Ilmavesilämpöpumppu – taloudellinen ja ekologinen lämmitysratkaisu

Ilmavesilämpöpumppu eli IVLP on taloudellinen ja ekologinen lämmitysratkaisu, jossa hyödynnetään lämpöpumpputekniikkaa.


IVLP soveltuu pääsääntöisesti mihin tahansa pientaloon, jossa on vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä

IVLP eli ilmavesilämpöpumppu on myös mahdollista asentaa lähes mihin tahansa muuhunkin kohteeseen ja sen asentaminen myös muualle yleistyy koko ajan. Laitteen toimintaperiaate on yksinkertainen: pumppu ottaa ulkoilmasta lämmitysenergiaa, josta se siirtyy vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Ilma-vesilämpöpumpun avulla lämmitetään siis talon käyttö- ja lämmönjakojärjestelmän vesi. 

Toisin kuin perinteinen ilmalämpöpumppu, ilma-vesilämpöpumppu sopii hyvin talon päälämmitysjärjestelmäksi. Ilmavesilämpöpumput soveltuvat käytettäväksi myös esimerkiksi öljy- tai sähkölämmityksen rinnalle. Paras ilma-vesilämpöpumppu on hyötysuhteeltaan korkea, joka tarkoittaa sitä, että pumppu tuottaa paljon lämpöä suhteessa käyttämäänsä sähköön nähden.

Miten ilmavesilämpöpumppu toimii?

Toimintaperiaate on hyvin yksinkertainen.  Ilma-vesilämpöpumppu ottaa ulkoilmasta lämmitysenergiaa, josta se siirtyy vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. 

Ilmavesilämpöumpun ulkoyksikkö kierrättää ulkoilmaa, jonka lämpö saa kylmäaineen muuttumaan kaasuksi. Kaasu puristetaan vesi-ilmalämpöpumpun kompressorissa korkeampaan paineeseen, joten kaasu kuumenee lisää. Kuuman kaasun avulla lämmitetään lopulta talon käyttövettä sekä lämmönjakojärjestelmän vettä. 

llma-vesilämpöpumppu pystyy hyödyntämään ulkoilman lämpöenergiaa hyvinkin kylmissä sääolosuhteissa. Vasta kaikista kylmemmillä pakkasilla pumppu alkaa käyttämään sähköllä toimivaa lisälämmitystä. Siihen milloin pumppu alkaa hyödyntämään sähköllä toimivaa lisälämmitystä ei ole mitään tarkkaa vastausta. Kaikki riippuu vesi-ilmalämpöpumpun ominaisuuksista, säästä ja lämmitettävän talon koosta. 

Ilma-vesilämpöpumppu on pääosin tarkoitettu vesikiertoisilla lämmönjakojärjestelmillä varustettuihin taloihin. Perusperiaate on, että ilma-vesilämpöpumppu lämmittää lämmönjakojärjestelmissä kiertävän veden. Suorasähkölämmitteisiin taloihin on myös mahdollista asentaa IVLP, mutta silloin lämpö välittyy puhallinkonvektorien avulla. Ilma-vesilämpöpumppuja käytetään pääosin vain lämmitykseen ja viilennykseen kannattaa hankkia ilmalämpöpumppu. Ilma-vesilämpöpumpulla on myös mahdollista viilentää esimerkiksi lattiaa, jolloin lattian lämmönjakojärjestelmässä kiertää lämpimän veden sijaan kylmävesi. 

Ilmavesilämpöpumppu hyötysuhde

COP-arvo kertoo ilma-vesilämpöpumppujen lämpökertoimen. SCOP-arvo ilmoittaa laitteiston koko vuoden hyöysuhteen, eli kuinka monta kilowattia lämpöenergiaa ilmalämpöpumppu tuottaa yhtä kilowattia sähköä kohden. Mitä suurempi SCOP-arvo on sitä suurempi on ilmalämpöpumpun hyötysuhde ja sitä enemmän lämpöenergiaa saa samalla rahalla. Tehokas ilma vesilämpöpumppu omaa siis korkeat COP- ja SCOP-arvot. 

Kun IVLP on harkinnassa on oleellista tietää laitteiden välisistä eroista. Tärkeää on tutustua laitteiden tuottamaan lämpötehoon esimerkiksi -8°C ja -15°C lämpötilassa. Kun ulkoilma on kovan pakkasen puolella, lämmitystehon tarve kasvaa ja tällöin suurempien säästöjen saavuttaminen on myös mahdollista. Olennaista pumpussa on siis se kuinka suuri COP-arvo on.

Mitä suurempi arvo on, sitä enemmän ilamvesilämpöpumppu pystyy tuottamaan lämpöä itse ilman sähkövastusta. Jos sähkövastusta joudutaan käyttämään paljon, myös säästöt ovat pienempiä ja hyötysuhde madaltuu. 

Ilmavesilämpöpumppu hinta

Ilmavesilämpöpumpun hinta määräytyy pitkälti laitteen tehokkuuden, merkin, mallin ja talon koon perusteella. Ilma-vesilämpöpumpulla on mahdollista saavuttaa jopa 40-70% säästöt lämmityskustannuksissa, jonka vuoksi ne ovatkin nykyään yhä suositumpia lämmitysratkaisuja. Ilma-vesilämpöpumppuja asennetaan vuosittain yhä enemmän ja niiden käyttö myös muissa kuin pientaloissa on myös kasvanut

Hinta pientaloon asennettuna

IVLP maksaa kotiin tai muuhun pieneen kiinteistöön  asennettuna noin 8000 – 20 000€. Kotitalousvähennyksiä on mahdollista saada noin 1000-2000€.  

Mikäli talossa on käytössä esimerkiksi öljyllä tai sähköllä toimiva lämmitysjärjestelmä, ovat vuosittaiset kustannukset tavallisesti noin 2500 € luokkaa. IVLP asennuksen jälkeen käyttökustannukset ovat noin 1000€ luokkaa.

Kun säästöjä laskee, kannattaa huomioida energian hinnan nousu ja sen ennakoimattomuus. Tulevaisuudessa ilmavesilämpöpumppu voi siis tuottaa entistä enemmän säätöjä. Säästöjä alkaa kertymään heti kun ilma-vesilämpöpumppu on asennettu. 

Ilmavesilämpöpumpun käyttöikä on tavallisesti 20-30 vuotta ja nettosäästöt laitteen elinkaaren aikana voivat olla jopa 15 000 – 30 000 euroa. IVLP tuottamiin säästöihin vaikuttaa esimerkiksi pumpun mitoitus sekä rakennuksen lämmönjakojärjestelmä ja maantieteellinen sijainti. Ilma-vesilämpöpumppu nostaa myös asuntosi arvoa, usein jopa sen hankintahinnan verran. 

Ilmavesilämpöpumput voidaan jakaa kahteen ryhmään:

  • Split-tekniikkaa hyödyntäviin ilma-vesilämpöpumppuihin
  • Monoblock-tekniikkaa hyödyntäviin ilma-vesilämpöpumppuihin

Split-tekniikka

Kun ilmavesilämpöpumppu toimii Split-tekniikalla, sisä- ja ulkoyksikön välillä kiertää tällöin kylmäaine. Kylmäaine kulkeutuu nestemäisenä sisäyksiköltä ulkoyksikölle ja palaa ulkoyksiköltä sisäyksikölle kuumana kaasuna, jolla vesi lämpiää. Vaikka kylmäaine on nestemäistä, se ei silti voi jäätyä. Lämmin vesi johdetaan 

lämmönjakojärjestelmiin eli pattereihin ja lattialämmityksiin sekä käyttövesisäiliöihin. 

Monoblock-tekniikka

Monoblock-laitteet toimintaperiaate on lähellä Split-tekniikkaa, mutta Monoblock-laitteissa kylmäaineen sijaan sisä- ja ulkoyksiköiden välillä kiertää vettä. Vesi lämmitetään ulkoyksikön lämpöpumpussa ja palaa lämpimänä takaisin sisäyksikköön. Monoblck-tekniikka on todella kustannustehokas ja sen avulla on mahdollista saada huomattavat säästöt lämmityskustannuksissa. 

Ilma-vesilämpöpumppu vai maalämpö

Kun uuden lämmitysjärjestelmän valinta on ajankohtainen, saattaa valinta maalämpöjärjestelmän ja ilma-vesilämpöpumpun välillä olla haastavaa. Lopullinen valinta kannattaa aina tehdä yhdessä ammattilaisen kanssa.

Ammattilainen osaa kartoittaa kiinteistön tilanteen ja soveltaa käyttötarkoitukseen nähden sopivimman lämmitysjärjestelmän. Usein kuitenkin uudiskohteisiin asennetaan maalämpö mikäli se on mahdollista ja asiakkaan toiveena. 

Kun lasketaan vuosittaisia käyttökustannuksia, maalämpö on edullisempi pitkällä tähtäimellä. Ilma-vesilämpöpumppu on toisaalta kuitenkin kannattavampi valinta alle 200 neliön kohteisiin jos säästöjen halutaan realisoituvan 5-7 vuodessa. Ilma-vesilämpöpumppu on maalämpöjärjestelmää myös edullismepi.

Maalämpöjärjestelmää ei voi myöskään asentaa jokaiseen kohteeseen tontin soveltuvuuden tai rajoitusten vuoksi, jolloin ilma-vesilämpöpumppu on erinomainen vaihtoehto. 

Vesi-ilmalämpöpumpun asennus

llma-vesilämpöpumppu on vaivaton vanhan öljy-, puu-, sähkö,- tai pellettilämmityksen rinnalle tai tilalle. Ilma-vesilämpöpumput ovat yleisimpiä omakotitaloissa, mutta se voidaan asentaa myös rivi-, pari-, erillis- ja kerrostaloihin sekä vapaa-ajan kohteisiin kuten kesämökeille.

Pumppu koostuu sisä- ja ulkoyksiköstä joiden välillä kulkee putket, jotka ovat kytkettyinä vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään.

Asennus tapahtuu yleensä 1–2 päivässä eikä aiheuta vaivaa asiakkaalle

Paras vesi-ilmalämpöpumppu on mitoitettu oikein asunnon kokoon nähden. Mitoituksessa tulee huomioida kohteen lämmitys tarpeet, jonka pohjalta valitaan oikean kokoinen ja tehoinen pumppu.  

Ulkoyksikkö tarvitsee avointa tilaa ympärilleen toimiakseen kunnolla. Ulkoyksikkö tulee siis sijoittaa siten, että ilman pääsee liikkumaan hyvin sen ympärillä. Mikäli ulkoyksikön haluaa suojata siihen tarkoitetulla kotelolla, tulee sen olla riittävän avoin ja hengittävä. Jotta ulkoyksiköstä saadaan mahdollisimman tehokas, kannattaa sisä- ja ulkoyksiköt sijoittaa lähelle toisiaan.

Mikäli talon öljylämmitys vaihdetaan ilma-vesilämpöpumppuun, pumpun sisäyksikkö sijoitetaan usein entiseen pannuhuoneeseen. Muutoin sisäyksikölle sopivia paikkoja ovat talon tekniset tilat tai esimerkiksi kodinhoitohuone. Sisäyksikön varoventtiilistä saattaa toisinaan tippua vettä käyttöveden lämmityksen vuoksi, joten yksikkö kannattaa ehdottomasti  asentaa lattiakaivolla varustettuun tilaan. 

IVLP tulee olla mitoitettu oikein kohteeseen nähden. Mikäli pumpussa ei ole tarpeeksi tehoa, saattaa sähkövastuksen osuus pumpun lisänä nousta turhan suureksi. Ulkoyksikön teho katsotaan aina lämmitystehon tarpeen mukaiseksi.

Mikäli kyseessä on suurempi kiinteistö, ulkoyksiköitä voidaan hyvin asentaa esimerkiksi kaksi. Tällöin lämmitystehokin luonnollisesti tuplaantuu ja ilmalämpöpumpun teho riittää lämmittämään paremmin koko kiinteistön sisäilman.

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti!

Kokeile jättämällä työpyyntö tai tarjouspyyntö alla olevasta napista painanamalla tai lataa sovellus sovelluskaupastasi!

Lue lisää artikkeleita kodin remontointiin:

Keittiökaappien maalaus

Keittiökaappien maalaus on hyvä vaihtoehto suuremmalle keittiön remontille. Maalaamalla muutokset uuteen ilmeeseen ovat suuria ja tällä toimenpiteellä säästää aikaa ja rahaa merkittävästi.

Ilmalämpöpumppu viilennykseen

Ilmalämpöpumppu viilennykseen – Ilmalämpöpumpulla saat energiatehokkaan ja nopean viilennyksen asuntoosi, kovillakin helteillä.

Keittiömallit – mitä niitä olikaan?

Keittiömallit ovat merkittävin yksittäinen suunnittelua ohjaava tekijä. Keittiösuunnittelun ammattilaiset ovat kehittäneet eri keittiömallit sen mukaan, millainen tila on käytettävissä.

Keittiön suunnittelu

Uuden keittiön suunnittelu ja hankinta on osa talon rakentajan urakkaa, mutta tulee joskus vastaan myös vanhemman talon omistajalle tai ostajalle keittiön remontoinnin yhteydessä.

Keittiöremontti

Keittiöremontti on mahdollisuus tehdä päivittäin käytettävästä tilasta toimivampi ja mukavampi – tästä syystä suunnitteluun tulee panostaa.

Viemärin sukitus

Viemärin sukitus on sujuvampi ja edullisempi menetelmä korjata, uudistaa ja vahvistaa omakotitalon viemärit

Putkiremontti

Putkiston hyvinvointi on elintärkeää rakennuksen hyvinvoinnin kannalta. Etenkin silloin jos asut vanhassa talossa, jossa käytössä ovat alkuperäiset kupariputket, on putkiston nykytila ehdottoman tärkeää tarkistaa.

Pintaremontti

Pintaremontilla tarkoitetaan yleisesti eri tyyppisiä asunnon pintapuolisia korjaustoimenpiteitä, joiden tarkoitus on uudistaa tai siistiä asunnon yleisilme. Pintaremontti on yksinkertaisin toimenpide, jolla pystytään tehokkaasti uudistamaan kodin ilmettä. Pintaremontti voidaan tehdä joko koko asuntoon tai vain tiettyyn osaan asuntoa.

Sammaleen poisto huopakatolta

Sammaleen poisto huopakatolta tulisi olla säännöllinen osa huopakaton huoltoa. Jos sammal on päässyt lisääntymään katolla eikä kasvusto tai lika irtoa kevyellä harjauksella on aika poistaa kasvusto juurineen.

Huopakaton huolto

Huopakaton huolto säännöllisesti tehtynä on huopakaton elinehto.

Peltikaton puhdistus ja pesu

Peltikaton säännöllinen puhdistus on tärkein huoltotoimenpide, jolla katon käyttöikään pystytään vaikuttamaan ja pitämään kattoremontti poissa kuvioista mahdollisimman pitkään.

Tiilikaton huolto

Tiilikaton huolto on mahdollista tehdä kaiken ikäisille katoille kunhan tiilen rakenne on kunnossa. Tiilikatto on kaunis ja erittäin kestävä katto kunhan se on tehty laadukkaasta tiilestä ja sitä muistaa huoltaa säännöllisesti.

Peltikaton maalaus

Peltikaton maalaus tehdään yleensä 10-15 vuoden välein. Maalipinnan tärkein tehtävä on ehkäistä pellin kulumista ja korroosiota eli ruostumista. Suomessa sääolot vaihtelevat voimakkaasti, joten myös peltikatto joutuu kovalle rasitukselle.

Sammaleen poisto katolta

Jos kattosi on päässyt sammaloitumaan, ei kannata säikähtää, vaan tarttua toimeen. Sammalen poisto katolta on yleinen huoltotoimenpide tiilikatolle ja myös suhteellisen edullinen tehdä. Jos teetät homman ammattilaisella, pääosa kustannuksista tulee työn osuudesta, josta saa myös kotitalousvähennyksen.

Kattoremontti

Kattoremontti on paikallaan, kun katto on saavuttanut teknisen käyttöikänsä eikä kattoa ole enää järkevää täsmäkorjata. Kattoremontin laajuus riippuu useasta tekijästä. Ennen kattoremonttia kohteelle laaditaan toteutussuunnitelma ja hinta-arvio yhdessä ammattilaisen kanssa.