Kattohuolto

Katto on yksi kodin tärkeimmistä osista, sillä se suojaa rakennusta ja sen rakenteita sääolosuhteilta. Kattohuolto on tärkeä osa katon ylläpitoa ja se auttaa varmistamaan, että katto kestää pitkään ja pysyy toimivana. 

Miksi on tärkeää tehdä kattohuolto?

Katto on yksi kodin tärkeimmistä osista, sillä se suojaa rakennusta ja sen rakenteita sääolosuhteilta. Kattohuolto on tärkeä osa katon ylläpitoa ja se auttaa varmistamaan, että katto kestää pitkään ja pysyy toimivana.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

 

Kattohuolto on tärkeä osa kodin ylläpitoa ja sen merkitys kasvaa entisestään alueilla, joilla sääolosuhteet ovat vaihtuvat ja myöskin kattoa kuluttavat. Katto on kodin ensimmäinen rakenne, joka suojaa koko rakennusta erilaisilta sääolosuhteilta. Näin ollen katon kunnon varmistaminen ja huolto on välttämätöntä.

Mitä apua on katon huollosta?

Pidentää katon käyttöikää

Kattohuolto on yksi parhaista tavoista pidentää katon käyttöikää. Sääolosuhteiden vaikutuksesta katon pinta voi ajan myötä kulua ja menettää tiiveyden, joka voi aiheuttaa vuotoja ja muita ongelmia. Säännöllinen huolto voi auttaa kattopinnoitteen suojaamisessa ja vaurioiden estämisessä, jolloin katto kestää pidempään.

Vähentää korjaustarvetta

Säännöllinen kattohuolto vähentää tarvetta korjauksiin. Kattohuolto auttaa havaitsemaan ongelmia ennen kuin ne kasvavat suuriksi ja tarvitsevat kattavaa korjausta. Jos katon kunnossapito laiminlyödään, pienistä ongelmista, kuten vuodoista, voi kasvaa suuria ja kalliita vaurioita, jotka vaativat katon vaihtamista.

Suojaa rakennusta

Katto on kodin suojamuurina ulkoisia tekijöitä vastaan, kuten sateelta, tuulelta ja lumelta. Jos katto on huonossa kunnossa se ei pysty suojaamaan rakennusta kunnolla ja kosteus tai tuuli voi tunkeutua katon läpi mikä voi aiheuttaa hometta tai muita kosteusongelmia. Kattohuolto estää tällaisten ongelmien syntymistä.

Säästää rahaa

Kattohuollon tekemättä jättäminen voi maksaa paljon rahaa pitkällä aikavälillä. Kattohuolto on paljon halvempaa kuin kattokorjaukset tai katon vaihtaminen. Säännöllinen huolto voi auttaa pitämään katon hyvässä kunnossa ja estämään vaurioita, jotka voivat johtaa kalliisiin korjauksiin.

Parantaa energiatehokkuutta

Huonosti hoidettu katto voi johtaa huonoon energiatehokkuuteen, sillä katto voi menettää tiivistys suojansa tai eristemateriaalina. Tämä voi johtaa lämpöhävikkiin talvella ja lisääntyneeseen jäähdytystarpeeseen kesällä mikä voi johtaa korkeampiin energiakustannuksiin.

Mitä on huomioitava kattohuollossa?

Oikein mitoitettu, säännöllinen ja ammattitaitoinen katon huolto on erittäin tärkeää kaikenlaisten kattojen kunnossapidossa. Olipa kyseessä tiilikatto, huopakatto tai peltikatto, kaikki kattomateriaalit tarvitsevat asianmukaista huoltoa ja ylläpitoa.

Suositeltava käytäntö on tarkastaa katon kunto vähintään kaksi kertaa vuodessa, jos se on mahdollista. Kattokunto kannattaa tarkistaa esimerkiksi kuntokartoituksen avulla, jossa arvioidaan katon yleistä kuntoa sekä eri huoltotoimenpiteiden tehokkuutta ja tarvetta. 

Kuntokartoituksessa voidaan havaita esimerkiksi vuotokohtia tai muita ongelmia, joiden korjaaminen voi edellyttää tarkempia toimenpiteitä ennen varsinaista katon huoltoa.

Yksi tärkeä seikka katon huollossa on varmistaa, että huoltotoimenpiteet soveltuvat ja ovat tehokkaita kyseiselle katemateriaalille. Erilaisilla kattomateriaaleilla voi olla omat erityis tarpeensa ja suositeltavat huoltomenetelmänsä. 

Esimerkiksi tiilikattojen puhdistuksessa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä kuin peltikattojen tai huopakattojen puhdistuksessa. On tärkeää noudattaa valmistajan antamia suosituksia ja ohjeita katon huoltamisessa.

Jos kattokunnostuksen tai huoltotoimenpiteiden yhteydessä havaitaan vuotokohtia tai muita ongelmia, on tärkeää korjata ne ennen varsinaista katon pesua tai huoltoa. Vuotokohtien paikkaaminen ja korjaaminen on ensisijaisen tärkeää, jotta katto pysyy tiiviinä ja vedenpitävänä. Vasta sen jälkeen voidaan harkita katon pesua painepesurilla tai muita huoltotoimenpiteitä.

Ammattitaitoinen kattohuoltoyritys voi tarjota kattavat palvelut katon huoltoon ja korjaukseen. Heillä on asiantuntemusta eri kattomateriaaleista ja tietämys siitä, miten kustakin materiaalista tulee huolehtia oikein. Kattohuoltoyritys voi suorittaa katon puhdistuksen, vuotojen korjauksen, sammaleen poiston ja muut tarvittavat huoltotoimenpiteet ammattitaidolla ja asianmukaisilla välineillä.

Kokonaisuudessaan oikein mitoitettu ja säännöllinen katon huolto pitää katon hyvässä kunnossa, pidentää sen käyttöikää ja ehkäisee mahdollisten vaurioiden syntymistä.

Teenkö itse vai tilaanko ammattilaisen katon huoltoon?

Kattohuolto on tärkeä osa kodin ylläpitoa ja sen merkitys kasvaa entisestään alueilla, joilla sääolosuhteet ovat ääriään. Kun puhutaan kattohuollosta yksi tärkeä kysymys on tehdäänkö se itse vai tilataanko ammattilainen apuun. 

Kattohuolto itse tehtynä

Kattohuollon tekeminen itse vaatii jonkin verran aikaa ja vaivaa, mutta se voi säästää rahaa. Kun huolto tehdään itse, on tärkeää olla perillä siitä mitä tekee, jotta katto ei vahingoitu. Kattohuollon tekeminen itse vaatii myös asianmukaisen varustelun ja työkalujen käytön.

Jos päätetään tehdä kattohuolto itse niin on muistettava, että katolle kiipeäminen on riskialtista ja tapaturmavaaran vuoksi on tärkeää käyttää asianmukaista turvavarustusta. Tämän lisäksi tulee olla tarkkaavainen katon pinnoitteen ja materiaalin kanssa, jotta ei aiheudu vahinkoa kattopinnalle.

Ammattilaisen käyttäminen kattohuollossa

Kattohuollon ammattilaisen käyttäminen voi olla turvallisempaa ja varmempaa, että kattohuolto tehdään oikein ja kattavasti. Ammattilaiset ovat koulutettuja ja tuntevat katon materiaalit, pinnoitteet ja rakenneosat. Samalla he pystyvät ja osaavat huomata mahdolliset ongelmat, joita itse ei osaa havaita. Lisäksi ammattilaiset käyttävät kattohuoltoon erikoistyökaluja, jotka mahdollistavat tehokkaan ja turvallisen kattohuollon.

Ammattilaisen käyttäminen voi kuitenkin maksaa enemmän kuin kattohuollon tekeminen itse. Kustannukset voivat vaihdella huomattavasti sen mukaan, mitä toimenpiteitä kattohuoltoon kuuluu. Kattohuolto ammattilaisen avulla on kuitenkin pitkällä aikavälillä sijoitus kodin arvoon ja suojaamiseen.

Yhteenveto

Kattohuollon tekeminen itse voi säästää rahaa, mutta ammattilaisen käyttäminen kattohuoltoon takaa sen, että kattohuolto tehdään oikein ja kattavasti. On tärkeää muistaa, että katon huolto voi olla riskialtista, joten tarkkaavaisuus ja turvallinen toiminta on a ja o.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kattohuollon hinta

Kattohuollon hintaan vaikuttavat useat tekijät, jotka vaihtelevat huollettavan katon tyypin, pinta-alan ja kunnon mukaan. Huoltotöiden laajuus ja tarvittavat toimenpiteet vaikuttavat myös merkittävästi kustannuksiin. 

Ensimmäinen tekijä, joka vaikuttaa kattohuollon hintaan on huollettavan katon tyyppi. Erilaiset katetyypit, kuten tiilikatto, huopakatto, peltikatto tai mineriittikatto, vaativat erilaisia huoltotoimenpiteitä ja -menetelmiä. Jokaisella katetyypillä on omat erityispiirteensä, jotka tulee ottaa huomioon huollon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Toinen tärkeä tekijä on huollettavan kattomateriaalin kunto. Huoltotöiden laajuus voi riippua siitä, milloin edellinen huolto on suoritettu. Jos katto on ollut pitkään ilman huoltoa, saattaa tarvittavien toimenpiteiden määrä ja vaativuus olla suurempi verrattuna säännöllisesti huollettuun katteeseen.

Kolmas merkittävä tekijä on huoltotöiden laajuus katolla. Kattohuollon hinta voi vaihdella merkittävästi riippuen tarvittavista toimenpiteistä. Pienemmät huoltotyöt, kuten yksittäisten vuotojen paikkaaminen tai sammaleen poisto, voivat olla edullisempia verrattuna laajempiin huoltotoimenpiteisiin, kuten koko katon uusimiseen tai suurempien vaurioiden korjaamiseen.

Muiden mahdollisten kustannustekijöiden joukossa voi olla myös esimerkiksi tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet, työvoiman määrä sekä huoltotöiden ajankohta. Sesonkiaika tai kiireelliset huoltotarpeet voivat vaikuttaa hintaan.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

Hyödyllisiä vinkkejä ja artikkeleita KodinProsta liittyen kattotöihin:

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.