Kodin tai mökin keväthuolto

Omakotitalon ja mökin säännöllinen huolto on erittäin tärkeää. Näin rakennukset ja myöskin piha-alueet pysyvät kunnossa. Säännöllinen huolto vähentää suurempia remontteja ja ongelmia.

Miksi tehdä kodin tai mökin keväthuolto?

Keväthuolto on tärkeä osa omakotitalon tai mökin kunnossapitoon. Tämä vaikuttaa rakennusten ja myöskin piha-alueiden kuntoon ja näyttävyyteen. Keväthuollossa pystytään huomioimaan ja näkemään talon tai mökin kunto ja talven aiheuttamat mahdolliset vauriot. Näin saadaan rakennuksille ja niiden ympäristölle lisää käyttöikää ja viihtyvyyttä.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Talven aikana voi tapahtua monia asioita, jotka vaikuttavat rakennusten ja piha-alueiden kuntoon. Nämä pystytään tarkastamaan säännöllisellä keväthuollolla. Tämän avulla pystytään vaikuttamaan kodin tai mökin viihtyvyyteen ja samalla reagoida mahdollisiin ongelmakohtiin.

Keväthuollon yhteydessä tehtävällä tarkastuskierroksella käydään läpi niin rakenteellisia kuin erilaisia talossa tai mökillä olevien laitteiden toimivuus. Näin pystytään reagoimaan mahdollisiin vikoihin tai muihin asioihin ennen käyttöönottoa ja varmistamaan turvallisuus.

Kodin tai mökin keväthuollolla ja toimenpiteillä saadaan kokonaisuus viihtyisäksi ja on mukava kutsua vieraita kylään ja viettää aikaa.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kodin tai mökin keväthuolto muistilista

Keväthuollossa on rakennuksen ulko- ja sisäpuolella tehtäviä asioita. Tehtävät voi rytmittää kevään etenemisen mukaan. Ulkopuolella tehtävissä asioissa on järkevää odottaa, että talvi on vaihtunut kevääksi. Lumet tippuneet katoilta ja myöskin piha-alueet ovat sulaneet.

Keväthuolto rakennuksen ulkopuolella

Räystäskourut

Räystäskourut ovat talven jälkeen usein keränneet lehtiä ja roskia. Näiden takia vesi ei pääse vapaasti valumaan syöksytorviin ja aiheuttavat myöskin räystäskourujen vioittumista ja vääntymistä. Keväällä on nämä tyhjennettävä ja tarkistettava niiden kunto.

Ennen työn aloittamista on varmistettava turvallisuus ja sopivat työvälineet. 

Mikäli tarvitsee kiivetä katolle niin on käytettävä turvavaljaita tai tilata työ ammattilaiselta.

Puhdistuksen yhteydessä kannattaa tarkistaa räystäskourujen ja syöksytorvien kunto. Räystäistä tarkistetaan liitoskohdat ja kiinnitykset ja mahdolliset vuotokohdat korjataan. Samassa yhteydessä on järkevää käydä läpi mahdolliset lumiesteet ja niiden kiinnitykset.

Rännikaivojen puhdistus

Rännikaivot puhdistetaan roskista ja lehdistä. Huomioidaan jos rännikaivoihin kertyy vettä niin onko mahdollisia tukoksia.

Pihojen tarkistaminen ja pintavesien ohjaaminen

Tarkistetaan pihan kaadot, joiden avulla saadaan ohjattua pintavedet pois rakennuksista. Varmistetaan, että pintavedet kallistuvat vesikaivoa kohden. 

Rakennuksia tarkistettaessa on järkevää tarkistaa sadevesikaivot ja poistaa roskat. Samalla kiertäessä rakennusta voidaan katsoa yleiskunto sokkelien ja muiden rakenteiden osalta. 

Katon ja kattoturvatuotteiden tarkastus

Kattoturvatuotteet on lakisääteisesti tarkastettava ja huollettava säännöllisesti. Niiden on kestettävä niille asetetut määräykset kuormituksen osalta. Tässä tarkastuksessa on noudatettava erittäin tarkkaan turvallisuusohjeita ja määrityksiä. Suositellaan otettavan yhteyttä alan ammattilaiseen.

Aluksi tarkastetaan seinätikkaiden kunto ja kiinnitys. Mikäli seinätikkaat tuntuvat huterilta tai huomataan kiinnitysten olevan vaurioituneita niin ennen niiden käyttöä on tehtävä korjaukset.

Sama tehdään katolle päästyä lapetikkaille. Tarkistetaan kiinnityskohdat ja testataan pääseekö lapetikkaat heilumaan.

Lumiesteiden ja muiden mahdollisten elementtien tarkistus on järkevää tehdä samassa yhteydessä. 

Mahdollisten kattotiilien tarkistus on tärkeää tehdä ettei vesi pääse valumaan rakenteisiin. Mikäli huomataan halkeama tai reikä niin kattotiili on vaihdettava uuteen välittömästi.

Keväthuolto rakennuksen sisäpuolella

Kodin tai mökin keväthuolto on myöskin tehtävä rakennuksen sisäpuolella. Keväthuoltoon kuuluu yleissiisteys. Keväällä aurinko korostaa erityisesti pintoja ja niiden kuntoa. Keväällä niin kotona kuin mökillä on hyvä aloittaa kevät kunnollisella siivouksella. Tähän kuuluu ikkunapintojen, terassien pesu.

Mökillä kannattaa tarkistaa mahdollisten eläinten tekemät vauriot esimerkiksi sähköjohdoissa ja muissa vastaavissa. Lisäksi kunnollinen tuuletus on tarpeellinen. Kaikki vesiputkien ja lämmitykseen liittyvät toiminnot on järkevää tarkistaa ennen käyttöönottoa. Näihin kuuluu vesiputkien, hormien ja takan toimivuus. 

Talon tai mökin erilaisten ilmanvaihtokanavien ja niihin liittyvien asioiden huolto ja tarkastus ovat tärkeitä ennen kesän tulemista.

Näitä ovat:

Mikäli rakennuksessa on ilmanvaihto koneellinen ilmanvaihto

  • Lämmön talteenoton kääntäminen kesäasentoon.
  • Tuloilman jälkilämmityksen poiskytkentä
  • Mahdollisen kertyneen kondenssiveden tarkistus ja poistaminen
  • Suodattimien vaihto

Mikäli käytössä keskusimuri tai koneellinen poistoilmanvaihto niin korvausilmaventtiilien toimivuus on tarkastettava, ettei ne ole jumineet kiinni ja lisäksi suodattimet ovat ehjiä ja puhtaita.

Muita toimenpiteitä:

  • Poistoventtiilien puhdistus
  • Tuloventtiilien puhdistus

On myöskin järkevää käydä läpi talon tai rakennuksen ovet, ikkunat ja niiden toimivuus sekä vetoisuus. Näin voidaan lämpimien säiden aikana tehdä korjaukset ja tiivistykset tulevaan syksyyn ja talveen. Tällä saadaan säästöjä energian kulutukseen.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Sähköisten huoltokirjojen ja kalentereiden käyttäminen

Kodin ja mökin kunnossapidon ja niiden huoltamisessa on paljon erilaista muistettavaa ja huomioimista. Näiden huomiotta jättämisellä saattaa olla isoja ja kalliita seuraamuksia. Pienestäkin asiasta voi muodostua huomattava asumiseen ja myöskin terveyteen liittyvä ongelma. Näiden aiheuttamat ongelmat voivat vaatia jälkikäteen isojakin huoltotöitä ja remontteja. Näin ollen huoltotöillä ja tarkastuksilla säästetään isojakin kuluja ja aikaa.

On saatavilla monia sovelluksia ja erilaisia palveluita, joissa voidaan ennakoida edellä mainitut asiat. Varsinkin omakotitalossa on paljon muistettavia ja huomioitavia asioita, joilla varmistetaan rakenteiden, asumisviihtyvyyden ja talon arvon pysyminen. Näiden palveluiden avulla ohjataan ja muistutetaan tulevista huoltotoimenpiteistä.

Talon tai mökin huoltokirjaan kootaan kiinteistön huoltoon, kunnossa- ja ylläpitoon liittyvät asiat. Osa toimenpiteistä on pakollisia ja osittain vapaaehtoisia.

Talon tai mökin huoltokirjan sisältö:

  • Käyttöpäiväkirja, tähän merkitään kaikki huoltotoimenpiteet, korjaukset ja remontit. Niissä käytetyt materiaalit ja tekijät.
  • Kunnossapitosuunnitelma- ja aikataulut.
  • Sähkön, veden ja lämmitysenergian kulutuksen seurantataulukko
  • Kaikki talon tai mökin asiakirjat

Teenkö itse vai tilaanko ammattilaiselta?

Kodin tai mökin huoltotyöt on mahdollista tehdä itse tai teettää ammattilaisella. Iso osa töistä vaatii paljon osaamista ja tietämystä. Kun huoltotöissä huomataan mahdolliset epäkohdat ja ne vaativat mahdollisia korjaustöitä niin kannattaa varmistaa ammattilaiselta.

Monesti ajatellaan, että asentamalla itse säästää ja on nopea suorittaa. Tässä kohtaa lähdetään toteuttamaan ilman suurempaa perehtymistä ja miettimistä mikä on koko projektin kokonaistyö ja mitä se sisältää tai mitä se vaatii. 

Asentaminen voi olla monelle terapeuttista, mutta se on kuitenkin hyvä suunnitella jokaisen vaiheen osalta. Alan ammattilainen pystyy arvioimaan oikein kokonaistilanteen, liittyi asia pohja- tai valmistelutöihin.

Monesti tuleekin suunnitteluvaiheessa ajatus, että koko asennus tai korjausprojekti olisi hyvä teettää alan ammattilaiselle. Ei pelkästään asennustyön jäljen takia vaan myöskin kokonaisuuden vuoksi.

Alan ammattilaiset osaavat valita sopivat materiaalit ja muut tarvittavat tuotteet, jolloin vapautuu aikaa ja vaivaa materiaalien valinnalta. Näin ei myöskään tarvita perehtymistä erilaisin asennusohjeisiin vaan ammattilaisen annetaan hoitaa nämä valinnat. Ammattilaiselta tilaamalla varmistutaan laadukkaasta lopputuloksesta.

Lisäksi alan ammattilaiselta tilatessa saadaan työlle ja työn jäljelle takuu. Lisäksi yrityksillä on asianmukaiset vakuutukset ja ne kantavat täyden vastuun tekemästään työstä. Aina on kuitenkin järkevää kilpailuttaa asennusurakka. Halvin ei aina ole laadukkain. Jokaisesta tehtävästä työstä on hyvä tehdä sopimus ja siihen sisällyttää kaikki tehtävät toimenpiteet ja hinnat.

Alan ammattilaisten tekemästä työstä saadaan kotitalousvähennys, jonka avulla teetettävän työn kulut pienenevät huomattavasti (kotitalousvähennyksestä tietoa artikkelin lopussa).

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

Kattohuolto

Pihatyöt

Sammaleen poisto huopakatolta

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.