Katon korjaus

Katon korjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kattoa huolletaan ja korjataan sen vaurioita. Katto on alttiudessa sääolosuhteille, kuten auringonpaisteelle, sateelle, lumelle ja tuulelle ja nämä  voivat aiheuttaa sen vaurioitumisen ajan myötä.

Mitä on katon korjaus?

Katon korjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kattoa huolletaan ja korjataan sen vaurioita. Katto on alttiudessa sääolosuhteille, kuten auringonpaisteelle, sateelle, lumelle ja tuulelle ja nämä  voivat aiheuttaa sen vaurioitumisen ajan myötä. Kun katon kunto heikkenee se voi johtaa kosteusvaurioihin talon rakenteissa ja sisätiloissa sekä vaarallisiin tilanteisiin katon käyttäjille.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Katon korjaus voidaan suorittaa monella eri tavalla riippuen katon vaurion laajuudesta ja tyypistä. Yleisimpiä katon korjauksen tarpeita ovat vuotavat kohdat, rikkinäiset tiilet tai peltikatteen vauriot. Kattoa tarkasteltaessa voidaan havaita myös esimerkiksi huonokuntoisia kattotikkaita, kattoturvatuotteiden vaurioita tai muita kattotuotteiden vikoja joihin tarvitaan korjausta.

Katon korjaus voi sisältää muun muassa tiilien tai peltien vaihdon, katon uudelleen pinnoituksen, rännien ja syöksytorvien asennuksen tai korjauksen sekä kattoturvatuotteiden asennuksen tai korjauksen. Korjaustyö voidaan suorittaa joko osittain tai koko katon laajuisena riippuen vaurion laajuudesta.

Katon korjaus vaatii erityistaitoja ja oikeanlaisia työvälineitä. Siksi katon korjaukset kannattaa suorittaa ammattilaisen toimesta. Ammattilainen tunnistaa vauriot ja osaa arvioida tarvittavan korjaustoimenpiteen laajuuden ja keston. Lisäksi ammattilainen tietää, miten korjaustyö suoritetaan turvallisesti ja oikein.

Katon korjauksen ajankohta riippuu muun muassa vaurion laajuudesta, korjaustarpeen kiireellisyydestä sekä sääolosuhteista. Esimerkiksi vuotava katto on korjattava mahdollisimman pian, sillä kosteusvauriot voivat aiheuttaa suuria vahinkoja talon rakenteille. 

Sääolosuhteilla on myös merkitystä korjaustyön suorittamisessa. Kattoa ei esimerkiksi kannata korjata sateessa tai lumisateessa, sillä silloin se voi olla vaarallista ja haitata korjausten suorittamista.

Milloin katon korjaus on ajankohtainen?

Katon korjaus on ajankohtaista silloin, kun katto on vaurioitunut tai sen kunto on heikentynyt. On tärkeää korjata katon vauriot mahdollisimman pian, sillä vauriot voivat johtaa kosteusvaurioihin talon rakenteissa ja sisätiloissa. Lisäksi huonokuntoinen katto voi olla vaarallinen asukkaille ja ohikulkijoille.

Katon kunnon tarkistaminen kannattaa tehdä säännöllisesti esimerkiksi kerran vuodessa. Tarkastuksessa kannattaa kiinnittää huomiota katon pintaan, räystäisiin, tikkaisiin, kattoturva tuotteisiin sekä muihin katto tuotteisiin. Jos havaitaan vaurioita tai muita ongelmia katon tarkastuksessa, on aika suorittaa katon korjaus.

Katon korjauksen ajankohta riippuu muun muassa vaurion laajuudesta, korjaustarpeen kiireellisyydestä sekä sääolosuhteista. Esimerkiksi vuotava katto on korjattava mahdollisimman pian, sillä kosteusvauriot voivat aiheuttaa suuria vahinkoja talon rakenteille. Sääolosuhteilla on myös merkitystä korjaustyön suorittamisessa. Kattoa ei esimerkiksi kannata korjata sateessa tai lumisateessa, sillä se voi olla vaarallista ja haitata korjausten suorittamista.

Katon korjausta ei kannata lykätä vaan vauriot tulee korjata mahdollisimman pian. Mitä nopeammin vaurioihin puututaan, sitä pienemmät ovat korjauskustannukset ja vaurioiden aiheuttamat haitat. Lisäksi säännöllinen katon huolto ja tarkastukset voivat auttaa ehkäisemään vaurioita ja katon kunnon heikkenemistä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että katon korjaus on ajankohtaista silloin, kun katto on vaurioitunut tai sen kunto on heikentynyt. Katon kunnon tarkistaminen kannattaa tehdä säännöllisesti, jotta vauriot voidaan havaita ja korjata mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Miksi tehdään katon korjaus?

Katon korjaus on tärkeä toimenpide katon kunnon ylläpitämiseksi ja sen vaurioiden ehkäisemiseksi. Kun katto on vaurioitunut tai sen kunto on heikentynyt, se voi aiheuttaa vakavia vahinkoja talon rakenteille ja omaisuudelle. Siksi on tärkeää korjata katon vauriot mahdollisimman pian ja huoltaa kattoa säännöllisesti.

Yksi tärkeimmistä syistä tehdä katon korjaus on kosteusvaurioiden ehkäisy. Huonokuntoinen katto voi vuotaa ja aiheuttaa kosteusvaurioita talon rakenteissa ja sisätiloissa. Kosteusvauriot voivat johtaa vakaviin terveysongelmiin, kuten homeen ja bakteerien kasvuun, sekä talon arvon laskuun. Siksi vuotavat kohdat ja muut vauriot tulee korjata mahdollisimman pian.

Toinen syy tehdä katon korjaus on turvallisuus. Huonokuntoinen katto voi olla vaarallinen asukkaille ja ohikulkijoille, sillä esimerkiksi irronneet tiilet tai rännit voivat pudota ja aiheuttaa vahinkoja. Kattoturvatuotteiden, kuten kattotikkaiden, kaiteiden ja turvaköysien, kunnon tarkistaminen ja korjaaminen on tärkeää turvallisuuden kannalta.

Kolmas syy tehdä katon korjaus on katon eliniän pidentäminen. Katto altistuu sääolosuhteille, kuten auringonpaisteelle, sateelle, lumelle ja tuulelle mitkä voi aiheuttaa sen kunnon heikkenemistä ajan myötä. Säännöllinen katon huolto ja korjaus auttaa ehkäisemään vaurioita ja pidentämään katon elinikää. Lisäksi katon kunnon ylläpitäminen voi auttaa vähentämään korjauskustannuksia tulevaisuudessa.

Neljäs syy tehdä katon korjaus on talon arvon säilyttäminen ja parantaminen. Katto on tärkeä osa talon ulkonäköä ja vaikuttaa talon arvoon. Huonokuntoinen katto voi laskea talon arvoa ja hankaloittaa sen myyntiä. Kun katto pidetään hyvässä kunnossa, talon arvo säilyy ja jopa kasvaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että katon korjaus on tärkeä toimenpide katon kunnon ylläpitämiseksi ja sen vaurioiden ehkäisemiseksi. Korjaustyö auttaa ehkäisemään kosteusvaurioita, parantaa turvallisuutta, pidentää katon elinikää sekä säilyttää tai parantaa talon arvoa.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kuka tekee katon korjaukset?

Katon korjaukset on suositeltavaa teetettävän ammattilaisen toimesta. Katto on tärkeä osa talon rakennetta ja sen korjaaminen vaatii erityistaitoja ja oikeanlaisia työvälineitä. Ammattilainen tunnistaa katon vauriot ja osaa arvioida tarvittavan korjaustoimenpiteen laajuuden ja keston. Lisäksi ammattilainen tietää, miten korjaustyö suoritetaan turvallisesti ja oikein.

Katon korjaustyöt ovat monipuolisia ja voivat sisältää esimerkiksi tiilien tai peltien vaihdon, katon uudelleen pinnoituksen, rännien ja syöksytorvien asennuksen tai korjauksen sekä kattoturvatuotteiden asennuksen tai korjauksen. Korjaustyö voidaan suorittaa joko osittain tai koko katon laajuisena riippuen vaurion laajuudesta. Ammattilainen osaa suunnitella korjaustyön oikein ja valita oikeat materiaalit korjaustyötä varten.

Katon korjauksia suorittavat yleensä kattoalan ammattilaiset, kuten kattoremontti- ja katto korjausyritykset. Kattoalan ammattilaiset ovat erikoistuneet kattojen korjaamiseen ja ovat usein koulutettuja ja kokeneita alan ammattilaisia. Ammattilainen tunnistaa katon vauriot ja osaa tehdä korjaustyön oikein ja turvallisesti.

Ennen katon korjaus projektin aloittamista kannattaa vertailla eri kattoalan yritysten tarjouksia ja palveluita. On tärkeää valita luotettava ja ammattitaitoinen kattoalan yritys, jolla on kokemusta vastaavista projekteista. Luotettava yritys antaa myös takuun korjaustyön laadulle ja käyttämilleen materiaaleille.

Yhteenvetona voidaan todeta, että katon korjaustyöt tulee aina suorittaa ammattilaisen toimesta. Kattoalan ammattilaiset ovat erikoistuneet kattojen korjaamiseen ja osaavat suunnitella ja suorittaa korjaustyön oikein ja turvallisesti. Ennen katon korjaus projektin aloittamista on tärkeää valita luotettava ja ammattitaitoinen kattoalan yritys.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Erilaisia katon korjaus projekteja

Katon korjaus on tärkeä toimenpide katon kunnon ylläpitämiseksi ja sen vaurioiden ehkäisemiseksi. Korjaustyöt voivat vaihdella vaurion laajuuden ja tyypin mukaan. 

Tiilien tai peltien vaihto: 

Tiilien tai peltien vaihto on yleinen katon korjaus, joka suoritetaan tiilien tai peltikatteen rikkoontuessa tai vaurioituessa. Vaihtamalla rikkoutuneet tiilet tai peltikatteet voidaan estää veden pääsy talon sisätiloihin ja ehkäistä kosteusvaurioita.

Kattoturvatuotteiden asennus tai korjaus:

Kattoturvatuotteiden, kuten kattotikkaiden, kaiteiden, lumiesteiden, kattosillan kunnon tarkistaminen ja korjaaminen on tärkeää turvallisuuden kannalta. Turvatuotteiden asennus tai korjaus voidaan suorittaa samalla kertaa, kun muita korjaustöitä suoritetaan.

Rännien ja syöksytorvien asennus tai korjaus:

Rännit ja syöksytorvet ovat tärkeitä osia katon toimivuuden kannalta. Niiden tehtävä on ohjata sadevedet pois talon rakenteista. Rikkinäiset rännit tai syöksytorvet voivat aiheuttaa kosteusvaurioita talon rakenteille.

Katon uudelleenpinnoitus: 

Kun katto on vanha ja sen pinnoite on kulunut, katon uudelleen pinnoitus voi olla tarpeen. Pinnoite suojaa kattoa kosteudelta ja auringonpaisteelta ja auttaa pidentämään katon elinikää. Uudelleenpinnoitus voidaan suorittaa joko koko katon laajuisena tai vain osittain.

Kattoremontti:

Kattoremontti on laaja katon korjaus projekti, jossa katto uusitaan kokonaisuudessaan. Kattoremontti on tarpeen, kun katon kunto on heikko eikä sitä enää voida korjata yksittäisillä toimenpiteillä. Kattoremontin yhteydessä koko katto puretaan ja uusitaan.

Kattohuolto:

Kattohuolto on tärkeä ennaltaehkäisevä toimenpide, jonka avulla voidaan ehkäistä katon vaurioita ja pidentää sen elinikää. Kattohuolto sisältää muun muassa katon puhdistamisen, tiilien tai peltikaton tarkastamisen, rännien ja syöksytorvien tarkastamisen sekä kattoturvatuotteiden tarkastamisen ja korjaamisen.

Luettelo erilaisista katolla tapahtuvista korjauksista:

 • Katon vuotokorjaukset
 • Katteiden repeämät ja reikien korjaukset
 • Läpivientien tiivistäminen
 • Kattotiilien vaihtaminen
 • Katolla olevien reikien paikkaus
 • Lumiesteiden ja kattotuotteiden korjaukset
 • Savupiipun korjaukset
 • Erilaiset vesi vuotokorjaukset
 • Aluskatteen uusiminen
 • Katon painuminen
 • Uudelleen pellitykset
 • Vesikaatojen korjaukset
 • Ilmanvaihtokanavien kondenssi vuotojen korjaukset

Katon korjauksen hinta

Katon korjauksen hinta täysin työn laajuudesta, mitä tehdään ja millä tavoin. Jokainen katto on tyyliltään, kooltaan ja materiaalin puolesta erilainen ja näiden korjauksissa on erilaiset työskentelytavat. 

Hintaan vaikuttaa:

 • katon kattotyyppi
 • katon tai vesikatteen kunto
 • pinta-ala
 • toimenpiteiden laajuus

Katon korjauksen voi saada 500-700 eurolla, joka on esimerkiksi paikkaustyötä. Toisaalta katon laajemman korjauksen hinta voi olla 5000-15000 euroa.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kattoremontti

Vesikattoremontti hinta

Peltikaton uusiminen

Huopakaton korjaus

Kattohuolto

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.