Öljylämmityksestä luopuminen – mitä vaihtoehtoja on?

Öljylämmitys ja sen vaihtaminen uusiutuvaan energiaan tuo merkittäviä säästöjä ja pienentää päästöjä.

Miten valita sopivin lämmitysmuoto?

Öljylämmitys on vielä nykyään käytössä useissa vanhoissa taloissa tai rakennuksissa. Nykyään on tärkeää lähteä päivittämään omia lämmitysmuotoja. Käytettävä lämmitysmuoto vaikuttaa oleellisesti kodin asumismukavuuteen, – kustannuksiin ja asunnon arvoon. Tätä miettiessä on tärkeää tehdä tarkka laskelma nykyisen ja uuden vaihdettavan järjestelmän osalta vuosisäästöjen kannalta.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

 

Huomioitavaa on myöskin onko nykyinen lämmitysjärjestelmä missä kunnossa ja voidaanko se yhdistää uuden lämmitysjärjestelmän yhteyteen vai uusitaanko järjestelmät kokonaan.

Omakotitalon lämmitykseen on mahdollisuuksia useita lämmitysjärjestelmiä ja samalla lämmitysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä on useita.

Valinnassa kannattaa ottaa huomioon lämmönlähteessä käytettävän energian hinta ja sen ekologisuuden lisäksi energiantarve, lämmitysmuodon helppous sekä tulevat investoinnit- ja käytön kustannukset.

Useimmissa lämmitysmuodoissa pystytään energiantarvetta parantamaan erilaisilla lisäratkaisuilla. Lämmitykseen on yhdisteltävissä eri lämmitysjärjestelmiä.

Jos haluat löytää tekijän palveluna, niin katso tästä alueesi vapaat asennusliikkeet joilta voit pyytää tarjouksen: 

Jätä tästä tarjouspyyntö alueesi asennusliikkeille >>

Sähkölämmitys

Sähkölämmitys on tyypillinen lämmitysmuoto. Tämä ei vaadi tai tarvitse suuria investointeja tai isoja huoltotoimenpiteitä. Sähkö on lämmitysmuotona helppo ja vaivaton ratkaisu.

Sähkön hinnan nousu ja kulutuksen epäekologisuus on vaikuttanut muiden lämmitysmuotojen ottamista käyttöön, varsinkin uudiskohteissa. Energiatehokkuusluokitukset vaikuttavat sähkölämmitykseen, koska se edellyttää kohteen energiatehokkuuden parantamista ekologisella lämmitysratkaisulla. Uusiin kohteisiin ja niiden rakennuslupiin vaikuttaa myöskin mitä lämmitysmuotoa käytetään ja pelkkä suora sähkö ei monestikaan ole riittävä.

Normaalikokoisessa omakotitalossa sähkölämmityksen investointihinta on noin 3000-5000 euroa. Sähkön hinta vaihtelee rajusti nykyään, mutta esimerkiksi ilmalämpöpumpulla pystytään vähentämään energiantarvetta, jolloin sähkön hinta laskee kohteessa merkittävästi.

Kaukolämpö

Lämmitysmuotona kaukolämpö suosittu varsinkin taajama-alueissa sijaitsevissa kohteissa. Kaukolämmön tuottamiseen käytetään fossiilisia polttoaineita ja uusiutuvia luonnonvaroja. 

Normaalikokoisessa omakotitalossa kaukolämpöön investointi maksaa noin 8000-11000 euroa. Kaukolämmön hinnoitteluun vaikuttaa kohteen sijainti ja alue ja hinta voi vaihdella 50-140 euroa/MWh. Hinta on sidottu paikallisen kaukolämmön tuottajan hinnoitteluun ja myöskin hinnan vaihteluihin.

Kaukolämpö on yleisesti jopa selkeästikin halvempi lämmitysmuoto kuin sähkö.

Maalämpö

Nykyään maalämpö valitaan yli 50 %:sesti uudiskohteissa lämmitysjärjestelmäksi. Maalämmön energiansäästöpotentiaali on erittäin suuri ja se antaa mahdollisuuden viilennykseen. Järjestelmä ei sovellu kaikkiin kohteisiin.

Maalämpöpumppu on kokonaistaloudellisin lämmitysjärjestelmä suuren omavaraisuusasteen ansiosta. Maalämpöpumppu tuottaa uusiutuvaa energiaa ja tämä tuotetaan yleisesti maan kallioperästä. Laitteen avulla pystytään lämmittämään ja myöskin viilentämään.

Maalämpö tuo sähkölämmitykseen verrattuna 60-80 % energiansäästön. 

Normaalikokoisessa omakotitalossa investointi maksaa noin 13000-15000 euroa. Maalämmön energian hinta on noin 3-4 senttiä/kWh.

Poistoilmalämpöpumppu

Poistoilmapumppu on erittäin suosittu vaihtoehto uusissa omakotitalokohteissa. Tämä on ekologinen ratkaisu, jonka avulla hoidetaan rakennuksen ilmanvaihto ja lämmitys.

Järjestelmän avulla kerätään lämmitysenergia talon tai rakennuksen poistuvasta ilmasta. Lämpösiirtyy tuloilmaan, käyttöveteen tai lämmitysjärjestelmän vesikiertoon. Osassa poistoilmalämpöpumpuissa on myöskin viilennykseen sopiva vaihtoehto. Monipuolisuuden takia tämä on erittäin suosittu vaihtoehto, koska järjestelmä voidaan asentaa pää lämpölähteeksi tai toisen lämmitysmuodon rinnalle.  

Normaalikokoiseen omakotitaloon investointi on noin 8000-11000 euroa. Järjestelmän avulla säästetään energiakustannuksissa noin 30-50 % verrattuna sähkölämmitykseen. Energian hinta on noin 6-8 senttiä/kWh.

Ilmavesilämpöpumppu

Kaikista lämmitysmuodoista suurimmassa nousussa on ilmavesilämpöpumppu. Tämä on ympäristöystävällinen vaihtoehto.

Järjestelmän avulla saavutetaan yleisesti paras panos-tuotos suhdeluku eli investoinnin hinta verrattuna säästöihin. 

Järjestelmä vaatii vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän kuten maalämpö ja kaukolämpö. 

Normaalikokoiseen omakotitaloon investointi maksaa noin 10000-13000 euroa. Tällä saavutetaan sähkölämmitykseen verrattuna noin 40-60 % energiasäästöt. Energian hinta on noin 5-6 senttiä kWh.

Maalämpö- vai ilmavesilämpöpumppu?

Maalämpö -ja ilmavesilämpöpumppu tuottavat merkittävän energiansäästön ja molemmat ovat ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Maalämpöjärjestelmä tuottaa vähän enemmän energiasäästöjä mitä suurempi kohde on. Järjestelmä soveltuu kohteisiin, joissa maaperä antaa mahdollisuuden kaivon poraukselle ja keruupiirin asennukselle.

Ilmavesilämpöpumppu soveltuu samoihin kohteisiin kuin maalämpöjärjestelmä, mutta pystytään asentamaan myöskin paikkoihin joihin maalämpöjärjestelmää ei pystytä poraamaan.

Molemmat järjestelmät soveltuvat niin uudis- kuin saneerauskohteisiin. Lisäksi molemmat voidaan asentaa pää- kuin sivulämmönlähteeksi. Näin ne pystytään hyödyntämään vanhaa lämmitysjärjestelmää vaikkapa kylminä pakkaskuukaisina. 

Maalämpöpumpun pystytään hyödyntämään järjestelmässä syntyvää maaviileää eli pystytään viilentämään taloa tai rakennusta. Ilmavesilämpöpumppu on taas käytettävissä pelkästään lämmitykseen ja yleensä vaatii erikseen ilmalämpöpumpun.

Maalämpöpumpun hinta asennettuna on noin 15000-25000 euroa ja siihen on saatavilla kotitalousvähennys ja myöskin erilaisia tukia. Takaisinmaksuaika on yleisesti kotitalouksissa noin 7-10 vuotta.

Ilmavesilämpöpumpun hinta asennuttuna on noin 8000-15000 euroa ja siihenkin on saatavilla kotitalousvähennys. Takaisinmaksuaika on yleisesti kotitalouksissa noin 5-7 vuotta.

Molemmissa vaihtoehdoissa saavutetaan erittäin suuri säästö lämmityskustannuksissa, sekä ovat ympäristöystävällisiä. Lähtökohtaisesti maalämpöpumpun hyödyt tulevat esille mitä suurempi talo tai rakennus on kyseessä. 

Lämpöremontti

Lämpöremontilla parannetaan talon tai rakennuksen energiatehokkuutta ottamalla käyttöön uusiutuvaa energiaa. Monessa tapauksessa vanha lämmitysjärjestelmä yhdistetään yhteiskäyttöön uuden järjestelmän kanssa.

Lämpö tai energiaremontti tarkoittaa maalämmön tai muun lämmöntalteenottojärjestelmän asentamista. Tämä ei aiheuta suurempaa peruskorjausta ja asunnossa tai talossa voidaan asua remontin aikana.

Lämpöremontti on kannattavaa tehdä, kun haetaan säästöjä lämmitys- ja energiakustannuksiin.

Oli kyseessä omakotitalo- kerros- tai rivitalo niin remontin avulla voidaan jopa puolittaa lämmityskustannukset ja samalla se vaikuttaa kiinteistön arvon nousuun ja haluttuvuuteen.

Juuri tällä hetkellä on varauduttava energian saatavuuteen ja niiden hintojen merkittäviin muutoksiin. Sähkön, polttoaineen ja kaukolämmön hinnat ovat olleet nousussa ja näin ollen lämpö ja energia remonteista on tullut entistäkin suositumpia säästöjen takia. Öljylämmitys on yksi näistä kohteista.

Lämpöremontin kustannukset

Alla esimerkkejä normaalikokoisen omakotitalon lämmitysjärjestelmistä ja käyttökuluista:

Suora sähkölämmitys patterilla

  • sisältäen kylpyhuoneen lattialämmityksen ja käyttövesivaraajan

Kokonaispaketin hinta sisältäen asennuksen noin 6000 euroa ja käyttökustannukset noin 4000 euroa/vuosi.

Varaava sähkölämmitys

  • sisältäen varaavan lattialämmityksen sekä ison käyttövesivaraajan

Kokonaispaketin hinta sisältäen asennuksen noin 11000 euroa ja käyttökustannukset noin 3000 euroa/vuosi.

Öljylämmitys

  • sisältäen vesikiertoisen lattialämmityksen

Kokonaispaketin hinta sisältäen asennuksen on noin 12000 euroa ja käyttökustannukset noin 3200 euroa/vuosi.

Puukattilalämmitys

  • joko pelletti, puu tai hake +sähkö

Kokonaispaketin hinta sisältäen asennuksen on noin 13000 euroa ja käyttökustannukset noin 2200 euroa/vuosi.

Maalämpö

  • sisältää vesikiertoisen lattialämmityksen ja lämpökaivon

Kokonaispaketin hinta sisältäen asennuksen on noin 20000 euroa ja käyttökustannukset noin 2000 euroa/vuosi.

Ilmavesilämpöpumppu

Kokonaispaketin hinta sisältäen asennuksen on noin 11000 euroa ja käyttökustannukset noin 2000 euroa/vuosi.

Poistoilmapumppu

Kokonaispaketin hinta sisältäen asennuksen on noin 9000 euroa ja käyttökustannukset noin 2000 euroa/vuosi.

Kaikissa edellä mainituissa vaihtoehdoissa ja laskelmissa on huomioitava mahdolliset huollot ja korjaukset, jotka vaikuttavat pitkällä aikavälillä kustannuksiin ja hyötyihin. Ja tietysti sähkön ja energian hintojen vaihtelut ovat suuressa asemassa hyötyihin ja kustannuksiin.

Öljylämmityksestä maalämpöön

Öljylämmittys ja sen vaihto maalämpöön on todella kustannustehokas ratkaisu. Öljyn hinta vaihtelee jatkuvasti, mutta hinta on ollut nousussa koko 2000-luvun ajan. Maalämpöön siirtyminen mahdollistaa lämmityskulujen ennustettavuutta, koska lämpöpumppu saa lähes kaiken tarvitsemansa lämpöenergian rakennuksen omalta tontilta. 

Maalämpöä käytettäessä lämmityskustannukset laskevat noin 60%. Kun öljylämmitys vaihdetaan maalämpöön, tehdyt säästöt kattavat maalämpöä varten otetun lainan. Tämä tarkoittaa, että samalla rahasummalla voidaan hankkia maalämpöpumppu asennuksineen, joka ennen kului ainoastaan öljylämmityksen kustannuksiin.

Öljylämmityksestä luopumiseen erilaiset tuet ja avustukset

Omakotitalojen tai pientalojen omistajilla on mahdollisuus saada tukea ympärivuotisessa asuinkäytössä oleviin taloihin. Tämä on valtionavustusta maakaasusta luopumiseen ja sen korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Tähän ei luokitella fossiilisia polttoaineita, biokaasua tai öljyä käyttäviä lämmitysjärjestelmiä. Avustusta ei ole haettavissa vapaa-ajan asuntoihin.

Avustuksen määrä on aina 2500 euroa tai 4000 euroa. Mikäli siirrytään kaukolämmityksestä maalämpöpumppuun niin avustus on 4000 euroa. Muihin lämmitysjärjestelmiin siirryttäessä avustuksen määrä on 2500 euroa. Avustushakemuksen yhteydessä tarkastetaan saadut muut avustukset ja kotitalousvähennykset, jotka vaikuttavat avustuksen saatavuuteen.


ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.