Sähköremontti

Sähköremontti  tarjoaa mahdollisuuden parantaa sähköjärjestelmän luotettavuutta, turvallisuutta ja käytettävyyttä kaikenlaisissa asumiskohteissa. Sähköjärjestelmän turvallisuus ja toimivuus ovat tärkeitä tekijöitä asumismukavuuden ja kodin turvallisuuden kannalta. 

Sähköremontti

Sähköremontti  tarjoaa mahdollisuuden parantaa sähköjärjestelmän luotettavuutta, turvallisuutta ja käytettävyyttä kaikenlaisissa asumiskohteissa. Sähköjärjestelmän turvallisuus ja toimivuus ovat tärkeitä tekijöitä asumismukavuuden ja kodin turvallisuuden kannalta.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

 

Olipa kyseessä omakotitalo-asunto, kerrostalo huoneisto, rivitalo-taloyhtiö tai vaikkapa vanha rintamamiestalo, sähköjen uusiminen tai vaihto voi olla tarpeellista.

Sähköjen uusiminen tai vaihto voi olla tarpeellista monista syistä. 

Vanhoissa kiinteistöissä sähköjärjestelmä voi olla vanhentunut, eikä enää täytä nykypäivän sähköturvallisuusstandardeja. Lisäksi sähköjärjestelmä voi olla ylikuormittunut tai vioittunut, mikä voi aiheuttaa sähkökatkoja, laitteiden vaurioitumista tai jopa tulipalon riskin. 

Sähköremontti tarjoaa mahdollisuuden päivittää sähköjärjestelmä nykyaikaisiin standardeihin, vähentää riskitekijöitä ja parantaa kodin turvallisuutta.

Erilaisia sähköremontteja voi tehdä eri mittakaavoissa riippuen kohteen tarpeista ja vaatimuksista. 

Yksinkertaisimmissa tapauksissa voi olla tarpeen vaihtaa vanhat sähkökytkimet ja pistorasiat uusiin, turvallisempiin malleihin. Tämä voi parantaa sähkölaitteiden toimintaa ja ehkäistä sähköiskun vaaraa. Suuremmissa remonteissa voi olla tarpeen uusia koko sähköjärjestelmä, mukaan lukien sähkökaapelit, jakokeskukset ja maadoitusjärjestelmä. Näin voidaan varmistaa, että sähköjärjestelmä on riittävän tehokas, kestävä ja turvallinen.

Sähköremontit voivat myös mahdollistaa kodin tai taloyhtiön sähköjärjestelmän paremman sopeutumisen nykyajan tarpeisiin. Esimerkiksi lisääntyneen sähkölaitteiden käytön myötä voi olla tarpeen lisätä pistorasioita tai sähköjohtoja. Myös energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyvät ratkaisut, kuten aurinkopaneelit tai älykkäät sähkömittarit, voivat olla osa sähköremonttia.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Sähköremontti on tehtävä ajoissa

Kodin, kiinteistön tai teollisuusrakennuksen sähköjärjestelmä on olennainen osa sen toimintaa ja turvallisuutta. Samalla tavoin kuin muutkin rakennuksen osat, myös sähköjärjestelmä vanhenee ajan kuluessa. Siksi onkin tärkeää huolehtia sähkön saneerauksesta ja tehdä se tarvittaessa ajoissa.

Yksi syy sähköremontille eli sähkösaneeraukselle voi olla nykyisen sähköjärjestelmän riittämättömyys. Kodin tai kiinteistön sähkökuorma voi kasvaa ajan myötä, kun uusia sähkölaitteita ja -järjestelmiä otetaan käyttöön. Vanhemmat sähköjärjestelmät eivät välttämättä kykene tarjoamaan riittävästi tehoa tällaiseen kasvavaan tarpeeseen. Tämä voi johtaa ongelmiin, kuten sulakkeiden jatkuvaan palamiseen tai sähkökatkoihin. 

Sähköremontin avulla voidaan päivittää sähköjärjestelmä vastaamaan nykyisiä tarpeita ja varmistaa riittävä teho ja toimintavarmuus.

Toinen syy sähköremontille voi olla pistorasioiden tai valaisinjärjestelmän toiminnallisuuden ja käytännöllisyyden parantaminen. Vanhoissa rakennuksissa pistorasioiden sijainti ja määrä saattavat olla riittämättömiä nykyajan tarpeisiin. 

Esimerkiksi keittiössä saattaa olla liian vähän pistorasioita kodinkoneiden kytkemiseen tai olohuoneessa ei ole tarpeeksi pistorasioita viihde-elektroniikan käyttöön. Sähköremontissa voidaan asentaa lisää pistorasioita, siirtää niiden sijaintia tarpeen mukaan tai päivittää valaistusjärjestelmä energiatehokkaammaksi ja käytännöllisemmäksi.

Sähköremontissa voidaan myös ottaa huomioon energiatehokkuus ja kestävä kehitys. Vanhempien sähköjärjestelmien energiatehokkuus saattaa olla heikko verrattuna nykyaikaisiin ratkaisuihin. Sähkösaneerauksen yhteydessä voidaan esimerkiksi asentaa energiansäästölamppuja, älykkäitä valaistusratkaisuja tai aurinkopaneeleja. Tämä auttaa vähentämään energiankulutusta, säästämään rahaa ja ympäristöä.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Sähköremontin osa-alueita

Sähköjärjestelmä on monimutkainen verkosto, joka koostuu useista tärkeistä osa-alueista. Näitä osa-alueita ovat muun muassa sähköpääkeskus, ryhmäkeskus, sähkökaappi, sähkötaulu, pistorasiat sekä sähköjohdot ja kaapeloinnit. Jokainen näistä osa-alueista on merkittävä sähköjärjestelmän toimivuuden, turvallisuuden ja käytettävyyden kannalta.

Sähköpääkeskus on sähköjärjestelmän keskeinen osa. Se toimii sähkönjakokeskuksena, josta sähkö syötetään rakennukseen. Sähköpääkeskus vastaanottaa sähkövirran pää syöttökaapelista ja jakaa sen edelleen eri osa-alueille, kuten ryhmäkeskuksille ja sähkökaapeille. Sähköpääkeskus on yleensä varustettu sulakkeilla tai sulaketauluilla, jotka suojaavat sähköjärjestelmää ylikuormitukselta ja oikosuluilta.

Ryhmäkeskus on osa sähköjärjestelmää, joka jakaa sähköpääkeskuksesta saapuvan virran edelleen eri sähkö piireille ja ryhmille. Ryhmäkeskuksessa on yleensä useita sulakkeita tai sulake automatiikkaa, jotka suojaavat kyseistä sähköpiiriä. Ryhmäkeskukseen liitetään eri osa-alueiden sähköpiirit, kuten keittiö, kylpyhuone, makuuhuone tai olohuone. Tämä mahdollistaa sähkön hallitun jakamisen eri tiloihin ja laitteisiin.

Sähkökaappi tai sähkötaulu on osa sähköjärjestelmää, joka sijaitsee yleensä asuintilojen ulkopuolella, esimerkiksi teknisessä tilassa tai ulkorakennuksessa. Sähkökaapissa tai -taulussa sijaitsevat erilaiset sähkökomponentit, kuten mittarit, kytkimet ja turvalaitteet. Se toimii keskuksena, jossa sähköliittymästä tuleva sähkö syötetään edelleen rakennuksen sisäisiin sähköpiiriin.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Sähköremontti kerrostalossa

Kerrostalon sähköjärjestelmä on keskeinen osa talon toimintaa ja asukkaiden turvallisuutta. Sähköjen uusiminen ja sähköremontti kerrostalossa voi olla tarpeellista parantamaan sähköjärjestelmän turvallisuutta, luotettavuutta ja toiminnallisuutta. Uusimalla sähköjärjestelmää kokonaisvaltaisesti voidaan varmistaa, että se vastaa nykyaikaisia standardeja ja tarpeita.

Ennen sähköjärjestelmän uusimista kerrostalossa on tärkeää suorittaa tarvekartoitus ja arvioida, millaisia parannuksia halutaan tehdä. Tämä voi sisältää tarkastelun sähkökeskuksesta, kaapeloinneista, pistorasioista ja maadoituksista. 

Lisäksi on hyödyllistä selvittää, mitä sähköurakoita on aiemmin tehty ja millainen sähköjärjestelmä taloyhtiöllä tällä hetkellä on.

Sähköjärjestelmän uusiminen kerrostalossa voi lähteä liikkeelle esimerkiksi sähkökeskuksen eli jakokeskuksen päivittämisestä. Uuden sähkökeskuksen avulla voidaan varmistaa turvallinen ja luotettava sähkönsyöttö asuinhuoneistoihin. 

Sähkökeskus varustetaan asianmukaisilla sulakkeilla, jännitteenrajoittimilla ja tarvittaessa vikavirtasuojakytkimillä, jotka suojaavat asukkaita sähkötapaturmilta ja estävät sähkökatkoja.

Sähköjärjestelmän uusimisen yhteydessä on tärkeää päivittää myös kaapelointi ja pistorasiat. Vanhat sähkökaapelit voivat olla kuluneita tai alimitoitettuja, mikä aiheuttaa turvallisuusriskejä ja rajoittaa sähkön tehon käyttöä. 

Uudet, oikein mitoitetut kaapelit varmistavat riittävän tehonsiirron ja vähentävät sähköhäiriöitä. Pistorasioiden uusiminen tarjoaa mahdollisuuden lisätä niiden lukumäärää ja sijoittaa niitä käytännöllisempiin paikkoihin, vastaamaan nykypäivän sähköisten laitteiden tarpeita.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Sähköremontti omakotitalossa

Omakotitalon sähköremontti on tärkeä investointi, joka voi parantaa sekä talon turvallisuutta että toiminnallisuutta. Remontin toteutus alkaa yleensä suunnitteluvaiheella, jossa arvioidaan nykyisen sähköjärjestelmän kunto ja tarpeet sekä suunnitellaan uudistukset. Tässä artikkelissa käsitellään muutamia olennaisia huomioita omakotitalon sähköremonttia suunniteltaessa.

Sähkökeskuksen uusiminen on yleensä tärkeä osa omakotitalon sähköremonttia. Sähkökeskus toimii sähköjärjestelmän keskipisteenä ja jakaa sähköä eri osiin taloa. Uusi sähkökeskus tarjoaa turvallisen ja tehokkaan sähkönsyötön eri tiloihin. Se varustetaan asianmukaisilla sulakkeilla tai sulake automatiikalla, jotka suojaavat sähkölaitteita ja asukkaita ylikuormitukselta ja oikosuluilta.

Sähköremontti omakotitalossa voidaan usein toteuttaa esimerkiksi pintaremontin yhteydessä. Pintaremontin aikana sähkölinjoihin on helpompi päästä käsiksi, jolloin kaapeloinnin ja pistorasioiden uusiminen on sujuvampaa. 

Tällöin voidaan päivittää vanhat ja kuluneet sähköjohdot uusiin, turvallisiin ja tehokkaampiin kaapeleihin. Lisäksi voidaan lisätä pistorasioita ja sijoittaa ne käytännöllisempiin paikkoihin vastaamaan nykyajan tarpeita.

Sähköremontin yhteydessä on tärkeää kiinnittää huomiota myös maadoitukseen. Asianmukainen maadoitus on välttämätön turvallisen sähköjärjestelmän varmistamiseksi. Maadoitus suojaa asukkaita sähköiskuilta ja auttaa estämään vaurioita sähkölaitteissa. Vanhojen kiinteistöjen sähköjärjestelmät saattavat tarvita maadoituksen päivittämistä nykystandardeja vastaavaksi.

Sähköremontissa kannattaa ottaa huomioon myös energiatehokkuus. Nykyaikaisilla ratkaisuilla, kuten energiansäästölamppujen käyttöönotolla tai älykkäiden sähkömittareiden asentamisella, voidaan vähentää sähkönkulutusta ja saavuttaa taloudellisia etuja pitkällä aikavälillä.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

Sähköremontti rintamamiestalossa

Sähköjärjestelmän uusiminen vanhassa talossa, kuten rintamamiestalossa, voi olla tarpeellista, kun huomataan puutteita tai paloturvallisuuden kannalta riskialttiita asennuksia ja kytkentöjä. Sähköjen uusiminen tulee kyseeseen sekä turvallisuuden että toiminnallisuuden parantamiseksi.

Vanhemmissa taloissa, kuten rintamamiestaloissa, sähköjärjestelmät eivät usein täytä nykypäivän sähköturvallisuusstandardeja tai vastaa nykyajan sähkönkulutuksen tarpeita. Siksi on tärkeää tarkastella sähköjärjestelmää ja tunnistaa mahdolliset puutteet tai riskialttiit asennukset. Tällaisia ongelmia voivat olla esimerkiksi vanhat ja kuluneet sähköjohdot, puutteellinen maadoitus, epävarmat kytkennät tai ylikuormittuneet piirit.

Sähköjärjestelmän uusiminen vanhassa talossa tarjoaa mahdollisuuden päivittää sähköjärjestelmä nykyaikaisiin turvallisuusstandardeihin. Uuden sähkökeskuksen asentaminen on usein tarpeellista, sillä se toimii sähköjärjestelmän keskipisteenä ja jakaa sähköä eri osiin taloa. 

Uudessa sähkökeskuksessa on asianmukaiset sulakkeet tai sulakeautomatiikka, jotka suojaavat sähköjärjestelmää ylikuormitukselta ja oikosuluilta.

Sähköjärjestelmän uusimisen yhteydessä on tärkeää tarkastella ja päivittää myös sähkökaapelit. Vanhat ja kuluneet kaapelit voivat aiheuttaa sähkö palovaaran tai johtaa sähkökatkoihin. Uusilla kaapeleilla voidaan varmistaa tehokas ja turvallinen sähkönsiirto talon eri osiin.

Lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota maadoitukseen. Vanhoissa taloissa maadoitus saattaa olla puutteellinen tai vanhentunut. Asianmukainen maadoitus on tärkeä turvallisuustekijä, joka auttaa ehkäisemään sähköiskuilta ja vaurioilta.

Sähköjärjestelmän uusimisen yhteydessä voidaan myös lisätä pistorasioita ja valaistuspisteitä tarpeiden mukaan. Nykyajan kodit vaativat enemmän sähköpisteitä kodinkoneiden, viihde-elektroniikan ja muiden laitteiden kytkemiseen.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

 

Sähköremontti hinta

Sähköremontin hinta omakotitalossa ja taloyhtiössä vaihtelee useiden tekijöiden perusteella, kuten kohteen pinta-alasta, remontin laajuudesta ja vaadittavista päivityksistä. 

Omakotitalon sähköremontin hinta riippuu merkittävästi remontin laajuudesta ja tarvittavista päivityksistä. Pienemmissä remonteissa, kuten sähkökeskuksen uusimisessa, sähköpiirien päivittämisessä ja pistorasioiden lisäämisessä, hinta voi vaihdella noin 1.200 € – 5.000 € välillä. 

Laajemmissa remonteissa, joissa tehdään esimerkiksi kaapeloinnin uusimista, maadoituksen päivitystä tai valaistusjärjestelmän päivittämistä, hinta voi nousta noin 10.000 € – 15.000 € asti. Tässä hintahaarukassa on huomioitava, että kyseessä on suuntaa antava arvio ja hinnat voivat vaihdella alueen, yrityksen ja muiden tekijöiden mukaan.

Taloyhtiöiden sähkösaneeraukset ovat yleensä mittavampia projekteja, sillä niissä remontoidaan useita asuntoja tai rakennuksia kerralla. Taloyhtiön sähköremontin hinta vaihtelee merkittävästi riippuen kohteen koosta, sähköjärjestelmän nykytilasta ja tarvittavista päivityksistä. 

Suuremmissa taloyhtiöissä, joissa tehdään kattava sähköjen uusiminen ja päivittäminen, hinta voi nousta noin 20.000 € – 300.000 € välille. Tässä hintaluokassa huomioidaan esimerkiksi sähkökeskusten uusiminen, kaapeloinnin päivittäminen, maadoituksen parantaminen ja tarvittavat asennukset jokaiseen asuntoon tai rakennukseen. Myös taloyhtiön koko, asuntojen määrä ja rakennusten määrä vaikuttavat hintaan.

On tärkeää huomata, että nämä hinta-arviot ovat suuntaa antavia, ja sähköremontin tarkka hinta määritellään aina tapauskohtaisesti. Hintaan vaikuttavat esimerkiksi alueelliset hintatasot, yritysten tarjoamat palvelut, remontin laajuus, käytettävät materiaalit ja muut tekijät.

👉 Klikkaa tästä ja kilpailuta remonttisi 👈

 

Kotitalousvähennys

Kun työ tilataan yritykseltä niin kotitalousvähennys on 40% (2023) työn osuudesta, josta omavastuu 100€ (2023).

Kun työ teetetään työntekijällä niin kotitalousvähennys 15% (2023) palkasta ja siihen liittyvistä sivukuluista ja omavastuu 100€ (2023).

Katso tästä tarkemmat tiedot tämän vuoden kotitalousvähennykselle >>

Keittiöremontti

Kylpyhuoneremontti

Saunaremontti

Huoneistoremontti

Kylpyhuoneen sähköasennukset

Remonttipalvelun käyttö

ALOITA TÄSTÄ:

Kilpailuta remontti maksutta

Palvelun käyttäminen on ilmaista, jätät vain tarjouspyynnön ja valitset parhaan tekijän.

Siirry kilpailuttamaan

Kokeile ilmaista palvelua heti ja kilpailuta tekijä!

KodinPro-palvelusta löydät hetkessä avun kotisi tai vapaa-ajan asuntosi huolto- ja remonttitarpeisiin.