Omakotitalon putkiremontti

Omakotitalon putkiremontti tai putkiston kunnostamisen ajankohta riippuu useista tekijöistä, mutta ennaltaehkäisy on aina suositeltavaa. Yleinen nyrkkisääntö on, että putkivuodon riski kasvaa huomattavasti, kun putkien ikä ylittää 25 vuotta. 

Omakotitalon putkiremontti 

Omakotitalon putkiremontti tai putkiston kunnostamisen ajankohta riippuu useista tekijöistä, mutta ennaltaehkäisy on aina suositeltavaa. Yleinen nyrkkisääntö on, että putkivuodon riski kasvaa huomattavasti, kun putkien ikä ylittää 25 vuotta. 

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Putkien ikä on yksi keskeinen tekijä putkiston kunnon arvioinnissa. Kun putket lähestyvät tai ylittävät 25 vuoden rajapyykin, niiden kunto voi heikentyä ja vuotoriski kasvaa. Vanhemmilla putkistoilla on suurempi todennäköisyys ruostumiseen, vaurioihin ja vuotoihin. Siksi on suositeltavaa tarkkailla putkistoa ja harkita kunnostustoimenpiteitä, kun putkien ikä alkaa lähestyä tätä rajaa.

Ennakoiva toiminta on avainasemassa putkiston kunnossapidossa. Sen sijaan, että odotettaisiin vuotojen ilmenemistä, on järkevää arvioida putkiston kunto säännöllisesti ja ajoissa. Ammattitaitoinen LVI-asentaja voi suorittaa tarkastuksia ja arvioida putkiston kuntoa. Tämä auttaa havaitsemaan mahdolliset riskit ja suunnittelemaan tarvittavat korjaustoimenpiteet ennen vakavien vaurioiden ja vesivahinkojen syntymistä.

Putkiston kunnostamisen tarve voi myös riippua erityisistä riskitekijöistä, kuten aiemmista vuodoista, huonosta veden laadusta tai korroosioalttiista ympäristöstä. Nämä tekijät voivat nopeuttaa putkiston kulumista ja heikentää sen kuntoa. Tällaisissa tapauksissa on tärkeää tehdä riskinarviointi ja harkita kunnostustoimenpiteitä aikaisemmin.

Jos putkistossa esiintyy toistuvia vuotoja tai havaittavissa olevia vaurioita, se voi olla merkki siitä, että putkisto vaatii kunnostusta tai uusimista. Toistuvat vuodot voivat viitata laajempiin ongelmiin putkiston kanssa, ja niihin on reagoitava nopeasti ennen kuin ne aiheuttavat vakavia vesivahinkoja.

Omakotitalon putkiremontti toteutusmenetelmiä

Pientaloissa on useita eri toteutusmenetelmiä putkiremontin suorittamiseksi, ja valinta riippuu yksilöllisistä tarpeista ja kiinteistön ominaisuuksista. 

Pintavetona tehtävä omakotitalon putkiremontti on yksi suosituimmista menetelmistä pientalojen lämpö- ja käyttövesijärjestelmien uusimisessa. Tässä menetelmässä vanhat putket tyhjennetään, tulpataan ja jätetään turvallisesti rakenteisiin. Sen jälkeen uudet putket asennetaan pinnalle esimerkiksi seinien tai lattioiden päälle. Tämä menetelmä on suhteellisen nopea ja vähemmän invasiivinen, koska rakenteita ei tarvitse purkaa.

  1. Sukitus tai pinnoitus: Viemäriputkien kunnostamisessa voidaan käyttää menetelmiä, kuten sukitus tai pinnoitus. Sukitus tarkoittaa uuden putken asettamista vanhan putken sisään. Uusi putki työnnetään vanhan putken läpi ja kiinnitetään paikoilleen, minkä jälkeen se kovettuu ja muodostaa uuden viemäriputken. Pinnoitus puolestaan tarkoittaa vanhan putken pinnoittamista sisäpuolelta, jolloin syntyy uusi suojakerros ja putken toimivuus palautuu. Nämä menetelmät voivat säästää aikaa ja rahaa, sillä rakenteita ei tarvitse purkaa ja uusia putkia asentaa.
  2. Osittainen uusiminen: Jos putkistossa on paikallisia vaurioita tai ongelmia, osittainen uusiminen voi olla vaihtoehto. Tässä menetelmässä vain vaurioituneet tai vanhentuneet putket korvataan uusilla, kun taas muu putkisto säilyy ennallaan. Tämä voi olla kustannustehokas ratkaisu, kun korjaustarpeet ovat rajalliset.

On tärkeää huomioida, että jokainen pientalo on erilainen, ja putkiremontin toteutusmenetelmä valitaan tapauskohtaisesti. Ennen päätöksentekoa on suositeltavaa konsultoida ammattitaitoista LVI-asiantuntijaa, joka voi arvioida kiinteistön tarpeet ja suositella parhaita toteutusmenetelmiä.

Vanhan omakotitalon putkiremontti voi kestää useita päiviä, viikkoja tai jopa kuukausia, riippuen remontin laajuudesta ja kiinteistön erityispiirteistä. Kuitenkin on myös tapauksia, joissa putkiremontti on saatu toteutettua nopeasti ja tehokkaasti jopa päivässä. Tässä artikkelissa käsitellään tätä nopeaa putkiremonttivaihtoehtoa vanhojen omakotitalojen osalta.

Päivässä suoritettava putkiremppa on erityisen käyttökelpoinen tilanteissa, joissa putkiston uusiminen on välttämätöntä, mutta asukkaiden halutaan välttyvän pitkäaikaiselta evakossa asumiselta tai merkittävältä haitalta. Tämä nopea toteutus perustuu tiettyihin tekijöihin ja menetelmiin:

  1. Pintavetona tehtävä uusiminen: Päivässä suoritettava putkiremontti perustuu yleensä pintavetona tehtävään asennukseen. Vanhat putket tyhjennetään, tulpataan ja jätetään rakenteisiin. Tämän jälkeen uudet putket asennetaan pinnalle, esimerkiksi seinien tai lattioiden päälle. Tällainen pintavetona tehtävä asennus välttää suuret rakenteiden purkutyöt ja nopeuttaa remonttia.
  2. Valmiiksi mitoitettujen putkien käyttö: Nopeassa putkiremontissa voidaan käyttää valmiiksi mitoitettuja putkia, jotka on valmistettu tarkoituksella sopimaan yleisiin kiinteistöihin. Tämä vähentää asennusaikaa, koska putkia ei tarvitse erikseen mitoittaa ja räätälöidä kiinteistöön.
  3. Ammattitaitoinen ja kokenut urakoitsija: On tärkeää, että päivässä suoritettava putkiremontti toteutetaan ammattitaitoisen ja kokeneen urakoitsijan toimesta. Urakoitsijan on oltava perehtynyt nopeisiin asennusmenetelmiin ja kyettävä tehokkaaseen työskentelyyn.

Vaikka päivässä suoritettava putkiremontti voi olla kätevä vaihtoehto tietyissä tilanteissa, on tärkeää huomioida, että sen soveltuvuus riippuu kiinteistön yksilöllisistä tekijöistä, kuten putkiston kunto, kiinteistön rakenne ja remontin laajuus. Ennen päätöksentekoa on suositeltavaa konsultoida ammattitaitoista LVI-asiantuntijaa, joka voi arvioi kokonaisurakan.

Omakotitalojen putkiremonttien toteutusaika vaihtelee huomattavasti remontin laajuudesta riippuen. Yleisesti ottaen omakotitalojen putkiremontit voidaan suorittaa 1–10 päivän aikana, mutta tarkka aika riippuu useista tekijöistä, kuten remontin laajuudesta, kiinteistön koosta ja rakenteista.

Joissakin tapauksissa putkiremontti voi kohdistua vain tiettyyn LVI-verkon osa-alueeseen, kuten käyttövesi-, lämmitys- tai viemärijärjestelmään. Tällöin remonttiaika voi olla lyhyempi, jos uusittavien putkien määrä on rajattu. Esimerkiksi käyttövesiputkiston tai lämmitysverkon uusiminen voi kestää muutamasta päivästä viikkoon riippuen kiinteistön koosta ja putkien sijainnista.

Toisaalta kokonaisvaltaisessa putkiremontissa, jossa uusitaan kaikki LVI-verkon osa-alueet, kuten käyttövesi-, lämmitys- ja viemärijärjestelmä, remontin kesto voi olla pidempi. Tällöin aikaa kuluu vanhojen putkien purkamiseen, uusien putkien asentamiseen sekä tarvittavien liitosten ja kytkentöjen tekemiseen. Remontin kesto riippuu myös käytettävissä olevasta työvoimasta ja urakoitsijan työtehosta.

On tärkeää huomioida, että jokainen putkiremontti on yksilöllinen, ja toteutusaika määräytyy tapauskohtaisesti. Ennen putkiremontin aloittamista on suositeltavaa pyytää tarjous useammalta ammattitaitoiselta urakoitsijalta ja keskustella heidän kanssaan remontin suunnitellusta kestosta ja toteutustavasta. Tämä auttaa saamaan tarkempaa tietoa remontin ajankohdasta ja varmistamaan, että remontti sujuu tehokkaasti ja suunnitelmien mukaisesti.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Omakotitalon putkiremontin hintaan vaikuttaa

Omakotitalon putkiremontin hinta vaihtelee suuresti remontin laajuuden, kiinteistön koon, käytettävien materiaalien sekä urakoitsijan hinnoittelun perusteella.

Putkiremontin hintaan vaikuttavat tekijät:

  1. Remontin laajuus: Mitä laajempi remontti on, sitä enemmän se yleensä maksaa. Kokonaisvaltainen putkiremontti, jossa uusitaan kaikki LVI-verkon osa-alueet (käyttövesi, lämmitys, viemäri), on yleensä kalliimpi kuin pelkän käyttövesijärjestelmän uusiminen.
  2. Kiinteistön koko: Kiinteistön koko vaikuttaa remontin hintaan, sillä suuremman kiinteistön putkien uusiminen vaatii enemmän materiaaleja ja työtunteja. Hinta voi vaihdella merkittävästi esimerkiksi pienen omakotitalon ja suuren huvilan välillä.
  3. Materiaalit ja laitteet: Putkiremontissa käytettävien materiaalien ja laitteiden valinta vaikuttaa hintaan. Laadukkaammat materiaalit ja energiatehokkaat laitteet voivat nostaa hintaa, mutta samalla ne voivat parantaa kiinteistön energiatehokkuutta ja kestävyyttä.
  4. Työn vaativuus: Remontin hintaan vaikuttaa myös työn vaativuus. Esimerkiksi vanhojen putkien purkaminen ja uusien putkien asentaminen vaikeasti saavutettavissa paikoissa voi lisätä työaikaa ja siten nostaa hintaa.
  5. Urakoitsijan hinnoittelu: Urakoitsijan hinnoittelukäytännöt voivat vaihdella, ja eri urakoitsijat voivat tarjota erilaisia hintoja. On suositeltavaa pyytää tarjouksia useammalta urakoitsijalta ja vertailla niitä huolellisesti ennen päätöksentekoa.

On tärkeää huomata, että annetut hintaesimerkit ovat suuntaa-antavia, ja jokainen putkiremontti on yksilöllinen. Remontin lopullinen hinta määräytyy kiinteistön ominaisuuksien, remontin laajuuden ja valittujen materiaalien perusteella. Parhaan kustannusarvion saat ottamalla yhteyttä ammattitaitoiseen LVI-urakoitsijaan, joka voi arvioida remontin tarpeet ja antaa tarkan hinta-arvion omakotitalosi putkiremontista.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Putkiremontti

Kiinteistöhuolto ja kunnossapito

KodinPro tarjoaa putkiremonttipalveluita seuraavilla alueilla:

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.