Terassin suunnittelun ABC – näin toteutat täydellisen terassin

Terassin suunnittelu kannattaa tehdä erittäin huolellisesti, jonka avulla saadaan tyyliltään ja käyttöominaisuuksiltaan toimiva terassi.

Terassin suunnittelu

Terassin suunnittelu on tärkeää tehdä huolellisesti ja tarkasti, jotta siitä saadaan käytännöllinen, tyylikäs, pitkäikäinen ja toiveiden mukainen. 

Terassin suunnitteluun on käytettävissä erilaisia suunnitteluohjelmia ja myöskin suunnittelutoimistoja tai ammattilaisia. 

Mitä laajempi ja monimutkaisempi kokonaisuus on kyseessä niin sitä enemmän on asioita otettava huomioon.

Alla on asioita, jotka on tärkeää ottaa huomioon lähtiessä suunnittelemaan terassia ja sen rakentamista:

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Terassin käyttötarkoitus

Terassin suunnittelu on tärkeää, koska siinä otetaan huomioon mihin käyttötarkoitukseen terassi rakennetaan. Terassin käyttötarve vaikuttaa sen sijaintiin ja kokoon. Suunnitteluvaiheessa on tärkeää huomioida terassin tuleva sisustus ja sinne tulevat kalusteet sekä muut vastaavat.

Liian pieni terassi voi aiheuttaa haasteita erilaisten tapahtumien tai juhlien järjestämiseen, kun taas suuren terassin sisustaminen vaatii laajempaa panostusta.

Käyttötarkoituksen mukaisesti suunniteltu terassi antaa toimivuuden, lisämukavuuden ja lisäarvoa kiinteistölle tai talolle.

Terassin suunnitteluvaiheessa on huomioitava mitä tilalta toivotaan ja halutaan. Mikäli terassia käytetään ruokailutilana niin sijainti olisi hyvä olla lähellä keittiötä ja tilaa olisi oltava riittävästi, että ruokailuryhmä ja mahdollisesti grilli mahtuvat tilaan.

Jos taas terassia käytetään, vaikkapa saunan jälkeiseen vilvoitteluun niin silloin sijainti olisi hyvä olla saunan tai saunarakennuksen lähellä. 

Terassi voidaan suunnitella oleskelutilaksi tai grillikatokseksi, jonne sijoitetaan tulipesä. Tällöin on erittäin tärkeää ottaa suunnittelussa huomioon tarvittavat hormit.

Terassin perustus

Terassin suunnittelu lähtee perustuksen suunnittelusta. On tietysti huomioitava aluksi käyttötarkoitus, sijainti ja koko. 

Perustus on tärkeää tehdä huolellisesti ja tarkasti sen mukaan mille pohjalle tämä tehdään ja mitä vaatimuksia terassin kokonaisuus vaatii. 

Mikäli terassi halutaan kattaa tai jopa sulkea seinät lasituksella niin tällöin vaaditaan vahvoja perustuksia. Näin ehkäistään rakenteiden eläminen, varmistetaan lasitusten moitteeton toimiminen ja vähennetään erilaiset huolto- ja säätö hommat.

Lupa-asiat

Terassin suunnittelu ja sen mietinnässä on otettava huomioon mahdolliset lupa-asiat. Yleisesti tarvitaan lupa aina, kun tontille rakennetaan jotain uutta tai uudistetaan vanhoja rakenteita tai pintamateriaaleja. Lupa käytännöissä on vaihteluja kunnittain. Nämä varmistetaan kunnan rakennusvalvonnasta ja samalla on hyvien tapojen mukaista olla yhteydessä mahdollisiin naapureihin tulevasta projektista.

Yleisesti ottaen katokseton terassi ei vaadi lupaa, mutta katettu tai lasitettu terassi vaatii luvan.

Turvallisuuteen liittyvät asiat on otettava tarkkaan huomioon ja ne on myöskin määritelty rakentamismääräyskokoelmassa. Mikäli terassi on korkealla maanpinnasta niin silloin on rakennettava kaiteet.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Avoterassi

Terassin suunnitteluvaiheessa kannattaa miettiä kuinka paljon halutaan jättää patiotilaa eli avointa tilaa käyttöön.

Avoin tila antaa lisää käyttömahdollisuuksia ja lisätilaa kuumalla kesäsäällä, varsinkin kun halutaan oleskella ulkona. Grillaus ja erilainen toiminta on helpompaa avoimessa tilassa verrattuna lasitettuun tilaan.

Avoimessa tilassa ja sääolosuhteiden armoilla oleva terassi vaatii myöskin enemmän huoltotoimenpiteitä, jotka kannattaa ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Lasitettu terassi

Lasitetulla terassilla saadaan laajennettua kiinteistön tai talon pinta-alaa huomattavasti ja on myöskin mahdollisuus käyttää ympärivuotisesti erilaisten lämmityslaitteiden avulla.

Tätä vaihtoehtoa suunniteltaessa on otettava erittäin tarkkaan huomioon perustukset ja tarvittavat rakennustoimenpiteet, joita lasitus vaatii.

Lasitusjärjestelmän valinnassa on kiinnitettävä huomiota kiinnitysrakenteisiin, otetaanko ylä- vai alakantoinen järjestelmä, kulkuovet ja mitä ominaisuuksia lasituksilta vaaditaan.

Lasitusjärjestelmä voi olla upotettu terassiin, jolloin ei muodostu kynnystä. Lasituksiin on valittavana hyvinkin erilaisia sävyjä ja profiileja. Näihin kannattaa tutustua alan ammattilaisen kanssa niin, että saadaan tilaan, ympäristöön ja käyttöön mahdollisimman sopiva tuote.

Kulkuovet, portaat ja kaiteet

Terassin sijainnista riippuen voi kunnan viranomainen vaatia terassille erilaisia vaatimuksia. Yksi näistä on kaiteet, jotka on rakennettava mikäli terassi on sijainniltaan tai korkeudeltaan yli 90 cm maanpinnasta.

Terassin suunnitteluvaiheessa on määriteltävä portaiden, kaiteiden paikat ja niiden materiaalit. Lisäksi jos terassi lasitetaan niin on huomioitava mahdolliset kulkuovet ja niiden paikat.

Ovien sijainnissa huomioitava erilaiset tolpat, räystäät sekä rakennuksen ovet niin, että lasitukset mahtuvat aukeamaan halutusti. 

Terassin valaistus

Terassin valaistukseen kiinnitetään huomiota jo suunnitteluvaiheessa. Hyvän valaistuksen avulla lisätään käyttömukavuutta, kun illat alkaa hämärtymään ja tai terassin käyttö on ympärivuotista.

Valaistus ja sen suunnittelu vaikuttaa myöskin koko terassin suunnittelussa, koska on otettava huomioon mahdolliset sähköjohdot ja pistorasiat.

Valinnassa tärkeää on ottaa huomioon valojen säänkestävyys ja ulkokäyttömahdollisuus. 

Terassin valaistukseen kannattaa kiinnittää huomiota jo rakennusvaiheessa. Hyvä valaistus lisää käyttömukavuutta kevät- ja syysiltaisin, kun maisema pimenee jo varhain. Upotetuilla valoilla ja spoteilla saadaan huomaamatonta tunnelmaa, eivätkä mahdolliset sähköjohdot ole tiellä. Valaistuksen valinnassa tulee ottaa huomioon valojen säänkestävyys ja ulkokäyttömahdollisuudet. Valojen sijainti ja kohdistus tulee myöskin miettiä käyttökohteen mukaan; oleskelutila ei välttämättä vaadi yhtä kirkasta valaistusta kuin ruokailutilana pidettävä tila.

Budjetti

Budjettiin vaikuttaa terassin koko, materiaalin valinta, perustuksien tarve ja halutaanko rakentaa esimerkiksi katettu terassi. Hyvin tehty terassin suunnittelu mahdollistaa pienemmät kustannukset.

Tärkein ratkaisu ja vaikutus tuleviin kustannuksiin on kuka tekee kokonaisuuden?

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Terassin suunnittelu -DIY-toteutus vai ammattilaisen rakentama

Monesti ajatellaan, että rakentamalla itse säästää ja on nopea suorittaa. Tässä kohtaa lähdetään toteuttamaan ilman suurempaa perehtymistä ja miettimistä mikä on koko projektin kokonaistyö ja mitä se sisältää tai mitä se vaatii.

Rakentaminen voi olla monelle terapeuttista, mutta se on kuitenkin hyvä suunnitella jokaisen vaiheen osalta. Rakennusammattilainen pystyy arvioimaan  oikein kokonaistilanteen, liittyi asia pohja- tai valmistelutöihin.

Monesti tuleekin suunnitteluvaiheessa ajatus, että koko rakennusprojekti olisi hyvä teettää alan ammattilaiselle. Ei pelkästään rakennustyön jäljen takia vaan myöskin kokonaisuuden vuoksi.

Alan ammattilaiset osaavat valita sopivat materiaalit ja muut tarvittavat tuotteet, jolloin vapautuu aikaa ja vaivaa materiaalien valinnalta. Näin ei myöskään tarvita perehtymistä erilaisin rakennusohjeisiin vaan ammattilaisen annetaan hoitaa nämä valinnat. Ammattilaiselta tilaamalla varmistutaan laadukkaasta lopputuloksesta.

Lisäksi alan ammattilaiselta tilatessa saadaan työlle ja työn jäljelle takuu. Lisäksi yrityksillä on asianmukaiset vakuutukset ja ne kantavat täyden vastuun tekemästään työstä. Aina on kuitenkin järkevää kilpailuttaa rakennusurakka. Halvin ei aina ole laadukkain. Jokaisesta tehtävästä työstä on hyvä tehdä sopimus ja siihen sisällyttää kaikki tehtävät toimenpiteet ja hinnat.

Alan ammattilaisten tekemästä työstä saadaan kotitalousvähennys, jonka avulla teetettävän työn kulut pienenevät huomattavasti (kotitalousvähennyksestä tietoa artikkelin lopussa).

Jos haluat ostaa terassin suunnittelun tai rakentamisen palveluna, niin katso tästä alueesi vapaat rakennusliikkeet joilta voit pyytää tarjouksen: 

Jätä tästä tarjouspyyntö alueesi rakennusliikkeille >>

Valmisterassi

Nykyään on saatavilla elementeistä tehtyjä valmis terasseja. Tämä poistaa itse terassin rakennusvaiheen lähes kokonaan. 

Valmis terassin asennus on erittäin helppoa ja nopeaa. Nämä asennetaan säätöjalkojen ja betonilaattojen päälle, joiden avulla pystytään myöskin asentamaan epätasaiselle alustalle.

Terassin suunnittelu -Mitä asioita otetaan huomioon?

  • terassin pitkäikäisyys
  • käyttötarkoitus
  • tuleva kalustus
  • tilojen mitoitus
  • monimuotoisuus -ja tasoisuus
  • muutosmahdollisuudet tulevaisuudessa
  • yhteensovitus taloon tai rakennukseen

Paikan valinta

Terassi tuo kotiin tai mökille lisää tilaa ja mahdollisuuksia oleskeluun. Terassi soveltuu erilaisten talojen ja kiinteistöjen yhteyteen ja myöskin niiden pihoille.

Uuden tai nykyaikaisen talon tai rakennuksen yhteyteen tuleva terassi sopii ja on helpompi rakentaa kuin vanhempien talojen ja rakennusten kylkeen. Nämä vaativat tarkempaa suunnittelua ja aikaa. Kannattaa myöskin vaikkapa rintamamies- tai vanhassa kivijalkaisessa talossa miettiä pation rakentamista terassin sijaan tai terassin toteutusta muualle pihalle tai tontille eli irti talosta.

Terassin paikan ja koon valinnassa on suhteutettava nämä talon tai rakennuksen kokoon. Samalla huomioitava tuleva valonkierto ja sääolosuhteet. Terassilla on mukavaa viettää aikaa mahdollisimman paljon auringon valossa ja suojassa erilaisilta sateilta ja tuulisilta säiltä. 

Terassilta on kiva olla mukavat ja rauhalliset näkymät. Mikäli talo tai rakennus sijaitsee vesistöjen läheisyydessä niin on suositeltavaa huomioida tämä terassin paikkaa valittaessa.

On myöskin huomioitava näkymät naapurit tai vaikkapa yleiselle tielle. Tässä tilanteessa mietittävä myöskin suojaseinän rakentamista.

Rinteessä sijaitseva talo antaa useita mahdollisuuksia toteuttaa terassin rakentaminen. Terasseja voi olla useampia ja useammassa kerroksessa. Huomioita suunnittelussa korkeuserot. 

Terassin materiaalivaihtoehdot

Yleisimmät terassin rakennusmateriaalit

Kustannuksien osalta suurin vaikuttava tekijä on materiaali. Painekyllästetty terassilauta on yleisin ja myöskin edullisin vaihtoehto. Komposiitti on kalliimpi vaihtoehto, mutta hoidon ja ylläpidon kannalta huomattavasti helpompi ja halvempi.

Kestopuu

Kestävä vaihtoehto Suomen vaihteleviin sääoloihin. Painekyllästetyn kestopuun lahonkesto on merkittävästi parempi kuin kyllästämättömän puun. Näitä on saatavilla vihreän ja ruskean sävyisenä. Ne ovat helposti sävytettävissä haluttuun sävyyn. Tämä on ekologinen vaihtoehto, koska sen pitkä käyttöikä vähentää metsä varantojen kulutusta.

Lämpöpuu

Terassilautana käytetään yleisesti lämpökäsiteltyä mäntyä, mutta uutena puulajina on myöskin saatavilla saarnia. Lämpöpuu valmistetaan modifoimalla puuta yli 160 asteen lämpötilassa. Tämä parantaa puun kestävyyttä niin lahonkeston-, säänkeston- ja lämmönkestävyys ominaisuuksien osalta sekä pienentää puun kosteuselämistä. Pihka poistuu korkeassa lämpötilassa. 

Lämpöpuu on ympäristöystävällinen ja kierrätettävissä olevaa materiaali. 

Käsittelyn takia lämpöpuun rakenteellinen ja halkaisulujuus on heikentynyt ja rakennusvaiheessa suositellaan pientä esiporausta. Käsittelyssä suositellaan hengityssuojainten käyttöä kuivan ja hienojakoisen pölyn takia.

Lehtikuusi

Yleisesti on käytössä Siperian lehtikuusi, joka on havupuu. Lehtikuusi on tiheä rakenteista ja se painaa jopa 40 prosenttia enemmän kuin normaali kuusi tai mänty. Lehtikuusen korkea tiheys ja hartsipitoisuus nostaa puun kestävyyttä ja lahonkestoa. On erittäin kestävä ja myöskin kierrätettävä materiaali. Puun harmaantuminen alkaa nopeasti UV-valon vaikutuksesta.

Komposiitti

Komposiitti on erittäin tyylikäs ja helppohoitoinen valinta, mutta hinnaltaan muita materiaaleja kalliimpi. Materiaali kestää hyvin iskuja, erilaisia sääolosuhteita ja siinä on hyvä naarmunkestävyys. Pinta pitää hyvin värit ja on erittäin pitävä alustana niin märkänä kuin kuivana. Lämpölaajenemista tule pituussuuntaisesti, joka huomioitava suunnitteluvaiheessa.

Valubetoni

Valubetonista tehty terassi on liki ikuinen. Tämä on haastava ja ammattitaitoa vaativa projekti. Betoniterassin pintaan voidaan tehdä tai teettää erilaisia kuvioita. 

Betonilaatta ja liuskekivi

Näiden avulla saadaan terassille näyttävyyttä ja moniulotteisuutta. Näiden asentaminen voi olla helppoa tai todella vaikeaa riippuen maaperästä, laattojen koosta ja muodosta sekä mahdollisista kuvioista. 

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Sisustuksella monikäyttöisyyttä

Terassin tai parvekkeen ilmeeseen pystytään vaikuttamaan oleellisesti erilaisilla sisustusvaihtoehdoilla. Näillä luodaan uusia ulottuvuuksia koko terassille ja sen käyttömukavuuteen ja viihtyvyyteen.

Pieni ja rauhallinen pesä parvekkeelle

Tila, joka on tehty rentoon oleiluun ja rauhoittumiseen. Hankitaan pehmustettu aurinkotuoli ja ulkokäyttöön tarkoitettuja koristetyynyjä. Illan viileyteen käytetään torkkuhuopa, joka lämmittää ihanasti.

Ylimääräinen olohuone

Terassista saa mattojen ja erilaisten taljojen avulla kodikkaan jatkon olohuoneelle. Tilaan hankitaan sopivat oleskeluryhmät ja kokonaisuus täydennetään sisustustuotteilla ja tunnelmaa lisäävillä aurinkolyhdyillä ja valaistuksilla.

Ruokatila pienelle terassille tai parvekkeelle

Pienten pöytien tarjonta on monipuolista ja saatavilla on pyöreitä ja neliön mallisia pöytiä, joihin sopii neljän hengen seurue istumaan. On huomioitava tilankäyttö ja niin, että tilaa jää tuolien ympärille. Tähän ratkaisu on pienelle terassille tai parvekkeelle kokoontaitettava pöytä ja pinottavat tuolit. Näin saadaan ne käyttöön haluttaessa ja muuten tila on avarampi.

Pieni puutarha terassille tai parvekkeelle

Terassille tai parvekkeelle saadaan kiva fiilis runsailla kukka-asetuksilla tai erilaisten ritilöiden avulla. Lisäksi kukkien, yrttien ja kasvien kasvatus on näppärää terassilla ruukuissa ja erilaisilla hyllyillä voidaan hyödyntää terassin seinäpinnat. 

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.