Liesituulettimen asennus

Liesituulettimen asennus voi olla tarpeen esimerkiksi uudessa keittiössä tai remontin yhteydessä. Liesituuletin on tärkeä osa keittiön ilmanvaihtojärjestelmää, jonka tehtävänä on poistaa ruoanlaitosta syntyvät hajut, höyryt ja rasvat.

Liesituulettimen asennus

Liesituulettimen asennus voi olla tarpeen esimerkiksi uudessa keittiössä tai remontin yhteydessä. Liesituuletin on tärkeä osa keittiön ilmanvaihtojärjestelmää, jonka tehtävänä on poistaa ruoanlaitosta syntyvät hajut, höyryt ja rasvat.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Ajan myötä voi tulla tarve kytkentään, vaihtoon tai uusimiseen, jotta liesituuletin toimii tehokkaasti ja ylläpitää hyvää ilmanlaatua keittiössä. 

Liesituulettimen asennus voi olla tarpeen esimerkiksi uudessa keittiössä tai remontin yhteydessä. On tärkeää, että liesituuletin kytketään oikein sähköjärjestelmään ja varmistetaan, että se toimii tehokkaasti. Suositeltavaa on aina käyttää ammattilaista sähköasennuksiin liittyvissä töissä, jotta varmistetaan turvallisuus ja oikea toiminta.

Jos nykyinen liesituuletin ei toimi kunnolla, ongelmatilanteita voi olla esimerkiksi melun, heikon ilmanpoiston tai rikkoutuneiden osien muodossa. Liesituulettimen vaihto voi olla ratkaisu tällaisiin ongelmiin. Ennen uuden liesituulettimen hankintaa on tärkeää mitata keittiön koko ja ottaa huomioon tarvittava poistoilman määrä. Näin varmistetaan, että uusi liesituuletin sopii keittiön tarpeisiin.

Jos keittiösi on vanhempi ja liesituuletin on jo palvellut pitkään, sen uusiminen voi olla harkinnan arvoinen vaihtoehto. Uudempia malleja on usein saatavilla, jotka ovat energiatehokkaampia, hiljaisempia ja tarjoavat paremman ilmanpoiston. 

Liesituulettimen asennuskorkeus

Asennuskorkeuden valitseminen liesituulettimelle on tärkeä osa sen tehokasta ja toimivaa käyttöä. Vaikka on olemassa yleisiä suosituksia asennus korkeuksista, lopullinen valinta tulisi tehdä tapauskohtaisesti ottaen huomioon kyseisen keittiön tarpeet ja käyttäjien mieltymykset. 

Liesituulettimen asennus korkeuden tulisi tarjota riittävä työskentelytila liesitasolle. Jos liesituuletin on liian matalalla, se voi haitata ruoanlaittoa, koska se voi estää tehokkaan liikkumisen liesitasolla. Yleensä suositellaan, että liesituuletin sijoitetaan noin 55-85 cm korkeudelle liesitasosta.

Liesituulettimen asennuskorkeuden voi valita myös henkilön mukaan, joka käyttää keittiötä eniten tai on pisimmän pituinen taloudessa. Tällä tavalla varmistetaan, että liesituuletin on helppokäyttöinen kyseiselle henkilölle.

On tärkeää varmistaa, että liesituulettimen ohjauspainikkeet ovat sopivassa korkeudessa ja helppokäyttöisiä. Sopiva korkeus on yleensä yhdistelmä tehokasta tilankäyttöä ja käyttömukavuutta.

Liesituulettimen asennus korkeuden tulisi mahdollistaa riittävä imuteho ja tehokas poistoilman kerääminen. Jos liesituuletin asennetaan liian korkealle, saattaa osa hajuista karata keittiön huoneilmaan, mikä voi heikentää sen toimintaa ja aiheuttaa hajuhaittoja muualla asunnossa. Oikean asennuskorkeuden valitseminen auttaa maksimoimaan liesituulettimen tehokkuuden.

On tärkeää huomata, että nämä suositukset ovat yleisiä ohjeita, ja lopullinen päätös liesituulettimen asennus korkeudesta tulisi tehdä ottaen huomioon kyseisen keittiön erityispiirteet ja käyttäjien tarpeet. Tarvittaessa kannattaa harkita ammattilaisen konsultaatiota liesituulettimen asennuksen suunnittelussa.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Poistoputken asennus

Poistoputken asennus on tärkeä osa liesituulettimen toimintaa ja varmistaa tehokkaan ilmanpoiston keittiöstä. 

Poistoputken materiaalin tulisi olla tulenkestävää, koska lämpötilat putken sisällä voivat nousta korkeiksi liesituulettimen käytön aikana. Metalli, kuten ruostumaton teräs tai alumiini, on yleisesti käytetty materiaali poistoputkissa. 

Materiaalin on oltava kestävää ja turvallista. Poistoputken halkaisijan tulisi olla riittävän suuri varmistamaan tehokas ilmanpoisto. Yleensä suositellaan vähintään 15 cm halkaisijaa, mutta täsmällinen koko voi vaihdella liesituulettimen mallista ja ilmavirran tarpeesta riippuen.

Poistoputken tulee olla asennettu kauttaaltaan ja suorassa linjassa liesituulettimesta poistumispaikkaan saakka. Putken ei tulisi olla lytyssä tai mutkalla, sillä se voi estää ilmavirran tehokasta kulkeutumista. Pyri asentamaan putki mahdollisimman suoraksi ja esteettömäksi.

Mahdolliset mutka kohdat putkessa tulee tehdä loivilla liitoskappaleilla. Jyrkät mutkat tai liian tiukat liitokset voivat haitata ilman virtausta ja heikentää imutehoa. Tarkista valmistajan ohjeet ja suositukset putken asennukseen liittyen.

On tärkeää välttää ilmavirran pienentämistä poistoputkessa. Liian pieni ilmavirta voi heikentää liesituulettimen imutehoa ja vaikuttaa sen tehokkuuteen. Varmista, että poistoputki on riittävän tilava ja vapaa esteistä, jotta ilma pääsee virtaamaan vapaasti. Vältä turhia mutkia, tukoksia tai muita rajoittavia tekijöitä putkessa.

Lisäksi kannattaa huomioida, että ilmavirran pienentäminen voi myös vahvistaa käytön aikana syntyviä desibelitasoja. Huolehdi siis siitä, että putki ja ilmanpoisto reitti ovat mahdollisimman esteettömät ja äänieristetyt.

Poistoputken asennus voi olla haastava tehtävä, joka vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta. Suosittelemme hankkimaan ammattilainen tekemään asennuksen.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Liesituulettimen asennus -Hintaan vaikuttavat tekijät

Liesituulettimen asennuksen hinta muodostuu useista tekijöistä, jotka voivat vaihdella tapauskohtaisesti. 

Läpiviennit, liitännät ja poistoputken asennus: Liesituulettimen asennukseen liittyy usein tarve tehdä läpivientejä esimerkiksi seinään tai kaappiin, asentaa liitäntöjä ja asentaa poistoputki. 

Näihin töihin liittyvät materiaalit, työaika ja tarvittavat työkalut vaikuttavat kustannuksiin. Esimerkiksi pidempien matkojen putkittaminen tai monimutkaisempien läpivientien tekeminen voi lisätä työn hintaa.

Liesituulettimien tyypit vaihtelevat esimerkiksi seinä mallista kattomalliin tai liesituuletin-allas-yhdistelmään. Erityyppiset liesituulettimet vaativat erilaisia asennustapoja ja -tarvikkeita, mikä voi vaikuttaa kustannuksiin. Esimerkiksi liesituuletin-allas-yhdistelmän asennus voi olla monimutkaisempi ja aikaa vievämpi tehtävä.

Jos keittiössä ei ole valmiina liitäntää liesituulettimelle, saattaa olla tarpeen tehdä sähköasennuksia. Tämä voi sisältää uuden sähköpistokkeen asentamisen tai sähköjohdon vedon liesituulettimelle. 

Sähkötyöt voivat vaikuttaa asennuksen kokonaiskustannuksiin, ja niiden hinta voi vaihdella alueittain ja sähköasentajan hinnoittelun mukaan.

Lisäksi voi olla muita töitä, jotka liittyvät liesituulettimen asennukseen. Näitä voivat olla esimerkiksi vanhan liesituulettimen purkaminen ja asianmukainen käsittely, uuden tuulettimen asennus paikalleen ja mahdolliset muutostyöt keittiössä. Nämä lisätyöt voivat vaikuttaa kustannuksiin.

Liesituulettimen asennus hinta

Liesituulettimen asennus kustannukset voivat vaihdella suuresti riippuen useista tekijöistä, kuten alueesta, asennustyön laajuudesta, valitusta urakoitsijasta ja tarvittavista materiaaleista. 

Vaikka on vaikea antaa tarkkoja hinta-arvioita ilman kohteen tarkempaa arviointia, voimme antaa karkean arvion liesituulettimen asennus kustannuksista.

Keskimäärin liesituulettimen asentaminen voi maksaa noin 125 € – 650 €, mutta nämä luvut ovat vain karkeita arvioita ja kustannukset voivat vaihdella merkittävästi tapauskohtaisesti. 

Hintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten asennuksen työaika, tarvittavat materiaalit, sähkötyöt, tarvittavat läpiviennit ja liitännät sekä mahdolliset muutostyöt keittiössä.

Esimerkiksi valmiilla liitännöillä ja läpiviennillä varustetun liesituulettimen asentaminen voi maksaa noin 150 €. Tällaisessa tapauksessa asennustyö on yleensä suhteellisen yksinkertainen ja nopea, mikä voi vaikuttaa kustannuksiin.

On kuitenkin tärkeää huomata, että nämä ovat vain arvioita ja lopulliset kustannukset voivat vaihdella suuresti riippuen työn laajuudesta, alueellisista hinnoista ja urakoitsijan hinnoittelusta. On suositeltavaa pyytää tarjouksia useilta eri urakoitsijoilta ja vertailla niitä ennen päätöksentekoa. Tämä auttaa saamaan tarkemman kuvan kustannuksista ja valitsemaan luotettavan urakoitsijan, jolla on kokemusta liesituulettimien asentamisesta.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Huoneistoremontti

Keittiöremontti

Keittiön asennus

Sähkötyöt hinta

Sähköasennukset vain alan ammattilaiselta

Sähköasennus

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.