Laattojen saumaus

Laattojen ja kaakeleiden saumaus on tärkeä osa laatoitustyötä ja se voi tulla ajankohtaiseksi eri tilanteissa. Laattojen saumaaminen tarkoittaa laattojen välisten rakojen täyttämistä saumalaastilla.

Laattojen saumaus

Laattojen ja kaakeleiden saumaus on tärkeä osa laatoitustyötä ja se voi tulla ajankohtaiseksi eri tilanteissa. 

Laattojen saumaus tarkoittaa laattojen välisten rakojen täyttämistä saumalaastilla. Saumalaasti antaa viimeistellyn ulkonäön, suojaa laattojen reunoja ja estää kosteuden ja lian pääsyn saumoihin. Laattojen saumaus tehdään yleensä laatoituksen viimeisenä vaiheena. Saumalaastia on saatavilla eri väreissä, jolloin voit valita saumojen väriin sopivan vaihtoehdon.

Ajan kuluessa laattojen saumaus voi kulua, värjäytyä tai haljeta. Tässä tapauksessa uudelleen saumaus voi olla tarpeen. Uudelleen saumaamisessa vanhat saumat poistetaan ja korvataan uudella saumalaastilla. Tämä prosessi antaa raikkaan ilmeen laatoitukselle ja parantaa saumojen toimivuutta. Uudelleen saumaaminen on myös hyvä tilaisuus päivittää saumojen väriä tai tyyliä.

Jos halutaan muuttaa laattojen saumojen väriä tai päivittää ulkonäköä, vanhojen saumojen värin vaihtaminen voi olla hyvä vaihtoehto. Tämä voidaan tehdä uudelleen saumaamalla laattasaumojen poiston jälkeen halutulla värillä. Värin vaihtaminen antaa laatoitukselle uutta ilmettä ja mahdollisuuden sovittaa se paremmin muun sisustuksen kanssa.

On tärkeää huomata, että laattojen saumaus ja uudelleen saumaaminen vaativat tarkkuutta ja asianmukaisia työmenetelmiä. Jos ei olla varmoja omista taidoista tai halutaan varmistaa laadukas lopputulos niin on suositeltavaa hankkia ammattilaisen apua. Ammattilaiset osaavat valita oikeanlaisen saumalaastin, suorittaa saumauksen tasaisesti ja varmistaa kestävän ja näyttävän lopputuloksen.

Laattojen saumauksen huolto on myös tärkeää pitää mielessä. Saumojen säännöllinen puhdistaminen ja tiivistäminen auttavat ylläpitämään niiden kuntoa ja estävät kosteuden ja lian kertymisen.

Miksi tehdään laattojen saumaus?

Laattasauman tehtävä on monipuolinen ja ulottuu sekä kosmeettiseen että käytännölliseen puoleen. Vaikka laattasauman pääasiallinen tarkoitus ei ole vesieristys, se voi silti vaikuttaa kosteuden hallintaan. 

Laattasauman ensisijainen tehtävä on luoda esteetön ja viimeistelty ilme laatoitukselle. Saumalla täytetään laattojen väliset raot, mikä antaa tasaisen ja yhtenäisen ulkonäön. Sauman väri, leveys ja tyyli vaikuttavat myös laatoituksen kokonaisilmeeseen ja sisustukseen, mahdollistaen erilaisia visuaalisia vaikutelmia.

Saumalaasti toimii liimana, joka kiinnittää laatat toisiinsa ja estää niitä liikkumasta. Sauman ansiosta laattojen asettelu pysyy vakaana ja kestävänä. Se auttaa myös jakamaan rasitusta tasaisesti laattojen välillä, mikä voi vähentää halkeamien riskiä.

Vaikka laattasauman pääasiallinen tehtävä ei ole vesieristys, se voi vaikuttaa kosteuden hallintaan tietyissä määrin. Laattasauma auttaa estämään veden ja kosteuden pääsyn laattojen välisiin rakoihin. Tämä voi auttaa vähentämään kosteuden siirtymistä laattojen taakse ja vähentää kosteusvaurioiden riskiä. On kuitenkin tärkeää huomata, että varsinaisen vesieristyksen tehtävä on estää kosteuden pääsy rakenteisiin, ja laattasaumojen vaikutus vesieristyksen tehokkuuteen on rajallinen.

Laattasaumalla on myös tarkoitus toimia joustavana liitoksena, joka mahdollistaa pienen liikkumisen ja laajenemisen laattojen välillä lämpötilan ja kosteuden vaihteluiden vaikutuksesta. Joustavuus auttaa vähentämään halkeamien riskiä laatoituksessa ja mahdollistaa laattojen luonnollisen liikkumisen ilman vaurioita.

On tärkeää kiinnittää huomiota laattasauman asianmukaiseen toteutukseen ja huoltoon. Saumojen säännöllinen puhdistus ja tiivistäminen auttavat ylläpitämään niiden kuntoa ja estämään kosteuden ja lian kertymisen. 

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Vanhan laattasauman uusiminen

Vanhan laattasauman uusiminen on mahdollista, mutta se voi aiheuttaa riskejä vesieristyksen rikkoutumiselle. Ennen uuden saumauksen tekemistä on tärkeää poistaa vanha sauma huolellisesti. Tämä voidaan tehdä käyttämällä saumojen poistamiseen tarkoitettuja työkaluja, kuten käsiraspia, saumapiikkejä tai erityisiä saumojen poistamiseen suunniteltuja koneita.

Kun vanha sauma on poistettu, laattojen väliin voidaan asentaa uusi saumalaasti. Uuden sauman tulee olla tasainen, jotta se täyttää laattojen väliset raot tehokkaasti. On tärkeää käyttää oikeaa saumalaastia ja noudattaa valmistajan ohjeita varmistaakseen laadukkaan ja kestävän lopputuloksen.

On kuitenkin syytä huomata, että laattasaumojen uusiminen suurilla alueilla voi olla erittäin työläs prosessi. Se voi vaatia paljon aikaa ja vaivaa, erityisesti silloin, kun laattojen välinen tila on laaja. Lisäksi on aina olemassa riski vesieristyksen rikkoutumisesta, kun vanhaa saumaa poistetaan. Tämä voi johtaa kosteuden pääsyyn rakenteisiin, mikä voi aiheuttaa vakavia kosteusvaurioita.

Tästä syystä on suositeltavaa harkita ammattilaisen apua laattasaumojen uusimisessa, erityisesti suurilla alueilla. Ammattilaiset ovat koulutettuja ja taitavia suorittamaan saumauksen vaihtamisen oikein ja minimoiden riskejä. Heillä on myös tarvittavat työkalut ja laitteet, joilla työ voidaan suorittaa tehokkaasti ja tarkasti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vanhan laattasauman uusiminen on mahdollista, mutta se vaatii huolellisuutta ja tietoa. On suositeltavaa harkita ammattilaisen apua suurilla alueilla tai tilanteissa, joissa vesieristyksen rikkoutumisen riski on suuri.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Vanhan laattalattian purkaminen ja uuden asentaminen on tietyissä tilanteissa järkevämpää kuin saumaus

Vanhan laattalattian purkaminen ja uuden lattian asentaminen voi olla järkevä vaihtoehto tietyissä tilanteissa. 

Jos vanha laattalattia on vaurioitunut, halkeillut tai sen saumat ovat kuluneet, purkaminen ja uuden lattian asentaminen voi olla hyvä vaihtoehto. Uusi lattia antaa mahdollisuuden aloittaa puhtaalta pöydältä ja korjata mahdolliset ongelmat.

Mikäli halutaan muuttaa lattian tyyliä, väritystä tai materiaalia, vanhan laattalattian purkaminen ja uuden lattian asentaminen on yksi tapa saavuttaa haluamasi ilme. Tämä antaa mahdollisuuden valita uuden lattiamateriaalin, joka sopii paremmin nykyiseen sisustukseen tai mieltymyksiin.

Jos vanhassa laattalattiassa on esiintynyt vesivahinkoja tai kosteusongelmia, saattaa olla tarpeen purkaa lattia perusteellisesti ja tehdä asianmukaiset korjaukset. Vesivahingot voivat aiheuttaa vakavia kosteusvaurioita rakenteisiin, ja uuden lattian asentaminen voi auttaa estämään tulevia ongelmia.

Kun harkitaan uuden lattian asentamista vanhan laattalattian päälle, on tärkeää ottaa huomioon pintamateriaalien yhteensopivuus. Jos uusi lattia on ohut ja vaatii tasaisen pinnan asennusta varten, saattaa olla tarpeen poistaa vanha laatta saavuttaaksesi tasaisen ja vakaan alustan uudelle lattialle.

Vanhan laattalattian purkaminen ja uuden lattian asentaminen voivat olla työläitä ja aikaa vieviä tehtäviä. Lisäksi niihin voi liittyä kustannuksia, kuten työvoimakustannuksia, materiaalikustannuksia ja mahdollisia lisäkustannuksia, kuten jätteiden hävittämistä. On tärkeää ottaa nämä seikat huomioon ennen päätöksentekoa.

Laattojen saumauksen työvaiheet

Laattojen saumaukseen liittyy useita tärkeitä työtehtäviä, jotka on huomioitava saumauksen suorittamisen yhteydessä. 

Saumojen paksuus vaikuttaa saumaus tulokseen ja laatoituksen ulkonäköön. Saumojen paksuus voi vaihdella riippuen laattojen koosta ja tyylistä. On tärkeää noudattaa valmistajan suosituksia saumojen paksuudesta.

Laattojen saumojen tulee olla suorat ja tasaiset. Tämä vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta saumalaastin levityksessä. 

On tärkeää antaa laatoituksen kuivua riittävästi ennen saumausta. Kuivumisaika riippuu käytetystä laattaliimasta ja ympäristön olosuhteista. On noudatettava valmistajan suosituksia kuivumisajan suhteen varmistaaksesi hyvän saumaus tuloksen.

Ennen saumausta on tärkeää puhdistaa laatoitus perusteellisesti. Poistetaan ylimääräinen liima ja varmistetaan, että laatoitus pinta on puhtaan ja tasainen. Käytetään tarvittaessa sopivia puhdistusaineita ja työvälineitä.

Jos laatoitus prosessin aikana on käytetty liikaa liimaa, on poistettava ylimääräinen kiinnityslaasti ennen saumausta. Tämä auttaa saumalaastia tarttumaan hyvin saumoihin eikä ylimääräistä liimaa jää näkyviin.

Valitaan saumauksen väri huolellisesti, jotta se sopii hyvin laattojen ja sisustuksen kanssa. On suositeltavaa testata saumaväri pienellä alueella ennen koko laatoituksen saumausta, jotta voit varmistaa halutun lopputuloksen.

Levitetään saumalaasti saumoihin käyttäen sopivaa työkalua, kuten saumalastaa tai saumauskumia. Huolehditaan siitä, että saumalaasti täyttää saumat tasaisesti ja että saumojen väliin ei jää ilmakuplia tai aukkoja.

Laattojen saumauksen hinnan muodostuminen

Laattojen saumaus hinta muodostuu useista tekijöistä, ja se voi vaihdella projektin laajuuden ja työn monimutkaisuuden perusteella. 

Saumausalueen koko ja pinta-ala vaikuttavat suoraan työmäärään ja siten hintaan. Laajempi saumaus alue vaatii enemmän työtunteja ja saumalaastia, mikä voi nostaa kustannuksia.

Jos kyseessä on ensimmäinen saumaus, jossa laatoitusta ei ole aiemmin saumattu, työmäärä voi olla suurempi verrattuna saumauksen uusimiseen. Uudelleen saumaaminen voi sisältää vanhan sauman poiston ja puhdistuksen, mikä voi vaikuttaa hintaan.

Laattojen saumaukseen tarvittavat välineet ja aineet, kuten saumalaasti, saumauslasta ja saumaharja, vaikuttavat hintaan. Laadukkaat saumaus välineet ja -aineet voivat olla hieman kalliimpia, mutta ne voivat tarjota paremman lopputuloksen.

Työn monimutkaisuus voi vaikuttaa hintaan. Esimerkiksi jos saumausalue sisältää monimutkaisia muotoja tai kulmia, se voi vaatia enemmän tarkkuutta ja aikaa, mikä voi nostaa kustannuksia.

Ammattilaisen palkkio vaikuttaa myös laattojen saumauksen hintaan. Kokeneemmat ja erikoistuneet ammattilaiset voivat veloittaa korkeampia palkkioita, mutta he voivat myös taata paremman laadun ja tarkkuuden työssään.

On tärkeää ottaa huomioon, että nämä ovat yleisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat laattojen saumauksen hintaan. Hinnat voivat vaihdella alueittain ja yrityksittäin, joten kannattaa pyytää tarjouksia useammalta ammattilaiselta ja vertailla niitä ennen päätöksentekoa. Muista myös ottaa huomioon työn laatu ja ammattilaisen kokemus, sillä halvin hinta ei aina tarkoita parasta laatua.

Laattojen saumauksen hinta

Laattojen saumaus hinta voi vaihdella suuresti riippuen käsiteltävästä pinta-alasta, urakan laajuudesta ja monimutkaisuudesta. 

Pienempien laattapintojen saumaaminen, kuten eteisen lattian saumaaminen ensimmäistä kertaa, voi maksaa noin 200 € – 500 €. Tämä hinta vaihtelee laattapinnan koosta, saumojen määrästä ja työn monimutkaisuudesta riippuen.

Keskiarvoiset laattapinnat, kuten kylpyhuoneen tai keittiön lattian saumaaminen ensimmäistä kertaa, voivat maksaa noin 500 € – 1.500 €. Tämä hintaluokka kattaa suuremman pinta-alan ja useamman sauman saumauksen.

Suurempien laattapintojen, kuten koko kerrostalon lattian saumaaminen ensimmäistä kertaa, hinta voi nousta noin 1.500 € – 3.000 € tai enemmän. Tällaiset projektit vaativat enemmän työtunteja, saumalaastia ja tarkkuutta.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että nämä ovat karkeita hinta-arvioita ja todellinen hinta voi vaihdella tapauskohtaisesti. Saumauksen hintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten alueelliset hintatasot, urakan laajuus, työn monimutkaisuus, saumojen määrä, saumalaastin valinta ja ammattilaisen palkkio.

Suosittelemme pyytämään tarjouksia useammalta ammattilaiselta ja keskustelemaan heidän kanssaan projektin yksityiskohdista ennen lopullisen hinnan määrittämistä. Näin voit varmistaa, että saat kilpailukykyisen hinnan ja laadukkaan lopputuloksen laattojen saumaamisessa.

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

Huoneistoremontti

Keittiöremontti

Kylpyhuoneremontti

Laatoitustyöt

Keittiön välitilan laatoitus

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.