Vesikattoremontti hinta

Vesikatto on osa kiinteistön julkisivua. Sitä kutsutaan myös talon viidenneksi julkisivuksi, joka vaikuttaa olennaisesti talon kokonaisilmeeseen. Vesikaton tärkein tehtävä on kuitenkin suojata taloa sateelta, tuulelta ja tuiskulta.

Mikä on vesikattoremontti?

Vesikatto on osa kiinteistön julkisivua ja jossain vaiheessa on edessä vesikattoremontti. Vesikattoa kutsutaan myös talon viidenneksi julkisivuksi, joka vaikuttaa olennaisesti talon kokonaisilmeeseen. Vesikaton tärkein tehtävä on kuitenkin suojata taloa sateelta, tuulelta ja tuiskulta.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Toimiva vesikatto suojaa taloa sen elinkaaren aikana ja on samalla näyttävä osa taloa. Vesikatteen pintamateriaalina käytetään mm. peltiä, kuparia, bitumia tai kiviterästä. Kokonaisuuden täydentävät toimiva aluskate ja sadevesijärjestelmä.

Vesikattoremontti on tärkeä osa kiinteistön ylläpitoa ja se on suoritettava säännöllisesti, jotta katto säilyttää toimivuutensa ja hyvän ulkonäön. Vesikaton kunnossapitoon kuuluu erilaisia huolto- ja korjaustoimenpiteitä, kuten puhdistus, tiivistys, uusiminen ja pinnoitus.

Vesikaton peruskunnostus tai uusiminen on usein merkittävä investointi kiinteistön omistajalle, mutta se maksaa itsensä takaisin pitkän ajan kuluessa. Hyvin huollettu ja toimiva katto kestää vuosikymmeniä ja suojaa taloa vahingoilta, kuten kosteusvaurioilta.

Vesikaton uusiminen voi olla tarpeen, jos katto on erittäin vanha, vaurioitunut tai sen kunto on muuten heikko. Uusi katto voidaan toteuttaa esimerkiksi pelti-, tiili- tai huopakattona. Uusi katto voidaan myös valita aiempaa kestävämpänä materiaalina, mikä lisää sen kestävyyttä ja vähentää huoltotarvetta tulevaisuudessa.

Vesikaton korjaus on usein tarpeen, jos katto vuotaa tai sen tiivistys on muuten heikko. Korjaus voi sisältää esimerkiksi paikkaamisen, pinnoituksen tai uusien tiivisteiden asentamisen. Tärkeintä on varmistaa, että korjaus tehdään oikein ja laadukkailla materiaaleilla, jotta katto toimii pitkään ilman ongelmia.

Vesikaton pinnoitus on yksi tapa pidentää sen käyttöikää ja parantaa sen ulkonäköä. Pinnoituksen avulla katto saadaan suojaavaksi, kestäväksi ja samalla sen väri sekä kiilto voidaan palauttaa. Pinnoitteen valinnassa kannattaa huomioida katon materiaali ja sen kunto, jotta pinnoitus sopii juuri kyseiseen kattoon.

Milloin vesikattoremontti on ajankohtainen?

Vesikattoremontti on ajankohtainen silloin, kun vanha katto ei enää pysty suojaamaan taloa sadevedeltä, tuulelta tai lumelta. Yleensä vesikatto kestää noin 20–30 vuotta riippuen käytetystä materiaalista ja  sääolosuhteista. Tiilikatot kestävät usein pidempään kuin peltikatot.

Katon ulkonäkö on myös yksi merkki siitä, että vesikattoremontti on tarpeellinen. Kattoa tarkkailemalla voidaan huomata, että sen pinta on kulunut, haalistunut tai halkeillut. Myös katon kiinnikkeet, läpiviennit voivat kulua ja menettää pitkäaikaisen tiiviyden kosteuksille sää rasituksen seurauksena.

On tärkeää huomata, että vesikattoremontti voi olla tarpeen myös silloin, kun talossa havaitaan kosteusvaurioita. Joskus vuotavan katon vaikutus ei näy heti sisätiloissa, jolloin kosteusvauriot voivat kehittyä salakavalasti katon rakenteiden sisällä. Tällöin vesikattoremontti on tärkeä tehdä mahdollisimman pian, jotta kosteusvauriot eivät pääse laajenemaan.

Säännölliset tarkastukset ja huollot voivat auttaa havaitsemaan vesikaton ongelmat ajoissa. Esimerkiksi kattotarkastus kolmen tai viiden vuoden välein auttaa havaitsemaan mahdolliset ongelmat ennen kuin ne pahenevat. Lisäksi säännöllinen huolto, kuten oksien, roskien ja muiden kasvillisuuksien poisto katolta ja sadevesijärjestelmien puhdistus auttaa pidentämään vesikaton käyttöikää ja vähentämään tarvetta tehdä laajamittaisia remontteja.

Mikä vaikuttaa vesikatteen kulumiseen?

Katemateriaaleissa on eroja niiden kestävyyksissä, jotka tulevat esille käyttöiässä. Keskimäärin vesikatteiden käyttöikä vaihtelee 30 – 45 vuoden välillä riippuen materiaalista. Esimerkiksi huopakatteen tekninen käyttöikä on n. 30 vuotta ja tiilikatteella n. 45 vuotta.

Myös rakennuksen sijainnilla on merkitystä katteen kestävyyteen. Rannikon sääolosuhteet ovat erilaiset kuin sisämaassa ja pohjoisessa ilmaston säärasitukset poikkeavat etelä- Suomen olosuhteista. Näiden lisäksi myös rakennusta ympäröivä puusto sekä maaston korkeuserot muodostavat joko suojaisan tai avonaisen paikan rakennuksen sää rasituksille.

Lisäksi vesikatteen kulumiseen vaikuttavat  sen altistuminen UV-säteilylle, lämpötilan vaihtelut ja kosteus. UV-säteilyn vaikutuksesta katemateriaali voi haalistua ja menettää kimmoisuuttaan, mikä voi johtaa halkeiluun ja muihin vaurioihin.

Lämpötilan vaihtelut puolestaan aiheuttavat katemateriaalissa laajenemista ja kutistumista, mikä voi edelleen johtaa halkeiluun ja muihin vaurioihin. Kosteus voi puolestaan aiheuttaa homeen, sienen ja muiden kasvustojen muodostumista katemateriaalin pinnalle. Tämä voi edelleen johtaa katemateriaalin vaurioitumiseen ja sen käyttöiän lyhenemiseen.

Vesikatteen kulumiseen vaikuttavat myös sen huolto ja ylläpito. Säännöllinen tarkastus ja huolto auttavat havaitsemaan mahdolliset ongelmat ajoissa ja ennaltaehkäisemään niitä. Esimerkiksi lumikuorma tai puiden oksat voivat vaurioittaa kattoa ja niiden poistaminen voi auttaa välttämään vaurioiden syntymistä. Aluskatteen ja sadevesijärjestelmän kunto on myös tärkeä tarkastaa säännöllisesti, sillä niiden puutteellinen toimivuus voi edelleen vaikuttaa katemateriaalin kestävyyteen ja käyttöikään.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Tilanneanalyysi

Vesikattoremontin suunnittelu kannattaa aloittaa lähtötilanteen selvittämisestä. Eli missä kunnossa katto on ja mitä kaikkea on syytä uusia. Jos kyseessä on vesikaton vuoto on myös muut uusittavat rakenteet selvitettävä. Katteen alla oleva laudoitus on yleensä uusittava vanhalla katolla. Tässä yhteydessä asennetaan myös uusi aluskate.

Lisäksi on syytä selvittää, onko vesikaton tuuletus kunnossa ja onko vesikaton alla oleva lämmöneriste tarpeeksi paksu. Mikäli lämmöneristettä ei ole riittävästi, se lisätään remontin yhteydessä.

Lähtötilanteen selvittämisessä käytetään usein apuna esimerkiksi kosteusmittausta ja kamerakuvauksia, joiden avulla voidaan selvittää rakenteiden kunto. Nämä tutkimukset auttavat määrittelemään, mitä kaikkia osia vesikatosta on tarpeen uusia ja miten laaja remontti tulee olemaan.

Lähtötilanteen selvittäminen on tärkeää myös siksi, että se auttaa kattoremontin kustannusten arvioinnissa. Lähtötilanteen selvittäminen voi tuoda esiin piileviä ongelmia, jotka on syytä korjata samalla, kun vesikatto uusitaan. Tällöin remontin laajuus kasvaa ja myös kustannukset nousevat.

On tärkeää, että lähtötilanteen selvittämiseen käytetään ammattilaisia, jotka osaavat tulkita mittauksia ja kamerakuvia oikein. Tämä varmistaa sen, että kaikki tarpeelliset korjaukset tulevat tehtyä ja remontti kestää pitkään ilman uusia ongelmia.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Vesikattoremontin suunnittelu

Remontin suunnittelussa keskeisiä tekijöitä ovat kustannukset, työvaiheet ja aika. Kustannukset muodostuvat hankittavista materiaaleista sekä tehtävistä työtunneista. Vesikatoremontin yhteydessä materiaalikustannukset koostuvat remontin laajuudesta riippuen aluskatteesta, ruodelaudoituksen puumateriaaleista, itse katteesta sekä kiinnikkeistä ja hankittavista kattotarvikkeista. Lisäksi vesikattoremontin yhteydessä on hyvä uusia myös sadevesijärjestelmän kourut ja syöksyt.

Työtuntien kustannukset määräytyvät paikkakunnan hintatason ja tietysti tehtyjen työtuntien määrän mukaan. Työhön kuluva aika on arvio perusteinen ja saattaa vaihdella kohteen vaativuudesta riippuen. Myös se, teetetäänkö työ ammattilaisilla vai omana työnä vaikuttaa työtunneista muodostuvaan kustannusarvioon.

Työvaiheet kannattaa suunnitella hyvin, jotta remontti etenisi mahdollisimman sujuvasti. Esimerkiksi purkutöiden osalta jätelavan tilaaminen, puretun rakenteen suojaaminen ja kaikkien tarvittavien työkalujen ja turvavarusteiden on oltava kunnossa työntekoa aloitettaessa. Rakentamisen eri työvaiheiden oikeasta suorittamisesta kannattaa ottaa etukäteen selvää, jotta työt tulevat tehtyä kerralla oikein.

Aikataulun suunnitteleminen perustuu arvioon työvaiheiden kestosta. Lisäksi aikatauluun vaikuttavat kattoremontissa sääolosuhteet sekä kohteen vaativuus. Materiaalien siirron helppous ja työskentely paikat voivat joko nopeuttaa tai hidastaa työntekoa. Aikataulusuunnitelma on kuitenkin suuntaa antava ja kaikkia työn etenemiseen vaikuttavia seikkoja ei voi ennakoida tarkasti.

Remontin suunnittelussa on tärkeää myös ottaa huomioon mahdolliset luvat ja ilmoitukset. Esimerkiksi kattoremontti voi vaatia rakennusluvan tai naapureiden informoinnin, mikä tulee huomioida remontin aikataulun suunnittelussa.

Lopuksi on hyvä huomioida myös remontin jälkihoito. Vesikattoremontin jälkeen on tärkeää tarkistaa, että kaikki rakenteet on asennettu oikein ja vesikatto suojaa taloa sade- ja lumikuormilta. Mikäli kattoremontin yhteydessä on uusittu myös sadevesijärjestelmää, on tärkeää tarkistaa sen toimivuus ja varmistaa, että sadevesi ohjautuu kunnolla pois rakennuksen viereltä.

Remontin jälkeen on hyvä myös huoltaa vesikattoa ja sadevesijärjestelmää säännöllisesti, jotta ne pysyvät hyvässä kunnossa mahdollisimman pitkään.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kuka tekee vesikattoremontin?

Vesikatto on tärkeä osa rakennuksen julkisivua, joka suojaa rakennusta sateelta, tuulelta ja tuiskulta. Kun vesikatto on kulunut tai vaurioitunut on aika miettiä remonttia. Mutta kuka tekee vesikattoremontin?

Vesikattoremontti on ammattilaisten hommaa, joten suositeltavaa onkin kääntyä alan ammattilaisten puoleen. Vesikattoremonttia tekevät erityisesti kattoalan yritykset ja rakennusliikkeet, jotka ovat erikoistuneet katto- ja julkisivu remontteihin. Ammattitaitoiset kattoasentajat ovat käyneet koulutuksen ja ovat saaneet kokemusta vesikattoremonteista, joten he osaavat suunnitella, toteuttaa ja valvoa remonttia.

Kun etsitään sopivaa yritystä vesikattoremontin tekemiseen, kannattaa tutustua yritysten referensseihin ja kokemukseen. On myös hyvä tarkistaa onko yrityksellä tarvittavat luvat ja vakuutukset. Lisäksi kannattaa vertailla eri yritysten hintatarjouksia ja selvittää, mitä kaikkea hinta sisältää.

Kun ollaan valittu sopiva yritys vesikattoremontin tekemiseen niin kannattaa keskustella tarkasti remontin laajuudesta, aikataulusta ja kustannuksista. Hyvä suunnittelu ja valmistautuminen varmistavat, että remontti etenee sujuvasti ja lopputulos on toivottu.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Vesikattoremontti hinta

Yleisesti ottaen vesikattoremontin hinnat vaihtelevat noin 40 eurosta neliöltä aina 150 euroon neliöltä riippuen siitä mitä kaikkea remontissa tehdään ja millaisia materiaaleja käytetään. Pelkän katon pintamateriaalin uusiminen voi maksaa noin 40-60 euroa neliöltä, kun taas katon kokonaisvaltainen uusiminen voi maksaa jopa yli 100 euroa neliöltä.

Kustannuksia voi säästää, jos osa töistä voidaan tehdä itse. Kattoremontti on kuitenkin työläs ja vaativa urakka, joten kaikkia töitä ei välttämättä kannata yrittää tehdä itse ilman asianmukaista kokemusta ja työkaluja. On myös hyvä muistaa, että ammattilaisen tekemä työ on usein laadukkaampaa ja kestävämpää, joten se voi olla pitkällä tähtäimellä edullisempaa.

Kustannusten arvioimiseksi on suositeltavaa pyytää tarjous useammalta urakoitsijalta. Urakoitsijan valinnassa kannattaa huomioida paitsi hinta, myös ammattitaito ja referenssit. Hyvä ja luotettava urakoitsija osaa myös auttaa suunnittelemaan remontin niin, että se vastaa parhaiten asiakkaan tarpeita ja budjettia.

Lopullinen hinta riippuu myös siitä kuinka laaja remontti on ja kuinka paljon mahdollisia lisäkustannuksia tulee esimerkiksi yllättävien ongelmien ilmetessä. On tärkeää varautua mahdollisiin lisäkustannuksiin, jotka voivat syntyä esimerkiksi rakenteiden purkamisesta tai vanhojen rakenteiden korvaamisesta uusilla.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kattoremontti

Katon korjaus

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.