Lumiesteiden asennus

Katolle laitettavat lumiesteet on tarkoitettu ehkäisemään vahinkoja, joita katolta putoava lumi saattaa aiheuttaa. Vahinkojen ja vaaratilanteiden ehkäisemisen lisäksi lumiesteet suojaavat myös pinnoitetta ja sadevesijärjestelmiä.

Miksi hankkia lumiesteet?

Lumiesteet ovat yksi kattoturvatuotteista, joilla ehkäistään vahinkoja ja lisätään turvallisuutta rakennukseen ja sen läheisyydessä liikkumiseen. Kalteviin kattopintoihin tarvitaan ja suositellaan lumiesteiden asennus. Nämä estävät lumimassojen hallitsemattoman putoamisen katolta. 

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Mikäli lumimassat pääsevät vapaasti tippumaan katoilta, niin tämä aiheuttaa monia vaaratilanteita katon läheisyydessä liikkuville ihmisille ja kulkuvälineille. Lumimassa tulee katolta alas täysin yllättäen ja nopeasti, jonka takia siihen ei pystytä varautumaan.

Lumiesteiden avulla suojataan katon pinnoitetta ja sadevesijärjestelmiä.

Syitä lumiesteiden asennukseen ja hankintaan:

  • ehkäisee vaaratilanteita, joita aiheutuu lumimassojen tippumisesta
  • suojaavat pihalla olevia rakennelmia, istutuksia tai vaikkapa autoja
  • suojaavat katon pinnoitetta ja sadevesijärjestelmiä
  • minimoi lumityöt ja lumenpudotuksen
  • lisää rakennuksen tai talon arvoa ja kiinnostavuutta

Vaatimukset ja määräykset

Rakennusmääräyksissä on määritelty kuinka ja mihin rakennuksiin on asennettava lumiesteet. Mikäli katon jyrkkyys on 1:8 tai jyrkempi niin katolle on asennettava lumiesteet.

Nämä on oltava kohdissa, joissa on rakennuksen kulkureitti ja sisäänkäynti sekä katon osille, jotka ovat yleisen kadun puoleisella reunalla.

Talon tai rakennuksen omistaja on vastuussa katon turvallisuudesta ja sen hoitamisesta.

Yleinen suositus on lumiesteiden asennukselle niin, että ne suojaavat ulkona liikkuvia ihmisiä.

On kuitenkin huomioitava ja järkevintä selvittää alan ammattilaisilta tarkat määräykset ja huomioitavat asiat eri kattotyypeittäin. 

Lumiesteiden suunnittelussa ja asennuksessa on otettava huomioon oikeat mitoitukset huomioiden katon jyrkkyys ja lappeen mitat. Näihin on käytettävissä lumikuorma taulukko.

Huopakatolla lumiesteitä ei välttämättä tarvita. Jyrkällä huopakatolla lumiesteiden tarve arvioidaan tapauskohtaisesti.

Lumiesteiden mitoitus tehdään lumikuorma taulukon mukaisesti, johon vaikuttaa kokonaisuus. Mitoituksessa otetaan huomioon kattosillan lumen läpäisevyys, joka on 50 prosenttia eli katto sitoo osaltaan lumimassoja.

Lumiesteet on sijoitettava kulkureittien ja alueiden päälle, joissa on liikettä tai suojattavaa omaisuutta. Mahdollisille yleisille kulkureiteille tai katualueille on aina asennettava lumiesteet.

Lumiesteitä on sijoittamis tai asennus tyyliltään erilaisia. Suurilla lappeilla lumikuorma taulukko antaa vaihtoehtona tihentää kannakejakoa tai asentaa lumiesteet kahteen riviin. Parempi vaihtoehto on yleensä asentaa lisälumiesterivi, joka estää tehokkaasti lumen tippumisen katolta. Tärkeintä on, että lumimassat pakkaantuvat painovoiman vaikutuksesta ja eivät pääse liikkumaan vaan sulavat siihen paikkaan kevään tullessa.

Millaiset lumiesteet katolle?

Lumiesteiden valinnassa kattotyypin lisäksi vaikutusta on katon materiaalilla. Peltikatto on materiaaleista kaikkein liukkain ja lumimassat liukuu siitä helposti alaspäin, vaikka olisi loivempikin katto.

Peltikatolle hankittaessa lumiesteitä on otettava tarkkaan huomioon katon jyrkkyys. Tämä vaikuttaa kiinnityksiin ja niiden sijoitteluun.

Tiilikatoilla on otettava huomioon oikeat kiinnikkeet ja kiinnitystavat niin, että se sopivat katteeseen. Lumiesteet kiinnitetään tiilikatoille niiden omilla kiinnikkeillä ja ne eivät saa olla kiinnitettynä suoraan ruoteisiin. Ne on asennettava ruoteen yläpuolella olevaan “apupuuhun”.

Huopakatolle ei välttämättä tarvitse asentaa lumiesteitä, koska ne ovat materiaaliltaan karheita ja sieltä ei lumi tule helposti alas. Mikäli kyseessä jyrkkä huopakatto niin silloin lumiesteiden asennus on pakollista.

Lumiesteiden asennus

Lumiesteet on asennettava kalteviin kattopintoihin, jotta lumimassat eivät pääse tekemään tuhoja ja aiheuttamaan turvallisuutta vaarantavia tapahtumia. Näin myöskin lumi jakautuu katolla oikein.

Lumiesteet on asennettava kulkureiteille, sisääntulo kohtiin ja mikäli on ohikulkevaa liikennettä niin niihin kohtiin. Suositeltavaa on asentaa koko lappeen mitalle niin, että saadaan mahdollisimman kestävä ja turvallinen suoja.

Kiinnitys on oltava mahdollisimman lähellä räystästä, jolloin lumimassat kulkeutuu kantaviin rakenteisiin ja turvaa katon muuta rakennetta.

Lumiesteiden kiinnittämiseen tarvitaan oikeat tarvikkeet ja taidot turvalliseen työskentelyyn katolla. On noudatettava tarkoin turvallisuusohjeita ja käytettävä turvavaljaita. Mitoittaminen ja kiinnittäminen ovat myös tarkkaa työtä, mutta asennustyössä ei ole kyse ainoastaan kiinnikkeiden kiinnittämisestä. Katon läpiviennit on myös tehtävä niin, että katto ei tulevaisuudessa vuoda.

Lumiesteiden hankintaan ja asennukseen on suositeltavaa käyttää alan ammattilaista. Alla muutamia vinkkejä asennukseen:

Lumiesteen kiinnitys

  • Tiilikuviokate: Lumiesteiden kiinnikkeet pultataan katteen läpi aluspuuhun. Läpivienteihin kumitiiviste tai tiivistemassa.
  • Saumattu katto: Kiinnikkeet puristetaan pulteilla vastarautaan peltikaton saumoissa. Kiinnikkeen korkeus voi vaihdella hieman katon saumojen mukaan.
  • Huopakatto: Kiinnikkeet läpipultataan katon aluspuuhun. Läpivienteihin kumitiiviste tai tiivistemassa.  Kaikkien kattojen kiinnikkeet asennetaan enintään 1,2 metrin päähän toisistaan.

Teenkö itse vai tilaanko ammattilaiselta?

Kun lumiesteiden asentaminen tulee ajankohtaiseksi, on siihen työhön hyvä palkata ammattilainen. Ammattilainen osaa katsoa työn kokonaisuutena ja tekee lumiesteiden asennustyön määräysten mukaisesti.

Monesti ajatellaan, että asentamalla itse säästää ja on nopea suorittaa. Tässä kohtaa lähdetään toteuttamaan ilman suurempaa perehtymistä ja miettimistä mikä on koko projektin kokonaistyö ja mitä se sisältää tai mitä se vaatii.

Asentaminen voi olla monelle terapeuttista, mutta se on kuitenkin hyvä suunnitella jokaisen vaiheen osalta. Alan ammattilainen pystyy arvioimaan oikein kokonaistilanteen, liittyi asia pohja- tai valmistelutöihin.

Monesti tuleekin suunnitteluvaiheessa ajatus, että koko asennusprojekti olisi hyvä teettää alan ammattilaiselle. Ei pelkästään asennustyön jäljen takia vaan myöskin kokonaisuuden vuoksi.

Alan ammattilaiset osaavat valita sopivat materiaalit ja muut tarvittavat tuotteet, jolloin vapautuu aikaa ja vaivaa materiaalien valinnalta. Näin ei myöskään tarvita perehtymistä erilaisin asennusohjeisiin vaan ammattilaisen annetaan hoitaa nämä valinnat. Ammattilaiselta tilaamalla varmistutaan laadukkaasta lopputuloksesta.

Lisäksi alan ammattilaiselta tilatessa saadaan työlle ja työn jäljelle takuu. Lisäksi yrityksillä on asianmukaiset vakuutukset ja ne kantavat täyden vastuun tekemästään työstä. Aina on kuitenkin järkevää kilpailuttaa asennusurakka. Halvin ei aina ole laadukkain. Jokaisesta tehtävästä työstä on hyvä tehdä sopimus ja siihen sisällyttää kaikki tehtävät toimenpiteet ja hinnat.

Alan ammattilaisten tekemästä työstä saadaan kotitalousvähennys, jonka avulla teetettävän työn kulut pienenevät huomattavasti (kotitalousvähennyksestä tietoa artikkelin lopussa).

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Lumiesteiden ja asennuksen hinta

Lumiesteiden hinta määrittyy katon materiaalin ja tarpeen mukaisesti. Lumiesteitä on saatavilla mitoitettuina paketteina tai myöskin pakettina, jossa on tarvittavat putket ja kiinnikkeet itse tehtävään asennukseen. 

Oikealla asennuksella varmistetaan lumiesteiden kestävyys ja samalla koko katon kestävyys niin ettei lumiesteet tule alas ja tee lisävaurioita. Tekemällä kunnolla ja vaatimusten mukaisesti niin tekee merkittävää säästöä tulevaisuuteen.

Lumiesteiden asennus maksaa keskimäärin 900 euroa. Hinta vaihtelee 400 eurosta 2200 euroon riippuen kohteesta. Tähän vaikuttaa lumiesteiden pituus ja kiinnikkeiden tarve.

Lumiesteet ovat hinnaltaan noin 90-110 euroa/3 metrin lumieste. 

Asennushintaan vaikuttaa katon kaltevuus ja tarvittavien kiinnikkeiden asennusmäärä. Pelkän asennuksen hinta vaihtelee 400-1200 euron välillä omakotitaloissa.

Mitoittaminen ja kiinnittäminen ovat myös tarkkaa työtä, mutta asennustyössä ei ole kyse ainoastaan kiinnikkeiden kiinnittämisestä. Katon läpiviennit on myös tehtävä niin, että katto ei tulevaisuudessa vuoda.

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.