Asunnon remontoinnissa huomioitava monia asioita

Kodin remontointi voi kattaa erilaisia osa-alueita ja karkeasti jaoteltuna se voidaan jakaa kodintekniikan remontointiin, rakenteiden remontointiin ja sisustuksen remontointiin, joka tunnetaan myös pintaremonttina. 

Pintaremontit

Kun puhutaan remontoinnista, pintaremontit ovat yleisimpiä ja suosituimpia kodin remontointi projekteja. Pintaremontin tarkoituksena on parantaa kodin ulkonäköä, viihtyisyyttä ja toimivuutta tekemällä erilaisia pintojen uusimiseen liittyviä toimenpiteitä.

Maalaus tai tapetointi on yksi yleisimmistä tavoista päivittää kodin ilmettä. Seinien ja kattojen maalaaminen tai tapetointi antaa raikkaan ilmeen ja mahdollistaa erilaisten sisustustyylien toteuttamisen.

Lattioiden vaihto tai uudelleenpäällystys voi muuttaa huoneen ulkonäköä ja toiminnallisuutta. Esimerkiksi parketin tai laminaatin asentaminen voi tuoda uutta lämpöä ja tyylikkyyttä tilaan.

Valaistuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi kodin tunnelmaan. Tehokkaampien tai tunnelmallisempien valaisimien asentaminen voi parantaa huoneen valaistusta ja lisätä viihtyisyyttä.

Katto on yksi kodin näkyvimmistä osista. Kattomaalauksella tai kattopaneelien uusimisella voidaan kohentaa kodin ulkonäköä ja tuoda siihen uutta ilmettä.

On tärkeää huomata, että pintaremontit keskittyvät ulkonäön ja toimivuuden parantamiseen eikä niinkään suuriin rakenteellisiin muutoksiin. Pintaremontit ovat usein myös helpommin toteutettavissa ja lyhyemmässä ajassa valmiiksi saatavia projekteja verrattuna syvällisempiin rakenteellisiin remontteihin. Pintaremonttien tekeminen voi olla hyvä tapa piristää kotia ja antaa sille uutta ilmettä ilman suurta budjettia tai pitkää remontointi aikaa.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Asunnon remontoinnin erilaisia osa-alueita

Kodin remontointi voi kattaa erilaisia osa-alueita ja karkeasti jaoteltuna se voidaan jakaa kodintekniikan remontointiin, rakenteiden remontointiin ja sisustuksen remontointiin, joka tunnetaan myös pintaremonttina. 

Kodintekniikan remontointi on yksi kodin remontoinnin osa-alue, jotka liittyvät kodin teknisiin järjestelmiin ja laitteisiin. Esimerkkejä tällaisista remonteista ovat sähköjärjestelmän päivitys tai uusiminen, putkistojen korjaaminen tai uusiminen, ilmastointijärjestelmän asentaminen tai päivittäminen sekä kodin automaation lisääminen tai parantaminen. Kodintekniikan remontointi voi parantaa asumismukavuutta, energiatehokkuutta ja turvallisuutta.

Rakenteiden remontointi kohdistuu kodin rakenteisiin ja perustuksiin. Näihin remontteihin kuuluvat esimerkiksi kattoremontit, julkisivuremontit, ikkunoiden ja ovien vaihto, eristemateriaalien asentaminen tai uusiminen sekä vesivahinkojen korjaaminen. Rakenteiden remontointi voi parantaa kodin kestävyyttä, energiatehokkuutta ja esteettistä ulkonäköä.

Sisustuksen remontoinnissa eli pintaremontoinnissa keskittytään kodin sisätilojen ulkonäön ja toiminnallisuuden parantamiseen. Pintaremonttiin kuuluvat esimerkiksi seinien maalaus tai tapetointi, lattioiden uusiminen tai kunnostaminen, keittiön tai kylpyhuoneen päivitys, kaappien tai hyllyjen asentaminen tai uusiminen sekä valaistuksen parantaminen. Sisustuksen remontointi voi antaa kodille uuden ilmeen, parantaa toimivuutta ja lisätä viihtyisyyttä.

On tärkeää suunnitella ja toteuttaa kodin remontointi huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Remontointiprojektin laajuus, aikataulu ja kustannukset vaihtelevat riippuen remontin tyypistä ja kodin ominaisuuksista. Tarvittaessa kannattaa hankkia ammattilaisen apua ja neuvoja, jotta remontti sujuu suunnitellusti ja turvallisesti. Kodin remontointi voi olla erinomainen tapa päivittää kotia, parantaa sen arvoa ja luoda viihtyisämpi ja toimivampi ympäristö asukkaille

Asunnon arvon nostaminen remontoinnin avulla

Remontoinnilla on suuri vaikutus kiinteistön arvoon. Oikein suunniteltu ja toteutettu remontti voi nostaa asunnon arvoa merkittävästi. 

Keittiöremontti: 

Keittiö on yksi kodin tärkeimmistä tiloista ja kiinnostaa monia potentiaalisia ostajia. Laadukas ja moderni keittiö houkuttelee ja voi nostaa asunnon arvoa merkittävästi. Uusien kaappien, lattian, työtason ja kodinkoneiden asentaminen voi antaa asunnolle uutta ilmettä ja houkuttelevuutta.

Kylpyhuoneremontti: 

Kylpyhuone on toinen tärkeä tila, joka vaikuttaa asunnon arvoon. Ajantasainen ja hyvin varusteltu kylpyhuone voi olla merkittävä myyntivaltti. Laadukkaiden kylpyhuonekalusteiden, modernin suihkun ja ammeen, sekä tyylikkäiden laattojen asentaminen voi tehdä kylpyhuoneesta houkuttelevamman ja nostaa kiinteistön arvoa.

Energiatehokkuuden parantaminen: 

Energiatehokkuus on nykyaikana tärkeä tekijä. Investoinnit energiatehokkaisiin ratkaisuihin, kuten parempaan eristykseen, energiatehokkaisiin ikkunoihin ja lämmitysjärjestelmiin, voivat parantaa kiinteistön arvoa. Energiatehokkuus säästää myös tulevaisuudessa energiakustannuksissa.

Sisustuksen päivitys: 

Pienemmät pintaremontit, kuten maalaus, lattian uusiminen ja listojen vaihtaminen, voivat antaa kodille raikkaamman ilmeen. Hyvin hoidetut sisätilat ja modernit materiaalit houkuttelevat ostajia ja voivat nostaa asunnon arvoa.

Ulkotilojen kunnostus: 

Myös ulkotilojen kunnostus voi vaikuttaa asunnon arvoon. Esimerkiksi terassin tai parvekkeen uusiminen tai pihan maisemointi ja istutukset voivat parantaa kiinteistön ulkonäköä ja viihtyvyyttä.

On tärkeää suunnitella remontti huolellisesti ja ottaa huomioon kohdeyleisö sekä budjetti. Ammattilaisen avulla voi varmistaa, että remontti toteutetaan laadukkaasti ja ammattitaidolla. Huolellisesti suunniteltu ja toteutettu remontti voi tuoda merkittävää lisäarvoa kiinteistölle ja tehdä siitä haluttavan kohteen.

Asiat, jotka otettava huomioon ennen asunnon remontointia

Remontti-ilmoitus

Asunnon remontointi voi vaikuttaa paitsi itse asuntoon, myös rakenteisiin ja naapureihin. Siksi on tärkeää muistaa tehdä remontti-ilmoitus ennen töiden aloittamista. Remontti-ilmoitus on välttämätön, kun remontti koskee asunnon rakenteita tai saattaa aiheuttaa häiriötä naapureille.

Yksi esimerkki remontti-ilmoituksen tarpeesta on lattiatyöt. Kun asukas aikoo vaihtaa lattiamateriaalia, esimerkiksi parketin tai laatoituksen, on hyvä tehdä ilmoitus. Uuden lattiamateriaalin asentaminen voi vaikuttaa äänieristykseen ja aiheuttaa askelten kantautumista aiempaa paremmin alakertaan. Tällöin naapureilla on oikeus tietää töiden vaikutuksista ja mahdollisista häiriöistä.

Remontti-ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että kaikki osakkaat ja naapurit ovat tietoisia remontin vaikutuksista ja voivat tarvittaessa tehdä omat järjestelynsä. Ilmoitus käsitellään yleensä taloyhtiön hallituksessa tai isännöitsijän toimesta, ja sen hyväksyminen voi edellyttää tiettyjä ehtoja tai lisätoimenpiteitä.

Remontti-ilmoituksen tekeminen on osaltaan osakkaan velvollisuus, joka auttaa ylläpitämään hyvää naapuruus suhdetta ja vähentämään mahdollisia häiriöitä remonttien aikana. Se varmistaa myös, että remontti suoritetaan turvallisesti ja noudattaen taloyhtiön sääntöjä ja määräyksiä.

Jokaisessa taloyhtiössä voi olla omat käytännöt ja ohjeet remontti-ilmoituksen tekemisestä. Siksi on tärkeää tutustua taloyhtiön järjestyssääntöihin ja tiedottaa remonttia koskevista suunnitelmista hyvissä ajoin. Näin voidaan varmistaa, että remontti etenee sujuvasti ja yhteisön tarpeet otetaan huomioon.

Asbestikartoitus

Asbesti on haitallinen aine, joka aiheuttaa terveysriskejä. Erityisesti vanhoissa rakennuksissa, jotka on rakennettu ennen vuotta 1994 asbestin esiintyminen on yleistä. Jos suunnittellaan remonttia, jossa puretaan rakenteita tai tehdään muita toimenpiteitä, on erittäin tärkeää teettää asbestikartoitus ammattilaisella.

Asbestikartoitus on prosessi, jossa pätevä asbestin kartoittaja tutkii rakennuksen materiaaleja ja ottaa tarvittaessa näytteitä analysoitavaksi. Kartoituksen avulla selvitetään, sisältääkö rakennus asbestia ja missä muodossa sitä esiintyy. Tämä on erityisen tärkeää, koska asbestia sisältävien materiaalien purkaminen tai hävittäminen voi aiheuttaa terveysriskejä, jos sitä ei tehdä asianmukaisesti.

Asbestikartoituksen suorittaa pätevä ja sertifioitu asbestin kartoittaja, jolla on tarvittava ammattitaito ja tietämys asbestin havaitsemiseen ja käsittelyyn. Kartoittaja tutkii rakenteita, ottaa näytteitä tarvittaessa ja toimittaa ne laboratorioon analysoitavaksi. Laboratoriotutkimus paljastaa, onko näytteissä asbestia ja minkä tyyppistä asbestia se sisältää.

On tärkeää ymmärtää, että pelkkä näytteen ottaminen ei ole lain vaatima asbestikartoitus. Näytteiden analysointi antaa selkeän kuvan asbestin esiintymisestä rakennuksessa. Asbestikartoitusraportti sisältää tiedot havaitusta asbestista, sen määrästä, sijainnista ja mahdollisista suositelluista toimenpiteistä, kuten asbestipurkutyöstä tai materiaalien käsittelystä.

Vaikka asbestikartoitus lisää remontin kustannuksia ja voi hidastaa projektin etenemistä, se on välttämätön turvallisuuden ja terveyden kannalta. Asbestin tunnistaminen ennen remonttia auttaa suojaamaan sekä remontti työntekijöitä että asukkaita altistumiselta. Tämä on erityisen tärkeää, koska asbestikuitujen hengittäminen voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia, kuten keuhkosairauksia ja syöpää.

Ammattilaisen palkkaaminen

Kun kyseessä on kodin remontointi, on tärkeää harkita ammattilaisen palkkaamista, etenkin suurempien tai vaativampien töiden kohdalla. Ammattilaisella on tarvittavat taidot, kokemus ja välineet tehdä työ laadukkaasti ja turvallisesti. 

Ennen ammattilaisen palkkaamista on tärkeää tehdä taustatutkimusta ja varmistaa, että henkilöllä on asianmukainen ammattitaito ja mahdolliset luvat kunnossa. Voit kysyä suosituksia tuttavilta, tutkia ammattilaisia verkosta tai ottaa yhteyttä isännöintiin, jos heillä on tiedossa osaavia tekijöitä. On myös suositeltavaa sopia kirjallisesti töistä ja kustannuksista, jotta molemmat osapuolet ovat selvillä sovituista asioista.

Valvonta ja tarkastukset

Valvonta ja tarkastukset ovat tärkeä osa remonttia, ja niiden avulla varmistetaan työn laatu, turvallisuus ja lopputuloksen asianmukaisuus. 

Valvonta ja tarkastukset auttavat varmistamaan, että remontti suoritetaan korkealaatuisesti ja noudattaen sovittuja standardeja ja määräyksiä. Valvoja tai tarkastaja seuraa työn etenemistä ja varmistaa, että työvaiheet suoritetaan oikein ja tarvittavat materiaalit käytetään asianmukaisesti.

Valvonta ja tarkastukset ovat tärkeitä myös työturvallisuuden kannalta. Valvoja tai tarkastaja seuraa, että työmaalla noudatetaan asianmukaisia turvallisuusohjeita ja -käytäntöjä. Tämä auttaa välttämään tapaturmia ja loukkaantumisia sekä varmistaa työntekijöiden ja asukkaiden turvallisuuden.

Tarkastukset auttavat varmistamaan, että remontissa muutetut rakenteet ja järjestelmät toimivat asianmukaisesti. Esimerkiksi märkätilojen remontissa tarkastetaan, että vesieristykset on tehty oikein ja että viemärijärjestelmä toimii moitteettomasti. Tällä varmistetaan, että remontin jälkeen ei ilmene ongelmia tai vaurioita.

Valvonta ja tarkastukset luovat dokumentaation remontin etenemisestä ja lopputuloksesta. Tämä dokumentaatio on arvokasta tietoa taloyhtiölle ja osakkaalle. Isännöitsijäntodistuksessa näkyvät remontin tiedot, mikä voi olla hyödyksi tulevaisuudessa esimerkiksi asunnon myynnin yhteydessä.

Luvaton remontti ilman asianmukaista valvontaa ja tarkastuksia voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Huolimattomasti tehty remontti voi johtaa vaurioihin tai haittoihin muille asukkaille, ja osakkaalle siitä voi koitua korkeita kustannuksia. Siksi on tärkeää noudattaa taloyhtiön sääntöjä ja ilmoittaa remonteista etukäteen, jotta valvonta ja tarkastukset voidaan suorittaa asianmukaisesti.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Asunnon remontoinnin hinta

Asunnon remontoinnin kustannukset vaihtelevat suuresti remontin laajuudesta, kohteesta ja valittavista materiaaleista riippuen. Pienemmät pintaremontit, kuten maalaus ja lattian uusiminen, voivat olla suhteellisen edullisia, kun taas laajemmat remontit, kuten keittiön tai kylpyhuoneen uusiminen, voivat olla huomattavasti kalliimpia. Lisäksi sijainti ja työn hintataso vaikuttavat myös kustannuksiin.

Arvioidakseen asunnon remontoinnin kustannuksia on tärkeää ottaa huomioon seuraavat tekijät:

  1. Remontin laajuus: Remontoinnin kustannukset riippuvat siitä, mitä työtä tarvitaan ja kuinka suuri alue remontoidaan. Pienempien pintaremonttien, kuten maalauksen tai lattian uusimisen, kustannukset voivat olla muutamasta sadasta eurosta muutamaan tuhanteen euroon. Laajemmat remontit, kuten keittiön tai kylpyhuoneen uusiminen, voivat maksaa useita tuhansia euroja tai jopa kymmeniä tuhansia euroja.
  1. Valittavat materiaalit: Remontoinnin kustannukset voivat vaihdella suuresti myös valittujen materiaalien mukaan. Laadukkaammat ja korkeampi hintaiset materiaalit voivat nostaa remontin kustannuksia. On tärkeää ottaa huomioon sekä materiaalien hankintahinta että niiden asennuskustannukset.
  1. Työn hintataso: Työn hintataso vaihtelee alueittain ja yrityksittäin. Ammattilaisen palkkaaminen voi nostaa remontin hintaa, mutta takaa yleensä laadukkaamman lopputuloksen. Hintaan vaikuttaa myös remonttiyrityksen maine, kokemus ja ammattitaito.
  2. Lisäkustannukset: On tärkeää ottaa huomioon myös remontin lisäkustannukset, kuten lupa- ja tarkastusmaksut, suunnittelukustannukset, mahdolliset tilapäiset asumiskustannukset remontin aikana ja yllättävät kustannukset, jotka voivat nousta esiin remontin edetessä.

On vaikea antaa tarkkaa hinta-arviota asunnon remontista ilman tarkempia tietoja. Suositeltavaa on pyytää tarjouksia eri remontti yrityksiltä ja vertailla niitä. Ammattilaisen kanssa voi myös keskustella budjetista ja etsiä vaihtoehtoja, jotka sopivat omiin tarpeisiin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.