntijat pystyvät arvioimaan vanhan hormin kunnon ja tarpeet, ja suosittelemaan sopivaa hormiputkea. Asennus voidaan suorittaa erilaisin menetelmin, kuten työntämällä, vetämällä tai asentamalla moduuleina hormin sisään.

Hormiputken asennuksen etuja ovat nopeus ja kustannustehokkuus. Se tarjoaa ratkaisun vanhojen hormien ongelmiin ilman suuria purkutöitä tai remonttia.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

 

Hormin putkitus hintaan vaikuttavia seikkoja

Hormien koko vaikuttaa suoraan putkituksen hintaan. Suuremmat hormit vaativat enemmän materiaalia ja työaikaa, mikä nostaa kustannuksia.

Jos putkitettavia hormeja on useita tai niiden pituudet ovat pitkiä, tämä lisää materiaali- ja työkustannuksia.

Hormiputkien määrä vaikuttaa materiaalikustannuksiin. Mitä enemmän hormiputkia tarvitaan, sitä suuremmat ovat materiaalikustannukset.

Jos hormi vaatii lisäeristystä, tämä aiheuttaa ylimääräisiä materiaalikustannuksia.

Hormin putkitus voi sisältää myös muita tarvikkeita, kuten muurauskartioita, sade kansia ja kondenssi keräimiä. Nämä tarvikkeet voivat lisätä kokonaiskustannuksia.

Materiaalikustannukset hormiputkista voivat vaihdella, ja ne voivat alkaa sadoista euroista riippuen putkitettavien hormien määrästä ja koosta. Lisäksi materiaalikustannuksia voi syntyä eristyksen tai muiden tarvikkeiden osalta.

Työaika hormin putkituksessa vaihtelee kohteen mukaan. Useimmissa tapauksissa putkitus voidaan suorittaa 1-2 päivässä. Työtunnit voivat vaihdella 4-16 tunnin välillä riippuen hormien lukumäärästä, kunnosta ja kokonaispituudesta.

Kokonaisuudessaan hormin putkitus hinta koostuu siis materiaalikustannuksista ja työajasta. On tärkeää pyytää tarjouksia useammalta ammattitaitoiselta yritykseltä ja vertailla niitä ennen päätöksen tekemistä. Näin voi saada selkeän käsityksen putkituksen kokonaiskustannuksista ja varmistaa, että hinta on kohtuullinen ja kilpailukykyinen.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Hormin putkitus hinta

Hormin putkitus eli sukitus on tehokas tapa korjata vanhoja ja vaurioituneita savupiippuja. Putkituksen hintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten putkitettavan matkan pituus, työn laajuus ja alueen hintataso. Keskimäärin hormin sukitus maksaa noin 80,00 € – 150,00 € jokaista metriä kohden.

Urakkahinnat vaihtelevat yleensä noin 600,00 € – 2.000 € välillä. Tämä hintahaarukka riippuu putkitettavan matkan pituudesta ja työn laajuudesta. On kuitenkin tärkeää huomata, että urakkahinnat voivat vaihdella alueittain ja eri palveluntarjoajien välillä. Siksi on suositeltavaa pyytää tarjouksia useammalta yritykseltä ja vertailla niitä ennen päätöksen tekemistä.

Esimerkiksi, jos putkitettava matka on noin 6 metriä, sukituksen hinta voisi olla noin 800,00 €. Tämä hinta perustuu keskimääräiseen metrihintaan ja putkitettavan matkan pituuteen. On kuitenkin tärkeää huomioida, että tämä on vain suuntaa antava arvio, ja lopullinen hinta voi vaihdella tarjoajasta ja työn laajuudesta riippuen.

Hormin putkitus hinta sisältää yleensä materiaalit, työn ja tarvittavat lisäpalvelut, kuten tarkastukset ja mahdolliset korjaukset ennen sukitusta. On suositeltavaa keskustella tarkemmin palveluntarjoajan kanssa ja selvittää, mitä hinta kattaa ja onko mahdollisia lisäkustannuksia.

Kokonaisuudessaan hormin putkitus eli sukitus on investointi, joka parantaa savupiipun toimivuutta ja paloturvallisuutta. Vaikka sukituksen hinta voi aluksi tuntua merkittävältä, se voi auttaa välttämään suurempia ongelmia ja riskejä tulevaisuudessa. Huolellisesti suoritettu putkitus eli sukitus voi pidentää hormin käyttöikää ja tarjota turvallisen ja toimivan savupiipun pitkäksi aikaa.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Viemärin sukitus

Putkiasennus

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.