Putkiasennus

Putkiasennus tarkoittaa prosessia, jossa putket ja niihin liittyvät komponentit asennetaan ja kytketään yhteen erilaisissa LVI-järjestelmissä. Putkiasennus kattaa erilaisia työtehtäviä, kuten putkien asentamisen, liittämisen, kiinnittämisen ja tarvittaessa eristämisen.

Mitä tarkoittaa putkiasennus?

Putkiasennus tarkoittaa prosessia, jossa putket ja niihin liittyvät komponentit asennetaan ja kytketään yhteen erilaisissa LVI-järjestelmissä. Putkiasennus kattaa erilaisia työtehtäviä, kuten putkien asentamisen, liittämisen, kiinnittämisen ja tarvittaessa eristämisen.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Putkiasennus voi koskea erilaisia järjestelmiä, kuten vesijohtoja, viemäriputkistoja, lämmitysputkistoja, ilmastointikanavia tai jäähdytysjärjestelmiä. Näissä järjestelmissä putkiasennus on välttämätöntä varmistamaan nesteen tai ilman virtaus haluttuihin kohteisiin ja takaamaan järjestelmien toimivuus.

Putkiasennus sisältää useita vaiheita. Aluksi suoritetaan tarvittavat mittaukset, suunnitelmat ja merkinnät putkien sijaintia varten. Putket valitaan ja leikataan tarvittavan pituisiksi ja niitä voidaan taivuttaa tai liittää tarvittaessa erilaisilla liitos tavoilla, kuten putkiliittimillä tai juottamalla. Putket asennetaan oikeille paikoilleen ja kiinnitetään asianmukaisiin telineisiin tai kiinnikkeisiin.

Putkiasennus vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta, jotta putket asennetaan oikein ja niiden tiiviys varmistetaan. Oikein asennetut putkistot estävät vuodot, varmistavat hyvän veden- tai ilman virtauksen ja vähentävät mahdollisia häiriöitä tai vaurioita järjestelmässä. Tarvittaessa putket eristetään lämmön tai äänen eristämiseksi ja järjestelmän tehokkuuden parantamiseksi.

Putkiasennukseen liittyy myös usein tarvittavien liitos tarvikkeiden, kuten venttiilien, liittimien, hanakalusteen tai eristeiden, asennus. Näiden komponenttien oikea asennus ja liittäminen putkistoon ovat tärkeitä varmistaessaan järjestelmän toimivuuden ja turvallisuuden.

Erilaiset putkiasennukset vaihtelevat suuresti kohteen ja järjestelmän mukaan. Putkiasennusta suorittavat ammattitaitoiset putkiasentajat tai LVI-asentajat, jotka ovat erikoistuneet putkiasennuksiin ja ovat koulutettuja ja päteviä työskentelemään kyseisellä alueella.

Putkiasentajat voivat työskennellä eri teollisuudenaloilla, kuten rakennusteollisuudessa, LVI-urakoinnissa, teollisuuslaitoksissa tai tehdasasetuksissa. He ovat erikoistuneet erilaisiin putki järjestelmiin, kuten vesijohtoihin, viemäriputkiin, lämmitysputkiin, jäähdytysjärjestelmiin, ilmastointikanaviin ja muihin LVI-järjestelmiin.

Erilaisia putkiasennuksia

Putkiasennuksilla tarkoitetaan kaikkia kiinteistöissä tehtäviä putkisto- ja putki laitteiden asennuksia. Putkiasennukset voivat vaihdella laajuudeltaan ja monimutkaisuudessa  pienistä yksittäisistä toimenpiteistä aina suurten järjestelmien asentamiseen. 

Pienemmät putkiasennukset:

  1. Hanojen vaihto: Putkiasentajat voivat vaihtaa vanhat hanat uusiin tai korjata niitä tarvittaessa.
  1. Laitteiden huolto: Putkiasentajat voivat suorittaa huoltotoimenpiteitä, kuten puhdistuksia ja säätöjä, erilaisille putkilaitteille, kuten vesivaraajille tai ilmastointilaitteille.
  1. Pienet korjaukset: Putkiasentajat voivat korjata pieniä vuotoja, tukoksia tai muita ongelmia putkistoissa.

Suuremmat putkiasennukset:

  1. Käyttövesijärjestelmä: Putkiasentajat voivat asentaa tai uusia koko talon käyttövesijärjestelmän, mukaan lukien putket, liitokset, venttiilit ja hanat.
  1. Lämmitysjärjestelmä: Putkiasentajat voivat asentaa tai päivittää lämmitysjärjestelmän, kuten vesikiertoisen lattialämmityksen tai patterilämmityksen, sisältäen putket, lämpöpatterit, lämmönjakokeskuksen ja säätöventtiilit.
  1. Viemärijärjestelmä: Putkiasentajat voivat uusia tai laajentaa kiinteistön viemärijärjestelmää, mukaan lukien viemäriputket, kaivot, viemärikaltevat ja liitokset.
  1. Ilmastointijärjestelmä: Putkiasentajat voivat asentaa ilmastointijärjestelmän, johon kuuluu ilmastointikanavat, ilmanvaihtolaitteet ja venttiilit.

Putkiasennukset vaativat ammattitaitoa ja tarkkuutta, jotta ne voidaan suorittaa oikein ja varmistaa järjestelmien luotettava ja turvallinen toiminta. Putkiasentajat käyttävät erikoistyökaluja ja -tekniikoita varmistaakseen liitosten tiiviyden ja putkien oikean asennuksen. Lisäksi he noudattavat alan standardeja ja määräyksiä varmistaen, että putkiasennukset täyttävät turvallisuusvaatimukset ja tehokkuus tarpeet.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Miksi on tärkeää huolehtia putkiasennuksista alan ammattilaisen tekemänä?

Vesi voi todellakin aiheuttaa merkittäviä ja kalliita vahinkoja kiinteistölle, ja siksi on erittäin tärkeää teettää asennustyöt ammattilaisilla. Vesivahingot voivat aiheuttaa haittaa ja tuhoa kiinteistön rakenteille, kalusteille, sähköjärjestelmille ja muille omaisuuserille. 

Ammattilaiset, kuten LVI-urakoitsijat, ovat koulutettuja ja ammattitaitoisia tekemään tarkkoja ja luotettavia asennustöitä. Heillä on tarvittava osaaminen ja kokemus erilaisten putkistojen, laitteiden ja järjestelmien asentamiseen. Ammattilaiset noudattavat alan parhaita käytäntöjä ja varmistavat asennusten korkean laadun ja turvallisuuden.

Tuntevat erilaiset putki- ja liitostyypit sekä oikeat materiaalit ja työkalut niiden asentamiseen. He tietävät, mitkä tuotteet ja komponentit ovat laadukkaita ja sopivia kyseiseen asennukseen. Laadukkaat materiaalit ja oikeanlaiset liitokset varmistavat putkistojen kestävyyden ja estävät vuotoja.

Tekevät tarkkaa työtä ja varmistavat, että asennukset suoritetaan oikein ja huolellisesti. He tuntevat erilaiset säädökset ja määräykset, joiden mukaan asennustyöt on tehtävä. Ammattilaiset välttävät yleisimmät virheet ja puutteet, jotka voivat johtaa vuotoihin tai vaurioihin myöhemmin.

Osaavat tunnistaa mahdolliset riskitekijät ja asentaa asianmukaiset suojalaitteet, kuten vesivuotojen havaitsemiseen tarkoitetut anturit ja katkaisijat. He myös tarkastavat asennusten toimivuuden ja varmistavat, että kaikki putket ja liitokset ovat tiiviitä. Näin ennaltaehkäistään vahinkoja ja mahdollistetaan varhainen havaitseminen, jotta ongelmat voidaan korjata ennen kuin ne aiheuttavat suurempia vahinkoja.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Putkiasennuksen hintaan vaikuttaa

Putkiasennuksen hintaan vaikuttaa useita tekijöitä, jotka vaihtelevat asennuksen laajuudesta ja monimutkaisuudesta riippuen. 

Asennuksen laatu ja monimutkaisuus vaikuttavat suoraan asennuksen hintaan. Esimerkiksi suurempi ja monimutkaisempi putkiasennus, kuten koko talon LVI-järjestelmän uusiminen, voi olla kalliimpi kuin yksinkertaisempi asennus, kuten yksittäisten putkien vaihto tai vesikalusteiden asennus.

Asennuksen hintaan vaikuttaa myös asennuksen laajuus ja kesto. Mitä suurempi ja laajempi asennus on, sitä enemmän työtunteja, materiaaleja ja resursseja tarvitaan, mikä voi nostaa hintaa. Lisäksi asennuksen kesto vaikuttaa hintaan, sillä se vaikuttaa työvoimakustannuksiin ja mahdollisiin vuokrakustannuksiin.

Putkiasennuksen hintaan vaikuttavat myös tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet. Esimerkiksi putket, liittimet, venttiilit, eristeet ja muut tarvikkeet aiheuttavat kustannuksia. Materiaalien ja tarvikkeiden hinta vaihtelee valitun tason, laadun ja toimittajan mukaan.

Putkiasennuksen hintaan sisältyy työvoimakustannukset, jotka voivat vaihdella alueen, yrityksen ja ammattilaisten pätevyyden mukaan. Asennus yritysten hinnat voivat vaihdella, joten kannattaa pyytää tarjouksia useammalta yritykseltä ja vertailla niitä ennen päätöksen tekemistä.

Joissain tapauksissa putkiasennukseen voi liittyä lisäkustannuksia, kuten purkutyöt, maansiirto, vanhojen järjestelmien poistaminen tai muut tarvittavat lisätoimenpiteet. Nämä kustannukset kannattaa ottaa huomioon kokonaishinnassa.

On tärkeää pyytää tarjouksia ja neuvotella hinta asiantuntevien putkiasennus yritysten kanssa. He voivat arvioida asennuksen vaatimuksia ja antaa tarkemman hinta-arvion ottaen huomioon kaikki tarvittavat tekijät. 

Putkiasennus hinta

Putkiasennuksen hinta voi todellakin vaihdella huomattavasti riippuen kohteesta, toimenpiteistä ja tarvittavista materiaaleista. 

Pienemmät putkiasennukset, kuten yksittäisten putkien vaihto, vesikalusteiden asennus tai pienet korjaukset, voivat maksaa noin 80 € – 500 €. Nämä hintaluokat ovat tyypillisiä yksinkertaisille ja nopeasti suoritettaville toimenpiteille.

Keskisuurten putkiasennusten, kuten käyttövesijärjestelmän uusiminen tai lämmitysjärjestelmän asentaminen, hinta voi vaihdella noin 1 000 € – 5 000 € välillä. Nämä ovat tyypillisiä asennuksia, jotka vaativat enemmän työtunteja ja materiaaleja.

Suuremmat putkiasennukset, kuten koko talon LVI-järjestelmän uusiminen tai laajamittaiset remontit, voivat maksaa noin 5 000 € – 10 000 € tai enemmän. Tällaiset asennukset ovat monimutkaisia ja vaativat useita työvaiheita, lisäksi materiaalikustannukset voivat olla merkittävät.

On tärkeää huomata, että edellä mainitut hinnat ovat vain karkeita arvioita eivätkä ne kata kaikkia mahdollisia tilanteita. Jokainen putkiasennus on ainutlaatuinen, ja hinta määritellään tapauskohtaisesti huomioiden kohteen erityisvaatimukset, työn laajuus, työaika, tarvittavat materiaalit ja ammattilaisten palkkiot.

Parhaan kustannusarvion saamiseksi suositellaan ottamaan yhteyttä useisiin putkiasennus yrityksiin ja pyytämään tarjouksia. Näin voit vertailla tarjouksia ja valita luotettavan ja ammattitaitoisen yrityksen, joka tarjoaa kilpailukykyisen hinnan ja laadukkaan työn.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

Putkiasennus Helsinki

Pesukoneen asennus

Putkiasennus hinta

Viemärin sukitus

Käyttövesiremontti

Käyttövesiputkien uusiminen

Putkiremontti

Putkiremontti tarjous

Putkien pinnoitus

Putkityöt

Hanan asennus

IV-putkien eristys

Hormin putkitus

Putkieristys

Pesukoneen asennus

Ilmakiertoinen lattialämmitys

Putkiasennus hinta Helsinki

Putkiasennus hinta Espoo

LVI-työt

Remonttipalvelun käyttö

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.