Käyttövesiputkien uusiminen

Käyttövesiputkisto on olennainen osa rakennuksen tai kiinteistön vesi järjestelmää, joka toimittaa käyttövettä erilaisiin vesipisteisiin, kuten keittiöön, kylpyhuoneeseen, pesutiloihin ja WC-tiloihin. 

Tässä artikkelissa

Käyttövesiputkiston remontointi – Vanhojen putkien vaihto ja uusien putkien asennus pintavetona

Käyttövesiputkisto on olennainen osa rakennuksen tai kiinteistön vesi järjestelmää, joka toimittaa käyttövettä erilaisiin vesipisteisiin, kuten keittiöön, kylpyhuoneeseen, pesutiloihin ja WC-tiloihin.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

 

Ajan myötä käyttövesiputkiston vanhat putket voivat kulua, ruostua tai aiheuttaa vuotoja, mikä vaatii remontointi toimenpiteitä. Kaksi yleisintä tapaa toteuttaa käyttövesiremontti ovat käyttövesiputkien uusiminen ja uusien putkien asennus pintavetona. 

Vanhojen käyttövesiputkien uusiminen on yksi yleisimmin käytetyistä tavoista toteuttaa käyttövesiremontti. Tämä menetelmä sisältää vanhojen putkien poistamisen ja uusien putkien asentamisen tilalle. 

Vanhojen putkien vaihto voi olla tarpeen, jos nykyiset putket ovat kuluneita, ruosteisia, vuotavat tai eivät enää täytä nykyaikaisten standardien vaatimuksia. Vaihtoprosessi voi vaatia purkutyötä ja putkien asennusta uudelleen.

Uusien putkien asennus pintavetona on toinen tapa toteuttaa käyttövesiremontti. Tässä menetelmässä uudet putket asennetaan pääosin rakennuksen pinnan päälle, mikä tarkoittaa, että suuria purkutöitä ei tarvita. 

Pintavetona asennettavat putket voivat olla esimerkiksi muovisia tai komposiittimateriaaleista valmistettuja putkia. Tämä menetelmä on suhteellisen nopeampi ja vähemmän häiritsevä verrattuna vanhojen putkien vaihtoon.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Ennaltaehkäisevä käyttövesiputkiremontti – Varautuminen putkien rikkoutumisen estämiseksi

Käyttövesiputkistoon liittyvien ongelmien ja vahinkojen ennaltaehkäiseminen on tärkeä osa kiinteistön kunnossapitoa. Optimi tilanteessa käyttövesiputkiremontti pystytään toteuttamaan ennaltaehkäisevästi ennen putkien rikkoutumista tai hajoamista. 

Tällä tavoin voidaan välttää veden aiheuttamat vahingot, kustannukset ja haitat, joita putkiston vikaantuminen voi aiheuttaa. 

Miksi ennaltaehkäisevä käyttövesiputkiremontti on tärkeää:

Ennaltaehkäisevän käyttövesiputkiremontin suorittaminen voi tuoda useita etuja kiinteistön omistajalle tai asukkaalle:

Ennaltaehkäisevällä toimenpiteillä voidaan estää putkien vuotamisesta, rikkoutumisesta tai hajoamisesta johtuvia vesivahinkoja. Näin vältetään kosteus- ja homeongelmat, rakenteiden vaurioituminen sekä mahdolliset korjauskustannukset.

Vanhojen putkien sisäpinnat voivat ajan myötä kulua tai ruostua, mikä voi vaikuttaa veden laatuun ja aiheuttaa esimerkiksi sameutta tai epämiellyttävää makua. Ennaltaehkäisevä remontti mahdollistaa uusien putkien asentamisen, jolloin voidaan parantaa veden laatua ja turvallisuutta.

Vanhat käyttövesiputket voivat vuotaa tai olla eristämättömiä, mikä voi aiheuttaa lämpöhäviöitä ja energian tuhlausta. Uusien, hyvin eristettyjen putkien asentaminen voi parantaa kiinteistön energiatehokkuutta ja alentaa lämmitys- tai lämpimän käyttöveden kustannuksia.

Säännölliset tarkastukset ja huoltotoimenpiteet: Säännölliset tarkastukset putkiston kunnon arvioimiseksi ovat tärkeitä. 

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Käyttövesiputkien uusiminen tai saneeraus  

Käyttövesiputkien uusiminen tai saneeraus on toinen vaihtoehto käyttövesiputkiston kunnostamiseen. Tämä menetelmä vaatii laajempaa purkutyötä ja rakenteiden avaamista verrattuna pinnoitukseen tai pintaveto menetelmiin. Saneerauksessa vanhat putket poistetaan ja uudet putket asennetaan rakenteiden sisään. 

Käyttövesiputkiston saneeraus tai vaihto uusiin putkiin on laajempi projekti, joka vaatii tarkkaa suunnittelua ja toteutusta. Menetelmä soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa vanhat putket ovat huonokuntoisia, vuotavat tai eivät enää täytä nykyaikaisten standardien vaatimuksia.

Saneeraus prosessi alkaa purkutyöllä, jossa vanhat putket poistetaan ja tarvittavat rakenteet avataan putkien asennusta varten. Tämä voi sisältää esimerkiksi seinien, lattioiden tai kattojen purkamisen. 

Sen jälkeen uudet putket asennetaan rakenteiden sisään ja ne kytketään vesijärjestelmään. Asennusmenetelmä voi vaihdella kohteen mukaan, mutta yleisimmin käytetään erilaisia liitosmenetelmiä, kuten liimausta tai puristusliitoksia.

Käyttövesiputkiston saneerauksella tai vaihdolla kokonaan uusiin putkiin on useita etuja.

Uudet putket asennetaan rakenteiden sisään, mikä tarjoaa pysyvän ja kestävän ratkaisun käyttövesijärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi. Tämä voi lisätä kiinteistön arvoa ja vähentää tulevia remonttitarpeita.

Uusien putkien asentaminen mahdollistaa käyttövesijärjestelmän päivittämisen vastaamaan nykyaikaisia standardeja ja säädöksiä. Tämä voi parantaa veden laatua, vähentää vuotoriskejä ja varmistaa kiinteistön vedenkulutuksen tehokkuuden.

Perinteinen tapa on käyttövesiputkien uusiminen eli vaihtaa vanhat putket uusiin. Tämä menetelmä edellyttää vanhojen putkien purkamista ja uusien putkien asentamista tilalle. Yleensä tämä tarkoittaa avointa putkiremonttia, jossa putket vaihdetaan rakenteiden ulkopuolella. Menetelmä soveltuu erityisesti rakennuksiin, joissa on helposti saavutettavat putkistot.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Käyttövesiputkiston remontti pintavetona – Kevyt ja käytännöllinen tapa uusia putket

Käyttövesiputkiston remontointi pintavetona on suosittu ja käytännöllinen tapa uusia käyttövesiputket kiinteistössä. Tässä menetelmässä uudet putket asennetaan olemassa olevien rakenteiden päälle, mikä säästää aikaa ja minimoi purkutyön tarpeen. Vanhat putket tyhjennetään ja tulpataan, jolloin niiden jättäminen rakenteisiin on turvallista. 

Käyttövesiputkiston remontointi pintavetona perustuu uusien putkien asentamiseen olemassa olevien rakenteiden päälle. Tämä menetelmä sopii erityisesti tilanteisiin, joissa vanhat putket eivät ole käyttökelvottomia, mutta niiden kuntoa halutaan parantaa tai nykyaikaistaa vesijärjestelmää. Uudet putket voivat olla muovisia tai komposiittimateriaaleista valmistettuja.

Remontin aloitusvaiheessa vanhat putket tyhjennetään vedestä ja tulpat asennetaan niiden päihin, jotta vesi ei pääse pääsemään rakenteisiin. Sen jälkeen uudet putket asennetaan seinien tai kattojen pintaa pitkin haluttuihin kohteisiin. 

Putket voidaan kiinnittää seinien tai kattojen pintaan erityisillä kiinnitysosilla tai klipseillä. Tarvittaessa putket voidaan eristää lämpöhäviöiden minimoimiseksi.

Käyttövesiputkiston remontointi pintavetona tarjoaa useita etuja. Remontissa ei tarvita suuria purkutöitä, koska uudet putket asennetaan olemassa olevien rakenteiden päälle. Tämä säästää aikaa ja vaivaa, ja mahdollistaa nopeamman palautumisen normaaliin käyttöön.

Pintavetona tehtävä remontti on yleensä kustannustehokkaampi vaihtoehto verrattuna perinteisiin menetelmiin. Putkien uusiminen pintaan on yleensä nopeampaa ja vaatii vähemmän materiaalia ja työtunteja.

Pintavetona tehtävä remontti aiheuttaa vähemmän häiriötä asukkaille tai kiinteistön toiminnalle

Pintavetomenetelmässä uudet käyttövesiputket asennetaan olemassa olevien rakenteiden päälle. Tämä tarkoittaa, että purkutöitä ei tarvita samassa määrin kuin perinteisessä menetelmässä. Uudet putket voivat olla muovisia tai komposiittimateriaaleista valmistettuja ja ne kiinnitetään seinien tai kattojen pintaan. Tämä menetelmä on nopeampi ja vähemmän häiritsevä, mutta se voi vaikuttaa hieman tilan ulkonäköön.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Käyttövesiputkien pinnoitus eli sukitus – Tehokas menetelmä putkiston kunnostamiseen

Käyttövesiputkien pinnoitus tunnetaan myös nimellä sukitus Se on moderni ja tehokas menetelmä käyttövesiputkiston kunnostamiseen. Tämä menetelmä mahdollistaa vanhojen putkien uudistamisen ilman suurta purkutyötä ja häiriötä. Pinnoitusprosessissa putken sisäpinta kuivataan, puhdistetaan ja pinnoitetaan sen sisäpuolelta esimerkiksi sukittamalla. 

Käyttövesiputkien pinnoitusmenetelmä perustuu siihen, että uusi pinnoite levitetään vanhan putken sisäpinnalle. Menetelmä soveltuu yleisesti muovisten, kuparisten ja teräksisten putkien kunnostukseen. 

Pinnoituksessa käytetään erityisiä epoksipohjaisia tai polyuretaanipohjaisia aineita, jotka muodostavat kestävän ja tiiviin pinnoitteen putken sisäpinnalle.

Pinnoitusprosessi alkaa putken sisäpinnan kuivauksella ja puhdistuksella. Tämä voi sisältää esimerkiksi paineilman tai höyryn avulla tapahtuvan kuivauksen sekä mekaanisen puhdistuksen, jossa irtoava lika ja ruoste poistetaan. 

Sen jälkeen putken sisäpintaan levitetään ohut kerros pinnoite ainetta, joka kiinnittyy ja kovettuu nopeasti. Pinnoitteen kovettuessa se muodostaa tasaisen ja kestävän pinnan, joka suojaa vanhaa putkea ja estää vuotoja tai korroosiota.

Käyttövesiputkien pinnoituksella on useita etuja verrattuna perinteisiin uusimis menetelmiin.

Pinnoitusmenetelmä ei vaadi suuria purkutöitä, sillä putken sisäpuolelle levitettävä pinnoite voidaan asentaa putken päälle. Tämä vähentää remontin aiheuttamaa häiriötä ja mahdollistaa nopeamman palautumisen normaaliin käyttöön.

Pinnoitus on yleensä kustannustehokkaampi vaihtoehto verrattuna putkien täydelliseen vaihtamiseen. Pinnoituksella voidaan uudistaa vanhat putket, mikä säästää huomattavasti kuluissa.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Käyttövesiputkien uusiminen osittain

Käyttövesiputkien uusiminen osittain voi olla vaihtoehto, jos käyttövesiputkiston tietyt osat tarvitsevat korjausta tai uusimista. Tässä menetelmässä vanhat putket vaihdetaan uusiin vain vaurioituneilta tai heikkokuntoisilta osilta. Tämä voi säästää kustannuksia ja minimoida remontin vaikutukset asumiseen tai toimintaan kiinteistössä.

Käyttövesiputkiston remontointi – Tärkeää tietoa putkityypistä ja remontin soveltuvuudesta erilaisiin kohteisiin

Monissa vanhemmissa rakennuksissa käyttövesiputket on valmistettu kuparista tai raudasta. Näiden putkityyppien turvallinen käyttöikä vaihtelee yleensä noin 20–30 vuoden välillä, ja putkiston kuntoon vaikuttaa esimerkiksi ruosteen määrä. 

Käyttövesiputkiston kunto on erittäin tärkeää huomioida, sillä Suomessa raportoidaan vuosittain kymmeniä tuhansia vesivahinkoja, joista suuri osa johtuu juuri vaurioituneista käyttövesiputkista. 

Kupariputket ovat olleet yleinen valinta käyttövesiputkiston materiaalina. Kupari on kestävä ja luotettava materiaali, joka kestää hyvin korroosiota. Kupariputkien käyttöikä vaihtelee noin 20–30 vuoden välillä. Huollettuna ja oikein asennettuna kupariputket voivat kestää pitkään, mutta ne voivat kuitenkin kulua ja ruostua ajan myötä.

Rautaputket olivat yleinen valinta vanhemmissa rakennuksissa. Ne voivat olla valurauta- tai teräsrunkoisia. Rautaputkien käyttöikä vaihtelee myös noin 20–30 vuoden välillä. Rautaputket ovat alttiita ruostumiselle ja korroosiolle, mikä voi heikentää niiden kuntoa ja aiheuttaa vuotoja.

Käyttövesiputkiston remontointi voidaan toteuttaa kaiken tyyppisissä kohteissa, kuten kerrostaloissa, rivitaloissa, omakotitaloissa ja muissa rakennustyypeissä. On tärkeää, että putkiston kunto tarkastetaan säännöllisesti ja remontti toteutetaan tarvittaessa. Remontin soveltuvuus riippuu kuitenkin useista tekijöistä, kuten rakennuksen ikä, käyttövesiputkiston materiaali, kunto, putkien sijainti sekä budjetti.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Käyttövesiputkien uusiminen hinta muodostuu

Käyttövesiputkien uusiminen hinta muodostuu useista tekijöistä, joita ovat muun muassa.

Hinta voi vaihdella eri rakennustyypeissä, kuten kerrostaloissa, rivitaloissa tai omakotitaloissa. Rakennuksen tyyppi vaikuttaa tarvittavan työn määrään, putkiston laajuuteen ja mahdollisiin erityistarpeisiin.

Pinta-ala ja kerrosten lukumäärä vaikuttavat käyttövesiputkien määrään ja tarvittaviin läpivienteihin. Mitä suurempi pinta-ala ja kerrosten lukumäärä, sitä enemmän putkia tarvitaan ja sitä laajempi remontti voi olla.

Käyttövesiputkien uusiminen on mahdollista tehdä erilaisilla menetelmillä, kuten putkien vaihtaminen kokonaan uusiin, pintavetona asentaminen tai putkien pinnoitus tai sukitus. Erilaiset menetelmät voivat vaikuttaa työn laajuuteen ja siten myös hintaan.

Käyttövesiremontissa tulee huomioida tarvittavien läpivientien, kuten seinien tai lattioiden läpivientien, sekä putkien määrä. Mitä enemmän läpivientejä ja putkia tarvitaan, sitä enemmän työtä ja materiaaleja tarvitaan, mikä voi vaikuttaa hintaan.

On tärkeää huomata, että käyttövesiputkien uusimisen hinta määräytyy aina tapauskohtaisesti. Lopullinen hinta riippuu remontin laajuudesta, työmenetelmistä, käytetyistä materiaaleista ja mahdollisista lisätöistä, kuten seinien tai lattioiden korjauksista. 

Parhaan kustannusarvion saamiseksi on suositeltavaa pyytää tarjous LVI-alan ammattilaiselta , joka voi arvioida remontin tarpeita ja antaa tarkemman hinta-arvion.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Käyttövesiputkien uusiminen hinta

Käyttövesiputkien uusiminen hinta pientaloissa ja rivitaloyhtiöissä vaihtelee useista tekijöistä riippuen. 

Käyttövesiputkiremontin hinta pientaloissa riippuu monista tekijöistä, kuten talon koosta, putkiston pituudesta ja käytetystä työmenetelmästä. Keskimääräiset kustannusarviot vaihtelevat yleensä noin 3.000 € – 8.000 € välillä. Tämä on suuntaa antava hinta, ja lopullinen kustannus riippuu tarkemmin kartoitettavasta työstä ja tarvittavista materiaaleista.

Rivitaloyhtiössä käyttövesiputkiremontin kustannukset voivat olla korkeammat kuin pientaloissa, koska remontti koskee useampaa asuntoa ja putkiston kokonaisuutta. Esimerkiksi 10:n asunnon rivitaloyhtiön kokonaiskustannus voi olla arviolta noin 25.000 €. Tämä hinta voi vaihdella riippuen yhtiön rakenteista, putkiston pituudesta ja työmenetelmästä.

Kustannuksiin vaikuttavat tekijät voivat olla esimerkiksi käytettyjen materiaalien laatu, putkiston laajuus, purkutyön tarve ja mahdolliset lisätyöt, kuten seinien korjaus tai maalaus. Siksi on suositeltavaa pyytää tarjous ja neuvotella hinta ammattitaitoisen remonttifirman kanssa ennen työn aloittamista.

Kokonaisuudessaan käyttövesiputkien uusiminen on investointi kiinteistön arvoon ja asumismukavuuteen. Se parantaa vesijärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä vähentää riskiä vesi vahingoille ja putkirikkojen aiheuttamille korjauskustannuksille.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

Omakotitalon putkiremontti

Rivitalon putkiremontti

Viemärin sukitus

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.