Saunan maalaus

Saunan maalauksella saadaan päivitettyä, parannettua ulkonäköä ja lisättyä käyttömukavuutta.

Saunan maalaus tulee esiin, kun uudisrakennukseen tehdään viimeistelykäsittelyjä. Ja usein halutaan uudistaa ja nykyaikaistaa pesutiloja, jolloin saunan maalauksella saadaan merkittävä muutos.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Maalauksella saadaan merkittävä muutos saunan ilmeeseen ja kuntoon. Tämä on erittäin hyvä vaihtoehto täydelle saunaremontille

Saunoissa maalattavia ja käsiteltäviä pintoja on seinät, katto, lauteet ja muuri. Harvemmin nykyään kotisaunoissa on muuria, mutta vanhoissa rakennuksissa ja mökkisaunoissa niitä löytyy. 

Hyvin hoidetuilla pohjatöillä ja tehdyillä käsittelyillä saadaan pinnoille parempi suojaus lialta ja kulumiselta, jonka ansiosta saadaan lisättyä käyttöikää. 

Vinkit saunan maalaukseen

  • Tumma sauna antaa rauhoittavan tunnelman
  • eri värien ja sävyjen käyttö saunan eri osa-alueiden suhteen
  • tarkka suunnitelmallisuus
  • käytettävien tuotteiden sopivuus

Maalaanko itse vai käytänkö ammattilaista maalaustyöhön?

Monesti ajatellaan, että maalauksen tekemällä itse säästää ja on nopea suorittaa. Tässä kohtaa lähdetään toteuttamaan ilman suurempaa perehtymistä ja miettimistä mikä on koko projektin kokonaistyö ja mitä se sisältää tai mitä se vaatii.

Saunan maalaus voi olla monelle terapeuttista, mutta se on kuitenkin hyvä suunnitella jokaisen vaiheen osalta. Maalaus ammattilainen pystyy arvioimaan  oikein kokonaistilanteen, liittyi asia pohja- tai valmistelutöihin.

Monesti tuleekin suunnitteluvaiheessa ajatus, että koko maalausprojekti olisi hyvä teettää alan ammattilaiselle. Ei pelkästään maalaustyön jäljen takia vaan myöskin kokonaisuuden vuoksi.

Alan ammattilaiset osaavat valita sopivat maalit ja muut tarvittavat tuotteet, jolloin vapautuu aikaa ja vaivaa maalien valinnalta. Näin ei myöskään tarvita perehtymistä käyttöohjeisiin vaan ammattimaalarin annetaan hoitaa nämä valinnat. Ammattilaiselta tilaamalla varmistutaan laadukkaasta lopputuloksesta.

Lisäksi alan ammattilaiselta tilatessa saadaan työlle ja työn jäljelle takuu. Lisäksi yrityksillä on asianmukaiset vakuutukset ja ne kantavat täyden vastuun tekemästään työstä. Aina on kuitenkin järkevää kilpailuttaa maalausurakka. Halvin ei aina ole laadukkain. Jokaisesta tehtävästä työstä on hyvä tehdä sopimus ja siihen sisällyttää kaikki tehtävät toimenpiteet ja hinnat.

Alan ammattilaisten tekemästä työstä saadaan kotitalousvähennys, jonka avulla teetettävän työn kulut pienenevät huomattavasti (kotitalousvähennyksestä tietoa artikkelin lopussa).

Saunan maalaus -Pohjatyöt ja esivalmistelut

Saunan maalaus ja sen esivalmistelut aloitetaan suojaamalla ja rajaamalla pinnat, joita ei haluta maalata. Riippuen mitkä pinnat saunasta maalataan niin pohjustuksessa otetaan huomioon myöskin aikataulutus.

Saunan maalauksessa ja käsittelyssä kannattaa ottaa huomioon saunan eri osa-alueet eli lauteet, katto, seinät. lattia ja mahdollinen muuri. Näille kaikille on omia tuotteita ja käsittelyohjeita.

Pohjatyöt alkavat pintojen pesulla niiden vaatimalla pesuaineella. Tähän on myöskin omat saunan pesuaineet, joilla saadaan poistettua lika ja rasvat. Mikäli pinnat käsitelty parafiiniöljyllä niin kunnon pesu riittää. 

Pesua voidaan tehostaa käyttämällä karhunkieli hankaussieneä, joka karhentaa vanhaa pintaa. Pesuaineiden kannattaa antaa vaikuttaa pestävillä pinnoilla hetken aikaa ennen huuhtelua. Tämän jälkeen annetaan kunnolla kuivua.

Mikäli kuivumisen jälkeen pinnat näyttävät kiiltäviltä niin ne vaativat hionnan. Jos halutaan varmistaa pinnan tasaisuus ja parempi lopputulos maalauksen kannalta niin kannattaa hioa kaikki pois. Hionta tehdään riippuen hiottavan pinnan laajuudesta joko hiomapaperilla tai mahdollisesti vuokratulla hiomakoneella.

Seinäpaneelit kannattaa käsitellä vahalla tai parafiiniöljyllä haluttaessa mattapintaa. Vahauksella saadaan lisättyä uudelleen käsittely aikaa, mutta parafiiniöljyä on suositeltavaa uusia 1-2 kertaa vuodessa.

Saunasuoja on tuote, joka antaa saunalle nimensä mukaisesti suojauksen lioilta ja kulumiselta. Tätä levitetään ainoastaan yksi kerros, koska liian tiivis saunasuojakerros aiheuttaa paneelin hengittävyyden tukkimisen ja samalla saunan normaalisti toimiminen vaikeutuu.

Saunan pintakäsittelyssä on varmistettava tuotteiden sopivuus lämpötilojen osalta. Markkinoilla on useita saunan pintakäsittelyyn sopivia tuotteita, löytyy niin akrylatti- ja vahapohjaiset tuotteet. Kannattaa kääntyä paikallisen rautakaupan ammattilaisen puoleen ja varmistaa tuotteiden sopivuus.

Saunan maalaus -Sopivan maalin valinta

Märkä- kosteiden tilojen ja lämpötilavaihteluiden takia maaleilta vaaditaan erityisiä ominaisuuksia sekä mekaanisen rasituksen kestoa. Tämän takia myös saunan eri osien maalaus vaatii omat laadukkaat ja erityisesti sopivat tuotteet.

Maalin valinnassa on vaihtoehtona joko pinta- tai kuultokäsittely. Kuultokäsittely ei ole peittävä ja puun syyt jäävät käsittelyn jälkeen näkyviin. 

Saunassa käsiteltäviä pintoja ovat seinät, katto, lauteet, lattia ja muuri (muurien maalaukseen löytyy oma artikkeli). 

Saunan eri kohteille löytyvät omat tuottensa. Maalien valinnassa on oltava tarkka, koska on tärkeää ettei maali lähde irtoilemaan ja tuomaan ei-toivottuja kemikaaleja huoneilmaan. On myöskin otettava huomioon maalattavan tilan kausittaiset lämpötilan vaihtelut, kuten mökkisauna. Näissä on mahdollista muodostua homekasvullisuutta.

Saunan maalaukseen on kehitetty omia saunamaaleja, jotka ovat turvallisia. Akryylipohjaisissa tuotteissa on huomioitava, että ne vähentävät puun hengittävyyttä ja vaikuttavat saunan toimimiseen ajan kuluessa.

Alan asiantuntijat suosittelevat lauteiden sekä seinä- ja kattopaneelien vahausta maalaamisen sijaan. Vahauksella saavutetaan helppo ja käytön kannalta paras lopputulos. Mikäli halutaan käsitellä samalla tuotteella lauteet, seinä- ja kattopinnat niin suositeltava valinta on saunavaha. On myöskin vaihtoehtoisesti valittavana myöskin saunasuoja tuotteet.

Lattioihin suositellaan kestävää öljypohjaista maalia.

Yleisesti pintakäsittelytuotteet ovat sävytettävissä useiden värikarttojen mukaisesti ja samalla saunankin pintaan on mahdollista saada haluttu väri tai sävy.

Yleisohjeena on huomioida tarkkaan maalattava kohde, lämpötila ja tilan käyttötarkoitus. Ei kannata lähteä käsittelemään tuotteilla, joiden ominaisuuksista ei ole varmuutta. On suositeltavaa kääntyä paikallisen rautakaupan tai alan ammattilaisen puoleen.

Saunan maalaus

Maalatessa saunan kaikkia puupintoja niin suunniteltava ja huomioitava etenemisjärjestys ja tarkastettava saumakohtien suojaukset. 

Käytettävä tuote on huolellisesti sekoitettava ennen käyttämistä ja myöskin käytön aikana. 

Saunan maalaus – seinien ja katon käsittely

Näiden käsittelyyn käytetään yleisesti vahaa, työvälineenä on paksu maalauspensseli ja pieni pensseli kulmiin ja rajauskohtiin.

Mikäli pinnat ovat paneelista niin toteutetaan 1 -2 paneelia kerrallaan, muuten sopiva kaistale kerrallaan niin ettei vaha ehdi kuivua. Käsitelllyt- ja saumakohdat on tasoiteltava ja hyvä käydä pienemmällä pensselillä läpi ennen seuraavaa kohtaa. 

Jokaisen kerroksen jälkeen kuivumiseen varattava reilusti aikaa. Mahdollisista ilmankiertoa voi parantaa ikkinoiden ja ovien avaamisella.

Saunan maalaus -Lauteiden käsittely

Mikäli lauteet helposti irroitettavissa ja siirrettävissä niin ne voidaan käsitellä muussa sopivassa tilassa, joka helpottaa työn toteuttamista.

Lauteiden vahaus tai muu pintakäsittely toteutetaan leveällä maalauspensselillä ja pienellä pensselillä. Edetään lauta tai sopiva alue kerrallaan, huomioiden myöskin laudan sivukohdat, jotka käydään läpi pienellä pensselillä. Lauteiden alapuolet on muistettava käsitellä, ettei näiltä osin ajan saatossa lähde rapistumaan. Useimmin riittää yksi käsittelykerros, mutta jos havaittavissa laikkuja niin käsittelyn voi uusia edellisen käsittelyn kuivumisen jälkeen.

Saunan maalaus -Lattioiden käsittely

Saunan lattioiden maalaukseen käytetään öljypohjaisia tuotteita. Itse maalaus on toteutettavissa jatkovarrellisella maalitelalla ja saumakohtiin pieni pensseli. 

Maalauksen jälkeen

Poistetaan teippaukset ja suojaukset. Teipit kannattaa poistaa heti maalauksen jälkeen ettei ne irroittaessa repäise kuivunutta maalipintaa. Maaliroiskumat pyyhitään märällä liinalla. 

Jos huomataan maalaamattomia tai korjattavia pintoja niin ne korjattava pikaisesti. Työvälineet pestään vedellä ja saippualla seuraavaa kertaa varten.

Saunan maalauksen jälkeen on suositeltavaa ennen käyttöä tehdä ns. saunan esilämmitys pienemmällä lämpötilalla ja samalla varmistua lopputuloksesta.

Maalijätteiden hävittäminen

Jätteiden hävittäminen on erityisen tärkeää ja niiden oikeisiin ohjeistettuihin paikkoihin toimittaminen. Mitään maalijätteitä ei jätetä luontoon tai paikkoihin jossa ne mahdollistavat luontoon joutumisen.

Märkämaalit luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja ne on toimitettava erilliseen kierrätyspisteeseen.

Kuivamaalit ovat kaatopaikkajätettä eli kuivat maalipurkit ja maalijäte laitetaan sekajätteisiin. Tuotteita ei saa missään tapauksissa päästää viemäriin, vesistöön eikä luontoon.

Nestemäinen maalijäte viedään ongelmajätekeräykseen. Tyhjät ja kuivat purkit ja pakkaukset ovat kierrätykseen toimitettavia materiaalinsa mukaisesti. Näiden on oltava tyhjiä ja kuivia eli ei saa olla märkää maalia.

Saunan huolto

Saunan huolto, pesu ja käyttötavat vaikuttavat oleellisesti toimivuuteen, käyttöikään, ilmeeseen ja käytön mukavuuteen. Nämä toimenpiteet pystyy omatoimisesti tekemään kunhan ne tekee säännöllisesti.

  • Jokaisen saunakerran jälkeen reilu tuuletus eli ilmanvaihtoventtiilit auki ja saunan ovi ja lähin ikkuna auki.
  • Saunan säännöllinen pesu. Muistettava myöskin lauteiden alapuoli.
  • Mikäli pesu ei tehoa niin silloin tehdään hionta
  • Parafiiniöljykäsittely 1-2 kertaa vuodessa
  • Kiuaskivien vaihtaminen

Saunan maalaus hinta

Itse tehtynä saunan maalaus hinnan määrittelee tuote- ja tarvikeostot, joita ovat työ- ja suojausvälineet, mahdolliset vuokrattavat laitteet ja maalin hinta. Ennen työn aloittamista on järkevää arvioida mahdollisimman tarkkaan paljonko maalia tarvitaan.

Tilaustyönä teetettäessä on huomioitava kaksi vaikuttavaa tekijää eli työ- ja materiaalikulut. Työstä voi saada kotitalousvähennystä.

Itse työn hinnoitteluun vaikuttaa maalattava pinta-ala, pohjatyöt ja maalin hinta. Työ on useasti suunniteltava ja määräpaikkaan on matkustettava, jotka ovat laskutettavaa aikaa. Lisäksi maalattavan tilan muodot ja sen mukana tulevat työolosuhteet huomioidaan hinnoittelussa.

Materiaalien valinta ja maalien litrahinnat vaihtelevat ja maalin menekki on erilaista kohteesta riippuen. Materiaalihankinnoissa on myöskin laskettava suojaukseen ja muuhun välineistöön liittyvät hankinnat. Ammattimaalareilla nämä kuuluvat hinnoitteluun.

Itse tehtynä saunan maalauksen hinta muodostuu maaleista ja maalaustarvikkeista. Saunan voikin maalata itse, mutta kannattaa huomioida työn jälki ja käytettävä aika. Ammattilainen maalaa saunan jopa päivässä.

Saunan maalauksen hinta teetettynä työnä keskiarvoltaan neliöltä vaihtelee 20 – 80 € välillä. 

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Saunaremontti

Kylpyhuoneremontti

Maalauspalvelun käyttö

Kylpyhuoneen maalaus

Maalauspalvelun käyttö

Maalaus ja pintakäsittelytyöt

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.