Rivitalon putkiremontti

Rivitalon käyttövesiverkosto, patteriverkosto ja viemäriverkosto ovat keskeisiä osia kiinteistön LVI-järjestelmää. Nämä putkistot ovat alttiita kulumiselle, korroosiolle ja vaurioille ajan kuluessa. Siksi niiden kunnon säännöllinen seuranta ja tarvittaessa uusiminen ovat tärkeitä toimenpiteitä kiinteistön omistajalle.

Rivitalon putkiremontti tulee ajankohtaiseksi 25-30 vuoden kohdalla.

Rivitalon putkiremontti

Rivitalon käyttövesiverkosto, patteriverkosto ja viemäriverkosto ovat keskeisiä osia kiinteistön LVI-järjestelmää. Nämä putkistot ovat alttiita kulumiselle, korroosiolle ja vaurioille ajan kuluessa. Siksi niiden kunnon säännöllinen seuranta ja tarvittaessa uusiminen ovat tärkeitä toimenpiteitä kiinteistön omistajalle.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Rivitalon käyttövesiverkosto vastaa kylmän ja lämpimän käyttöveden jakelusta kiinteistössä. Tyypillisesti käyttövesiputket valmistetaan kuparista, muovista tai teräksestä.

Käyttövesiverkoston turvallinen käyttöikä rivitaloissa on noin 25–30 vuotta. Tämän jälkeen putkien kunto voi heikentyä, mikä lisää vuotoriskiä. Vanhemmissa kiinteistöissä on erityisen tärkeää seurata käyttövesiputkistojen kuntoa ja harkita niiden uusimista tarvittaessa.

Patteriverkosto vastaa lämmönjakelusta kiinteistössä ja koostuu lämmitysputkista ja lämpöpattereista. Patteriverkoston käyttöikä rivitaloissa on yleensä 5–10 vuotta pidempi kuin käyttövesiverkoston käyttöikä. 

Tämä johtuu siitä, että patteriverkosto ei ole alttiina samalle vesipaineelle ja korroosiolle kuin käyttövesiverkosto. Patteriverkoston uusimista kannattaa harkita, jos pattereissa esiintyy toistuvia ongelmia, kuten huonontunutta lämmitystehoa tai vuotoja.

Viemäriverkosto vastaa kiinteistön jätevesien poistamisesta. Viemäriputket voivat kestää pitkään, ja niiden käyttöikä rivitaloissa on yleensä samansuuruinen kuin patteriverkoston käyttöikä. 

Viemäriputket voivat kuitenkin vaurioitua ajan myötä esimerkiksi tukkeutumien, halkeamien tai korroosion takia. Jos viemäriverkostossa ilmenee toistuvia tukkeutumisia tai hajuhaittoja, voi olla tarpeen tarkastella viemäriputkiston kuntoa ja suorittaa tarvittaessa korjauksia tai uusimisia.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Milloin kannattaa miettiä putkiremonttia?

Rivitalpn putkiremontti tai putkiston kunnostaminen on tärkeä toimenpide kiinteistön omistajan kannalta, sillä se voi ehkäistä vesivahinkoja ja parantaa kiinteistön toimivuutta ja turvallisuutta. 

Putkistojen turvallinen käyttöikä vaihtelee putkityypistä riippuen. Kun putkien ikä ylittää suositellun käyttöiän, putkiston kunto voi heikentyä ja vuotojen riski kasvaa. Tällöin on hyvä harkita putkiston kunnostamista.

Jos kiinteistössä esiintyy toistuvia putkivuotoja, tukkeutumisia tai muita putkistoon liittyviä ongelmia, se voi viitata putkiston heikkouteen tai vaurioitumiseen. Tällaisissa tapauksissa putkiston kunnostus voi olla tarpeen.

Jos olet epävarma putkiston kunnosta tai jos haluat varmistaa sen toimivuuden ja turvallisuuden, voit pyytää ammattilaisen tekemään putkiston kunnon arvioinnin. Tämä auttaa havaitsemaan mahdolliset ongelmat ja tarpeen kunnostus toimenpiteille.

Uudemmat putkijärjestelmät ja -materiaalit voivat parantaa kiinteistön energiatehokkuutta ja lämmön jakelua. Jos haluat parantaa kiinteistön energiatehokkuutta ja säästää lämmityskustannuksissa, putkiston päivittäminen voi olla hyvä ratkaisu.

Jos suunnittelet remonttia tai laajempia rakennustöitä kiinteistössäsi, kannattaa harkita samalla myös putkiston kunnostamista. Tällöin voit hyödyntää jo avattuja rakenteita ja tehdä tarvittavat putkistomuutokset tai uusinnat samalla kertaa.

On tärkeää muistaa, että jokainen kiinteistö ja putkisto on yksilöllinen, joten päätös putkiston kunnostamisesta tulee tehdä tapauskohtaisesti. Asiantuntijan konsultointi ja arviointi auttavat sinua tekemään oikean päätöksen ja suunnittelemaan tarvittavat toimenpiteet. Putkiston kunnostaminen voi vaatia ammattitaitoa ja oikeita työkaluja, joten ammattilaisen avulla varmistat työn laadun ja turvallisuuden.

Rivitalon putkiremontti -Huomioita

1970-luvulla rakennetut rivitalot ovat jo iältään melko vanhoja, ja niiden alkuperäiset putket alkavat lähestyä 50 vuoden ikää. Tässä vaiheessa riski putki vuodoille on erittäin suuri, sillä putkien kunto heikkenee vuosi vuodelta. 

On tärkeää tarkkailla huolellisesti putkistojen kuntoa ja harkita niiden uusimista tai kunnostusta tarvittaessa.

1980-luvun rivitalot ovat hieman paremmassa asemassa kuin 1970-luvun talot, mutta niidenkin putkistot alkavat olla jo noin 40 vuotta vanhoja. Riski putki vuodoille on edelleen suuri, ja putkistojen kuntoa tulisi seurata tarkasti. Tarvittaessa putkistot kannattaa uusia tai korjata ennen vakavampia ongelmia.

1990-luvun rivitaloissa putkiston ikä lähentelee jo 30 vuotta, joten ollaan selvästi riskialueella. Putkien kuntoa tulisi seurata säännöllisesti ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin niiden uusimiseksi tai korjaamiseksi. Vaikka riski putki vuodoille on kohtalainen, on parempi ennakoida ja toimia ajoissa.

2000-luvulla rakennetut rivitalot ovat luonnollisesti tästä otannasta parhaiten asemassa. Putkistojen ikä on vielä suhteellisen nuori, mutta niidenkin kuntoon kannattaa kiinnittää erityistä huomiota seuraavan 5 vuoden aikana. 

Säännöllinen tarkastelu ja mahdolliset kunnostustoimenpiteet voivat estää tulevia ongelmia ja pidentää putkistojen käyttöikää.

Rivitalon putkiremontti -Erilaiset keinot

On tärkeää huomata, että nämä ovat yleisiä arvioita eikä kaikki rivitalot ole samanlaisia. Jokaisen rivitalon putkistojen kunto tulee arvioida tapauskohtaisesti. 

Ammattilaisen konsultointi ja kuntotutkimukset voivat auttaa selvittämään putkistojen kuntoa ja tekemään päätöksiä niiden uusimisesta tai korjaamisesta.

Rivitalon putkiremontti ja putkistojen kunnostus voidaan toteuttaa monilla eri tavoilla, ja nykypäivänä remontit ovat yleensä nopeita ja siistejä toimenpiteitä, joissa purkutöitä vältetään. 

Käyttövesiputkisto: Käyttövesiputkiston uusiminen voi kestää rivitaloasunnosta riippuen noin 1–4 päivää. Vanhat käyttövesiputket tyhjennetään ja niiden päät tulpataan turvallisesti rakenteiden sisään. Uusi käyttövesiputkisto voidaan asentaa esimerkiksi pintavetona rivitaloasunnon sisälle.

Lämpöverkkoputkisto: Lämmitysputkiston uusimisen kesto vaihtelee rivitalosta riippuen yleensä noin 2–5 päivään. Kuten edellä mainittiin, rakenteisiin ei tarvitse kajota, ja uudet putket voidaan asentaa pintavetona.

Viemäriverkosto: Usein vanha viemäriputki voidaan pinnoittaa sen sisäpuolelta uuden putken tai sukan avulla, jos sen kunto on riittävän hyvä. Tämä on nopea ja siisti vaihtoehto verrattuna perinteiseen viemäriputken vaihtoon. Viemäriverkoston kunnostuksen kesto vaihtelee noin 3–7 päivään.

On tärkeää huomioida, että jokainen rivitaloasunto on erilainen, ja putkistojen kunnostustarpeet vaihtelevat. Ammattilainen voi arvioida kunkin rivitaloasunnon tilanteen ja suositella sopivia toimenpiteitä. 

Kunnostustoimenpiteet kannattaa toteuttaa ammattilaisen avulla varmistaakseen, että työ tehdään oikein ja putkistot toimivat luotettavasti ja pitkäaikaisesti.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Rivitalon putkiremontti hinta

Rivitalon putkiremontti hinta voi vaihdella suuresti riippuen useista tekijöistä. 

Rivitalon koko vaikuttaa suoraan remontin kustannuksiin. Mitä suurempi rivitalo, sitä enemmän putkia ja osia on uusittavana, mikä voi nostaa remontin hintaa.

Jos rivitalon putkistot ovat huonossa kunnossa ja vaativat laajamittaista uusimista, remontin hinta voi nousta korkeammaksi. Pahoin vaurioituneiden putkien korvaaminen uusilla putkilla ja mahdollisten rakenteiden purkaminen voivat lisätä kustannuksia.

Putkiremontissa käytettyjen materiaalien valinta voi vaikuttaa hintaan. Laadukkaammat ja kestävämmät materiaalit voivat olla hieman kalliimpia, mutta ne voivat tarjota pitkäikäisemmän ja luotettavamman ratkaisun.

Jos putkiremonttiin sisältyy myös muita toimenpiteitä, kuten kylpyhuoneiden remontointia tai muiden LVI-järjestelmien päivitystä, remontin hinta voi nousta merkittävästi.

On tärkeää huomata, että hintahaarukka on hyvin laaja, ja hinta riippuu todella paljon remontin laajuudesta ja tarvittavista toimenpiteistä. 

Suositellaan ottamaan yhteyttä ammattilaiseen, kuten LVI-suunnittelijaan tai putkiremontteihin erikoistuneeseen yritykseen, jotta voit saada tarkemman hinta-arvion juuri oman rivitalosi putkiremontista. Ammattilainen voi tehdä kartoituksen ja tarjota sinulle luotettavan arvion remontin kustannuksista.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

Putkiremontti

Viemärin sukitus

Käyttövesiputkien uusiminen

Remonttipalvelun käyttö

Putkiasennus

LVI-liike

Remonttipalvelun käyttö

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.