Salaojaremontti

Salaojaremontti on tärkeä osa rakennusten kosteusteknistä toimivuutta ja ne voivat parantaa merkittävästi kiinteistön kuntoa ja kestävyyttä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu salaojaremontti voi ehkäistä kosteusvaurioita ja ongelmia, kuten homeen muodostumista ja rakenteiden vaurioitumista.

Salaojaremontti -Parantaa rakennuksen kosteuden kestävyyttä

Salaojaremontti on tärkeä osa rakennusten kosteusteknistä toimivuutta ja ne voivat parantaa merkittävästi kiinteistön kuntoa ja kestävyyttä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu salaojaremontti voi ehkäistä kosteusvaurioita ja ongelmia, kuten homeen muodostumista ja rakenteiden vaurioitumista.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Tarkoituksena on varmistaa, että rakennuksen ympärillä oleva vesi ohjataan tehokkaasti pois ja estetään kosteuden pääsy rakenteisiin. 

Salaojajärjestelmä kerää maaperään imeytyvän veden ja ohjaa sen pois rakennuksen ympäriltä. Tämä estää kosteuden kertymisen perustuksiin ja rakenteisiin, mikä vähentää kosteusvaurioiden riskiä, kuten homeen kasvua, lahovaurioita ja betonin rapautumista.

Salaojien asianmukainen toiminta auttaa suojaamaan rakennuksen perustuksia kosteudelta. Se estää maan painumista ja routimista, mikä voi aiheuttaa perustusten vaurioita ja epätasapainoa. Hyvin toimiva salaojajärjestelmä auttaa säilyttämään perustusten vakauden ja kestävyyden.

Salaojajärjestelmä auttaa hallitsemaan sade- ja sulamisvesien kulkua tontilla. Se kerää ja ohjaa vedet pois rakennuksen läheisyydestä ja estää niiden valumisen esimerkiksi sokkelin vierelle tai kellareihin. Tämä auttaa välttämään kosteusvaurioita ja tulvien aiheuttamia ongelmia.

Salaojaremontin avulla voidaan säästää pitkällä aikavälillä, sillä se ehkäisee kosteusvaurioita ja niihin liittyviä korjauskustannuksia. Lisäksi hyvin toimiva salaojajärjestelmä voi parantaa energiatehokkuutta ja vähentää kosteuden aiheuttamaa lämpöhäviötä.

On tärkeää huomata, että salaojaremontti tulee suunnitella ja toteuttaa ammattilaisen toimesta. Ammattitaitoinen urakoitsija voi arvioida kiinteistön tarpeet, tehdä asianmukaiset suunnitelmat ja valita sopivat materiaalit ja menetelmät. Heillä on myös tarvittava tietotaito ja kokemus varmistaakseen, että salaojajärjestelmä toimii optimaalisesti ja täyttää paikalliset rakentamismääräykset.

Salaojaremontti talvella

On myös mahdollista tehdä salaojaremontteja talvella, kunhan otetaan huomioon joitakin erityisiä seikkoja. 

Talvella sääolosuhteet voivat vaikuttaa työn suorittamiseen. Erityisesti pakkaset ja jäätyneet maaperät voivat vaikeuttaa kaivuutyötä ja putkien asennusta. On tärkeää seurata sääennusteita ja valita sopiva aika työn suorittamiselle.

Ennen salaojaremontin aloittamista talvella, on tärkeää suunnitella ja valmistella työ huolellisesti. Kaivuutyötä ja asennustöitä on tehtävä riittävän syvällä maaperässä, jotta vältetään jäätyneen maan aiheuttamat ongelmat.

Työalueen lämmitys ja suojaaminen ovat tärkeitä talvella tehtävissä salaojaremonteissa. Työalueen lämmitys voi auttaa sulattamaan maata ja estämään jäätyneiden alueiden muodostumista. Lisäksi työalueen suojaaminen esimerkiksi pressuilla voi auttaa säilyttämään lämpimämmän ja kuivemman työympäristön.

Talvella tehtävien salaojaremonttien suorittamiseen kannattaa aina käyttää ammattitaitoista urakoitsijaa, jolla on kokemusta talviolosuhteissa työskentelystä. Ammattilainen osaa huomioida talviolosuhteet ja toteuttaa remontin asianmukaisesti.

Omakotitalon salaojaremontti -Milloin on aiheellista?

Märät tai kosteat kivijalat voivat aiheuttaa useita haittoja sekä rakenteille että asukkaiden terveydelle. 

Liiallinen kosteus luo suotuisat olosuhteet homeen, sienen ja muiden mikrobien kasvulle. Näiden mikro-organismien leviäminen voi aiheuttaa terveysongelmia, kuten allergioita, hengitystieinfektioita ja astman oireita.

Jatkuva kosteus voi vaurioittaa rakennuksen rakenteita ajan mittaan. Esimerkiksi betoni voi rapautua, metalliosat ruostua ja puumateriaalit lahota. Näiden vaurioiden seurauksena rakennuksen vakaus ja kestävyys voivat heikentyä.

Kostea kivijalka voi aiheuttaa epämiellyttävän hajun ja kostean ilmaston sisätiloissa. Tämä voi vaikuttaa asumismukavuuteen ja haitata asukkaiden hyvinvointia.

Kosteusongelmat voivat lisätä energiankulutusta. Esimerkiksi kostea kivijalka voi johtaa lämpöhävikkiin, mikä puolestaan lisää lämmitysenergian tarvetta. Tämä voi nostaa energiakustannuksia.

Kosteuden torjumiseksi on tärkeää selvittää kosteuden lähde ja toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet sen poistamiseksi. Salaojajärjestelmän asentaminen ja sadevesijärjestelmän kunnostaminen voivat auttaa estämään liiallisen kosteuden kertymisen kivijalkoihin.

Tarvittaessa voidaan myös käyttää kosteudenpoisto järjestelmiä, kuten ilmanvaihtoa, kuivauslaitteita tai kosteusimureita.

On suositeltavaa hakea apua ammattitaitoiselta urakoitsijalta, jolla on kokemusta kosteusongelmien diagnosoinnista ja korjaamisesta. He voivat arvioida tilanteen, tarjota sopivat ratkaisut ja toteuttaa tarvittavat korjaustoimenpiteet kosteuden hallitsemiseksi ja rakennuksen terveellisen sisäympäristön varmistamiseksi.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Suunnittelu on tärkeää

Salaojien uudistus toimenpiteiden suunnittelu on tärkeä vaihe varmistettaessa haluttu lopputulos ja ongelmien ratkaiseminen. Huolellinen suunnittelu auttaa tunnistamaan pihan tai rakenteiden ongelmakohdat sekä löytämään parhaita ratkaisuja. 

Ensimmäinen askel on tehdä perusteellinen arviointi nykyisestä salaojajärjestelmästä ja sen toimivuudesta. Tarkastellaan salaojien kuntoa, tukkeutumisen mahdollisuutta, veden kertymisen alueita sekä muita merkkejä kosteusongelmista. Tämä auttaa tunnistamaan ongelma-alueet ja suunnittelemaan tarvittavat toimenpiteet.

Suunnitteluvaiheessa päätetään kaivantojen sijainnista ja syvyydestä. On tärkeää sijoittaa kaivannot oikein, jotta saavutetaan paras vedenpoisto. Kaivantojen syvyyden tulisi olla riittävä, jotta salaojaputket voidaan asentaa oikealle tasolle ja veden virtaus varmistetaan.

Valitaan sopivat salaojaputket ja materiaalit. Nykyaikaiset muoviputket ovat yleensä suositeltavia, sillä ne ovat kestäviä ja helposti asennettavia. Putkien halkaisijan tulisi olla riittävä veden virtauksen kannalta. Suunnittelussa otetaan huomioon myös tarvittavat liitokset ja kulmien kohdat.

Suunnitellaan tarkastuskaivojen sijoittelu ja määrä. Tarkastuskaivot mahdollistavat salaojajärjestelmän tarkastamisen ja huoltotoimenpiteiden suorittamisen tarvittaessa. Ne tulisi sijoittaa strategisiin paikkoihin, jotta ne ovat helposti saavutettavissa.

Suunnitellaan sadevesien ohjausjärjestelmä yhdessä salaojien kanssa. Tehokas sadevesien ohjaus estää ylimääräisen veden kerääntymisen rakenteiden läheisyyteen ja auttaa ylläpitämään salaojajärjestelmän toimivuutta.

Ammattitaitoinen salaojasuunnittelija tai urakoitsija voi tarjota arvokasta apua salaojien uudistus toimenpiteiden suunnittelussa. Heillä on tarvittava tietotaito ja kokemus tunnistaa ongelmat ja suunnitella tehokkaat ratkaisut.

Salaojaremontti -Miten hinta muodostuu?

Salaojaremontin hintaan vaikuttavat useat tekijät. 

Salaojien uusiminen tai korjaaminen: Jos vanha salaojajärjestelmä korvataan kokonaan uudella järjestelmällä, se voi lisätä kustannuksia. Uuden järjestelmän asentaminen vaatii enemmän työtä ja materiaaleja kuin vanhan järjestelmän korjaaminen.

Jos rakennuksessa ei ole aiemmin ollut salaojia, niiden asentaminen vaatii enemmän työtä ja materiaaleja kuin vanhan järjestelmän korjaaminen tai päivittäminen.

Salaojien uudistamisen kustannuksiin vaikuttaa kaivannon pituus, joka puolestaan riippuu rakennuksen pinta-alasta ja muodosta. Mitä suurempi rakennus ja sitä enemmän kaivettavaa maata, sitä enemmän työtä ja aikaa tarvitaan.

Rakennuksen perustusten tyyppi vaikuttaa kaivannon syvyyteen. Jos perustukset ovat syvemmällä, kaivannon syvyys on suurempi, mikä voi lisätä kustannuksia.

Jos salaojaremontin yhteydessä tarvitaan korjaus- tai kunnostustöitä kivijalassa tai sokkelissa, se voi lisätä kustannuksia. Esimerkiksi kivijalan korjaaminen, eristystyöt tai sokkelin vesieristys voivat lisätä kokonaiskustannuksia.

On tärkeää huomata, että salaojaremontin hinta vaihtelee tapauskohtaisesti. Parhaan kustannusarvion saamiseksi on suositeltavaa pyytää tarjouksia ammattitaitoisilta urakoitsijoilta. Urakoitsija voi arvioida kiinteistön tarpeet, suorittaa katselmuksen ja antaa tarkemman hinta-arvion, joka ottaa huomioon kaikki tarvittavat työt ja materiaalit.

Salaojaremontti hinta

Salaojaremontti hinta vaihtelee rakennuksen koosta, maaperästä ja mahdollisesta vanhasta salaojajärjestelmästä riippuen. 

Keskimääräiset kustannukset voivat olla noin 10.000 € – 40.000 €. 

On tärkeää huomata, että nämä ovat vain arvioita, ja todelliset kustannukset voivat vaihdella tapauskohtaisesti. Parhaan hinta-arvion saamiseksi suositellaan pyytämään tarjouksia useilta ammattitaitoisilta urakoitsijoilta. Urakoitsijat voivat tehdä katselmuksen, arvioida tarvittavat työt ja materiaalit sekä antaa tarkemman hinta-arvion, joka perustuu kyseiseen kohteeseen.

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

Salaojan asennus

Salaojitus

Salaojien huolto

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.