Seinän maalaus

Seinien maalaaminen on helppo konsti muuttaa kodin yleisilmettä ja tunnelmaa

Sisäseinät ovat yksi näkyvimpiä osia lattian ohella erilaisissa  huoneissa ja tiloissa. Näitä on helppo päivittää, muuttaa ja myöskin huoltaa maalauksella. Maalaus on helppo keino saada kotiin viihtyisyyttä ja pitää hyvässä kunnossa, sillä maalauksella tai maalilla voidaan paikata ja peittää seinään tulleita jälkiä. 

Sisäseinien maalauksessa on otettava huomioon monia asioita ennen kuin työhön ryhtyy. Suunnitelmat, aikataulutukset, erilaiset pinnat ja maalien valinta ovat tärkeimpiä valintoja työn tekijän ohella. 

Huomioitavia asioita seinän maalauksessa

Kysymyksiä mitä otettava huomioon ennen maalauksen aloittamista?

  • Mikä on maalattavan pinnan materiaali?
  • Onko pinta uusi vai aiemmin käsitelty?
  • Maalattavan tilan käyttötarkoitus? Onko kostea tila?
  • Onko tapetin päälle maalattavissa?

Jos kyseessä on täysin uusi pinta, kuten juuri asennettu rakennuslevy tai verhouspaneeli niin tällöin maalauksella kaunistetaan ja suojataan pintaa. Aiemmin käsiteltyjen pintojen maalaukseen on yleisimmin syynä huonokuntoisuus tai värisävyjen uudistaminen.

Kaikki yllä mainitut asiat vaikuttavat työn sisältöön ja tuotteiden valintaan.

Maalaanko itse vai käytänkö ammattilaista maalaustyöhön?

Monesti ajatellaan, että maalauksen tekemällä itse säästää ja on nopea suorittaa. Tässä kohtaa lähdetään toteuttamaan ilman suurempaa perehtymistä ja miettimistä mikä on koko projektin kokonaistyö ja mitä se sisältää tai mitä se vaatii.

Maalaaminen voi olla monelle terapeuttista, mutta se on kuitenkin hyvä suunnitella jokaisen vaiheen osalta. Maalaus ammattilainen pystyy arvioimaan  oikein kokonaistilanteen, liittyi asia pohja- tai valmistelutöihin.

Monesti tuleekin suunnitteluvaiheessa ajatus, että koko maalausprojekti olisi hyvä teettää alan ammattilaiselle. Ei pelkästään maalaustyön jäljen takia vaan myöskin kokonaisuuden vuoksi.

Alan ammattilaiset osaavat valita sopivat maalit ja muut tarvittavat tuotteet, jolloin vapautuu aikaa ja vaivaa maalien valinnalta. Näin ei myöskään tarvita perehtymistä käyttöohjeisiin vaan ammattimaalarin annetaan hoitaa nämä valinnat. Ammattilaiselta tilaamalla varmistutaan laadukkaasta lopputuloksesta.

Lisäksi alan ammattilaiselta tilatessa saadaan työlle ja työn jäljelle takuu. Lisäksi yrityksillä on asianmukaiset vakuutukset ja ne kantavat täyden vastuun tekemästään työstä. Aina on kuitenkin järkevää kilpailuttaa maalausurakka. Halvin ei aina ole laadukkain. Jokaisesta tehtävästä työstä on hyvä tehdä sopimus ja siihen sisällyttää kaikki tehtävät toimenpiteet ja hinnat.

Alan ammattilaisten tekemästä työstä saadaan kotitalousvähennys, jonka avulla teetettävän työn kulut pienenevät huomattavasti (kotitalousvähennyksestä tietoa artikkelin lopussa).

Jos haluat ostaa maalauksen palveluna, niin katso tästä alueesi vapaat maalausliikket joilta voit pyytää tarjouksen: 

Jätä tästä tarjouspyyntö alueesi maalausliikkeille >>

Esivalmistelut ja pohjatyöt

Sisäseinien maalauksessa on erityisen tärkeää huomioida pintojen esikäsittely. Huonosti pohjakäsiteltyä pintaa ei voida maalilla piilottaa ja pohjatöiden huonolla tekemisellä sauma- ja paikkakohdat heijastavat rumasti erilaiset valoisuudet.

Aiemmin maalattu pinta

Sisäseinän ollessa hyväkuntoinen niin seinä pestään sopivalla pesuaineella tai vedellä, huuhdotaan hyvin ja annetaan reilusti kuivua. Jos tarvitaan pintojen karhennusta niin ne voidaan tehdä hiekkapaperilla. Seinässä olevat jäljet ja kolot kitataan ja hiotaan kevyesti. Tämän jälkeen puhdistetaan pinta mahdollisista pölyistä. 

Maalattomat pinnat

Näiden pintojen tehdään puhdistamalla pinnat pölyharjalla ja epätasaisuudet tasoitetaan sopivilla tasoitteilla. Nämä hiotaan käyttämällä hiontapaperia. Lopuksi poistetaan hiontapöly harjalla.

Tapetin poistaminen

Tapettimateriaaleja on käyttöominaisuuksiltaan hyvinkin erilaisia ja tämä vaikuttaa siihen tarvitseeko tapetti poistaa vai voiko sen päälle maalata. Tämä kannattaa varmistaa alan ammattilaiselta tai paikallisesta rautakaupasta.

Mahdollisuuksien salliessa tapetit poistetaan ennen maalaamista. Tapetti, joka on laitettu liimalla tai suoraan maalattoman levyn päälle niin poistaminen on lähes mahdotonta. Yksi keino on irroittaa höyryllä ja siihen saatavissa erilaisia höyryirroittimia.

Jos tapetti saadaan irroitettua niin silloin on poistetttava vanha liisteri pesemällä tai hiomalla. Huuhtele tehdään puhtaalla vedellä. Maalattavalta pinnalta on myöskin poistettava kaikki mahdolliset hilseilevät ja irtoilevat maalit kaapimella ja tämän jälkeen taoitettava nämä kohdat sopivalla tasoitteella.

Pohjamaalaus ja sen tarve?

Uusi levypinta

Uudet levypinnat suositellaan pohjamaalattavaksi, Jos tarkoituksena on laittaa tapetti niin huomiotava maalin soveltuvuus.

Erilaiset tasoite- ja tiilipinnat

Nämä kannattaa ehdottomasti pohjamaalata.

Lasikuitu- ja maalattava tapetti

Nämä on suositeltavaa pohjamaalata kokonaiskustannustenkin takia. Näissä tilanteissa ensimmäinen maalauskerros imee maalia huomattavasti enemmän kuin seuraavat kerrokset.

Vanha paneeli

Vanhan paneelin käsittelyyn ja maalaukseen on erilaisia maaleja ja vahoja, joita levitetään vanhan paneelin päälle. Pinnat voidaan käsitellä erikoispohjamaalilla, joka estää pinnan kellastumisen ja oksakohtien värjäytymisen.

Ennen varsinaista maalausta on erittäin tärkeää tehdä pohjatyöt kunnolla. Esivalmistelut aloitetaan suojaamalla maalattavan alueen ympäristö ja siirretään kaikki ylimääräiset kalusteet ja muut toiseen tilaan.

Sopivan maalin valinta

Erilaisia seinämaaleja on saatavissa laaja kirjo ja nämä ovat sävytettävissä haluttuun sävyyn. Tässä vaiheessa kiinnitettävä huomio maalattavaan tilaan ja mitä huomioitava maalin valinnassa. Suositeltavaa on mennä paikalliseen rautakauppaan tai lähestyä alan ammattilaista valintaa tehdessä.

Värien ja sävyjen valitsemisessa on hyvä käyttää erilaisia värikarttoja ja laittaa mallipaloja maalattavaan pintaan. On huomioitava niin luonnonvalojen kuin kohdevalojen vaikutukset. Hyvänä lähtökohtana valintaan on valita vaaleampi väri kuin oli aluksi suunnitellut, koska isommassa pinnassa väri näyttäytyy voimakkaammalta kuin pienessä mallipalassa.

Valintaa tehdessä on kiinnitettävä huomiota maalin kiiltoasteeseen. Himmeä ja kiiltävä pinta toistaa värit eri tavalla. Himmeä pinta vetää puoleensa valoa ja näyttää tummemmalta kuin kiiltävä. Musta väri on poikkeus, joka vaatii kiiltoa saadakseen syvyyden..

Kiiltoaste valitaankin yleensä sen perusteella, minkä verran pinnat vaativat pesemistä. Kiiltävä pinta kestää paremmin puhdistuksen, mutta samalla valon heijastukset tuovat mahdolliset epätasaisuudet esille. Killtävää maalia suositellaan keittiöön, eteiseen ja huoneisiin joissa aktiivista käyttöä.

Himmeällä seinämaalilla peitetään epätasaisuudet ja tämä luo rauhallisuutta ja tyylikkyyttä. Himmeä pinta altistaa lialle, eikä kestä kovaa kulutusta tai puhdistusta. Tämä soveltuu tiloihin, joissa oleskellaan ja lepäillään kuten olo- ja makuuhuone.

Seinän maalaus

Ennen varsinaisen maalauksen aloittamista tarkastetaan maalattavat pinnat pohjatöiden osalta, näin varmistetaan lopullisen tuloksen onnistuminen.

Maali on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Rajaukset ja pohjatöissä käsitellyt kohdat rajataan siveltimellä. Tämän jälkeen suurille maalattaville pinnoille levitetään tasaisesti maalia (2-3 telan mitta) ja maalataan telalla yhden suuntaisin vedoin. Vältetään maalin liikakäyttöä, ettei valumia muodostu. Työvälineinä sivellin ja tela. 

Jokaisen maalauskerran jälkeen kuivumiseen varataan vähintään 2 tuntia ennen uusintakäsittelyä.

Maalauksen jälkeen

Poistetaan teippaukset ja suojaukset. Teipit kannattaa poistaa heti maalauksen jälkeen ettei ne irroittaessa repäise kuivunutta maalipintaa. Maaliroiskumat pyyhitään märällä liinalla. 

Jos huomataan maalaamattomia tai korjattavia pintoja niin ne korjattava pikaisesti. Työvälineet pestään vedellä ja saippualla seuraavaa kertaa varten.

Maalijätteiden hävittäminen

Jätteiden hävittäminen on erityisen tärkeää ja niiden oikeisiin ohjeistettuihin paikkoihin toimittaminen. Mitään maalijätteitä ei jätetä luontoon tai paikkoihin jossa ne mahdollistavat luontoon joutumisen.

Märkämaalit luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja ne on toimitettava erilliseen kierrätyspisteeseen.

Kuivamaalit ovat kaatopaikkajätettä eli kuivat maalipurkit ja maalijäte laitetaan sekajätteisiin. Tuotteita ei saa missään tapauksissa päästää viemäriin, vesistöön eikä luontoon.

Nestemäinen maalijäte viedään ongelmajätekeräykseen. Tyhjät ja kuivat purkit ja pakkaukset ovat kierrätykseen toimitettavia materiaalinsa mukaisesti. Näiden on oltava tyhjiä ja kuivia eli ei saa olla märkää maalia.

Seinän maalauksen hinta

Seinän maalauksessa hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat tilan korkeus, pohjatöiden määrä ja käytettävän maalin hinta. Itse tehtynä hinta määräytyy tarvittavista työ- ja suojausvälineistä ja maalin hinnasta. 

Teetettynä yhden keskikokoisen huoneen seinän maalaus maksaa 100-300 euroa.

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

Jos haluat ostaa maalauksen palveluna, niin katso tästä alueesi vapaat maalausliikket joilta voit pyytää tarjouksen: 

Jätä tästä tarjouspyyntö alueesi maalausliikkeille >>

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti!

Kokeile jättämällä työpyyntö tai tarjouspyyntö alla olevasta napista painanamalla tai lataa sovellus sovelluskaupastasi!

Lue lisää artikkeleita kodin remontointiin:

Paneelikaton maalaus

Paneelikaton maalauksella uutta ilmettä ja piristystä asuntoosi. Paneelikaton maalauksella saadaan raikastettua ja uusittua asunnon ilmettä ja samalla tehtyä kunnostusta. Tällä on helppo saada asunnolle tai talolle myyntitilanteessa lisäarvoa. Projektiin on varattava...

Terassin rakentaja: muista tarvittavat luvat

Terassin rakentamiseen tarvitaan yleensä erilaisia lupia. Luvan tarpeeseen vaikuttaa rakennettavan terassin massiivisuus, kohteen omistusoikeudet eli onko kyseessä omakotitalo vai taloyhtiö, katetaanko ja rakennetaanko terassille muita rakennelmia? Tässä artikkelissa...

Maalämpö – milloin se kannattaa?

Maalämpö on edullinen ja helppo lämmitysmuoto. Se on erittäin omavarainen tapa lämmitykseen. Maalämpö on kasvava ja tulevaisuuden lämmitysmuoto, joka varmistaa edullisen ja ekologisen lämmityksen. Maalämpöjärjestelmän avulla on mahdollista myöskin toteuttaa viilennys....

Öljylämmityksestä luopuminen – mitä vaihtoehtoja on?

Öljylämmityksen vaihtaminen uusiutuvaan energiaan tuo merkittäviä säästöjä ja pienentää päästöjä. Tässä artikkelissa Miten valita sopivin lämmitysmuoto? Lämpöremontti Lämpöremontin kustannukset Öljylämmityksestä maalämpöön Öljylämmityksestä luopumiseen erilaiset tuet...

Vaihto ilmavesilämpöpumppuun – vinkit lämpöremonttiin

Ilmavesilämpöpumpulla saavutetaan suuret säästöt lämmitys- ja energiakustannuksissa. Paras hyöty saadaan ottamalla ilmavesilämpöpumppu pää järjestelmäksi ja vanha järjestelmä varalähteeksi. Tässä artikkelissa: Lämpöremontti Lämpöremontin kustannukset...

Terassin suunnittelun ABC – näin toteutat täydellisen terassin

Terassin suunnittelu kannattaa tehdä erittäin huolellisesti, jonka avulla saadaan tyyliltään ja käyttöominaisuuksiltaan toimiva terassi. Tässä artikkelissa Terassin suunnittelu DIY-toteutus vai ammattilaisen rakentama Asiat mitä otetaan huomioon terassin...

Terassin laatoitus

Terassin laatoituksella saadaan tyylikkyyttä ja kestävyyttä.  Tämä tuo terassin huoltoon ja ylläpitoon helppoutta ja vaivattomuutta. Tämän voi toteuttaa itse tehtynä, kunhan kaikki välineet ja laitteet ovat käytössä.  Tässä artikkelissa Teenkö itse vai...

Terassin perustus

Oikeaoppinen perustus takaa terassille pitkän iän. Maaperä ja sen routivuus määräävät, miten perustus kannattaa rakentaa. Tässä artikkelissa Rakennanko itse vai tilaanko ammattilaiselta? Huomioita terassin perustuksen aloittamiseen Paikan valinta Sään ja olosuhteiden...

Terassin rakentaminen

Terassin rakentaminen onnistuu myöskin itse tehtynä, jonka avulla säästetään merkittävästi kustannuksia. Käytössä on oltava sopivat materiaalit ja työkalut. Terassin rakentamiseen vaikuttaa erittäin paljon sen laajuus, muodot, sijainti ja mahdollisesti tarvittavat...

Maalämpöpumpun huolto

Maalämpöpumpun säännöllisellä huollolla varmistetaan järjestelmän toiminta. Järjestelmän huollossa on itse tehtäviä ja ammattilaisen tekemiä huoltotoimenpiteitä. Näillä varmistetaan järjestelmän pitkä käyttöikä ja sen tehokas toiminta. Tässä artikkelissa Yleisimmät...

Ilmavesilämpöpumppu

Ilmavesilämpöpumppu on edullinen vaihtoehto omakotitalojen lämmitykseen. Laitteen avulla voidaan säästää lämmityskuluissa jopa 50-70 %. Tässä artikkelissa Mikä on ilmavesilämpöpumppu? Mitä otetaan huomioon ilmavesilämpöpumpun valinnassa? Sähkönkulutus...

Maalämpöpumppu

Maalämpöpumppu on kokonaistaloudellisin lämmitysjärjestelmä suuren omavaraisuusasteen ansiosta. Maalämpöpumppu tuottaa uusiutuvaa energiaa ja tämä tuotetaan yleisesti maan kallioperästä. Laitteen avulla pystytään lämmittämään ja myöskin viilentämään. Tässä...

Ilmavesilämpöpumpun asennus

Ilmavesilämpöpumpun asennuksiin on käytettävä virallista ja laillista asentajaa. Tämä antaa ja takaa laitteen tehokkaan toiminnan ja takuun työstä.

Ilmalämpöpumpun huolto

Säännöllisellä ilmalämpöpumpun huoltamisella pidetään laite kunnossa ja saavutetaan pidempi käyttöikä.

Ilmavesilämpöpumpun huolto

Ilmavesilämpöpumpun säännöllinen huolto pidentää laitteen käyttöikää. Huoltotoimenpiteillä varmistetaan järjestelmän laadukas ja hyvä toimiminen oikealla hyötysuhteella.

Maalämpöpumpun asennus

Maalämpöpumpun asennus on asukkaalle yksinkertainen ja vaivaton toimenpide.

Maalämpöpumppu asennetaan ammattilaisen toimesta ja prosessi on pää sisällöltään aina samanlainen, mutta jokainen asennus yksilöllinen.

Ilmalämpöpumppu

Ilmalämpöpumpulla saavutetaan suuria säästöjä lämmityskuluissa. Lisäksi se tuo asumiseen ja elämiseen mukavuutta. Ilmalämpöpumpulla lämmityskustannusten säästö on merkittävä. Säästö voi olla jopa 30–50 % vuotuisista lämmityskustannuksista.

Ilmalämpöpumpun asennus

Ilmalämpöpumpun asennuksiin on käytettävä virallista ja laillista asentajaa. Tämä antaa ja takaa laitteen tehokkaan toiminnan ja takuun työstä.

Hirsimökin maalaus

Hirren maalauksella saadaan hirsimökki näyttämään kauniilta ja hyvin hoidetulta.

Aidan maalaus

Aidan maalaus on nopea ja helppo keino ylläpitää lauta- tai lankkuaita kunnossa.

Terassin maalaus

Terassin käsittely pitää terassin kunnossa ja parantaa ulkonäköä. Samalla se suojaa ja antaa käyttöikää.

Kylpyhuoneen maalaus

Kylpyhuoneen maalaus on edullinen vaihtoehto suurelle ja kalliille remontille.

Saunan maalaus

Saunan maalauksella saadaan päivitettyä, parannettua ulkonäköä ja lisättyä käyttömukavuutta.

Betonilattian maalaus

Betonilattia on materiaalina helppo hoitaa ja edullinen ratkaisu lattiapinnaksi. Lattiaa on huollettava säännöllisesti ja myöskin kotitalouksissa tämä on tärkeää. Säännöllinen pintahuolto säilyttää betonilattian hyvän kunnon vuosikymmenien ajan.

Muovimaton maalaus

Muovimaton maalaus kohentaa asunnon ilmettä ja lisää käyttömukavuutta.

Ikkunoiden maalaus

Ikkunoiden maalauksella parannetaan talon ulkonäköä ja lisätään asuin viihtyisyyttä.

Portaiden maalaus

Portaiden maalauksella kevennetään ja parannetaan kodin ilmettä.

Parketin maalaus

Parketin maalaus on trendikästä ja sillä saadaan uutta ilmettä asuntoon. Tämä on erittäin hyvä vaihtoehto kalliille lattiaremontille ja myöskin mahdollista tehdä omatoimisesti.

Laminaattilattian maalaus

Laminaattilattian maalaaminen on helppoa ja suhteellisen nopeaa. Tämä on hyvä vaihtoehto lattian vaihtamiselle.

Ovien maalaus

Ovien maalauksella kohennetaan helposti sisustusta ilman ovien vaihtamista uusiin.

Puulattian maalaus

Puulattian maalauksella uudistetaan asuntoa pienellä budjetilla. Tämä on erittäin hyvä vaihtoehto kalliille lattiaremontille ja myöskin mahdollista tehdä omatoimisesti.

Paneelien maalaus 

Paneeliseinän maalaus ja käsittely soveltuu sekä retroseinälle ja uusille paneeleille.

Maalauspalvelun käyttö

Maalaustöitä on hyvinkin erilaisia ja niiden toteutustavat myöskin vaihtelevat. Joissain tapauksissa toteuttaminen on helppoa ja ei vaadi suuria pohjatöitä tai osaamista. Toisissa tapauksissa vaaditaan erittäin tarkkaa tietämystä, pohjatöiden tekemistä ja myöskin osaamista.

Tehosteseinän maalaus

Tehosteseinän maalauksella päivitetään ja luodaan erityistä tunnelmaa tiloihin ja mittasuhteisiin. Tämä on melko helppo ja vaivaton keino päivittää tilaa trendien mukaisesti.

Seinäkaakeleiden -ja lattialaattojen maalaus

Seinäkaakeleiden -ja lattialaattojen maalaus on vaihtoehto suurelle ja arvokkaalle remontille. Monien haaveissa on uudistaa kylpyhuonetta, kura eteistä, keittiötä tai muuta tilaa jossa on kaakeleita ja laattoja niin lattioissa kuin seinissä.

Sokkelin maalaus

Sokkelin maalaus tuo taloon uutta ilmettä ja päivittää sen uuteen ilmeeseen. Huolellisesti maalattu sokkeli antaa suojaa kosteudelta ja kiinteistölle lisä arvoa. Sokkelin maalaus on yksi tärkeä osa kiinteistön hoitamista.

Patterin maalaus

Patterin maalaus on helppoa ja vaivatonta, joka onnistuu myöskin omatoimisesti.

Tiilikaton maalaus

Tiilikaton huoltomaalaus pidentää katon käyttöikää huomattavasti. Katon ollessa muuten hyvässä kunnossa ja ehjä niin toimenpiteeksi riittä kunnon huolto ja uusi maalipinta.

Talon maalaus

Talon maalaus on projekti, joka on iso ja sen jälki näkyy pitkään ja kaikille. Tähän kannattaa varata riittävästi aikaa niin, että voidaan ottaa kaikki tarvittavat asiat huomioon. Tarkat suunnitelmat, pohjatyöt, sään huomioiminen, materiaalit ja työvälineet ovat tärkeässä roolissa.