Tiilikaton maalaus

Tiilikaton huoltomaalaus pidentää katon käyttöikää huomattavasti. Katon ollessa muuten hyvässä kunnossa ja ehjä niin toimenpiteeksi riittä kunnon huolto ja uusi maalipinta.

Yleisemmin puhutaan tiilikaton pinnoituksesta, joka tarkoittaa maalausta.

Katto suojaa rakennusta erilaisilta sääolosuhteilta ja se tarkoittaa, että katon huoltotöistä on huolehdittava johon kuuluu katon maalaus. Maalaamalla tai pinnoittamalla lisätään katon käyttöikää ja samalla saadaan parannettua yleisilmettä. Säännöllisesti huollettu katto vähentää kattoremonttien määrää.

Säännöllisillä huoltotoimenpiteillä ja tarkastuksilla on suuri merkitys katon käyttöikään. Tärkeintä on tarkastaa katon, tiilien, ja katon alusrakenteiden kunto ennen projektiin ryhtymistä. 

Tiilikaton kuntoon ja käyttöikään vaikuttaa monet asiat kuten auringon paiste, pakkaset, lumi ja myrskyt, jotka saavat tiilikaton maalipinnan halkeilemaan, repsottamaan ja irtoilemaan.  Auringon paisteessa tiilikaton väri alkaa vaihtumaan. Suhteellisen pienellä huoltotyöllä eli tiilikaton maalauksella  saadaan nämä asiat ratkaistua. Tiilikaton maalaus on hyvä toteuttaa noin kymmenen vuoden välein. Katon tarkastus on kuitenkin suositeltavaa tehdä useasti, koska ilmastossamme on isot kausivaihtelut.

Tiilikaton maalaus on yleensä maanpinnalta useiden metrien korkeudessa suoritettava toimenpide ja näissä on otettava tarkkaan huomioon kaikki tarvittavat turvallisuusohjeet. 

Tiilikaton maalaus on sellainen projekti, jota ei välttämättä omatoimisesti kannata lähteä tekemään. Tiilikaton maalaus on järkevää antaa suosiolla alan ammattilaisille. 

Maalaanko itse vai käytänkö ammattilaista maalaustyöhön?

Monesti ajatellaan, että maalauksen tekemällä itse säästää ja on nopea suorittaa. Tässä kohtaa lähdetään toteuttamaan ilman suurempaa perehtymistä ja miettimistä mikä on koko projektin kokonaistyö ja mitä se sisältää tai mitä se vaatii.

Maalaaminen voi olla monelle terapeuttista, mutta se on kuitenkin hyvä suunnitella jokaisen vaiheen osalta.Maalaus ammattilainen pystyy arvioimaan  oikein kokonaistilanteen, liittyi asia pohja- tai valmistelutöihin.

Monesti tuleekin suunnitteluvaiheessa ajatus, että koko maalausprojekti olisi hyvä teettää alan ammattilaiselle. Ei pelkästään maalaustyön jäljen takia vaan myöskin kokonaisuuden vuoksi.

Alan ammattilaiset osaavat valita sopivat maalit ja muut tarvittavat tuotteet, jolloin vapautuu aikaa ja vaivaa maalien valinnalta. Näin ei myöskään tarvita perehtymistä käyttöohjeisiin vaan ammattimaalarin annetaan hoitaa nämä valinnat. Ammattilaiselta tilaamalla varmistutaan laadukkaasta lopputuloksesta.

Lisäksi alan ammattilaiselta tilatessa saadaan työlle ja työn jäljelle takuu. Lisäksi yrityksillä on asianmukaiset vakuutukset ja ne kantavat täyden vastuun tekemästään työstä. Aina on kuitenkin järkevää kilpailuttaa maalausurakka. Halvin ei aina ole laadukkain. Jokaisesta tehtävästä työstä on hyvä tehdä sopimus ja siihen sisällyttää kaikki tehtävät toimenpiteet ja hinnat.

Alan ammattilaisten tekemästä työstä saadaan kotitalousvähennys, jonka avulla teetettävän työn kulut pienenevät huomattavasti (kotitalousvähennyksestä tietoa artikkelin lopussa).

Jos haluat ostaa maalauksen palveluna, niin katso tästä alueesi vapaat maalausliikket joilta voit pyytää tarjouksen: 

Jätä tästä tarjouspyyntö alueesi maalausliikkeille >>

Tiilikaton hoito

Tiilikaton kunto kannattaa tarkistaa vuosittain ja tehdä huoltotoimenpiteet säännöllisesti. Näin pidetään tiilien pinnat puhtaina ja katto vesitiiviinä. Katolle kertyy roskia ja sammalta, ne kannattaa vuosittain puhdistaa pois.

Uusille katoille on suositeltavaa tehdä ensihuoltona ruiskutus sammaleenpoistoainetta tai mahdollista mekaanista puhdistusta.

Vanhoille ja ikääntyville tiilikatoille on järkevää tehdä, varsinkin talven jälkeen tarkastus ja huolto. Tässä yhteydessä poistetaan sammaleet ja roskat, vaihdetaan rikkoontuneet tiilet ja tarkastetaan katon kattoturvatuotteet.

Näillä toimilla säästetään mahdollisilta suuremmilta kattoremonteilta ja varmistutaan katon turvallisuus ja toimivuus.

Jos haluat ostaa maalauksen palveluna, niin katso tästä alueesi vapaat maalausliikket joilta voit pyytää tarjouksen: 

Jätä tästä tarjouspyyntö alueesi maalausliikkeille >>

Milloin on sopiva aika tiilikaton maalaukselle?

Suomen ilmasto luo suuren haasteen sopivan ajan etsimiseen tiilikaton maalaukselle, koska sääolosuhteissa on suuret vaihtelut kausi olosuhteiden mukana.  Eli on helposti todettavissa, että talvella tiilikaton maalausta ei voida toteuttaa. 

Sopiva aika tiiliikaton maalaukselle on kevät, kesä ja syksy. Tiilikaton maalausta ei suositella tehtäväksi vesisateella, liian kylmällä tai kuumalla säällä.Tuulisuus ja vastaavat sääolosuhteet heikentävät maalauksen onnistumista. Paras maalaussää on lämmin pilvipouta. Suositeltava käsittelylämpötila on n. +15-20 astetta ja ilman suhteellinen kosteus n. 80%. 

Maalattavan tiilikaton pinnan on oltava kuiva ja lämmin, mutta ei kuuma. On huomioitava myöskin kuivuminen eli lämpötilan tulisi olla vähintään +10 astetta ja tietysti sateeton. On tärkeää seurata sääennusteita tarkasti. 

Jos haluat ostaa maalauksen palveluna, niin katso tästä alueesi vapaat maalausliikket joilta voit pyytää tarjouksen: Jätä tästä tarjouspyyntö alueesi maalausliikkeille >>

Vinkit tiilikaton maalaukseen

Turvallisuus

Katon huoltotöissä on erittäin tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita. Pohjavaatimus on, että päällä on turvavaljaat ja turvaköysi on tukevasti kiinnni piipussa, tikkaissa tai kulkusillassa. Jalkineet on hyvä olla pitäväpohjaiset kengät. Tarvittaessa nosto tai muita laitteita niin kannattaa olla yhteydessä konevuokraamoihin.

Pohjatyöt

Ennen varsinaista maalausta on tehtävä tarkastus- ja pohjatyöt huolellisesti, että saadaan mahdollisimman hyvä lopputulos. 

Aluksi tarkastetaan katon ja tiilien kunto. Rikkoontuneet tai huonokuntoiset tiilet on vaihdettava ennen maalausta .Tarkastetaan katon yleiskunto ja samalla on hyvä tarkistaa myöskin mahdolliset lumiesteet ja niiden pitävyys. Tyhjennetään räystäskourut ja syöksyt, jotta katolta tuleva pesuvesi pääsee vapaana virtaamaan. Samassa yhteydessä on järkevää käydä läpi katon rakenteet muiltakin osin kuten alusrakenteet.

Sammal, jäkälä ja muut epäpuhtaudet poistetaan. Jos kasvusto on jämähtänyt kiinni niin tähän käytetään sammaleen poisto ainetta ja huomioidaan käyttöohjeet. Tätä käyttäessä on oltava suojanaamari ja käsineet.

.

Tiilikaton pesu

Pesuun sopivia pesuaineita ovat yleispesuaineet ja voimakkaammat liuotinpesuaineet. Kemikaalit ja muut vahvat puhdistusaineet auttavat katon tehokkaassa puhdistuksessa. Oikein käytettynä nämä ovat turvallisia ja ympäristöystävällisiä. Pumppupullolla on turvallista levittää puhdistusaine.Liuotinpesuaineiden käytössä noudatettava tarkkaan käyttöohjeita niin vahvuuden kuin muun käytön suhteen.

Kun pesuaine on levitetty niin aloitetaan pesu vesiletkulla tai painepesurilla. Painepesuria käytettäessä huomioitava ettei tiilien alareunoihin tai tiilien väliin pääsee vettä voimakkaan paineen takia. Hyvä keino on suihkuttaa yläviistosta käsin.

Pesun jälkeen katon annetaan rauhassa kuivua ennen maalausta.

Jos haluat ostaa tiilikaton pesun tai maalauksen palveluna, niin katso tästä alueesi vapaat maalausliikket joilta voit pyytää tarjouksen: 

Jätä tästä tarjouspyyntö alueesi maalausliikkeille >>

Sopivan maalin valinta

Aluksi lasketaan maalattavan pinnan koko kertomalla katon pituuden leveydellä. Huomioitavaa on kuitenkin jos maalataan myöskin vesikourut, syöksytorvet, suojapellit ja muut vastaavat. Jos maalattava pinta on aaltoileva niin hyvä suositus on siihen kerroin 1,5. 

Tämän jälkeen kannattaa miettiä maalin valinnan yhteydessä myöskin muut tarvittavat tarvikkeet. Paikallinen rautakauppa on hyvä paikka löytää näihin ratkaisu.

Tiilimaali on maalina vaihtoehto pinnoitteeksi, jos katolla on pintavärjätty tiili. Maalin valinnassa on varmistettava, että käytetään tiilikatolle suunniteltua tuotetta. Maalin valinnassa on huomioitava tiilikatto pinnoitteelle tärkeät ominaisuudet, jotka ovat peittävyys, imeytyvyys, elastisuus, tarttuvuus ja UV-kesto. 

Tiilikaton maalaus

Ennen maalauksen aloittamista on varmistuttava, että katon pinta on kuiva. Maalaus voidaan tehdä pensselillä tai ruiskutuksella. Itse toteuttamalla kannattaa valita hyvälaatuinen pensseli, joka tarkoitettu katon maalaukseen. Valinta tehdään tiilien profiilien mukaisesti. Työtä ja selkää helpottaakseen on järkevää käyttää jatkovartta.

Ruiskumaalaus on vaativampi projekti ja tähän suositellaan ammattilaisen neuvoja ja apua. Ammattilaiset tekevät tämän yleensä parityönä niin, että toinen ruiskumaalaa ja toinen seuraa perässä pensselin kanssa.

Tiilikattoa maalatessa on pidettävä mielessä järjestelmällisyys eli niin, että maalirajaukset jäävät mahdollisimman näkymättömiksi.

Ensimmäinen maalikerros ohennetaan käyttöohjeiden mukaisesti vedellä. Ensimmäinen maalauskertaa tehdessä on hyvä maalata reilulla maalilla niin, että tiilien pinnat imee maalin ja jää tasainen pinta. Ensimmäinen kerros antaa selkeän kuvan miten hyvä lopputulos saadaan aikaan. Toinen maalikerros toteutetaan ohentamalla maalilla. 

Tiilikaton huolellisesti hoidettu pesu ja maalaus antaa katolle useita vuosia kestävän suojan. Näin jatkossa huoltona riittää vuosittainen roskien poistaminen ja pesu vesiletkulla.

Jos haluat ostaa maalauksen palveluna, niin katso tästä alueesi vapaat maalausliikket joilta voit pyytää tarjouksen: 

Jätä tästä tarjouspyyntö alueesi maalausliikkeille >>

Tiilikaton maalauksen jälkeen

Poistetaan teippaukset ja suojaukset. Teipit kannattaa poistaa heti maalauksen jälkeen ettei ne irroittaessa repäise kuivunutta maalipintaa. Maaliroiskumat pyyhitään märällä liinalla. 

Jos huomataan maalaamattomia tai korjattavia pintoja niin ne korjattava pikaisesti. Työvälineet pestään vedellä ja saippualla seuraavaa kertaa varten.

Maalijätteiden hävittäminen

Jätteiden hävittäminen on erityisen tärkeää ja niiden oikeisiin ohjeistettuihin paikkoihin toimittaminen. Mitään maalijätteitä ei jätetä luontoon tai paikkoihin jossa ne mahdollistavat luontoon joutumisen.

Märkämaalit luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja ne on toimitettava erilliseen kierrätyspisteeseen.

Kuivamaalit ovat kaatopaikkajätettä eli kuivat maalipurkit ja maalijäte laitetaan sekajätteisiin. Tuotteita ei saa missään tapauksissa päästää viemäriin, vesistöön eikä luontoon.

Nestemäinen maalijäte viedään ongelmajätekeräykseen. Tyhjät ja kuivat purkit ja pakkaukset ovat kierrätykseen toimitettavia materiaalinsa mukaisesti. Näiden on oltava tyhjiä ja kuivia eli ei saa olla märkää maalia.

Paljon maksaa tiilikaton maalaus?

Hintaan eniten vaikuttavat tekijät ovat katon kunto, katon jyrkkyys ja monimutkaisuus sekä tarvittavat huoltotoimenpiteet.

Itse maalattuna tiilikaton maalauksen hinta muodostuu maalin hinnasta, työvälineistä ja mahdollisista vuokrattavista apulaitteista. Hinta n. 200-800 euron välillä, mutta tietysti pinta-ala vaikuttaa oleellisesti.

Omakotitalon maalauksen hinta kokonaisurakkana 15-19 euroa/m2. Tilaustyönä teetettynä keskiarvollisesti hinnat liikkuu 2500-4000 euron välillä. Hyvä on pyytää tarjousta usealta eri toimijalta.

.

Kotitalousvähennys 

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

Jos haluat ostaa maalauksen palveluna, niin katso tästä alueesi vapaat maalausliikket joilta voit pyytää tarjouksen: 

Jätä tästä tarjouspyyntö alueesi maalausliikkeille >>

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti!

Kokeile jättämällä työpyyntö tai tarjouspyyntö alla olevasta napista painanamalla tai lataa sovellus sovelluskaupastasi!

Lue lisää artikkeleita kodin remontointiin:

Paneelikaton maalaus

Paneelikaton maalauksella uutta ilmettä ja piristystä asuntoosi. Paneelikaton maalauksella saadaan raikastettua ja uusittua asunnon ilmettä ja samalla tehtyä kunnostusta. Tällä on helppo saada asunnolle tai talolle myyntitilanteessa lisäarvoa. Projektiin on varattava...

Terassin rakentaja: muista tarvittavat luvat

Terassin rakentamiseen tarvitaan yleensä erilaisia lupia. Luvan tarpeeseen vaikuttaa rakennettavan terassin massiivisuus, kohteen omistusoikeudet eli onko kyseessä omakotitalo vai taloyhtiö, katetaanko ja rakennetaanko terassille muita rakennelmia? Tässä artikkelissa...

Maalämpö – milloin se kannattaa?

Maalämpö on edullinen ja helppo lämmitysmuoto. Se on erittäin omavarainen tapa lämmitykseen. Maalämpö on kasvava ja tulevaisuuden lämmitysmuoto, joka varmistaa edullisen ja ekologisen lämmityksen. Maalämpöjärjestelmän avulla on mahdollista myöskin toteuttaa viilennys....

Öljylämmityksestä luopuminen – mitä vaihtoehtoja on?

Öljylämmityksen vaihtaminen uusiutuvaan energiaan tuo merkittäviä säästöjä ja pienentää päästöjä. Tässä artikkelissa Miten valita sopivin lämmitysmuoto? Lämpöremontti Lämpöremontin kustannukset Öljylämmityksestä maalämpöön Öljylämmityksestä luopumiseen erilaiset tuet...

Vaihto ilmavesilämpöpumppuun – vinkit lämpöremonttiin

Ilmavesilämpöpumpulla saavutetaan suuret säästöt lämmitys- ja energiakustannuksissa. Paras hyöty saadaan ottamalla ilmavesilämpöpumppu pää järjestelmäksi ja vanha järjestelmä varalähteeksi. Tässä artikkelissa: Lämpöremontti Lämpöremontin kustannukset...

Terassin suunnittelun ABC – näin toteutat täydellisen terassin

Terassin suunnittelu kannattaa tehdä erittäin huolellisesti, jonka avulla saadaan tyyliltään ja käyttöominaisuuksiltaan toimiva terassi. Tässä artikkelissa Terassin suunnittelu DIY-toteutus vai ammattilaisen rakentama Asiat mitä otetaan huomioon terassin...

Terassin laatoitus

Terassin laatoituksella saadaan tyylikkyyttä ja kestävyyttä.  Tämä tuo terassin huoltoon ja ylläpitoon helppoutta ja vaivattomuutta. Tämän voi toteuttaa itse tehtynä, kunhan kaikki välineet ja laitteet ovat käytössä.  Tässä artikkelissa Teenkö itse vai...

Terassin perustus

Oikeaoppinen perustus takaa terassille pitkän iän. Maaperä ja sen routivuus määräävät, miten perustus kannattaa rakentaa. Tässä artikkelissa Rakennanko itse vai tilaanko ammattilaiselta? Huomioita terassin perustuksen aloittamiseen Paikan valinta Sään ja olosuhteiden...

Terassin rakentaminen

Terassin rakentaminen onnistuu myöskin itse tehtynä, jonka avulla säästetään merkittävästi kustannuksia. Käytössä on oltava sopivat materiaalit ja työkalut. Terassin rakentamiseen vaikuttaa erittäin paljon sen laajuus, muodot, sijainti ja mahdollisesti tarvittavat...

Maalämpöpumpun huolto

Maalämpöpumpun säännöllisellä huollolla varmistetaan järjestelmän toiminta. Järjestelmän huollossa on itse tehtäviä ja ammattilaisen tekemiä huoltotoimenpiteitä. Näillä varmistetaan järjestelmän pitkä käyttöikä ja sen tehokas toiminta. Tässä artikkelissa Yleisimmät...

Ilmavesilämpöpumppu

Ilmavesilämpöpumppu on edullinen vaihtoehto omakotitalojen lämmitykseen. Laitteen avulla voidaan säästää lämmityskuluissa jopa 50-70 %. Tässä artikkelissa Mikä on ilmavesilämpöpumppu? Mitä otetaan huomioon ilmavesilämpöpumpun valinnassa? Sähkönkulutus...

Maalämpöpumppu

Maalämpöpumppu on kokonaistaloudellisin lämmitysjärjestelmä suuren omavaraisuusasteen ansiosta. Maalämpöpumppu tuottaa uusiutuvaa energiaa ja tämä tuotetaan yleisesti maan kallioperästä. Laitteen avulla pystytään lämmittämään ja myöskin viilentämään. Tässä...

Ilmavesilämpöpumpun asennus

Ilmavesilämpöpumpun asennuksiin on käytettävä virallista ja laillista asentajaa. Tämä antaa ja takaa laitteen tehokkaan toiminnan ja takuun työstä.

Ilmalämpöpumpun huolto

Säännöllisellä ilmalämpöpumpun huoltamisella pidetään laite kunnossa ja saavutetaan pidempi käyttöikä.

Ilmavesilämpöpumpun huolto

Ilmavesilämpöpumpun säännöllinen huolto pidentää laitteen käyttöikää. Huoltotoimenpiteillä varmistetaan järjestelmän laadukas ja hyvä toimiminen oikealla hyötysuhteella.

Maalämpöpumpun asennus

Maalämpöpumpun asennus on asukkaalle yksinkertainen ja vaivaton toimenpide.

Maalämpöpumppu asennetaan ammattilaisen toimesta ja prosessi on pää sisällöltään aina samanlainen, mutta jokainen asennus yksilöllinen.

Ilmalämpöpumppu

Ilmalämpöpumpulla saavutetaan suuria säästöjä lämmityskuluissa. Lisäksi se tuo asumiseen ja elämiseen mukavuutta. Ilmalämpöpumpulla lämmityskustannusten säästö on merkittävä. Säästö voi olla jopa 30–50 % vuotuisista lämmityskustannuksista.

Ilmalämpöpumpun asennus

Ilmalämpöpumpun asennuksiin on käytettävä virallista ja laillista asentajaa. Tämä antaa ja takaa laitteen tehokkaan toiminnan ja takuun työstä.

Hirsimökin maalaus

Hirren maalauksella saadaan hirsimökki näyttämään kauniilta ja hyvin hoidetulta.

Aidan maalaus

Aidan maalaus on nopea ja helppo keino ylläpitää lauta- tai lankkuaita kunnossa.

Terassin maalaus

Terassin käsittely pitää terassin kunnossa ja parantaa ulkonäköä. Samalla se suojaa ja antaa käyttöikää.

Kylpyhuoneen maalaus

Kylpyhuoneen maalaus on edullinen vaihtoehto suurelle ja kalliille remontille.

Saunan maalaus

Saunan maalauksella saadaan päivitettyä, parannettua ulkonäköä ja lisättyä käyttömukavuutta.

Betonilattian maalaus

Betonilattia on materiaalina helppo hoitaa ja edullinen ratkaisu lattiapinnaksi. Lattiaa on huollettava säännöllisesti ja myöskin kotitalouksissa tämä on tärkeää. Säännöllinen pintahuolto säilyttää betonilattian hyvän kunnon vuosikymmenien ajan.

Muovimaton maalaus

Muovimaton maalaus kohentaa asunnon ilmettä ja lisää käyttömukavuutta.

Ikkunoiden maalaus

Ikkunoiden maalauksella parannetaan talon ulkonäköä ja lisätään asuin viihtyisyyttä.

Portaiden maalaus

Portaiden maalauksella kevennetään ja parannetaan kodin ilmettä.

Parketin maalaus

Parketin maalaus on trendikästä ja sillä saadaan uutta ilmettä asuntoon. Tämä on erittäin hyvä vaihtoehto kalliille lattiaremontille ja myöskin mahdollista tehdä omatoimisesti.

Laminaattilattian maalaus

Laminaattilattian maalaaminen on helppoa ja suhteellisen nopeaa. Tämä on hyvä vaihtoehto lattian vaihtamiselle.

Ovien maalaus

Ovien maalauksella kohennetaan helposti sisustusta ilman ovien vaihtamista uusiin.

Puulattian maalaus

Puulattian maalauksella uudistetaan asuntoa pienellä budjetilla. Tämä on erittäin hyvä vaihtoehto kalliille lattiaremontille ja myöskin mahdollista tehdä omatoimisesti.

Paneelien maalaus 

Paneeliseinän maalaus ja käsittely soveltuu sekä retroseinälle ja uusille paneeleille.

Maalauspalvelun käyttö

Maalaustöitä on hyvinkin erilaisia ja niiden toteutustavat myöskin vaihtelevat. Joissain tapauksissa toteuttaminen on helppoa ja ei vaadi suuria pohjatöitä tai osaamista. Toisissa tapauksissa vaaditaan erittäin tarkkaa tietämystä, pohjatöiden tekemistä ja myöskin osaamista.

Seinän maalaus

Seinien maalaaminen on helppo konsti muuttaa kodin yleisilmettä ja tunnelmaa

Tehosteseinän maalaus

Tehosteseinän maalauksella päivitetään ja luodaan erityistä tunnelmaa tiloihin ja mittasuhteisiin. Tämä on melko helppo ja vaivaton keino päivittää tilaa trendien mukaisesti.

Seinäkaakeleiden -ja lattialaattojen maalaus

Seinäkaakeleiden -ja lattialaattojen maalaus on vaihtoehto suurelle ja arvokkaalle remontille. Monien haaveissa on uudistaa kylpyhuonetta, kura eteistä, keittiötä tai muuta tilaa jossa on kaakeleita ja laattoja niin lattioissa kuin seinissä.

Sokkelin maalaus

Sokkelin maalaus tuo taloon uutta ilmettä ja päivittää sen uuteen ilmeeseen. Huolellisesti maalattu sokkeli antaa suojaa kosteudelta ja kiinteistölle lisä arvoa. Sokkelin maalaus on yksi tärkeä osa kiinteistön hoitamista.

Patterin maalaus

Patterin maalaus on helppoa ja vaivatonta, joka onnistuu myöskin omatoimisesti.

Talon maalaus

Talon maalaus on projekti, joka on iso ja sen jälki näkyy pitkään ja kaikille. Tähän kannattaa varata riittävästi aikaa niin, että voidaan ottaa kaikki tarvittavat asiat huomioon. Tarkat suunnitelmat, pohjatyöt, sään huomioiminen, materiaalit ja työvälineet ovat tärkeässä roolissa.